Genetikerna bevisar: Jodå – det ÄR skillnad på folk och folk…

Förra veckan publicerade en forskargrupp bestående av genetiker i USA nyheten, att mänsklighetens utvecklingshistoria inte är så enkel som det har framställts. Den rådande ”ut från Afrika!” hypotesen som förlägger alla moderna människors härstamning till östafrika har börjat få stryka på foten för den gamla ”mångkärne-teorin” som slår fast att flera olika grupper av Hominider var för sig och på helt olika ställen på vår planet kan ha bidragit till uppkomsten av Homo Sapiens Sapiens, den nu levande enda intelligenta Hominidarten. Redan på 1990-talet avslöjade den svenske forskaren Svante Pääbo att Homo Sapiens Sapiens och Homo Sapiens Neanderthalensis – alltså Neanderthal-människan delar nästan 97 % eller mer av sin arvsmassa, och att alla moderna, nu levande människor – utom Svarta Afrikaner från söder om Sahara – faktiskt bär på minst 2 % Neanderthal-gener. Nordeuropéer bär minst 5 % Neanderthal-DNA, och i enstaka fall ända upp till 20 % – åtminstone enligt en del forskare – och samtidigt har ”The Neanderthal Genome Project” som syftar till att göra en komplett kartläggning över arvsmassan, nu hunnit klar till sådär två tredjedelar..

Det har aldrig någonsin gjorts något fynd av Neanderthalare i just Afrika, och under hela deras 400 000 år långa historia, spred de sig aldrig till Amerika eller Australien, utan stannade i Eurasien, medan den vetenskapliga ”sanningen” ända fram tills nu har varit att Homo Sapiens – som helt och hållet ska ha utvecklats i Afrika, där Neanderthalarnas förfäder också uppstod – för sådär 40 000 år sedan skall ha börjat successivt konkurrera ut dem från alla större födotillgångar, varför de sista Neanderthalarna förmodligen blev ”fångade” på Pyrenéeiska halvön, och dog ut i trakten av Gibraltar för sådär 18 000 år sedan, där de hade sitt sista fäste som en marginaliserad ”fiskarbefolkning” utan tillgång till sjöfart eller båtar. (Ok – det har aldrig gjorts några ”istida båtfynd” – men med tanke på Neanderthalarnas bevisade intelligens och förmåga att framställa verktyg – stockbåtar och kanoter kan de åtminstone ha haft…)

indexNeanderthalare hade STÖRRE hjärnvolym än oss – ända upp till 1600 kubikcentimeter emot sådär 1450 cm2 för nutidsmänniskan – som ibland kan ha såpass liten hjärna som 1000 cm2 (för kvinnliga afrikaner)

Men nu visar det sig alltså, att utvecklingen inte alls gick till på det sättet. Visserligen är det sant att Neanderthalarna lämnade Afrika bakom sig för redan 400 000 år sedan, och helt självständigt hade utvecklats till sin egen mycket särpräglade ras utanför Afrika. (Ja, just det. Jag skriver ordet ”ras”. De flesta forskare anser numera nämligen – på grundval av Svante Pääbos och flera andra genetikers data – att Neanderthalarna faktiskt var en egen underart av människa – det bevisas inte minst genom det faktum att de faktiskt kunde få livskraftig avkomma med just Homo Sapiens, och föra vidare sina gener ända till nutid…)

Men samtidigt hade Cro Magnon-människor och ”moderna Sapiens” redan lämnat Afrika för sådär 100 000 år sedan – minst 60 000 år tidigare än vad forskningen tidigare trodde var möjligt  – och redan etablerat sig i Europa, där de alltså korsbefruktades och fick livsdugliga barn ihop med Neanderthalarna… Och till sist – jo – våra hjärnor av faktiskt krympt nedåt i storlekarna emot Afrikanska nivåer, sedan de ”första” Afrika-utvandrarnas tid… Mänskligheten har med andra ord utvecklats bakåt och inte framåt sedan Neanderthalarna – som – även om de var kortväxta (sådär 150-165 cm) – var helt överlägsna oss ifråga om kroppsstyrka – deras armar och ben tålde minst 20 gånger mer belastning utan att benbrott uppstod – de kunde kasta stenblock om sådär 80 kg minst 5 meter – vilket nutida människor inte klarar av – och deras knäleder och axelleder var helt enkelt bättre konstruerade än våra – den nuvarande mänskliga axeln har en tendens att ”hoppa ur” och vi har också svagare knän än våra förfäder hade…

