”Jodå Antje – vi är MÅNGA och vi MINNS….”

En av de saker jag försökte få fram i gårdagens inlägg om Amerikansk asatro – se vad Bertrand Russel sa på slutet – är att det är ganska tröttsamt att försöka debattera med folk som förnekar rena fakta, eller de som förnekar, att en debatt faktiskt äger rum. Jag citerade två inflytelserika röster, som har vänt sig emot vad HUAR eller HUÖLK faktiskt håller på med. Då dessa personer finns i sinnevärlden, och deras yttranden går lätt att kontrollera, är det nog rätt meningslöst att försöka förneka faktum,  eller rättare sagt vem som sagt vad – för några ”over there”. Hávamál varnar oss hursomhelst för att debattera med faktaförnekare eller dumt folk, ty:

122. Ráðumk þér, Loddfáfnir,en þú ráð nemir, -njóta mundu, ef þú nemr,þér munu góð, ef þú getr -:orðum skiptaþú skalt aldregivið ósvinna apa,

Det Råder jag dig, Loddfafner – Om du rådet tager – Njuta får du, om du det lyder – Gott det går dig, om du gitter: Ord ska du aldrig skifta med ovisa Apor !”

7a7b5b60c5b22d7dea7ee52715bedd2c

 

denying-the-truth-doesnt-change-the-facts-quote-1

 

Härmed lämnar jag den amerikanska debatten åt sitt öde, allrahelst som jag har andra saker att intressera mig för. Idag såg jag en artikel i Svenska Dagbladet – vår andra största dagstidning – där den ensamme prästen Patrik Pettersson debatterar med ingen mindre än Antje Jackélen, kvinnan som säger sig vara hela Sveriges andliga överhuvud, och som dessutom valts till dess Ärkebiskop, trots att det uppenbarligen var ett nattsvart misstag – enligt många kristna… Åtminstone tycker Patrik Pettersson själv så, för han bekänner inför oss alla att han inte röstade på Antje Jackélen i senaste Ärkebiskopsvalet, där inga vanliga svenskar tillåts medverka.

our-movement-is-christian-adolf-hitler-largeFakta: Herr Schiklgruber var väldigt noga med en sak – på sin tid. Hans rörelse var kristen. Han vidhöll detta, ända till slutet. KRISTENDOMEN ÄR EN TOTALITÄR RELIGION

Fakta är också att Ärkebiskopen beskyllt Patrik Pettersson för att vara misogyn, skriver han, och hon hävdar också att hon skulle vara utsatt för ”en hatkampanj” från manliga bloggare i Sverige, och av dessa skulle alltså Patrik Petterson vara en av de mest framträdande. Allt detta låter ju som ytterst märkliga påståenden, och kanske skulle jag – som ju är Hedning –  inte bry mig om alla dessa kristna bråk, eller rättare sagt vad företrädarna för Den Evangelisk-Lutheranska Ockupationsmakten – som den väl rätteligen bör kallas – strider om, inom sin ”Svenska” Kyrka – som numera knappt företräder ens 62 % av folket.

Hur kan då dessa kristna fortsätta att betrakta sin egen religion som det enda alternativ som alls får företräda vårt Sverige, trots att minst 38 % av svenskarna numera tar tydligt avstånd ifrån dem ? Det skulle jag gärna vilja veta.. Det enda ”brott” Patrik Pettersson begått, är att våga ha egna åsikter, samt ha en egen blogg:

Jag är den person som kallas ”en manlig bloggare” i ärkebiskop Antje Jackeléns debattartikel i SvD 3/9.

Sedan 2012 skriver jag om frågor som berör kristen tro, teologi och Svenska kyrkan på bloggen Kyrkliga Ting. Där försöker jag att på olika sätt bidra till kyrkans offentliga samtal. Jag har varit kritisk till vår ärkebiskop vid ett antal tillfällen.

I sin debattartikel använder Antje Jackelén det jag har skrivit som ett exempel på misogyn sexism. Hon tar sin utgångspunkt i en text jag har skrivit för att beskriva hur hon trakasseras på nätet.

Låt oss stanna upp ett tag här, och minnas vad Antje Jackélen gjort sig känd för, i det förgångna. Kan det verkligen vara sant, att andra kristna skulle driva ”en hatkampanj” emot henne ?

34afad75-781f-4e9f-a6c2-fdb31b84ac9fSäger sig vara ”orättvist förföljd” av sk ”näthatare”. Samarbetade med STASI och DDR-regimen i minst 10 år. Kan där finnas något faktamässigt samband ??

