Om tokiga Korsförbud och religiösa symboler

Nu är jag, som skriver denna blogg som bekant Hedning, och till på köpet Asatroende, så de kristnas ständigt återkommande gräl, krig och folkmord borde enligt somliga inte angå just mig. För egen del tycker jag precis tvärtom. De kristnas ständiga misslyckanden med att styra sig själva angår faktiskt hela samhället, och även om religionskrig eller det vi kallar korståg i och för sig inte förekommer i dagens Sverige – åtminstone inte för tillfället – så finns det tillfällen, när jag faktiskt måste ta mitt samhällsansvar, för det som är uppenbart dumt, uppenbart fel eller helt enkelt uppenbart idiotiskt, kan man helt enkelt inte tolerera.

Kanhända är ni, kära läsare – redan bekanta med den mycket egendomliga debatt, som blossat upp inom ”Svenska” Kyrkan eller rättare sagt resterna av det som en gång var en Evangelisk-Lutheransk Statskyrka – från och med 4 Augusti i år. Den dagen gick nämligen ”Svenska” Kyrkans egen kommunikationschef Gunnar Sjöberg samt Ärkebiskopen Antje Jackélen – känd för sitt mångåriga arbete som informatör hos STASI, den Östtyska Underrättelsetjänsten, vilket pågick i minst tio år – ut och sa att det var ”okristligt” av de kristna i Sverige att använda kors eller krucifix att bära om halsen, eftersom detta kunde irritera Sveriges muslimer – en snabbt växande grupp i vårt samhälle.

20120820-090435

Aja baja ! Såhär får man INTE göra – enligt ”Svenska” Kyrkan som fortfarande påstår sig vara Statskyrka – med mindre än 63 % av folkets stöd…

Till bakgrunden hörde också, att en viss Annika Borg, själv präst och yrkesverksam företrädare för precis samma kyrka hade bildat Facebook-gruppen ”Mitt kors” för att protestera emot morden och sprängningarna av kyrkor i bland annat Frankrike – allt under fredliga och icke-våldsamma former. Men ändå skulle alltså kyrkans egna företrädare i någotslags missriktad ”PK-anda” nu ta avstånd från allt detta, förbjuda yttrandefriheten bland sina egna och dessutom ta avstånd från en symbol, som de kristna använt i många hundra år.

Alla människor jag talat med om saken – inklusive mina kollegor på en föga klerikal arbetsplats – anser att det här måste vara ren dårskap. ”Förut var det ateisterna och de icke religiösa som lämnade ”Svenska” Kyrkan – nu är det de verkligt kristna eller de som faktiskt tar kristendomen på allvar” sade en man jag talade med.

Och för all del – alla har fortfarande chansen att GÅ UR – en chans jag tycker alla bör ta, eftersom jag i hög grad ogillar tankeförtryck eller förbudsmentalitet.

Grälet har fortsatt i det kristna Sverige. Den ultrakonservative Biskopen av Skara, Åke Bonnier, har uttalat sig och sagt att till och med han mycket väl kan tänka sig att kristna faktiskt kan tänkas bära kors offentligt, helt i strid emot sin egen ärkebiskop. Insändarspalterna i tidningen ”Dagen” och liknande organ, och till sist har min hedniske vän Andreas Creutz, sagt att det visst inte är de kristna som sådana, eller alla de goda kristna och varmt troende som vi Hedningar har problem med – det är mera tanken på en Statskyrka eller just Kyrkan som sådan vi ogillar – och det är en analys jag gärna instämmer i…

index

Bär man en religiös eller politisk symbol av något slag, kan man lika gärna vara ÄRLIG med det och INTE HYMLA, HYCKLA eller DÖLJA SIG… Man ska kalla saker vid dess rätta namn…

14 Augusti i år anmälde den kristna prästen i Göteborgs stift, Johanna Andersson, att hon lämnar ”Svenska” Kyrkan efter en längre tids religiös förföljelse. Denna har bland annat yttrat sig så, att andra av denna kyrkas företrädare på mycket hög nivå stämplat henne som ”främlingsfientlig” bara därför att hon öppet råkat bära ett kristet kors, alltså en symbol för en religion hon faktiskt råkar tro på. Har man nu rätt att förfölja någon, bara för det ?

Annika Borg, en annan av de svenska präster som tagit initiativet till ”Mitt kors” kampanjen, har sagt att hon ogillar ”Svenska” Kyrkans ständiga schakrande och ockrande med pengar, och att denna kyrka kommit att få alldeles för stort ekonomiskt och politiskt inflytande i samhället, samt att den borde ägna sig åt vad religioner är till för, dvs rent andliga ting. Ja, hon säger till och med att vad som behövs är en ny reformation i Martin Luthers anda – något jag faktiskt instämmer i – varför ska jag förklara i ett kommande inslag.

a6c59c4f4f538a436c890a743d43ef95

Jag ska säga er vad all denna kristna debatt påminner mig om, sett ur mitt eget hedniska perspektiv.

De finns de bland oss, som föraktar vår Asatro. Det finns vänsterfolk, extrema miljöpartister och ett litet gäng sekterister, som hatar Sverige och Svensk Kultur så mycket, att de gör vad som helst för att förstöra den – och eftersom deras hat emot den Nordiska kulturen och vårt eget språk är så starkt, har de lanserat den falska och missledande beteckningen ”forn sed” som en ny ”PK-term” för vad som heter och alltid har hetat Asatro.