Deras käkar var kraftigare, och slagtåligare än våra. De hade stora ögonbrynsbågar – som skyddar ögonen emot kvistar och grenar i en skogsmiljö – och hade betydligt mer muskelmassa i förhållande till kroppsvikten – i och för sig skall deras gener också ha burit på anlag för depression, Diabetes typ 2 och Crons sjukdom (alltihop defekter, som vi släpar med oss pga vårt Neanderthal-arv) men å andra sidan led de inte av Sickle Cell-anemi, laktosintolerans eller Schizofreni (alltsammans är typiska Sapiens-drag) och var bättre på att andas kall luft genom sina stora näsor – och deras hud och naglar var tåligare än vår. Den enda lilla fördel vi har, är att vi har utvecklat ett hakutskott, vilket Neanderthalarna inte hade (de flesta moderna Nordeuropéer har faktiskt ovanligt stora hakutskott tillråga på allt) vilket ger ett visst skydd för våra tänder i underkäken och hindrar dem från att flyga ut, om vi får en smäll på käften rakt framifrån, vilket ju kan vara praktiskt i vissa lägen..

Allt det här är bara ”gammal skåpmat” eller redan kända fakta. Lägg därtill att det fanns en tredje, genetiskt helt unik människorasDenisovanerna – som inte är direkt släkt med varesig moderna människor eller Neanderthalare – de hittades i Centralasien men var bevisligen mörkhyade enligt genetiska bevis – men mycket lite är känt om dem – man har bara hittat tänder från två individer och ett litet fingerben från en tredje – medan både Neanderthalarna och vi är kända från tusentals fynd…

Dessutom lär det vara så att Kinesiska forskare än idag vägrar tro på ”alla kommer från Afrika” teorin, och med stor envishet hävdar att de har bevis för att den gula rasen, eller åtminstone kineserna själva skulle ha utvecklats i rak linje från Peking-människan, (Homo Erectus alltså – inte släkt med moderna människor alls) helt utan afrikansk inblandning, även om genetikerna i väst dömer ut detta som trams, nonsens och ”Chino-centrism”… men samtidigt erkänner man nu att Denisovanernas ursprung är helt okänt, och det finns de som har teorier om att Australnegrer och Vedda-rasen på Ceylon eller i Sydindien skulle komma från denna tredje, fram tills helt nyligen okända människo-ras, som inte utvecklades i Afrika den heller.

För att sammanfatta – så – hur man än vrider och vänder på det hela – jo – det finns fler människoraser än en, och nej – sanningen är inte så enkel som man förut trott.

Neanderthal-and-Cro-Magnon-comparison

Dessutom hade Neanderthalaren betydligt större tinninglober, men mindre pannlob än vi. Det ska betyda att deras sinne för lukt, smak och hörsel var bättre än hos vår människoras, och att de dessutom hade bättre långtidsminne och geografisk orienteringsförmåga, men sämre kognition och mindre förmåga till abstrakt tänkande, vilket ska ha sitt säte i pannloben…

Det är i och för sig med hjärnor som med plånböcker – storleken har för det mesta ingen betydelse, men om hjärnans storlek sjunker under sådär 1000 kubik, som på en kvinnlig afrikan, så kan det uppstå ”följdproblem” – men om storleken är över 1500 kubik – som på en manlig nordeuropé – så är det möjligt, att tänkandet utvecklas i alla fall en smula, dock mest beroende på hur veckad hjärnbarken är eller hur många nervceller man lyckats pressa in och bevara innanför kraniet…

