Mera ordning under Farbror Vladimir…

Denna blogg läses i allt vidare kretsar, märker jag. Inte bara mina kollegor och närmaste kamrater läser förstås den så gott som dagligen, utan även mina vänner bland de kristna, mohamedanerna och till och med de intellektuella i Uppsala och lite varstans i Världen tar nu ivrigt del av alltsammans. Det förra inlägget, till exempel; ett litet kåseri om Martin Luther och en hel del annat, fick på femton timmar inte mindre än 200 individuella läsare. En del av er förstod tydligen inte någonting av det, och undrade vad mitt val av illustrationer hade att göra med ämnet, medan andra förstod mig alldeles rätt, kunde ”läsa mellan raderna” som det heter på svenska, och se en analogi till en debatt, som rasar inom Amerikansk Asatro just nu. Här till exempel, följer just ett sådant inlägg, från en helt annan internet-sida.

Men – låt oss nu glömma detta – och gå över till ämnet för dagen – Mera ordning !

putinukraine

Mera ordning eller rent av lite Tysk Ordnung ? – Denne man har alltid kunnat leverera…

Uppenbarligen är detta med mera ordning vad en del av mina läsare vill ha, och jag kan bara uppmana dem alla att genast flytta till Vladimir Putins Ryssland – för det är – som vi alla vet – ett land där själva ordningen sitter i högsätet. Ok, nu är Rysk Ordning inte detsamma som svensk ordning, och kanske inte heller Tysk Ordnung, av gammaldags modell – ifall någon nu vill ha det – men i dagarna införde Ryssland en helt ny uppsättning lagar, som skall styra den ryska staten på det andliga och ideologiska området, vilket även såpass udda organ som den engelskspråkiga hedniska nyhetssajten ”The Wild Hunt” har uppmärksammat.

Sedan tidigare (april 2015) har det införts lagar, som förbjuder att man satiriserar, ironiserar eller gör sig lustig över den Ryske Presidenten på något sätt, eftersom det visat sig att en hel del anonyma skämtare på sociala media i Ryssland gjort just detta. Också i Väst betraktas nästan Putin och den ryska nationen som synonyma begrepp, så en drift med presidenten blir därför samma sak som en drift med nationen, resonerar man, och en opinionsundersökning från November 2015 visar också, att mer än 90 % av den ryska befolkningen faktiskt har mycket stort förtroende för Putins lagar, så stort att de också är beredda att acceptera exempelvis vissa inskränkningar i mötes- och yttrandefriheten för den sakens skull.

Med andra ord, den ryska ordningen är förträfflig, och andan i det ryska samhället är mycket god – men vad sägs nu om följande:

Strax efter 18 Augusti i år antog den ryska Duman en lag, som helt förbjuder agitation, evangelisation eller ”proselytiserande” (dvs medlemsvärvning) för ALLA kyrkor, andliga organisationer, samfund osv UTOM den Rysk-Ortodoxa Kyrkan, som i och med detta får karaktären av en Statskyrka, och inte bara det – det är dessutom en Statskyrka med nära nog absolut makt.

putin_n_russian_orthodox_church_patriarch_krill”Putin och Patriarken – tillsammans hjälps de åt – För Putin och Patriarken – De sitter i samma båt !” (aningen fritt efter Ebba Grön: ”Staten och Kapitalet”)

Hittills är det bara kristna media i USA som skrivit om detta. Svenska media, som exempelvis ryssvänliga Dagens Nyheter – fortfarande vår största dagstidning – vågar inte skriva ett enda ord om saken. Hittills är det också främst Evangeliska kristna, typ Mormoner, Jehovas Vittnen, Svenska Kyrkan och liknande organisationer som drabbats av förbuden, som bland annat innebär att varje form av försök till spridande av religioner eller ideologier som inte överensstämmer med den ryska ortodoxa kyrkans är totalt förbjudna – exempelvis om två personer råkar sitta och samtala om andliga ting på en tunnelbana i Moskva, och blir anmälda för den saken. I så fall kan det bli böter på upp till 50 000 rubel, (ca 6500 SEK) och eftersom en rysk normal månadsinkomst ligger på sådär 30 000 rubel, (3900 SEK) är detta som vi förstår en högst allvarlig sak.

Nu slipper ryssarna att ha Jehovas eller Mormoner rännande i sina trappuppgångar mer, och de kan vila ostörda på söndagsmorgnarna, vilket de alla har Putin att tacka för. Inte heller drabbas de av vrålandet från minareter och ”Allahu Akbar” skrik som vi här i Sverige får lida så mycket av. Patriarken Kirill – en av de rikaste oligarkerna i hela Ryssland, med ett tidigare förflutet som GRU-officer – han var specialutbildad på geografi och användandet av kartor – är en ordningsam herre, han med. I Mars 2016 förklarade han, att allt tal om mänskliga rättigheter, som i väst, är Heresi eller med andra ord Hädelse emot Gud, och geografi-intresserad som han är, lär han också ha avlagt officiellt besök på Antarktis, och blev därmed den förste kristne förkunnare, som försökte omvända folk just där.

