Albert Voss – Taxichaufför – dömd enligt HITLERS Lagar i Februari 2016….

Strax nära den goda staden Münster i Westfahlen, Tyskland bor en pensionerad gymnasielärare vid namn Albert Voss i en liten ort kallad Lüdigshausen. Numera är han Taxichaufför – och Fritänkare. Humanistbloggen i Sverige och även den tyska sajten HPD – Humanistischer Pressedienst har liksom the Telegraph i England, och självaste Bild-Zeitung råkat uppmärksamma hans öde, ända sedan han 28 Februari fick sitt körkort indraget, förbjöds att köra taxi och dömdes att böta 500 Euro (sådär 5200 SEK)

2,w=559,c=0.bild

Albert Voss vid 66 års ålder i Februari 2016. Dömd enligt Hitler-statens lagar, som borde ha avskaffats redan 1945…

Ändå bröt han inte emot några trafikregler. Han körde inte berusad, ställde inte till med någon olycka på autobahn eller så och han är känd som en rättskaffens man, som aldrig annars brutit emot några lagar och förordningar. Men nu döms han enligt den Tyska Blasfemi-lagen för HÄDELSE av de kristnas Gud, 166 § i den tyska Strafflagen, en paragraf som funnits ända sedan Hitlers tid vid makten, och som har sin nuvarande ordalydelse i nästan exakt samma utförande som på 1930-talet.

Vad är nu detta ? – undrar kanske en del läsare…

Dagens Tyskland har väl gjort upp med Hitler och Nazismen för länge länge sen ? Alla lagar, som stiftades 1933 – 1945 har väl för länge sedan ogiltigförklarats, upphävts och kastats på soptippen ??gr102347

Tysk skämtteckning från 1933 – fortfarande aktuell i dagens Tyskland – mer än 80 år senare…

Nej – så är det inte alls. Det sk ”Rikskonkordatet” eller ”Reichskonkordat” gäller fortfarande – liksom Hädelse-paragrafen – och dessa två lagar – till förmån för den Katolska Kyrkan har aldrig avskaffats.  Den som först gjorde mig uppmärksam på det faktum att Rikskonkordatet – instiftat med Påven så snart Hitler kom till makten – finns kvar än idag, och nu firat 80-års jubileum var min tyske vän Martin M som förestod den tyska sajten ”Asatru zum Selber Denken” eller ”Asatro för dig som kan tänka själv” ( i klar motsats till ”fornsed för dig som inte kan tänka alls”). Numera har den sajten stängts ned och tagits bort från nätet, men den finns kvar på vissa arkiv-sidor. Martin var och är arkeolog och akademiker till professionen, och han har alltid – liksom jag varit liberal, alltså Folkpartist, vad den politiska inriktningen angår – men jag misstänker att det i Tysklands av kristna dominerade akademiska universitetsvärld kan gå hetare till än här – och att kritik emot det egna landets lagar, alltmer aggressiva kristna, Pegida och annat sådant kan ha sina följder…Eller också tar sig broder Martin bara en välbehövlig paus, vilket vi nog kan förunna honom. Vi är ändå fritänkare, inte fän eller ”partiboskap”.

Rikskonkordatet innebar bland annat, att Katolska kyrkan skulle ha rätt att för eviga tider beskatta människor i varje tysk provins, där de hade majoritet. De skulle också få rätt att ta över skolundervisningen, och tillsätta präster istället för riktiga lärare i landets alla skolor. De skulle få inneha jord, skog och väldiga marktillgångar – gamla privillegier från den mossiga medeltiden skulle upprätthållas. De skulle få hålla alla begravningar – man fick inte ens begravas som man ville – utanför kyrkan – oinskränkt begravningsmonopol, med andra ord ; och till och med ta sig in på sjukhus och vårdinrättningar, för att med tvång ”frälsa” patienterna där. Och till sist kunde de katolska prästerna driva barnhem och kloster, samt för evig tid vara befriade från värnplikt, och kravet att försvara det egna landet, vilket alla andra tyskar var underkastade – i händelse av ofred, som det ju snart nog blev…

Bismark – han som startade Kulturkampen – eller Kampen för ett sekulärt samhälle där Katoliker och kristna INTE skulle vara ”en stat i staten” ansåg på sin tid att man skulle ta bort alla ”brotkorbsgesetze” eller ”brödkorgslagar” som gav katolikerna enorma inkomster, och ”fribrev” från alla skyldigheter i det tyska samhället. De skulle inte längre ha rätt att straffa människor för hädelse, förfölja oliktänkande eller  förgripa sig på barn, med pedofili och annat som obehaglig följd – saker som katolikerna än idag ägnar sig åt, åtminstone enligt UNICEF, FN:s särskilda skyddsorgan för all världens barn.

