”Antje och IS – Tillsammans hjälps de åt – för Svenska Kyrkan och IS – ja de sitter i samma båt”

Mohammed Omar, min bekanting från Uppsala skrev för någon dag sedan ett inlägg på nät-tidskriften ”Det Goda Samhället” om hur Antje Jackélen, Ärkebiskop i Landet Sverige, plötsligt ingått en ohelig allians med ledare inom ”Det Muslimska Brödraskapet” som organisationen kallas – denna fundamentalistiska organisation är verksam både i Egypten, Sverige, Somalia och lite överallt – även om den i och för sig påstås representera ”en moderat islam” och inte är såpass våldsbejakande som till exempel IS. 

Charlie-Hebdo-Covers-07

Vem är ”moderat” eller ”extrem” bland alla dessa Rötägg och Helskägg – sysslar de inte alla med Samma Sak ?

Mohammed Omar är en man som bör veta hur det förhåller sig, eftersom han faktiskt varit islamist själv, men numera som jag är en liberal fritänkare, och som står upp bakom tanken på ett sekulärt samhälle – där ingen religion – inte heller Hedendomen – får bestämma över ett lands politik. För övrigt är han också Humanist, kulturpersonlighet och författare. Jag rekommenderar hans blogg ”Nya Il Convicto” för genomläsning, men till skillnad från honom begär jag inte gåvor eller bidrag för vad jag skriver här på WordPress – enligt min och asatrons moral är dygden och kärleken till samhället och det egna folket belöning nog – och jag söker inget ekonomiskt bistånd, utan försörjer mig själv, delar vad jag har med andra och arbetar varje dag för det jag tror är rätt och sant – sådan är min moral !

Frågan är väl då varför Sveriges Ärkebiskop plötsligt lierar sig med en person som Mahmoud Khalfi, och över huvudet eller bakom ryggen på svenska folket undertecknar resolutioner tillsammans med honomi hela Sveriges namn. Vad har Antje Jackelén eller ”Svenska” kyrkan för mandat att göra så ? Vem gav dem ens den rätten ? Antje Jackeléns totalitära tendenser är väl kända. Man vet, att hon i tio år av sin tidigare karriär samarbetade med STASI – DDR.s fruktade underrättelsetjänst – och var IM eller Individuelle Mitarbeiter, liksom hennes ”biktfar” Alexander Radler.

Och hur är det med den ”moderata islam” som det hemliga ”brödraskapet” säger sig företräda ?

Jag ger ordet till Mohammed Omar, utan omsvep – och citerar:

I sin bok Islamismer. Politisk-religiösa rörelser i den muslimska världen (2010) definierar islamologen Jan Hjärpe islamismen som ”rörelser, organisationer, partier men också ideologier och tankeströmmar som har det gemensamt att man pläderar för religionens tillämpning som samhällsordning, som grund för administration och rättssystem […]” Islamismen är alltså en ideologi som innebär att en viss tolkning av islam görs till lag i samhället.

Både Brödraskapet och Islamiska staten (IS) är enligt denna definition islamistiska. Men de två grupperna är ganska olika varandra. Den ena, Brödraskapet, skulle kunna benämnas moderat eller reformistisk, medan den andra, IS, skulle kunna benämnas radikal eller jihadistisk. Brödraskapet står för en tålmodig förändring av samhället genom gradvis islamisering, medan IS står för en väpnad kamp—

Infiltration respektive terror, dvs. Den ena riktningen vill uppnå förändringen gradvis, smygande och i hemlighet – den andra öppet och genom våld – men det är samma rörelse, samma politik, samma slutmål. I våras såg vi hur Miljöpartiet, Mehmet Kaplan och andra i hemlighet stödde våldsbejakande rörelser som ”Grå Vargarna” till exempel, och hur Miljöpartiets ”snälla” fasad dolde djupt odemokratiska ideal och rörelser – som redan infiltrerat hela det partiet i grundenPolitiska forskare och Statsvetare uttalade sig i DN, och bekräftade att Infiltration på djupet redan skett.

5656hghg

Tillsammans hjälps de åt – IS skickar bomberna – Och Jackélen styr i den svenska staten – Men det bli DU som får ta smällarna – Och DÖ i Attentaten !

(en smula fritt efter ”Staten och Kapitalet” av Ebba Grön)

Antje Jackelén är också känd för att vara emot bärande av kristna kors, (orsaken uppges vara att man ”inte får provocera muslimerna i Sverige” – de är tydligen ett slags ”heliga kor” ) samt har valt ”Gud är större” – en direkt översättning till svenska av det arabiska ”Allahu Akbar !” som sitt valspråk. I Fisksätra utanför Stockholm har man redan byggt en ”Kyrké” eller ”Moska” – alltså en blandning mellan en kristen kyrka och en moské i samma byggnad – där man inte ens vet riktigt vad som är vad längre.