Antje Jackélen är tyska, inte svenska,; och var i mer än tio år nära medarbetare till STASI-prästen Alexander Radler – på den tid Kyrkan hade hand om folkbokföringen i Sverige. 2012 – före det senaste Ärkebiskopsvalet – blev Jackélens och Radlers nära samarbete känt. Stiftsjurister i Luleå såg tusentals akter på svenska medborgare i STASI:s arkiv, som via flera andra präster i Svenska Kyrkan förts till Östtyskland, med personuppgifter, adresser och allt – och alla dessa svenskar skulle avrättas eller ”tas om hand” efter den förväntade kommunistiska ”slutsegern”– Det kom senare fram att minst 12 högt uppsatta präster förutom Jackélen och Radler hade varit ”Individuelle Mitarbeiter” till STASI och under tiotals år samarbetat med regimen i DDR, en av de allra värsta diktaturerna i hela Europas historia – möjligen undantaget Hitlertyskland.

8d836ebef27861cc7ea62bb0e08d41e8

Till och med den gamle TV-mannen Siwert Öholm och flera andra kristna har krävt ett tydligt svar rörande Jackélens samröre med STASI. Det har de aldrig fått. Varken Jackélen eller ”Svenska” Kyrkan har utgett någon officiell förklaring eller ”Vitbok” om ”affären Radler”. Varken 2012, eller fram tills nu. Istället har andra saker hänt. 2014 beordrades den svenska Akademiska Forskaren Birgitta Almgren att förstöra alla sina källor, som hon mödosamt samlat ihop under ett antal år.

SÄPO – vår nuvarande säkerhetspolis – beordrade alltså en svensk forskare, att bränna sina papper. Och Sverige är ändå officiellt en demokrati, där sådana här saker är minst sagt sällsynta, för allvarligt talat har åtminstone jag aldrig hört talas om, att svensk polis skulle gå in och förbjuda akademisk forskning på det här viset.

Och för övrigt – vem är det SÄPO försöker skydda ? Vems identitet är det, som inte får röjas eller avslöjas ? Jag menar, Berlinmuren revs ju för mer än 20 år sedan – kalla kriget är ett minne blott, och något DDR existerar som vi alla vet inte längre. De Socialdemokratiska politiker, som styrde Sverige under alla de här mörka åren har för länge sen avgått, eller beviljats ansvarsfrihet – vilket sker varje år. Och alla andra befattningshavare från kalla krigets dagar – också inom svensk polis och militär – har pensionerat sig för länge, länge sen. Men i Svenska Kyrkan – ja där är förhållandena annorlunda. Där sitter ändå vissa ”toppnamn” ständigt kvar, utan att vara folkvalda, bortom all insyn och kontroll – och de har aldrig förnekat eller förklarat sitt samröre med DDR.

Och Antje Jackelén tycker att det är ”konstigt” att så många svenskar uppenbarligen hatar henne, även om jag för min del inte hör till dem.

Vad jag däremot tycker är ”konstigt”, ja ytterst remarkabelt – är hur en såpass bigott, inskränkt människa med såpasss totalitära åsikter alls kunnat stå på valbar plats i ett ärkebiskopsval, 20 år senare. Vad hon gjort borde ärligt talat diskvalificera henne från alla ämbeten i Svenska Kyrkan för all framtid, och lägg till en hel del annat:

Antje Jackélen var i 4 år direktör för ett ytterst märkligt ”institut” i USA, det sk Zygon Center for Religion and Science – en organisation som aktivt motarbetar fri naturvetenskap – och istället försöker driva in naturvetenskapen i kreationisternas fålla. Underligt att det blir kontroverser ?

Vi har hennes tvångsdop av barn i Lunds stift, tex – eller hur hon velat tvinga barn och deras föräldrar att hålla skolavslutningen i de kristna kyrkorna, istället för i skolan – där skolavslutningar lagenligt bör hållas. Vi har hennes beteende emot prästen Thomas Ekelund i Skanör, till exempel. Redan på den tiden hon var biskop i Lund, tvangs han avgå pga saker han skulle ha sagt i ”hemliga bandinspelningar” i Skanörs församlingshems lunchrum – rena STASI-metoder med andra ord – för inspelningar i personalmatsalar, hör knappast till vanligheterna i det demokratiska Sverige.

Lägg därtill behandlingen av fältprästen Daniel Breimert från Örnsköldsvik – vars enda fel var att han bemannat en lv-kulspruta i Afghanistan, eftersom han inte kunde köra stridsfordon, och inte heller sköta en radio. Han sköt ingen, avlossade inte ett enda skott utan var bara beredd försvara sina kamrater – men blev ändå bestraffad...

