Naturvetenskapen bevisar: Norden är en UNIK Europeisk region….

Artiklar om Naturvetenskap och nya upptäckter får allt mindre utrymme i den svenska pressen. Kanske beror det på att Sverige är ett mycket vetenskapsfientligt land numera, och att vetenskaper som Biologi, Genetik och alldeles särskilt Antropologi eller forskning om människans ursprung inte anses politiskt korrekta här. Jag hoppas att ni hunnit läsa mitt förra – kanske inte särskilt välformulerade – inlägg i ämnet. Många av er läsare har hört av sig till mig och berömt mig för inlägget om Kaukasierna och Neanderthalarna, eller hur det kommer sig att Naturvetenskapen numera klarlagt, att Européerna eller den ”Vita” människorasen faktiskt har ett annat ursprung än exempelvis afrikanerna, och att genetiska skillnader mellan olika grupper av människor faktiskt finns, även om man såklart kan diskutera om det egentligen spelar någon större roll att just Européer och Nordbor kan ha upp till 20 % eller i varje fall 5% av sitt genetiska arv från Neanderthalarna. Det vetenskapliga faktumet kan ingen betvivla och det är den svenske forskaren Svante Pääbo och andra akademiker vid Max Planck-instutet i Leipzig som kommit fram till detta. Hur eller ens om detta faktum alls påverkar vårt nutida samhälle är däremot såklart en annan sak, och forskarna har betonat att deras upptäckter inte ska övertolkas.

Men ändå finns det politiker i dagens Sverige, som står rakt fram och påstår dumheter som att raser ”inte finns” och att kön eller genus ”inte existerar annat än som social konstruktion” vilket är fullständig bullshit, och tvärtemot både all biologi och naturvetenskap. Tar vi av oss våra kläder, till exempel – så ska nog de flesta av oss komma fram till att det finns två kön, dvs man eller kvinna, men att det INTE finns några kacklande ”hens” eller något tredje kön ibland nutidens människor, och ställer vi en genomsnittlig västafrikan och en typisk svensk bredvid varann, så skall vi nog se att jodå – raser existerar, liksom om vi ställer en genomsnittlig Peking-bo eller för den delen en Östafrikan, en Pygmé, en Inuit samt en turk och en annan svensk strax intill…

dna

Med hjälp av Mitokondie-DNA från cellkärnor och sk SNP:er eller Haplogrupper kan forskare numera mycket, mycket exakt kartlägga alla större befolkningsomflyttningar och all större migration under de senaste 10 000 åren av historia. Norden eller ”North Western Europe” skiljer ut sig – klart och tydligt från alla andra Europeiska regioner.

Men det här är inte den enda upptäckt, som genetiker och biokemister gjort på sistone. 15 September 2015, dvs i fjol, mitt under den konstruerade sk ”Invandrarkrisen” i Europa, i sin tur ett resultat av USA:s och Rysslands hållningslöshet i Syrien-konflikten, samt FN:s och den övriga Världens oförmåga att ingripa och stoppa denna konflikt; så publicerade den ansedda sajten ”The cell” en nyhet från ett annat forskarlag med kontakter till just samma Max Planck-Institut, och vad de kommit fram till är faktiskt epokgörande, även om ingen alls vågat uppmärksamma deras resultat i svenska media ännu.

Forskningen om sk ”Haplogrupper” eller genetiska markörer från mitokondierna i cellkärnan – små, energialstrande strukturer som inte har den ringaste betydelse för människans utseende, intelligens, kreativitet eller de flesta fysiska förmågor, utom på de enskilda cellernas eller byggstenarnas nivå är mycket ny. Den har utvecklats oerhört på de sista 5-10 åren, och mycket intressantare än vad man skulle kunna tro.

Vad forskarlaget – med representation från Norge, vårt nära grannland (men som sagt inte Sverige – här är det nästan ”förbjudet” att forska kring den nationella identiteten eller det egna folkets ursprung och historia) nu gjort, är att ta till befolkningsstatistiska metoder, liksom helt ny programvara för datorbaserad analys. Man har analyserat 1237 DNA prov från 63 olika länder, varav 937 från nästan alla Europeiska länder – utom Sverige, Tjeckien, Benelux och Portugal – som av någon underlig anledning inte fick vara med i den internationella studien, och sen jämfört med hur stor andel olika Haplogrupper dessa nu levande individer har.

Indelningen i olika grupper av genetiska markörer, och vilken genetisk markör som kännetecknar vilken geografisk region i Europa kan måhända ifrågasättas (jag själv kan inte så mycket molekylärbiologi så jag kan svara på den frågan) men har förstås gjorts på grundval av tidigare forskning, och efter vad som redan är känt. Man vet också, att vissa Haplogrupper är direkt länkade till vissa geografiska regioner, och vissa tidpunkter i historien, då de uppstod som små, men väsentliga mutationer. Här är en karta över den nutida utbredningen av Haplogrupp I 1 på Y-kromosomen, som uppstod vid ”Den Indoeuropeiska Migrationen” till Norden för cirka 5000 år sedan, då de Germanska folken skapades.