Så långt har sammanblandningen mellan dessa medeltida ökenreligioner gått.

guds-hus-i-fisksatra-1397548308Guds Hus” i Fisksätra som det kallas – byggs med bidrag från Saudi-Arabien och kollekt från Svenska Kyrkan… Smakfullt, eller hur ?

Men vad är då skillnaden mellan en moderat och en extrem islamist ? undrar ni kanske – Mohammed Omar kan förklara det för oss:

Nyligen inträffade en tragisk händelse i Jordanien som illustrerar denna skillnad. Den religionskritiske författaren Nahid Hattar hade på Facebook delat en karikatyr som förlöjligade islams lära om jihad och martyrskap. Bilden visar en skäggig man som ligger i en säng med kvinnor i himlen. Mannen röker och ber Gud om mer vin och nötter. Enligt Koranen kommer de som stupat i jihad att belönas i paradiset med sexuell njutning, vin och mat i överflöd.

Den jordanska staten åtalade Hattar för att ha förolämpat islam och han förväntades få sitta fängslad i upp till tre år. Men innan rättegången kunde hållas sköts Hattar till döds utanför domstolen i huvudstaden Amman. Mördaren Riad Abdullah var en imam med salafistisk inriktning, det vill säga en som ivrar för att gå tillbaka till islams källor och rena religionen från alla nya tankar. För mördaren räckte det inte med att Hattar skulle få en rättegång och dömas till fängelse. Det straff som profeten Muhammed instiftat måste verkställas på en gång: döden.

Det finns inga ursäkter, inga kompromisser och ingen anledning att dröja. Så tänker en radikal islamist. En moderat islamist däremot, så som Brödraskapets män, nöjer sig med att, för tillfället vill säga, hädaren döms till fängelse. Samtidigt fortsätter man att arbeta politiskt, och genom islamisk mission i moskéer och medier, för att samhället ska islamiseras, ”mjukas upp” så att säga, innan islams lag kan tillämpas i dess helhet.

Vi ser här att både den moderate och den radikale islamisten delar ”värdegrund”, men skiljer sig åt i förhållningssätt och metod. Den radikale är ivrig, den moderate är tålmodig. Flera islamister fördömde till exempel massakern på satirtidningen Charlie Hebdos redaktion i Paris. Men betyder det att de tycker att man ska få teckna eller karikera Muhammed? Troligtvis inte. De kan till och med vara så att vissa av dem som fördömde terrorattacken ville att tecknarna skulle dö, men att det skulle ske på ”laglig väg”, på samma sätt som när Hattar drogs inför rätta av den jordanska staten.

Detta är också sanning. För någon dag sedan var det International Blasphemy Day – eller Den Internationella Hädelse-dagen 30 Septemberett datum för yttrandefrihet som bara Humanisterna i Sverige vågat nämna. Och skämt-teckningen, för vilken Nahid Hattar DÖDADES, kallblodigt mördad av ännu en ”moderat” islamist utanför en domstol i Jordanien, ser ut som följer. Jag visar den, tillsammans med utdrag från en arabisk oppositionells bloggsida. Ingen svensk tidning har vågat återtrycka detta – men hedendomen är en internationell rörelse – och j-a-g vågar !

safariscreensnapz007Döm nu själv om detta var värt att döda någon tecknare för !

 

För övrigt bör nämnas, att mannen som dödade Nahid Hattar bara var ännu en moderat Imam, helt utan kopplingar till IS, Al-qaida eller någon annan känd terrorgrupp. Mördaren handlade uppenbarligen på eget initiativ, och agerade helt ensam – och var alltså känd som en skäligen saklig Imam eller präst. Vill ni veta vem jag är, så har jag redan sagt det. Mitt namn är Joe Hill, ifall det namnet är bekant. Mitt namn är Legion, ty jag är icke en man, utan många. ”I never died, said he – I never died, said he”.

Nåja – jihadisten, i sin säng – omgiven av två sköna damer som verkar vara ganska mycket hejsan – om vi får säga så – betjänad av Allah eller den kristne Guden, som frågar om det får vara lite mera vin i det islamska paradiset (där man ska få sjutton eller fyrtio 17-åriga oskulder) ungefär som en snäll gammal hotellvaktmästare är kanske en vrångbild, det medges.

Men värd att mörda för ?

Svenska Kyrkan har i alla fall inte fördömt mordet på Nahid Hattar, och inte heller alla arabiska oppositionella. Det har inte det ”muslimska brödraskapet” i Sverige heller, så vitt man vet.