En ytterligare komplexitet i sammanhanget, som genetikerna nu upptäckt är att bara för att vi i genomsnitt har 2 % Neanderthal-DNA, så är det inte samma ”forntida” DNA-sekvens i en asiat som en Europé, eller ens en finne och en svensk. De 2 eller 5 eller till och med 20 % Neanderthal-DNA som vi alla går och bär på kan alltså variera väldigt mycket, från individ till individ eller från population till population – men forskarna är i alla fall eniga om EN sak – Neanderthalarna var åtminstone delvis ljushyade, inte mörkhyade, och blonda eller till och med rödhåriga, eftersom genen för rött hår skall vara ett annat arv, vi fått från just dem. Dessutom hade de faktiskt samma ”språkgen” FOXP2 som moderna människor också har – i samma muterade form – och deras hörselgångar och öron registrerade helt samma frekvenser som våra, samtidigt som de också hade ett helt mänskligt tungben och struphuvud, konstruerat helt identiskt med vårt.

f2063cac9c42b24a99d4f062cc88c683Kära publik – Det här är förstås ingen TALARE – utan just en NEANDERTHALARE… ! (Såhär skulle en Homo Sapiens Neanderthalensis se ut, ifall vi rakade honom och klädde honom i moderna kläder, allt enligt en rekonstruktion på Neanderthal-muséet i Mettmann, Düsseldorf – beläget just i Neander-dalen) Och som vi ser är likheterna med nutiden, större än skillnaderna. Studera även likheten med Stefan Löfvén, Sveriges nuvarande statsminister…

Tidigare – på 1950-talet – led kristna forskare i USA av den sedan 1800-talet spridda missuppfattningen, att Neanderthalare inte skulle kunna tala – eller att om de nu talade – att de omöjligen skulle kunna ha såpass avancerade språk som i nutiden – (missuppfattningar och fördomar, som spritts av Jeanne M Auel och ”dåliga romaner” i stil med den på 1980-talet så populära ”Grottbjörnens folk” ) men Svante Pääbo och hans forskargrupp har nu motbevisat detta. Neanderthalarna kunde visst tala, och antagligen hade de förstås inte bara ett språk, utan hundratals olika språk och dialekter – för på 370 000 år eller så (så länge varade deras kultur, vår egen är beroende på hur vi räknar högst 20 000 år gammal ) hade de kanske utvecklat en andligen rik kultur (bara för att deras redskap eller materiella kultur var primitiv, behöver det inte nödvändigtvis betyda, att deras samhälle var primitivt ) – och i alla fall det faktum att de hade välutvecklad lukt, smak och hörsel gjorde dem väldigt bra på att överleva i istida klimat, liksom ”luftförvärmningen” i näsan, uthålligheten, muskelmassan och orienteringsförmågan – som alltså var högre och inte lägre än vår…

Än så länge är det inte 100 % bevisat – men ”kaukasoider” eller rättare sagt Européer av idag kan faktiskt sägas vara Neanderthalarnas direkta arvtagare – och de dog alltså inte ut, men övergick i oss tack vare en lyckad ”korsbefruktning… och därmed ÄR vi väsentligt olika andra moderna människor, som INTE bär på just dessa gener, även om man förstås kan ha olika åsikter om, hur mycket en sådan skillnad egentligen betyder, praktiskt sett..

3298679_2048_1152Även Svante Pääbo – svensk professor helt utan vank och klander – Thalar väldigt bra Neander… (Pour Le Merite !)

I somras besökte jag det stora och arkitektoniskt intressanta muséet i Mettmann, Tyskland – strax nära den längesen försvunna gruva, där den första original-Neanderthalaren, typfossil 1 hittades. Jag har inte hunnit blogga om det, men de artiklar jag läst på senaste tiden – även Asatru News har tagit upp nyheten om Neanderthalarna  har fått mig att återuppleva det hela…

image_1475e-Neanderthal

 Den nutida Neander-dalen med Typfossil 1, en gammal, halt och lytt man kring 50-55 år (motsvarande sådär 80-85 år med moderna mått) – som han numera rekonstrueras – med skinnkläder….

neanderthaler-P1000075_8

En hel del av de Neanderthal-sklett man hittat har tydliga förslitningsskador på leder och tänder, spår av reumatism, eller sjukliga förändringar – och därför trodde man länge – i alla fall fram till tidigt 1900-tal att de inte kunde gå eller stå ”normalt” eller som vi – fastän det blev motbevisat redan på 1970-talet. 1856, då det första fyndet gjordes, hade ingen ens begripit att förhistoriska människor fanns. Darwins ”Origin of Species” hade inte ens blivit skriven. Kristendom och Monoteistiska griller om ”Gud” och hans unika Sapiens-skapelse för 3000 år sedan florerade alltjämnt. Nere i Tyskland försökte man bortförklara fynden som en degenererad kretin, eller en av Attilas hunnerkrigare – eller en i Napoleon-krigen död vanskapt Kosack – och sådär höll man på fram till 1900-talets början, då det äntligen stod klart att Neanderthalaren bara var den senaste i en hel rad ”förmänniskor” – och dessutom den som låg närmast i tiden jämfört med oss…