CbfagRTW4AA-e0N

Kort sagt, någon ”Pussy Riot” eller något famöst 14 sekunders framträdande i ryska kyrkor är numera totalt uteslutet för all framtid. Inom den hedniska rörelsen debatterar man just nu hur de nya lagarna – helt till förmån för de kristna, och till stor nackdel för alla andra – egentligen kommer att tillämpas. Som inom all lagstiftning eller jurisprudens är det ju i och för sig alltid så att bara därför att en lag instiftats eller existerar, så behöver inte omsättas i arresteringsorder och straff, eftersom den ryske Presidenten personligen kan ingripa och benåda de misstänkta, eller det faktum att Polis och Domstolar inte nödvändigtvis behöver tillämpa lagen i alla fall. I ett land som Sverige görs det ju numera mycket sällan, eftersom vi har inte mindre än 70-80 ”No Go” områden, där ingen svensk polis alls arbetar längre, och samma sak kan nog tänkas hända i en del ryska städer.

Men – faktum är ändå faktum.

Alla mobiltelefonbolag och Internet-operatörer för Sociala Media (som Vkontakte, den ryska versionen av Facebook – hittills en bra källa för underrättelsematerial) måste nu lagra all sin trafik i upp till sex månader, och vid behov kunna redogöra för vissa personers aktivitet i upp till tre år. (Ganska vettiga lagar, faktiskt. I väst lagrar man sedan länge data från mycket längre perioder – rysk underrättelsetjänst är något efter, pga dålig serverkapacitet). Och inte bara det. Varje samfund, ”andlig” organisation eller liknande måste nu gå till Polisen, och uppge namn på alla medlemmar, officiella företrädare och inte minst var gruppen samlas – samt en exakt beskrivning av vilka ritualer eller liknande man nu tänker sig avhålla.

Man får inte samlas i naturen, inte på allmän mark och inte hålla tältmöten eller liknande utan tillstånd – bara lokaler under tak räknas, vilket innebär att hedningar i Ryssland nu måste bygga ”tempel” eller Gudahov, ifall de vill fortsätta sin verksamhet..

8dc86c529f9be22d870d4b579375fa5aNumera ett ”måste” i Ryssland…

Liknande lagar, har inte ens Kammarkollegiet i Sverige. Sedan måste också varje ”religiös” organisation lova, att respektera tre saker – och här – återigen – har den ryska lagstiftningen ganska mycket vettigt över sig:

  1. Man måste acceptera den ryska statens rätt att existera, och får inte bryta emot dess lagar och värderingar. Detta betyder ett omedelbart stopp för Daesh, IS, Al-shababare och alla andra muslimska grupper – som vi nu har inne i Sverige – och kanske också förbud emot burkor, burkinis, shadorer och liknande – om man skall ”hårdra” – men som sagt – hur hårda de ryska myndigheterna i själva verket kommer att vara, får väl tiden utvisa.
  2. Man får inte bryta emot den ryska Familjens värdegrund.
    Detta betyder antagligen förbud emot ”reklam för homosexualitet” (som det heter i Ryssland) eller allsköns promiskuitet, eller religioner som kan stämplas som ”osedliga” typ Amoristerna, den svenska kristna Korpela-rörelsen eller andra liknande sekter – kanhända en välgärning
  3. Man måste acceptera den ryska statens rätt att försvara sig. Detta innebär förbud emot religioner som lär ut pacifism, exempelvis vissa kristna sekter, buddhister eller liknande – verkligt eller påstått ”fredliga” organisationer. Kanske – strängt taget – inte så tokigt det heller…

Bryter man emot det här, får man betala relativt blygsamma 320 rubel i böter, för att ha visat ”administrativ orättvisa” som ryssarna kallar det. Man undrar hur bra ”forn sed” och andra rörelser, som inte tar tydligt avstånd från narkotika och andra brottsliga saker skulle klara sig i Ryssland, men det finns det inget svar på. Inte en enda av Rysslands mångmiljonhövdade befolkning vill ägna sig åt något sådant i alla fall, och vad Ryska hedningar nu beträffar, är de för det mesta antingen anhängare av Rodnovery eller Slavisk hedendom, eller just Asatro – men – inga konstigheter !