Bismarks Preussen hade på sin tid en ”Schulaufsichtsgesetz” som sade att det var samhället, inte kyrkan som skulle ha kontroll över undervisningen, och man skulle ha uppsikt över skolorna, så att ingen skadlig religiös eller politisk indoktrinering skulle uppkomma. Och ännu tidigare regerades det gamla Preussen Fredrik den StoreFritänkare också han, men varmt troende Lutheran på sin ålderdom – som umgicks med Voltaire, och tyckte att alla hädelselagar skulle slopas...

L'empereur Frédéric II le grand (1712 - 1786) rend visite au philosophe Voltaire (1694 - 1778). Gravure du 18ème siècle. © Fototeca/ Leemage [© LEEMAGE - ACHTUNG: ABRECHNUNG ERFOLGT UeBER IMAGES.DE - Veroeffentlichung nur gegen Honorar, Urhebervermerk und Belegexemplar, diese bitte an images.de senden. Potsdamer Str. 96, 10785 Berlin. Hinweis: NO MODEL-RELEASE! Bei werblicher Nutzung vorher Kontakt aufnehmen mit: images.de, Berlin. Kontakt: E-Mail sales@images.de, Telefon: +49302579289 80, Fax +4930 2579289 99. Ueberweisung des Honorars erfolgt an images.de. Deutsche Bank, BLZ 10070000, KTO 0414862; ACHTUNG images.de ist NICHT der Urheber dieses Bildes: Bildnachweis soll lauten: © Fotograf/LEEMAGE]

På Upplysningstiden ansåg Fredrik II av Preussen, att Ateister och till och med Mohammedaner var välkomna i det Preussiska Riket Total religionsfrihet – ”für alle!” –  Großer Friedrich, steig hernieder, und regiere Preußen wieder !Hilf’ mit deiner starken Hand, unserm armen Vaterland.

Men så blev det inte. 1859 tvingades Preussen återinföra Hädelselagarna, fast de då bara gällde ”förnekelse av Gud” eller de kristna kyrkorna. I dagens lydelse – nästan ordagrant samma som under Hitler – lyder de såhär:

1) Wer öffentlich oder durch Verbreiten von Schriften (§ 11 Abs. 3) den Inhalt des religiösen oder weltanschaulichen Bekenntnisses anderer in einer Weise beschimpft, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer öffentlich oder durch Verbreiten von Schriften (§ 11 Abs. 3) eine im Inland bestehende Kirche oder andere Religionsgesellschaft oder Weltanschauungsvereinigung, ihre Einrichtungen oder Gebräuche in einer Weise beschimpft, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören.

Observera kursiveringarna. Enligt de subjektiva rekvisiten, som det heter på juridiskt språk, måste man enligt tysk lag ha brutit emot allmän ordning, eller ”stört den offentliga friden” för att alls dömas som skyldig enligt dessa Hitler-paragrafer.  Kanske man kunde jämföra med ”brott emot allmän ordning” hemma hos oss. 