1910s-Neanderthal-Male-Female-by-Aimé-Rutot-and-Louis-MascréSåhär apliknande trodde fransmännen att deras Neanderthalare skulle ha sett ut, så sent som 1903… ”Rekonstruktionen” säger mer om sin tid än verkligheten…

1920s-Neanderthal-Male-Female-exhibited-in-the-Field-Museum-Chicago

På 1930-talet försökte Universitetet i Chicago ”återskapa” neanderthalarna med hjälp av foton på utvecklingsstörda och idioter…

402neans

Först på 1950-talet hade amerikanska forskare observerat hjärnvolymen, och kommit fram till att en Neanderthalare i moderna kläder förmodligen skulle kunna passera obemärkt, om han var synlig ”ute på stan”

The-Neanderthal-Encampment-by-Zdenek-Burian-1960

På 1960-talet skildrade den Tjeckiske illustratören Zdenek Burian original-Neanderthalaren såhär… Alla hans Neanderthalare var genomgående svarthåriga och svartmuskiga, med mörk hy – något genetiken numer motbevisat… (dessutom visar han dem alla med böjda knän – något de inte hade)

Nuförtiden får vi alltså vänja oss vid att se Neanderthalaren som en direkt förfader, ljushårig eller till och med rödhårig. På 1990-talet mötte jag på en färja från Nynäshamn en rödhårig polska (ganska ovanligt, man lär bara få rött hår och gröna ögon via en recessiv gen, som visar sig bara om man haft blonda fäder, mödrar respektive far- och morföräldrar samt ytterligare en helt blond familj i den tredje generationen bakåt) som själv var helt övertygad om att hon var en äkta ”Neanderthalczyk” som hon sa.. Själv kontrade jag med att hon väl som bördig från Gdansk antagligen hade tyskar, balter och vikingar bland förfädrerna, men det ville hon inte höra talas om. Så gick vi för att ”blanda våra gener” och det fungerade helt utmärkt, också mot relingen på utsiktsdäck. Det var en mycket varm och härlig sommar det året.

Inom parantes sagt har forskare nu räknat ut att kontakter mellan var. Neanderthaliensis och var.Sapiens inte alls skedde speciellt ofta. Om vi antar att det för 100 000 år sedan kom in max 10 000 ”sapiens” bland 40 000 neanderthalare, och att det vid istidens slut – 90 000 år senare – fanns kanske 40 000 Neanderthalare, precis som förut – deras befolkning höll sig antagligen märkligt konstant – medan vi själva vuxit till 100 000 (nej, Neanderthalarna stoppade inte invandringen – och därför dog de ut !) så behöver det bara ha skett en enda korsbefruktning på 30 år – bland 40 000 möjliga ”par” i varje generation – för att få en inblandning på 2 %. Våra förfäder träffade alltså inte alls på Neanderthalarna särskilt ofta, utan högst 2-3 gånger i livet – om de nu alls såg dem – och uppfattade dem antagligen som en helt olik sorts varelse – närbesläktad, men inte helt mänsklig ändå… Att de ens parade sig med dem var rena ”undantagsfall” – får man förmoda – till exempel kan det ha skett mellan individer som var ”utanför” sin egen stam och sitt eget samhälle, asociala eller marginaliserade på något sätt – de flesta både av oss och dem höll sig helt säkert till sina egna, utan undantag och så långt det bara gick…

The_Alley_Man1959 skrev Philip José Farmer den numera klassiska novellen ”The Alley Man” om den siste renrasige Neanderthalaren, som gammal, alkoholiserad och arbetslös bor på en soptipp i USAS:s sydstater tillsammans med två kvinnor och några barn, samtidigt som han talar om ”Polarn däruppe” och förfaller till kristendom… ett tragiskt slut…