Ungefär som dessa idiotiska ”kristna” som vill förbjuda till och med sina egna, att bära kors – fastän samma kors finns på så gott som alla kyrkobyggnader i landet…

Termen ”forn sed” förekommer bara i en enda kristen källa från 1200-talet, där Snorre Sturlasson skriver om Disablotet i Uppsala, långt långt efter att all Hedendom förbjudits i lag i de nordiska länderna. Före det tidiga 2000-talet – när detta idiotiska användande av ett ”PK-ord” först kom i ropet – var det ingen, absolut ingen, varesig i Norge, Sverige, Danmark eler någon annanstans i Världen som använde denna missledande term. Och på Island, i USA och nästan överallt i hela Världen använder man fortfarande termen Asatro eller Asatru – som det är och skall vara – det underlättar ju onekligen när man använder ett ord vars innebörd är fullt klarlagd och enkel att förstå, ungefär som det kristna korset har blivit en universell symbol, liksom Torshammaren hos oss.

För övrigt står det mycket riktigt ”Trua á Asom ok Ölfvom” i Eddan, och begreppet ”Trua Aesir” eller tro Asarna förekommer rikligt där – vilket heller är inget konstigt. Termen har alltid varit i bruk inom vår nordiska kultur, och finns i källorna, liksom hela begreppet ”Trua” även om detta används på ett helt annat sätt än i kristen mening – en islänning skulle aldrig säga tro på Tor eller tro på något, därför att detta är en onödig och falsk abstraktion, språkligt sett – han säger helt enkelt ”Tro Tor” eftersom det är underförstått, att denne verkligen existerar – och det är som sagt en språklig skillnad, gentemot den horribla abstraktionen ”tro…gud” eftersom redan denna abstaktion i sig, öppnar för möjligheten att guden inte existerar..

Förstår ni den filosofiska skillnaden ?

hypocrite

Människor som hymlar, hycklar eller ljuger enligt någotslags ”PK-trua” kan nog inte kallas religiösa, oberoende av vilken tro vi nu diskuterar…

7d46fd1e57d3f510b22764f160f27302

Att segla under falsk flagg, att förneka sig själv, inte kunna erkänna vem man är, eller på annat sätt ljuga eller hyckla har på alla sätt och i alla tider och kulturer ansetts som något djupt ohederligt, ja skamligt. Ändå är det just detta alla Svenska Kyrkans företrädare gör, när de förbjuder de kristna att bära kors, eller precis samma sak ”fornsedarna” håller på med, när de förnekar själva ordet Asatroende, och inför en falsk, aldrig tidigare eller spridd PK-glosa för samma sak, bara därför att de inte vågar stå för vad de gör, och för att de vill förstöra för oss andra (Nordiska Asa Samfundet räknar nu upp emot 500 medlemmar, emot knappt 100 ”fornsedare”, så det råder ingen som helst tvekan om vem som representerar folkflertalet)

Och för övrigt – varför skulle en kristen INTE kunna bära ett kors, likaväl som en muslim får bära en stjärna och en halvmåne, samt en mosaisk trosbekännare en davidsstjärna, en buddhist ett åtta-ekrigt hjul, och en Asatroende en Torshammare förresten ? Allt detta kan knappast reta någon, och är fullkomligt legalt i de flesta öppna och demokratiska länder, så varför kan det inte tillåtas här med ?

Nu finns det givetvis tillfällen, när religiösa symboler INTE bör bäras överhuvudtaget.

Det gäller bland annat Polisen, Åklagare, Domare eller andra som arbetar offentligt inom det juridiska systemet i Sverige. Enligt lagen kan det nämligen räknas som Jäv eller partiskhet, om en person i offentlig tjänst bär religiösa huvudbonader eller tecken, och det gäller andra, som ska representera HELA samhället eller landet – exempelvis Försvarsmakten – eller Brandkår, Kustbevakning, Sjöräddning osv – alla medborgare måste ju kunna lita på att dessa viktiga samhällsfunktioner är just OPARTISKA, och inte sätter någon religiös eller etnisk grupp före någon annan, lika lite som politiska grupperingar. Samma gäller faktiskt vårdpersonal och läkare. Enligt den sk Hippokratiska Eden – en annan hednisk uppfinning, som kommer från antikens Grekland – så får en läkare inte favorisera vissa patienter, beroende på religiösa sympatier, grupptillhörighet eller övrigt – och han eller hon får inte heller uppträda så, att misstanke om saken – dvs en jävssituation uppstår. I tjänsten, så är alltså ALLT bärande av annat än fastställd uniform, eller ALLA religiösa symboler överhuvudtaget HELT otänkbara, i alla fall enligt min åsikt…

swedish-soldier-supporting-nato-exercise-polandI TJÄNSTEN och då man representerar HELA staten och inget annat än den egna staten får INGA religiösa symboler förekomma. Man bär fastställd och tilldelad utrustning. INGET onödigt resonemang. Punkt slut !

Men privat –  på fritiden, offentligt eller i enrum – har varje medborgare rätt att uttrycka varje åsikt han eller hon vill – och vad anställda präster nu beträffar – ja har man inte anställt dem just DÄRFÖR att de ska bära kristna kors, kanhända ?

Tänk att vår gamla nucka till ärkebiskop (eller om det nu är ärke- någotannat) inte förstått något så enkelt… liksom dessa ”goda kristna” ??

One thought on “Om tokiga Korsförbud och religiösa symboler

  1. Hej!

    Blev mycket intresserad av namnet Asatro, Trua á Asom ok Ölfvom” i Eddan, och begreppet ”Trua Aesir” eller tro Asarna förekommer rikligt där. Mer sådant. 😉

    ///Per

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s