Men brott emot allmän ordning enligt svensk rätt, inkluderar bara våldsamt upplopp, brott emot Regeringen och annat sådant. Tänk på Husby-kravallerna, där ledarna för den sk ”Megafon-rörelsen” inte dömdes alls, trots att i skrift ha uppmanat till ”en svensk intifadan”, där sådär 300 bilar och ett antal byggnader brann ned till grunden – ja – det var ju den ”svenska” rättvisan det – under Fredrik den Lille eller Fredrik Reinfeldt – men tysk ”ordnung” är ju som vi vet lite annorlunda än den svenska

Här ser ni en bild på den senaste av dessa små texter – och det var den han dömdes för. (Bild-Zeitung har redan publicerat den också, så jag gör mig inte alls skyldig till hädelse enligt Hitlertysk lag – som inte gäller i Sverige) ifall jag lägger ut liknande bilder här… Münster är en extremt katolsk stad – konstaterar The Telegraph – som anser att allt detta är fånigt, och det kan man ju tycka. Allmänna åklagaren i den staden har helt enkelt gått för långt, skriver den Engelska tidningen.

spruchtaxi_rumhaengenStör denna text ”allmän ordning” : ”Kyrkan söker moderna annonns-idéer. Jag hjälper till: Vår älsklingsartist Jesus har hängt med i 2000 år – och han har inte ens kramp !

(värt att beröva någon körkort, levebröd och betala 5000 kr i böter för ? Rättvis dom ?? )

Allt Albert Voss gjorde var att klistra upp dekaler i bakrutan på sin taxi-bil – en sk ”bumper sticker” ungefär – som man säger i Amerika., Och det var inte första gången, ty han har kört omkring på vägarna i sin ”Spruch-taxi” eller Samtals-taxi – en plats för fritt tänkande eller fria samtal om vad som helst – i nästan tre år nu..

Blir den ”allmänna ordningen” kränkt eller hindrad av sådant ?. Citatet om Jesus behöver inte nödvändigtvis vara negativt – det andas ju en viss beundran för karln ifråga, men frågan är väl om man inte ska beundra den tyske taxichauffören för hans kreativitet.. Och han är numera kändis i hela Tyskland, tack vare Bild-Zeitung och all media-uppmärksamhet han fått – raka motsatta effekten emot den katolikerna ville ha, alltså. De försökte tysta honom, beröva honom hans jobb osv – men det gick inte alls !

cache_9041110

Enligt svensk lag kan man inte döma någon för förtal, ifall det som sägs är grundat på fakta, eller bokstavlig sanning. Vad som står här är faktiskt sant: Martin Luther, Protestantismens grundare fodrade faktiskt brandattentat emot alla Synagogor – och i år firar Kyrkan jubelår i Rom. ”Anständiga människor kräks !” står där sedan som avslutning – kanhända partiskt – men hur skall man kunna annat än kräkas åt dessa kristna, med all sin Antisemitism.

Inte heller Hitler hade varit möjlig, om det inte varit just för katolikerna eller den kristna kyrkan. Det var inte vi Asatroende som låg bakom honom, och inte Antisemitismen heller, eftersom vi aldrig haft med den att göra. Av de tre stora Abrahamitiska Ökenreligionerna är det snarast Judendomen jag tycker bäst om, ifall ni alls vill veta – och av en enda orsak: Den håller sig mest för sig själv,baseras på släktskap – i alla fall i de vanligast förekommande varianterna – man utgår från mödernet – och den missionerar aldrig.

Herr Albert Voss i Tyskland däremot, missionerar ordentligt på sitt eget sätt, genom att åka omkring i taxi och prata med människor – men är det då något straffbart i detta ??

Inte så länge Monoteistiska religioner typ kristendom eller islam och andra totalitära ideologier finns kvar på vår planet.

På Island har man helt avskaffat alla Hädelse-lagar, och det har man i Sverige också – för här anser vi att sådant inte behövs.

Anledningen till att det radikalliberala ”Piratpartiet” på Island avskaffade alla Hädelse-lagar som en reaktion på de muslimska Charlie Hebdo attentaten i Paris var enligt det Isländska Allthinget – Parlamentet som funnits i mer än tusen år – följande:

”Freedom of expression is one of the cornerstones of democracy. It is a fundamental point in a free society that people can express themselves without fear of punishment of any kind, whether on behalf of the authorities or others,” the Pirate Party said in presenting its bill.

