SST ÄNTLIGEN under utredning – NY SEGER för Hedendomen – Kulturministern står bakom oss..

SST, den mycket märkliga svenska myndighet; som kallas Nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund, slösar årligen bort mer än 88 miljoner kronor i budget. Jag har själv ifrågasatt dess verksamhet i flera blogginlägg, och frågat hur man ens kan tillåta, att det ges bidrag till gravt odemokratiska religioner, som till exempel Islam eller Kristendomen.  Jag menar – dessa två religioner hävdar ju att endast deras Gud har rätt, och fördömer alla andra Gudar och religioner. Dessutom har de ett sk ”missionskrav” (för kristendomens del uttryckt i den sk ”Bergspredikan” ) och syftar alltså till, att alla ska lyda just dem och bli kristna respektive muslimer. I Islams fall finns det dessutom åtminstone en del riktningar, som förespråkar våld för att nå detta mål, medan de flesta kristna endast förespråkar indoktrinering, till och med emot små barn.

Såhär kan vi givetvis inte ha det i ett demokratiskt och nu också ”multikulturellt” samhälle.

Odens-Dagen den 1 Juni, öppnade ingen mindre än Sveriges Kulturminister Alice Bah Kuhnke för att SST:s verksamhet och regler, samt de 21 samfund man idag ger bidrag till nu skall utredas, och det gäller att noga överväga, om man inte bör ändra alla regler för dess verksamhet; betonar hon. Detta framgår av en debattartikel i Dagens Nyheter, som hon själv skrivit. Och kanhända har hon äntligen lyssnat till visdomens röst – antingen det nu är Oden själv eller just jag som talat, för detta har jag ju själv krävt i flera år.

Georg_von_Rosen_-_Oden_som_vandringsman,_1886_(Odin,_the_Wanderer)

”Thy Kingdom come, Thy Kingdom come…”

Å andra sidan kan vi bara hoppas, att Kulturministern nu håller sina löften, och lever som hon lär. Hon påstår också i sin artikel, att allt föreningsliv i Sverige, inklusive idrottsrörelsen, nu skall granskas och nagelfaras så att detta föreningsliv stämmer överens med svenska lagar och demokratiska värderingar. Det återstår att se vad hon menar med det, och med tanke på hennes ideologiska hemvist i Miljöpartiet – som visat sig vara icke demokratiskt rumsrent och som länge stött vissa extrema islamistiska organisationer – så kan vi kanske ana det värsta. Ändå tar jag som svensk emot Kulturministerns utsträckta hand, och inbjuder henne som Asatrogen Hedning till samarbete med våra organisationer.

Men låt oss först granska hur det är i andra länder…

Får kyrkor och samfund alls några statsbidrag i USA, till exempel – och hur är det om man ser detta ur liberal synvinkel ?

Med andra ord – skall NÅGON religion ALLS ha statsbidrag – och i så fall VARFÖR DET ? Man kan hävda, att religion eller religiös övertygelse trots allt är en privatsak, och att Svenska Staten inte skall stödja små invandrade minoritetskulturer, som inte hör hit. De enda religioner som alls fodrar något statligt stöd vore i så fall samisk religion eller Asatro, eftersom dessa är de enda trosssystem som verkligen är inhemska i Sverige, och som därför hör under Kulturminnesvården.

1437599424563

I USA kan Katoliker, Protestanter, Presbytarianer, Mormoner, 7-dags adventister, Baptister och snart sagt vilka kristna kyrkor som helst finnas i stort antal, till och med i en liten småstad i mellanvästern. Sida vid sida ligger de vid infartsvägarna, ibland med Buddhistiska tempel eller Hinduiska helgedomar som närmaste grannar – men ändå har inte ett enda av dessa samfund något bidrag från staten ”over there” – Och varför kan vi i så fall inte ha exakt samma tingens ordning ”over here” ?

Alla amerikanska frikyrkor och ”kindreds” inom Asatron eller vad ni nu vill har dessutom vad ”Svenska” Kyrkan saknar – gott om besökare varje helg, massor av församlingsaktivitet och demokratisk kontroll – man hör aldrig aldrig talas  om en enda Amerikansk kyrka som ”går omkull” eller gör konkurs. Hur kan det komma sig ? Ingen av dessa kyrkor har en enda cent från staten, som sagt – och ändå klarar de sig alla mycket bra… Så går det till i ett verkligt liberalt land…

Jag hoppas vår kulturminister noterar detta.

Dessutom anser kulturministern, att särskilt stödet till etniska organisationer ska reformeras – vilket väl även innefattar ”storheter” som Afro-Svenskarnas Riksförbund, i vilket inga vita människor får vara med, och i vilket varje kvinnlig medlem anses ha tre barn och därmed fyra röster – även om hon är ogift och helt saknar barn. Är detta verkligen förenligt med vårt lands demokratibegrepp, ja – det kan man ju fråga, eller hur Fru Minister ? För, som Alice Bah Kuhnke själv skriver.

