Hur Muslimernas ”Taharrusch Gamea” eller ”Våldtäktslek” bestraffades under den hedna tiden… Och vad ”Skamgrepp” verkligen innebär…

Ganska många av de mer bildade bland mina läsare har kanske hört det gamla svenska uttrycket ”Skamgrepp” eller ”Ta Skamgrepp på någon”, men få vet kanhända vad det betyder. Uttrycket kommer från den hedniska Gutalagen, som skrevs ned på 1200-talet, men som i allt väsentligt behandlar förhållanden under heden tid. I lagtexten står det talat om ”Fola Gripr” eller ”en dåres grepp” och ”det skamliga greppet” och vad är alla dessa ”ensamkommande” eller ”skäggbarn” som nu belastar vårt land och antastar våra kvinnor på badhus och liknande annat än rena djävla dårar, som dessutom uppvisar skamligt lågt beteende, och en mycket dålig kvinnosyn, som inte hör hemma i vårt land ?

I arabiska kulturer, medelhavsländerna och katolska samt islamska trakter finns sedan länge ett motsvarande uttryck, ”taharrush gamea” som dock representerar något vi aldrig haft i Norden – tills nu, dvs.

Nuförtiden används termen ”skamgrepp” mest i överförd betydelse, som i meningen ”Begreppet ”forn sed” tar skamgrepp på hela vår Nordiska Kultur” men i forntiden var det faktiskt ett reellt begrepp. Ingen kvinna skall behöva gömma sig, ansåg våra hedniska förfäder, och kvinnofrid var redan ett erkänt begrepp under den hedniska tiden, långt innan kristendomen kom. Se t ex i Östen Kjellmans bok ”den forna seden” som innehåller en uppräkning av vad Eddan, islänningasagorna och många andra väl dokumenterade historiska källor har att säga om ämnet.

hastarGanska gott om sådana här i år…

Visserligen innehåller Gutalagen bestämmelsen om att man skall förneka Hedendomen, något som kom till när lagen skrevs ned på 1220-talet, nästan samtidigt med att Eddan skrevs ned på Island, men samma handskrift innehåller Gutasagan, som berättar om ett fullständigt hedniskt Gotland, långt in på 1000-talet, och man kan jämföra med den berömda Codex Runicus eller Skånelagen, som också berättar om en hednisk tid och ett hedniskt land.

CodexRunicusI över tusen år har det funnits bestämmelser till skydd för kvinnor och förbud mot att ofreda dem, eller försöka påverka deras klädvanor… Så är det i vårt land…

 Gutalagen säger mycket rakt på sak att þa en þrel manz gierir slict viþr gutnisca cunu þa vindir ai drotin miþ vereldi vert hann vtan þi at ains at han heldr vili hafa vereldi þan lif hans, Dvs om en utländsk träl våldtar en gutnisk kvinna, så kan inte ens Kungen fria trälen med att betala mansbot (eller med andra ord bötesbeloppet för mord, våldtäkt och mord straffades nämligen på samma sätt, och i nästan alla mål använde man aldrig fängelse utan just böter) utan man måste fråga kvinnan om hon vill ta emot böterna, eller om hon hellre tycker, att man ska ta trälens liv. Hon bestämmer straffet, eftersom det är hon som är offret för förbrytelsen.