Y DNA Hpg I1.jpg-for-webSpridningen av Haplogrupp I1 på Y-kromosomen ger tydliga bevis: Nordiska män koloniserade de brittiska öarna, Finland och Baltikum, och de rörde sig söderut längs Balkans och Rysslands floder… (se de skuggade områdena i bilden)

Än idag är spridningen av vissa gener anmärkningsvärt konstant. Forskare kan nu exakt spåra vilken befolkning som kommit varifrån, och exakt när. Studerar man nu hela deras resultat, får man nedanstående bild, som visar att ingen region i Europa – utom just Norden – har varit fri från Utomeuropeisk Invandring de senaste 10  000 åren – men här i Norden har alltså just detta faktum rått – det är bara andra Européer, eller vita från andra delar av Europa som alls kommit hit under 10 000 år, men däremot inga icke-Européer – i alla fall inte i något alls mätbart antal – förutom efter 1945, och sedan med accelererande hastighet under 2000-talet.

vem när

Resultatet för hela Europa: Vem kom varifrån – och när ? Norden är den enda region, som ALDRIG NÅGONSIN mottagit Utomeuropeisk invandring under hela den studerade tidsperioden.

Här ser vi nu studiens resultat. Analysen är så fint gjord, sammanfattar forskarna, att vi kan se förändringar ända ned på 1 % nivå. Föga förvånande är det regioner nära Europas kanter, som tagit emot mest påverkan utifrån – och det är heller inte så konstigt, om vi tar i beaktande att det inte fanns några gränskontroller under forntiden, och att hela den ryska landmassan, Turkiet, Balkan, Sicilien och flera andra regioner var ”landbryggor” som det gick ganska lätt att ta sig över på.  I dagens Baskien och Sydvästeuropa (Pyreneeiska Halvön) skedde till exempel ett stort inflöde av Västafrikaner som kulminerade kring år 1000 före kristus, och spår av afrikansk invandring finns också på Balkan, Cypern och så långt bort som i Iran och Armenien, medan Östra Kaukasus – helt nära Iran – fick en topp av invandrare från Mongoliskt område och Östra Asien redan kring 1300 fk eller så. Spår av handeln på Sidenvägen med Han-Kinessernas rike, Feniciernas färder till Västafrika (jo faktiskt – de kom ända dit) och Romarriket kan utläsas ur dessa data, och forskargruppen skriver:

The barplots in Figure 2B show that almost all of West Eurasia has some ancestry from the World Regions. Such World Region ancestry can be seen in the composition of sources involved in events in northern European groups (NWE and NEE), yet only three of the clusters containing individuals from this region derive ancestry from a source best matched by a World Region donor. Deconstruction of the admixture events in these northern European clusters shows that most mixing involves groups already present within West Eurasia (Figures 2C and S3). Assuming a generation time of 29 years [24], dates for these events center around the late first millennium CE, a time known to have involved significant upheaval in Europe (Figure 2B) [25].

Låt oss nu titta närmare på det aktuella diagrammet från figur 2B, som visar just Norden, och varför Norden tydligt skiljer ut sig från alla andra Europeiska regioner än idag:

north

Redan ca 800 fk inträffade det, att Tjuvasjerna – ett Turkiskt folk kring floden Volga i Ryssland erövrades av Mongoler, vilket lämnade genetiska spår. Men något motsvarande hände aldrig här. Till Nordöstra Europa – alltså Finland och Baltikum – kom kanske 20 % Mongolisk befolkning ungefär samtidigt – ca 500 fk ungefär – och det ser man också på dagens finska befolkning – tillsammans med absolut högst 5 % Samer – för fler har samerna eller inslaget från Norra Sibirien aldrig någonsin varit, ens i norra Finland.

Men till Norden då ? Ja, dit kom bara kanske 5 % – räknat på den nuvarande befolkningen från Balkan kring år 1000 fk – och kanske 4 % invandring från ”Södra Centraleuropa” eller med andra ord Italien (jodå, vi hade förbindelse dit via Bärnstensvägen under vår Nordiska bronsålder) och så ett litet, litet inslag av finska och baltiska stammar, som tog sig över Östersjön för att kolonisera delar av Östsverige vid samma tid. Men det är också allt. Sedan upphörde all invandring överhuvudtaget till de Nordiska länderna, och vår befolkning var oförändrad i mer än 2000 år – eller fram tills nu..

Resultaten blir ännu tydligare, om vi betraktar följande karta ur studien:

karta

I dagens Sydeuropa finns det som framgår starka inslag av befolkning från Levanten (Mellanöstern) som under Romersk tid spred sig västerut, ja ända till Gallien eller Frankrike. Men norr om Alperna kom de inte. Och i dagens Ryssland finns förstås starka inslag av Mongoler – föga förvånande det också – eftersom Ryssland var under Mongoliskt styre i mer än 200 år. Och i Finland finns det nu hela 20 % av befolkningen, som bär på Sibiriska eller Samiska gener i någon form, medan spår av Nordbor finns i Polen, Ukraina, Tyskland och England. Men – som sagt – någon utomeuropeisk invandring till Norden – det har aldrig förekommit, aldrig i hela mänsklighetens historia – fram tills nu, dvs,,,

I den ”överhettade” och ibland extremt politiskt känsliga invandringsdebatten möter man ibland groteska och helt felaktiga påståenden som:

”Nämen utomeuropeisk invandring har alltid förekommit, och därför måste vi genast ha 150 000 tusen sådana personer hit NU – ja ögonblickligen !”

eller

”Jamen alla svenskar är invandrare från början – detta bevisar att skyhög invandring är bra…”

och andra dumheter i den stilen.