De nordiska sagornas Troll påminner mycket om Neanderthalarna, och vissa etnologer har rentav spekulerat om att stora näsor och huvuden, övermänsklig styrka, krumbenthet, satt och låg kroppshållning, stenredskap och tillvaro i grottor eller berg – allt drag som finns hos ”förmänniskor” skulle kunna vara nedärvda sagor eller berättelser. Trollen skildras också som genomgående klumpiga, men inte renodlat ointelligenta eller ondskefulla – och neanderthalarnas pilspetsar – med egg bara på ena sidan – och stötspjut, men inte kastspjut, skinnkläder och beteende kan också ha varit ”trolskt”. Å andra sidan lär de nog ha haft anledning till att frukta oss, minst lika mycket, varför skall jag återkomma till.. När jag själv gick i högstadiet, förresten, hade jag en klasskamrat och nära vän som saknade hakutskott, hade ”limpformad” skalle och väldigt låg panna med stora ögonbrynsbågar, och kraftigt käkparti… han är i och för sig inte den enda nutida människa, som ser ut på det viset, eller som har vissa ”atavistiska” drag – fast det inte säger något alls om karaktär, egenskaper eller intelligens i övrigt – min kamrat var för övrigt avsevärt intelligentare än genomsnittet, och mycket bra på kemi – han till och med tillverkade egna sprängämnen, ”ful-öl” och annat sådant…

Nikolai-Valuev Nikolay-Valuev-front

Porträtt av Nikolaj Valuev, nutida rysk brottare med georgiskt påbrå – urstark och med en IQ på 140, har jag läst.. Tydligt hakutskott, men låg panna och stora ögonbryn, liksom ”dolikocefali” eller långskallighet… Såg de första ”hybriderna” med Neanderthalare ut ungefär såhär ?

Genom åren har åsikterna om Neanderthalarnas beteende varierat – men en sak är säker – de begravde sina döda – och även om bevis på skelettering (alltså att man flådde och skrapade rent kroppar efter döden) och enstaka fall av kannibalism har noterats – under istidens kulmen – visar nästan alla Neanderthal-begravningar (mer än 20 stycken noggrannt placerade och arrangerade döda i fostserställning har hittats, också barn) att de måste ha sörjt sina egna döda, och hade ett minst lika rikt känsloliv som vi. Begravningar betyder inte nödvändigtvis detsamma som existensen av en religion, men föremål som smycken (halsband av vildsvinsbetar !) och vapen i gravarna tyder i alla fall på någotslags respekt för personlig egendom, om inte tron på ett liv efter detta och det finns de som tolkat in mycket mer än så… På muséet utanför Düsseldorf visar man Sibirska Neanderthalare utanför vad som ser ut som Nordamerikanska Indianers Tipis, med skinnkläder påminnande om eskimåer, och ett fynd som exempelvis Shanidar 4 har tolkats som en ”Schaman” eller Helare ibland Neanderthalare, sådär 65 000 år före vår tid…

shanidar4

Shanidar 4 – från en grotta i Iran – var en mörkhårig man i 35-års åldern vars kropp lagts till rätta och omsorgsfullt täckts med ringblommeblad – senare forskare har försökt bortförklara det där som ett verk av en lokal sorts möss, som ofta drar in färgrika blommor i sina bohålor – men vid hans sida låg också bukettvis ordnade läkeväxter, som alla är svagt antiseptiska eller anti-inflammatoriska – och möss och råttor kan inte plocka buketter och lägga dem på ordnat vis, efter blom-sort – det kan bara människor göra.. Som sagt – vi vet extremt lite om Neanderthalarnas kultur – men om de nu hade smak och luktsinne som överglänser vad vi har – lagade de då också fyrstjärniga grill-måltider ute i vildmarken, komponerade musik eller till och med sjöng, eller rent av berättade dåliga vitsar ? Människan lär för övrigt vara det enda djur som kan skratta, eller visa tänderna av glädje. Bland alla andra däggdjur är detta ett tecken på stress eller hot (så är det för apor, t ex) men människans leende eller skratt lär vara en ”överslagshandling” – ett slags svar på berättade historier, som framförs av en annan människa – och djur kan just inte berätta historier eller överföra minnen, vilket däremot bara vår egen djurart kan (nå, frånsett att bin kan kommunicera ut avstånd och bäring till närmaste födokälla, men knappast mer än så)

neanderthals-interbreeding-humans_19941_990x742.adapt.590.1Kvinnlig hybrid mellan modern människa och Neanderthalare, enligt The Smithsonian på 1990-talet (observera rödhårigheten, som nu bevisats genetiskt)