Är det inte ganska konstigt att dessa organisationer inte reagerar, nu när de säger sig vara så ”fredsälskande” ? Terrorism och IS har Svenska Kyrkan tagit avstånd ifrån, riktigt nog.. Men samtidigt tar de inte avstånd från Mordet på Nahid Hattar – och är det då inte just som Mohammed Omar säger – Kyrkan stöder extremisterna, men under täcket, i hemlighet…

Islams grundtexter, Koranen och Muhammeds yttranden, är tydliga med att den som förolämpar det som islam håller för heligt måste avrättas. Och Muhammed själv såg till att så skedde. Han lät avrätta dem som förolämpade honom. Och Muhammed är idealmänniskan, den bäste som levat, som varje muslim bör imitera. Det var vad mördaren i Amman gjorde. Som imam och predikant i moskén var han väl insatt i islams grundtexter. Han följde Muhammeds bud.

I en text i den välkända samlingen Bulugh al-Maram berättas det om en muslimsk man som ägde en slavinna. Denna slavinna häcklade profeten Muhammed. Hennes husbonde befallde henne att tiga, men hon fortsatte med sitt respektlösa tal. Han tog då en yxa och högg ihjäl henne. När Muhammed fick höra talas om händelsen sade han till sina följeslagare att denna blodspillan var ”halal”, det vill säga tillåten och oklanderlig. Mannen som högg ihjäl sin slavinna med en yxa hade gjort rätt.

Det var bara en text, det finns fler. Som sagt, de radikala, de som inte har tålamod att invänta rättegångar, har onekligen ett visst stöd i islams grundtexter.

 • Mohammed Omar, ”Det Goda Samhället” 4 Okotber 2016

Ni kan gå igenom Eddan från pärm till pärm, godvänner – men där finns inget sådant. Inga uppmaningar att mörda i någon guds namn – och det finns heller knappast i några andra Polyteistiska religioner. Visst – våldsamma scener finns kanske i Eddan – samt en del snusk – i Frejas eller Lokes namn – men inget dödande för någon guds skull, som i kristendomen.

och det är faktiskt skillnad…

HAH_logo

Det brukar visa sig – ur empiriska data – , att när den muslimska befolkningen är lägre eller omkring 1 % av den totala befolkningen i ett land kommer muslimerna att betraktas som en fredsälskande minoritet och inte som ett hot mot någon.

Nation procent muslimer (gäller även regioner eller städer)

USA 1,0%
Australien 1,5%
Italien 1,5%
Norge 1,8%
Kanada 1,9%
Kina 2,0%

När de blir 2% och 3% börjar de missionera och talar så fint  om ”moderat islam”.

Danmark 2,0%
Storbritannien 2,7%
Tyskland 3,7%
Spanien 4,0%
Thailand 4,6%

Vid 5 % börjar på de utöva och kräva ett orimligt inflytande i förhållande till deras andel av befolkningen. De kommer att verka för införandet av halal och andra islamska normer . De kommer att öka trycket på kommersiella aktörer, i skolor och överallt i samhället– tillsammans med hot för den som inte följer kraven.

Schweiz 4,3%
Filippinerna 5,0%
Sverige 5,0%
Nederländerna 5,5%
Trinidad och Tobago 5,8%
Frankrike 8,0%

Vid denna punkt kommer de att kräva av den styrande regeringen att tillåta dem att utöva sharia, den islamska lagen. Det slutliga målet för islam är inte att omvända världen utan att etablera sharia över hela världen. De kristna har liknande mål – att etablera sig själva som politisk kraft, mitt inne i Riksdagen – KD har redan 5 % de också.

När muslimerna når 10 % av befolkningen, kommer de att öka laglösheten som ett sätt att klaga över sina villkor. Bilbränder, kravaller, mord på enstaka intellektuella börjar uppträda i samhället:

Guyana 10,0%
Indien 13,4%
Israel 16,0%
Kenya 10,0%
Ryssland 15,0%

Efter att ha nått 20 % blir det grova upplopp. Milisgrupper,  fler mord på icke önskvärda och brinnande kyrkor och synagogor.

Etiopien 32,8%

Vid 40 % får vi se omfattande massakrer, terrorattacker och pågående jihadkrigföring.

Bosnien 40,0%
Tchad 50,1%
Libanon 59,7% ( Mellanösterns pärla innan muslimerna blev i majoritet)

Från 60 % kan vi räkna med förföljelse av alla icke troende och andra religioner, etnisk rensning, användning av sharialagar som vapen och Jizya, den skatt som placeras på otrogna.

Albanien 70,0%
Malaysia 60,4%
Qatar 77,5%
Sudan 70,0%

Efter 80 % sanktionerar staten etnisk rensning.