Poängen är bara, att den historiska utvecklingen och de vetenskapliga resultaten enkelt motbevisar alla sådana tendentiösa påståenden – och vi själva har faktiskt bott här sedan den senaste istiden, genom 10 000 år och mer av mänsklig historia – och vår genetiska bakgrund är – unikt nog för Europa – märkvärdigt nog väldigt konstant.

Enligt den förhärskande, Socialdemokratiska och Miljöpartistiska ideologin i Sverige, är vårt lands homogena befolkning (mer än 80 % etniska svenskar) något som ses som ett problem. Det gäller till varje pris att döda den nationella och Europeiska identiteten, strypa den, kväva den och till varje pris ändra befolkningssammansättningen – naturligtvis genom att ta in främst personer från fattiga och lågutbildade regioner i världen typ Somalia, Etiopien eller Syrien, där det som sagt råder krig. Men vad vinner vi egentligen på det, samhällsmässigt eller ekonomiskt sett, eller ens genetiskt-biologiskt ?

Hela tiden – 10 000 år och mer – har vi själva lyckats överleva här – i stort sett i harmoni och fred med oss själva och omvärlden, helt utan några större biologiska eller sociala problem överhuvudtaget. Varför inte bli ”Hedningar” och vända upp och ned på de nuvarande politikernas ”idiotresonemang” om att invandra sönder Norden – till varje pris…

Istället för att betrakta den nuvarande befolkningssammansättningen som ett problem, kan man börja betrakta den som en resurs.

Vad vi själva ännu har, här uppe i Norden är faktiskt något helt unikt. En levande ursprungsbefolkning, mitt i Europa – vars sammansättning är helt annorlunda än alla andra Europeiska länders. Vi kan välja att vara stolta över vilka vi är och var vi kommer ifrån – liksom alla andra ursprungsbefolkningar i Världen – och välja att bevara vår unika genetiska struktur inför framtiden – om vi vill. Bevarandet av djurarter, skog och miljö – stora opåverkade naturområden – ja se  där några områden, där bevarande av identiteten och karaktären anses som något väsentligt och viktigt – till och med i EU-sammanhang… Varför inte också opåverkad genetik ?

VikingGarb4

Varför hela tiden betrakta vår inhemska befolkning som ett problem när den i själva verket kan vara en resurs ? Vi här i Norden har en unik bakgrund och historia – varför förstöra det bästa vi har – våra människor – inför framtiden ?

Norden är en helt unik Europeisk och Global region, med sin helt egna kultur, natur och mänskliga förutsättningar. Till och med Emilio Ingrosso, ni vet, lär ha uppmärksammat detta faktum den senaste tiden, även om han för sin del säger att det är svårt att ”räkna siffror” och att det här med Naturvetenskap verkar vara något som han alls inte förstår sig på.

Ändå kan han – med den moderna genetikens hjälp – säga – ja mina förfäder har varit här ända sedan bronsåldern, om inte sedan istiden, som hos andra svenskar – och varför skulle jag då vara så mycket sämre till min härstamning, än alla andra folk i Europa ?

Kom ihåg vad jag nyss skrev, och vad studien visar om befolkningssammansättningen: Efter vad man tror, kom de första personerna från Italien hit under just Nordisk Bronsålder, så där ser man ju… Är inte alla dessa forskningsrön som nu kommer fram; ganska intressanta i sig själva, så säg ??

I ett kommande inlägg ska jag redovisa ännu mer om det här med populationsgenetik, och varför man med haplogrupper nu anser sig bevisa, att Europa redan var ”färdigbefolkat” av direkta förfäder till dagens vita Européer, redan under den senaste istiden – för 35 000 år sedan – hör och häpna !

iwEa9Nej naturligtvis – Ingen uppsättning Haplogrupper kan vara ”bättre” än någon annan – men vi har alla rätt att bevara vår egen identitet, och vara stolta över den dessutom !

Annonser

2 tankar om “Naturvetenskapen bevisar: Norden är en UNIK Europeisk region….

  1. Med monoteismen kom tanken på en universell värld. En monokultur som skulle vara över hela världen. Tanken på endast en gud ledde till tanken på en enda stat och en enda mänsklighet. Tron på att det ska finnas flera gudar, flera stater och flera folk fyller monoteisterna, oavsett om deras monoteism är av religiös eller politisk art med skräck, avsky och hat. Idag predikas och förkunnas globalisering för globaliseringens egen skull som lösningen på alla problem. Att det uppstår problem på grund av globaliseringen förtigs eller förnekas.

    Gilla

  2. Ping: Naturvetenskapen bevisar: Norden är en UNIK Europeisk region…. – Something to know

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s