Om Neanderthalarna nu hade någon kok-konst – vilket är högeligen osäkert – lämnade de i alla fall inga skrivna recept efter sig, eftersom de aldrig någonsin kom på något skriftspråk. Genom hela deras 370 000 år var deras redskap och materiella kultur extremt konstant – materiellt utvecklades de inte ett enda dugg – och på muséet i Düsseldorf fanns en hel våning, dedikerad till att visa varför. Neanderthalarna hade inga könsroller eller någon arbetsfördelning. Alla medlemmar i deras små storfamiljer på 10-15 personer var tvunga att lära sig allt, utföra allt. Alla skulle jaga eller samla och bidra till försörjningen – utom de gamla, sjuka eller handikappade – som var direkt förhindrade att delta i födo-söket – men de specialiserade sig aldrig – det fanns inga särskild hantverkare i deras samhälle, inga ”flintsmeder”, inga dedikerade mödrar eller barn-uppfostrare – utan alla levde i ett tillstånd av ur-kommunism – och därför dog de som sagt ut. De var inte hedningar, kort sagt. De kunde inte handla eller tänka som individer, utan fortsatte att vara ett ansiktslöst kollektiv, kuggar i en gemensam samhällsapparat – helt utan självständigt tänkande. Så har man åtminstone förklarat det, på det museum jag besökt.

2008-Neanderthal-Male-Female-reconstructions-by-Elisabeth-DaynèsModerna franska rekonstruktioner av Neanderthalare. Båda könen var jägare och samlare – full jämlikhet – men underlägsna Homo Sapiens, som hade tydliga könsroller och därför nyckeln till framgång

Forskning från 2000-talet visar, att vi själva gått från ett primitivt stam-samhälle – ”big man society” som i de flesta stenålderskulturer – där den bäste jägaren delar med sig av bytet till kvinnor och barn – och kan skapa en egen familje-grupp med sig själv som ledare – och därifrån över till klan-samhälle, hövdingadöme, kungarike och till slut elektiv ”demokrati” via majoritets-tyranni – och därför har vi visat oss överlägsna… Neanderthalarna konkurrerades ut och försvann, eller blandades upp tack vare galopperande invandring, som de inte förstod att hejda i tid… en viktig lektion för dagens Eurropéer…

GibraltarwomanRenrasig Neanderthal-kvinna från Gibraltar – 13 000 år före vår tid

img_9988edit.jpg__600x0_q85_upscale

Kvinnlig Neanderthalare från Saint Cesaire, Frankrike (36 000 år före vår tid), enligt Elisabeth Daynes, världsledande expert på ansikts-rekonstruktion

Vissa Neanderthal-fynd är förstås mer intressanta än andra. Kvinnan från Saint Cesaire i Massif central, Frankrike, har till exempel begravts med extremt välgjorda pilspetsar och spjut – annars manliga attribut – av Levallois typ, ett slags stenredskap så komplexa, att man innan 1979 trodde att bara vår egen ras kunde tillverka dem. Kanhända ett bevis för byteshandel ? Saint caesaire-kvinnan har dessutom ett centimeterdjupt och decimeterlångt jack i bakhuvudet, mitt på hjässan, som hon inte kan ha fått vid ett fall framåt eller bakåt, och heller inte ha tillfogat sig själv. Dessutom – ifall hon trillat rakt på huvudet, från hög höjd, skulle nacken, bäckenet och andra kroppsdelar ha uppvisat brytskador, som de inte har… så förklaringen är enkel – någon slog ned henne med en klubba, försedd med en spetsig och välgjord flintegg – och av de skadorna dog hon, före 35 års ålder.