Regeringen har låtit ta fram förslag till skärpta demokratikriterier för flera bidrag till organisationer, däribland etniska organisationer. Här föreslås en skärpning som bland annat medför att bidrag enbart ska kunna gå till organisationer som har ett huvudsakligt syfte som är förenligt med de värderingar som präglar ett demokratiskt samhälle. Det ska enbart vara organisationer som i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive principerna om jämställdhet och förbud mot diskriminering, som ska kunna få stöd.

Om detta då är sant, och om Fru Ministern menar allvar – borde då inte detta utesluta organisationer som bryter emot svensk lag, till exempel genom att främja bruk av narkotika, antingen det nu sker på ”religiösa” grunder eller avsaknad av en anti-drog policy, rent generellt. Bruk av droger i ”andliga” sammanhang tycker i varje fall jag inte är förenligt med ett demokratiskt samhälle, och heller inte med lagen i åtminstone dess nuvarande lydelse, så ”Samfundet Forn Sed” och andra märkligheter borde automatiskt ha diskvalificerat sig från Statsbidrag.

Dessutom föreskriver reglerna för religiösa samfund, att dessa ska vara ”stabila” och därmed torde det stå helt klart, att ett samfund och en kyrka inte kan påräkna sig stöd för medlemmar som den hade på 1990-talets början, men senare aldrig haft, eftersom dagens verkliga siffror måste fälla avgörandet. Och inte heller kan man räkna samfund som demokratiska, om ordföranden har absolut makt, och ensam kan avgöra vem som ska få räknas till sekten eller samfundet ifråga..

bigOriginalGår det att lita på henne ? Vi Hedningar tar emot Fru Ministerns utsträckta hand och inbjuder till fortsatt samarbete…

Själv har jag alltid ansett, att Asatron är en svensk och nordisk ursprungsreligion av inkluderande natur. Vem som helst kan tillhöra den, om han eller hon vill; och har kunskaper nog, vilket är inte minst viktigt, eftersom Asatron som helhet bygger på kulturell, språklig och i viss mån även nationell tillhörighet – samt just kunskap. Ingen utesluts eller diskrimineras. Vi Asatroende har också hela tiden tagit vårt samhällsansvar också genom att bekämpa religioner som är i grunden odemokratiska, och hotar hela vårt lands och hela det demokratiska styrelseskickets fortbestånd, som exempelvis islam och kristendom.

Vi har värnat vår kultur, och den svenska naturen. Vi har kämpat emot orättvisor och odemokratiska ideal, men hela tiden får vi höra från kristna grupper, att vi skulle vara ”rasister” och ”djävulsdyrkare” – vilket verkligen är högst intolerant. Och ändå har vi aldrig fått den minsta hjälp från Kulturministern, eller ens hennes departement, och inte en krona i bidrag hittills, därför att vi som i USA klarat oss själva.

Också detta kunde kommande statliga utredningar gott ta i betänkande, anser jag.

Vi har försvarat detta land – och vi försvarar det ännu – lojalt och målmedvetet – men vad har detta land gjort för oss ?

”Det må man se / om noga vi själva vi oss må granska / att ingen är fri från fel / Dock är ingen så usel, / att till intet han duger” säger Oden själv i en av Hávamáls strofer. Kanhända något för en svensk kulturminister att minnas, eller vad tror ni ?

I USA däremot – detta kristna USA, Donald Trumps land, där bara och endast bara kristendomen godkänns, liksom hittills i förtryckets och Antje Jackélens Sverige – såg jag idag följande lilla skylt om ”acceptans mellan religioner” som jag nu reproducerar. Bakom bilden ligger en ung amerikansk hednisk kvinna, som levt med kristen förföljelse i hela sitt liv.

Tolerans – javisst – men alla de som fördömt och förföljt oss, bör sannerligen börja…

do not respect your religion

Visst är acceptans av andra religioner bra. Men hur kan vi hedningar acceptera närvaron av en religion, som i likhet med Islamska Staten vill DÖDA och UTPLÅNA oss, och som aldrig någonsin tagit avstånd från det förflutnas misstag…

 

One thought on “SST ÄNTLIGEN under utredning – NY SEGER för Hedendomen – Kulturministern står bakom oss..

  1. Den svåraste utmaningen hedendomen har idag är inte att erkännas som religion, många unga som gamla i det sekulariserade Sverige har inga större problem med en religion till. Nej den stora utmaningen är att få bort monoteismnormen. Det är först när inte tron på endast en gud är norm längre som vår religion, vår tro kan få verka fritt.

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s