I den ryska debatten har det framhållits, att man infört de nya lagarna för ”att motverka fanatism hos ungdomen” vad man nu menar med det…

Ungdomen är väl alltid ”fanatisk” eller bestående av just entusiaster, men det kan vara vissa nationalistiska grupperingar inom Rodnovery man syftar på. Just dessa grupper har Putin också alltid stött, innan han lierade sig med kyrkan, och plötsligt blev ”en varmt troende kristen” om man nu får tro farbror Vladimir själv… Putins uppmuntran av de ryska nationalisterna – han lät dem få sitt krig ! – betecknar jag själv som hans allra svartaste och otäckaste gärning, även om jag inte har så mycket dåligt att säga om honom i sig. För övrigt är det ju säkrast, att inte säga något..

fdca98f73960c443835a7446f741bc66661340898e51b431ae55a4df52096c3b_1”Rodnoverister” stödde Putins krig i Ukraina – även om alla Ryska hedningar inte alls gjorde det – de flesta tog faktiskt avstånd från kriget…

Men – trots de uppenbara riskerna – låt oss nu ta en titt på vår käre granne, Vladimir Vladimirovitj – bördig från Östersjöregionen liksom oss själva, Nordbo och naturintresserad (frågetecken har uppstått om Putin inte i själva verket också är Hedning – hans Tv-framträdanden med flygande tranor, björnar och andra av naturens varelser har tolkats åt detta håll) samt vad som tidigare varit vanligt inom hans väldiga land – för under Putins tidigare Presidentperioder – under 90-talet och 2000-talets början – var det faktiskt tillåtet att gör en hel del saker, som inte alls skulle varit tillåtna här i väst..

putin

Inte minst de många ”parodierna” på en barbröstad, halvnaken Putin – här ovan ser ni en sådan, nu förbjuden bild – kommer sig av Presidentens dåförtiden ganska vidlyftiga tv-framträdanden, som ingen i Ryssland kunde undgå att ta del av… Till viss del kan man faktiskt säga, att Putin också skapade satir-vågen, paradoxalt nog, och nästan ”surfade” på den…

Visste ni att det 2011 och än tidigare årligen utgavs erotiska Putin-kalendrar med lättklädda ryska damer, som fick säga positiva saker om presidenten, och slippriga skämt i stil med ”Du är så bra på att släcka skogsbränder, men vad säger du om min heta brasa ?”. 

Jag menar – det vore som om jag och min fd (som jag grundligt avpolleterade igår, ifall ni inte förstod…) skulle göra en porr-kalender till ära för Stefan Löfvén eller något. I Sverige skulle man faktiskt bli åtalad för den saken.

104878964

Den lättklädda damen på bilden ovan är inte vem som helst, och inte en bimbo. Lena Gornostayeva visade sig vara student vid Moskvas journalisthögskola, och hennes pojkvän var högt uppsatt inom ”Naschi” eller ”De våra” – Putins egen ungdomsrörelse…

Ifall någon ens vågade göra något liknande här, på en journalisthögskola i Stockholm, skulle man bli relegerad, utesluten och dömd till fängelse eller böter inom tjugo sekunder, ungefär. I Sverige finns heller inget ”Berufsverbot” eller yrkesförbud för journalister som i Tyskland, men inofficiellt finns det – Bonniers, Scibstedt och Sanoma group från Finland styr tillsammans med TV 4 koncernen alla svenska media i alla fall, men å andra sidan – skulle en medlem av SSU, eller Socialdemokraterna i Sverige, våga göra såhär ? Det tvivlar jag på. Varje person, som försökte något liknande, skulle nog vara politiskt död…

I Ryssland däremot, får man fortfarande lyssna till klämkäcka disco-hits som de här, där unga damer i tjugo-års åldern (inte 34 som vissa !) ständigt lovsjunger Putin. Det hela är lite som Lill Lindfors ”jag vill ha en man i byrålådan fast med Rysslands president i huvudrollen istället. Skulle detta gå med Löfvén i Sverige ?

”Nej Putin han blir aldrig blaski han å dricker – inte taskig mot oss flicker ! Hopp tralla lalla la – Putin e så himla bra !”

De enda som vågade uppträda som officiella ”glädjedöderskor” och stoppa denna dans på rosor, var förstås de oppositionella studentskorna på samma journalisthögskola i Moskva. De lät 2012 utge en kalender med BDSM och bondage-motiv, där de poserade med tejp för munnen, i hundkoppel och andra liknande attiraljer, tillsammans med texter som ”Visst är presidentens person fängslande – vi blev fängslade av presidenten !”

pic_1358453980

Stora Jul-pajaren i Ryssland, anno 2012

På den ryska marknaden har det också förekommit Putin-vodka, och konsumtionsprodukter, som direkt – och utan tillstånd ! – använder sig av Presidentens namn. I nästan alla västländer skulle även det vara förbjudet…

Skulle någon sälja ”Åsa Romsons båtbottenfärger” eller ”Fridolin brunkol – med extra mycket avgas” här kanske… ?

100912

Ryssland är och förblir annorlunda. Dess folkmentalitet är en annan, dess medialandskap, dess politik och dess Gudar och makter är annorlunda… Det är bara att inse faktum – och den Ryska ordningen, förresten, är just ingen ordning alls – och inget bra och trevligt alternativ…

russian-villagers

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s