Förutom det har hon ett brutet överarmsben – mer än 3 cm tjockt – som läkts aningen fel – brottytan sticker ut 1-2 mm, vilket innebär att den brutna armen inte spjälades helt korrekt – den har visserligen läkts utan besvär, men eftersom hennes underarmar tålde 20 gånger mer våld än våra undrar man vad slags liv hon levde, och vad hon kan ha varit med om – men hon har uppenbarligen fått sjukvård och kärleksfull omvårdnad, liksom en bra och ordnad begravning – ifall hon nu inte lyckdes ”bota” benbrottet själv. Människor kan bara få ”spiralfrakturer” på ben och armar om de fastnar med armen i kläm, exempelvis i en dörr, som någon smäller igen, eller åker skidor med en bindning som inte löser ut i tid, snubblar med foten fast i en trädrot, eller liknande. Om Saint Cesaire kvinnan bröt armen, minst 4-5 år innan hon dog, måste hon haft den inkörd i ett ihåligt träd, kanske (vid klättring ?) eller i en klippskreva – eller också har någon hoppat och stampat på den, med all kraft – och personen som tillfogat henne detta, liksom slaget i huvudet – måste ha varit – en annan Neanderthalare – har forskningen räknat ut. Ingen Homo Sapiens, man eller kvinna, skulle kunna tillfoga någon den sortens kranieskador – vår egen ras är helt enkelt inte starka nog att spräcka Neanderthal-skallar…

Men kanske var hon en satkärring, helt enkelt. Ovanligt gnatig, svår att ha och göra med – eller helt omöjlig, en hel istid igenom – den sorts person man inte alls skulel vilja ha till granne – eller också var förövaren – eller föröverskan – helt enkelt en Skitstövel, rätt och slätt – eller från en uppenbart fientlig klan eller familjegrupp – kanske i konkurrens om föda, eller ägodelar… ”spjutspets-teknologi” har alltid haft sina fördelar…

Porsmose_1 Porsmose_2_small

Danskt fynd från Porsmosse, nära Naestved, som jag beskådat på Nationalmuseum i Köpenhamn. 5000 år före nutid, och från bondestenåldern – en helt annan period, 15 000 år och mer efter Neanderthalarnas tid…

Betrakta det här fyndet från Porsmosse i Danmark, till exempel. Här har en enkel benpil gått in tvärs genom näshålan, ner i underkäken, ut genom hakan och sen trängt igenom övre delen av bröstbenet rakt in i hjärtsäcken – ett direkt dödande pilskott – alltihop på mindre än en sekund.

Skytten måste ha suttit uppe i ett träd, kanske i ett jakt-torn, uppe på en palissad eller någon annan hög försvarsbyggnad, har man konstaterat, och offret har uppenbarligen spankulerat omkring – helt obekymrat – eller kommit joggande och småspringande, ca 5-10 meter längre bort. Skytten – manlig eller kvinnlig – måste ha haft stor vana i att bruka sitt vapen, och har på erfaret jägar-vis hållit lite framför när han eller hon siktat med berått mod – och haft ”målföljning” på objektet. Skottet har kommit spontant, men snabbt och välriktat – eller också har skytten bara hört personen komma, räknat ut rätt skjutvinkel och fyrat av…

Ok – gäddor kan också slå till, blixtsnabbt – och äta upp varandra om det kniper – men att använda teknik, planering och noggrann avvägning – allt på det här sättet – det gör bara människor – aldrig någonsin djur – för djur kan inte uppnå något som detta – och det kunde inte Neanderthalarna heller. Krig, helt enkelt. Konsten att föra krig – av eget val och uttalad vilja – det och sinnet för humor – samt detta med att kunna skratta utan vrede – är tydligen vad som utmärker oss framför andra djurarter.

Människan har ett extremt rikt beteende – vi har oerhörda möjligheter, både på gott och på ont. Å ena sidan kan vi vara enormt destruktiva, till och med mot vår egen art, men å andra sidan kan vi vara samhällsbyggare, sjukvårdare och helt enkelt goda altruister – vår egen ras har båda möjligheterna, varje dag i livet – och jämför vi med våra riktigt avlägsna förfäder, hade de aldrig nått upp till de materiella villkor eller möjligheter, vi nu skaffat oss genom egen tankeförmåga – inte genom att följa efter ett kollektiv.

Vi har utvecklats bortom ont och gott – just genom vår individualitet, och tankeförmåga – och har till och med frigjort oss från genetiken.

Betänk nu det, govänner – betänk nu det… och minns det, tills härnäst…

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s