freyja_gar_med_mig_tee_shirts-rd10ecaa28b964e8aa7ab91a2abf2d5ef_jyr6m_324

Kanske bäst att göra klart ”Vad som gäller” först som sist…

Nu är Gotlandslagen och de andra gamla hedniska lagarna skrivna utifrån ett ättesamhälle, och inte ett modernt rättssamhälle; som man märker. Träldomen var aldrig ärftlig förrän kristendomen kom med i bilden, och den avskaffades först i och med Magnus Erikssons landslag på 1350-talet, så själva avskaffandet hade inte ett enda dugg med kristendom eller kristna argument att göra. Under heden tid fanns nästan bara gävträlar, dvs de som begått brott och inte kunde betala böterna, fick frivilligt bli trälar en tid, och ge sig till tåls, till dess att böterna betalts, och liknande förhållanden rådde för krigsfångar, eller utländska män. I dagens samhälle, däremot, har vi som alla känner till varken träldom eller dödsstraff; utan tror, att det skall finnas vissa för alla tider helt oföränderliga fri- och rättigheter, som så att säga skall vara givna av naturen; eller rent av en Gud. (Lägg märke till att 1949 års Deklaration om Mänskliga Fri- och Rättigheter aldrig får förkortas eller utökas enligt vad som står i den, den skall alltså i evigheters evigheter ha exakt samma lydelse, som just år 1949 och ingen förändring eller den minsta diskussion är tillåten enligt deklarationstexten).

Så trodde emellertid inte våra förfäder.

De trodde att man skipade rätt, som det står i Eddan, och Lagmännen – som kunde lagen utantill, helt utan att den ens behövde skrivas ned – skulle ”lag göra, tälja och säga” (därifrån kommer det nutida Juridiska uttrycket Domsaga, eftersom Lagmannen läste upp och reciterade hela lagen ur minnet på tinget, ”nu är lag fullt utsagd, med hund och harvpinnar” som det lär stå i den äldre Västgötalagen) vilket är en mycket viktig skillnad. Enligt Asatron finns ingen ”naturrättsfilosofi”. Lagarna i ett samhälle är inte alls oföränderliga eller givna av någon gud, och inga religiösa lagar får styra själva rättsskipningen – som är en arbiträr process, eller med andra ord helt dikterad av människoförstånd, inte av gudar. Man skipar rätten, eller resonerar om vad som är det rimliga och rätta ifråga om böter och annat, allt eftersom samhället förändras. Så har det alltid varit i Norden, och så bör det också förbli.

VAWb-A4

Miljöpartister, Socialdemokrater och andra börjar nu kräva att svenska och nordiska kvinnor ska ”anpassa sig” till islamisternas tänkesätt…

img_8336

Apropos det nuförtiden utbredda tafsandet – på badhus eller annorstädes, säger Gutalagen detta:

‘§ 1. Sliter du spänne eller ögla av en kvinna, böta då åtta örtugar. Sliter du av båda, böta en halv mark. Om den faller ned på jorden, böta en mark.
§ 2. Sliter du snodd av en kvinna, böta då en halv mark för varje, ända till högsta böter. Och giv henne allt tillbaka. Hon styrke själv, när det är allt.
§ 3. Skuffar du en kvinna, så att hennes kläder fara ur lag, böta då åtta örtugar.

Flyga de upp mitt på läggen, böta en halv mark. Flyga de upp, så att man kan se knäskålarna, böta då en mark penningar. Flyga de så högt, att man kan se både länd och blygd, böta då två marker.

§ 4. Tager du en kvinna om handleden, böta en halv mark, om hon vill kära. Tager du henne om armbågen, böta åtta örtugar. Tager du henne om axeln, böta fem örtugar. Tager du henne om bröstet, böta en öre. Tager du henne om ankeln, böta en halv mark. Tager du henne mellan knät och vaden, böta åtta örtugar. Tager du ovanför knät, böta fem örtugar. Tager du ännu högre upp, då är det det skamliga greppet och heter en dåres grepp; där gälla inga penningböter; de flesta tåla, när det har kommit därhän.

Den hedniska tidens samhälle byggde på att alla var beväpnade – också kvinnorna ! Till en vanlig kvinnas klädedräkt hörde alltid nålhus och kniv, som hängde i den ”snodd” som nämns i själva lagtexten. I dagens Sverige gäller det förstås knivförbud på allmänna platser, utom för hantverkare och byggnadsarbetare – vi vill ju undvika otrevligheter av ett slag, som i veckan förekommit i München (se föregående inlägg)

tumblr_mbrx17ixaK1ribtpvo3_400Sk ”kvinnoknivar” i olika storlekar hörde till den dagliga klädedräkten – och alla kvinnor kunde konsten att använda dem !