Och nu säger Antje Jackélen, att Patrik Pettersson skulle vara ”Misogyn” därför att han vågar kritisera henne... vad ger ni mig för det, svenska medborgare ?

I min bloggpost från 2/8 beskrev jag ärkebiskopens agerande som pinsamt självömkande. Sammanhanget för den formuleringen är tiden efter mordet på den franska prästen Jacques Hamel. Ärkebiskopen, som hade mött hård kritik för att hon inte kommenterat mordet offentligt, bröt då tillfälligt sin semester och gav sig ut på Twitter – för att debattera med författaren Marcus Birro. I det sammanhanget menade jag att det hade varit bättre om ärkebiskopen försökt att formulera kloka och tröstande ord till alla de som kände oro inför att en präst mördats under en gudstjänst i sin egen kyrka. Ingenting av det jag skrev handlade om kvinnor, män, kön eller om att ärkebiskopen är en kvinna.

Det är sant att jag har varit och är kritisk till Antje Jackeléns utövande av sitt episkopala och kyrkliga ledarskap. Men min kritik har aldrig handlat om kön. Min kritik har varit riktad mot brister i ärkebiskopens ecklesiologiska, teologiska och pastorala ledarskap. Det finns olika åsikter om den saken i vår kyrka och jag förväntar mig inte medhåll varken från ärkebiskopen eller från andra. Men jag förväntar mig saklighet och korrekt återgivande om man refererar till vad jag har skrivit på bloggen Kyrkliga Ting.

– Patrik Petterson i SvD, 2016-09-06

Saklighet och fakta – var det, som sagt. Kom ihåg vad jag konstaterade i början av denna artikel – och kanhända är Sveriges nuvarande ”ärke” någonting inte riktigt det sakligaste man kunde önska, eller vad tror ni, goda medborgare.

Hennes valspråk lyder för övrigt ”Gud är större” – en direkt svensk översättning av IS-krigarnas ”Allahu Akbar !” och Antje Jackélen har även gjort sig känd för att vilja förbjuda kristna inom sitt eget samfund att bära Krucifix – eftersom ”det kunde reta muslimer i Sverige” efter Hamel-mordet – allt enligt vd hennes press-sekreterare meddelat.

Och är inte just Kristendomen, precis som Islam, en ovanligt Misogyn religion, förresten ?

two-women1Det vore meningslöst att förneka fakta, eller hur ?

Enligt den kristna läran ska ju kvinnan vara underordnad mannen, och ”kvinnan tige i församlingen” är en av kristendomens mest kända påbud. Islam har – som vi alla vet – ännu värre regler, men IS krigare skall idag – enligt vad som påstås – ha lättat på kraven för deras sexslavar angående Burkors bärande – efter att de själva råkat ut för ett attentat…

38 % av vårt eget folk har lämnat både kristendomen och islam bakom sig. De säger NEJ till dessa två Totalitära förkunnelser, där bara en enda gud, en enda åsikt och en enda lära är tillåten. Och två kvinnoroller. Madonna eller Hora – välj själv vilken, kära kvinnliga läsare – jag vet inte vad ni tycker är roligast

Men betänk nu följande:

Enligt Asatron och Hedendomen har vi de facto Frigg, Himladrottningen, den stora modern.

Vi har Freja – som lär både kvinnor och män att kvinnlig sexualitet är något gott, fint och vackert – i motsats till de kristna, som hatar och förföljer allt vad kvinnlig sexualitet heter.

Vi har Hel – den gamla och visa kvinnan, som älskas och vördas.

Vi har Idun, livgiverskan och hälsan i Världen

Vi har Skade, den självständiga, fria och starka kvinnan, som klarar sig själv.

Vi har Sigyn, den självuppoffrande – som kanske också offrar sig själv lite väl mycket, och lär ut en viktig sensmoral angående Loke, hennes kräk till karl.

Vi har Siv, Solkvinnan, Eir helerskan, Valkyrior, Nornor och Fylgior samt många många andra..

Så vem är Misogyn ? Är det inte Antje Jackélen själv, eller åtminstone den tro hon företräder ??

Kanske bäst Patrik Pettersson fattar rätt beslut. Han kan – liksom alla andra hederliga medborgare i landet – göra såhär.

Följa denna vackra länk,, och lämna hela det kristna helvete han lever i bakom sig och bli hedning helt enkelt – liksom jag och många andra…

externsteine_2011

FAKTA: Hedendom och Asatro gör dig friskare och starkare. Tusen stigar att gå, tusentals vägar att välja – LÄMNA kristendomen – och det totalitära systemet…

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s