I gamla tider på Island var det också så. När kristendomen skulle införas år 1000, och den gamle Lagmannen Torgeir ljosvetningagode Torkelsson ensam fick besluta, om kristendom alls skulle få råda på Island – han var själv Asatroende – medan inbördeskrig stod för dörren, och serie-mördare som Biskop Thangbrand trängt in i landet, beslöt han att kristendom kanske kunde tillåtas, men att var och en kunde få blota som han ville hemma på sin egen gård, och att ingen makt i världen hade rätt att förbjuda fria människor hur de skulle tycka, tänka, tala eller skriva. På sitt eget gårdstun kunde var och en få göra som de ville.

index

Ensam, med svärd i hand stod Lagmannen på Lagberget.

Runt om honom i Världen fortsatte den grå medeltiden. Kättarbålen flammade. Häxförföljelser och krig rasade – liksom i vår egen tid. Men långt före allt tal om mänskliga rättigheter – långt före något FN, Amerikas frihetsdeklaration, Franska Revolutionen eller ens någon upplysningstid hade denne Asatrogne förstått vad Människans frihet går ut på. Det var hans folks gåva till en tacksam eftervärldden gåva de fått från sin egen natur och ifrån gudarna.

Och Thorrgeirs gård – Ljosavatn – de ljusa vattnen – finns kvar än idag.

I den katolska staden Münster däremot hänger några slitna metallburar kvar på den katolska katedralens väggar. De ser ut såhär:

09

I dessa burar spärrades liken efter de sk Anabaptisternas eller Vederdöparnas kristna sekt in – de var en sekt som trodde på vuxendop – man skulle inte tvinga kristendomen på spädbarn, som inte ens förstod vad den handlade om, för enligt deras tankesätt var det fel att göra så – efter ett lokalt uppror på 1500-talet, som slogs ned av en armé av legoknektar, som katolska kyrkan och påven hyrt in för alla sina pengar.

Münster hade då som nu sina fritänkare. Liken efter ledarna fick långsamt ruttna sönder i de burar ni ser på bilden, och i burarna – tillsammans med de ruttnande liken – satte man de överlevande, som fick långsamt långsamt svälta ihjäl där, tillsammans med de stinkande kropparna. Burarna hänger kvar än idag, som ett bevis på den katolska kyrkans makt.

Och man har dömt och fördömt Albert Voss, naturligtvis. Taxichaufför som sagt, och fd Gymnasielärare – för lite dekaler han haft på sin bil.

I Maj månad tänker jag bege mig till den vackra staden Münster. Jag tänker då åka Spruch-Taxi, och ta mig ett snack med ortens mest berömde hedning om vad man utsatt honom för, och om livet i allmänhet. Ifall taxi-bolaget finns kvar – dvs. Är Albert Voss den han ser ut för att vara  – ska jag tilldela honom Särimners Kulturpris – med Eklöv och Svärd – för berömvärd insats, och anbefalla honom i Asarnas famn.

Hans egen hemstad har ju svikit honom, men Asarna sviker aldrig. Och tanken är fri. Det vet jag med bestämdhet.

blågris

2 thoughts on “Albert Voss – Taxichaufför – dömd enligt HITLERS Lagar i Februari 2016….

 1. Judendomen har genom åren konverterat en och annan. Det går att konvertera men det är inte alltid lätt. Men khazharerna i det som är dagens Ukraina bytte religion på 700-talet. Khazharerna var ett turkiskt folkslag men ansåg att judendomen var ett bättre alternativ än Jesus och Muhammeds läror. Det sägs att kagen, ledaren för khazarerna lyssnade på representanter för alla tre. Sedan frågade han dem i enrum, vilken av de andra de tyckte bäst om. Både kristna och muslimer ansåg att judarna var näst bäst och då fick det bli judendomen. Vilken judarna tyckte var näst bäst vet inte undertecknad, men de var nog lika bra/dåliga.

  Palestinierna som av förklarliga skäl ogillar judar brukar påpeka detta.

  Tyskarna förbjöd judisk kosherslakt som är en form av djuroffer. Lagen blev sedan mall för många djurskyddslagar i andra länder. Den svenska lag från 1938 som förbjuder skäktning är delvis påverkad av Hitler.

  Gilla

  • Jo – det är faktiskt rätt – dessutom var Judendomen äldst och ursprungligast, vilket Kaganen tyckte bäst om – enstaka Ruser eller väringar kan ockå ha konerterat till judisk tor, så varför inte – även om det finns få bevis för det..

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s