Därför var det inte så konstigt att lagen innehöll en bestämmelse att om en kvinna inte dragit blankt – eller protesterat på annat sätt – genom skrik eller rop, kanske – innan det kom så långt som till ett verkligt skamgrepp, ja då kunde det inte uteslutas att där förelåg ett visst samtycke, så att säga. Men innan det gick så långt, var det förbjudet att ens vidröra en kvinnas hand (eller fot, vilket väl förutsatte att förövaren låg drucken mitt på gatan i allas åsyn – hur skulle han annars komma åt att gripa om själva fotleden ?) och lagen skilde också mellan spänne eller ögla. Varför förstår man, om man studerar vikingatidens kvinnodräkt, som var helt annorlunda än det mode, som bars under den kristna tiden – vilket också talar för, att Gutalagen gällde en hednisk tid, inte en kristen.

755de5a7d71790ef1289b05527358d96

Låter sig ej betafsas, men väl beskådas. Märk Torshammaren och Solkorset – båda är hedniska symboler !

Spännena åsyftar de spännbucklor, som satt över öglorna, som höll uppe den typiskt vikingatida hängslekjolen – vanligen i ylle – som nog bara bars till fest eller i kallare väderlek. För övrigt var de Vikingatida kvinnornas klädsel mycket mer utmanande än de flesta tror. Allt handlade inte om präktiga bondmoror i långa särkar och hängslekjol, med duk över huvudet. Ungmör och gifta kvinnor kunde gå med håret utsläppt om de ville. Klänningen sommartid var oftast helt öppen framtill och visade brösten, vilket man vet av fynd från Birka. Linnet eller särken kunde vara genomskinligt, och gjort i siden, eller också kunde hela dräkten vara helt öppen på vänster sida, och visa former, höfter, bröst och allt, samt bara hållas ihop av skärpet eller just en ”snodd”.

Men bara att skuffa en kvinna, så att hennes kläder kom i olag, medförde stränga bötesstraff. Det minsta straffet var som framgår åtta örtugar, eller fem örtugar om man råkade beröra axeln eller skuldran – just det var ju ganska oskyldigt – att röra vid en hand eller ett bröst var betydligt värre – ett ”öre” var på den här tiden ett guldmynt, en aureus på latin, men också en viktenhet (lagen skiljer mellan Marker silver, som var det normala, dvs 212 gram lödigt silver, och ”mark penningar” vilket ursprungligen var ungefär 4 ggr silvervärdet).

Det innebär att böterna för ”full frontal contact” var 26,5 gram guld, eller ca 8900 kr givet hur guldpriset står just nu. Köpkraften var emellertid vida högre förr, och ett öre var ungefär åtta månadslöner för en vanlig dräng, medan en örtug (1/24 av öret) var tre månadslöner eller mer, för ”normalmedborgaren”. Bara att nudda en kvinnas armbåge, ifall det skett med vilje eller i vittnens åsyn, gav alltså ett sådant straff… och rörande en mark silver eller rent av två marker – som man fick betala om man verkligen trakasserat kvinnan – så var det fråga om 428 gram rent silver, vilket blir minst 9000 kronor, fast 8 x 8 = 64 månadslöner för en ”normalmedborgare” eftersom det gick åtta öre på en mark.

I dagens penningvärde blir det kanske en hel villa, eller en och en halv miljon kronor, om vi tänker oss att normalinkomsten idag är ungefär 24 000 kr i månaden.

il_570xN.651919455_b16dInte till att leka med… Det kan stå Diverse Monoteistiska Manspersoner mycket mycket dyrt… (not to be molested – armed and potentially dangerous, unless you behave…)

gor_inte_mig_att_akalla_freyja_tshirts-r025d0407abfa4f7398f5e6c81226188e_jf4g2_324

Kan det sägas tydligare ??

images

Aktuell skylt från Köln, Tyskland (jag blott citerar !)

One thought on “Hur Muslimernas ”Taharrusch Gamea” eller ”Våldtäktslek” bestraffades under den hedna tiden… Och vad ”Skamgrepp” verkligen innebär…

  1. Pingback: Trump versus the Nordic States | Hedniska Tankar

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s