Bangladesh 83,0%
Egypten 90,0%
Gaza 98,7%
Indonesien 86,1%
Iran 98,0%
Irak 97,0%
Jordanien 92,0%
Marocko 98,7%
Pakistan 97,0%
Syrien 90,0%
Tadzjikistan 90,0%
Turkiet 99,8%
Förenade arabemiraten 96,0%

Vid 100 % muslimer är vi framme vid paradiset i ”Dar-es-Salaam” – det islamiska Fredens Hus – evig fred eftersom alla är muslimer – ni ser själva vilka paradis -och vilka ”framstående” länder detta är..

Jemen 99,9%
Afghanistan 100,0%
Saudiarabien 100,0%
Somalia 100,0%

5 thoughts on “”Antje och IS – Tillsammans hjälps de åt – för Svenska Kyrkan och IS – ja de sitter i samma båt”

 1. Min dröm är ett Europa helt utan islam, 0,00%. Jag kan för allt i världen inte förstå hur folk som är både födda och uppväxta i väst, och således har rätt att välja religion, väljer att tillhöra något så sinnessjukt som islam.
  Islam är hat, krig, slakt och våldtäkt. Ren ondska och inget annat. Det vimlar av klipp på nätet som får filmer som ”Saw” och ” När lammen tystnar” att blekna i jämförelse. Klipp där muslimer skrattandes spelar fotboll med avskurna huvuden från tillfångatagna soldater. Bredvid den tillfälliga fotbollsplanen ligger en drös ”reservbollar” i beredskap. Klipp där människor avrättas med metoder som bara svårt sjuka hjärnor kan komma på. Inburade människor som dränks in med bensin som tänds på. Människor som kastas ner i en grop och får brinna till döds. Människor som får än det ena, än det andra på kroppen avskuret. Människor som blir nedkastade från höghus, och blir filmade i närbild när de dör. Handikappade barn som blir hängda inför skrattande publik. Män som får gräva sina egna gravar innan de slaktas mm.
  Dessa är, till skillnad mot de i ”Saw”, verkliga slakter, och utförs av vanliga människor i islams namn.
  Dessa sjuka avarter, som ser det som sin plikt att våldta (helst i grupp) alla kvinnor som befinner sig ensamma utomhus, tar de svenska feministerna emot med öppna armar. Kyrkan som borde ha gjort uppror så här dags och iklätt sig korsriddarrustningen, har istäĺlet vänt sina egna ryggen, och slickar muslimröv för fulla muggar. Så mycket för den övertygelsen.
  Nordmän ger inte upp, vi backar något och omgrupperar oss, men vi ger aldrig upp. Tusentals år av stenhård vilja har skapat oss. Tusentals år av envishet har gjort oss till ett av världens mest framgångsrika folk. De tusentals år vi haft friheten att styra över oss själva har format oss till ett frihetsälskande folk som samlar sig och tar fram yxan när friheten hotas. Med vår historia och våra makalösa förfäders blod rinnande i våra ådror, är det omöjligt att vi bara sätter oss och ger upp. Det finns inte på kartan, det tillåter inte gudarna.
  För egen del hänger nu en skarpslipad yxa på väggen. Den hänger bra där den är, men måste den en dag tas ner, så ska den få bekänna färg.

  Liked by 1 person

  • Jo, så är det väl. ”När den snälle blir förbannad, blir han ilsken med besked” skrev en gång Tage Danielsson, den Östgötske humoristen och humanisten. Och kanske är det dags att ta fram yxan, inte bara mot islam, utan all Monoteism i allmänhet – kristendom är ju bara ”Islam light” och har orsakat ofantliga mängder av krig och skadegörelse också. Dags att ta ner yxan från väggen, alltså.. För tio år sedan, ungefär, fastställde Samfundet Särimner ett mål – mindre än 10 % ”ökenreligiösa” i Sverige, alltså kristna, islamister och mosaiska trosbekännare (som är helt oskyldiga jämfört med de andra två, och knappast representerar något stort antal) – och då var vi Hedningar bara 15 % – idag är vi mer än DUBBELT så många – så det GÅR att göra något åt saken..

   Gilla

 2. I egenskap av troende kristen, värdekonservativ nationalist och realist, ber undertecknad att få tacka för denna vederhäftigt utförda redogörelse över den samlade mänsklighetens primära fiende – islamismen – och dess av satanism och människoförakt präglade subhumana anhängare.

  I tider som dessa då hela samhället omfattas av det eskalerande hot endast den mest indoktrinerade värdegrundsfrälsta radikalfeminist eller någon annan ideologiskt och moraliskt invalidiserad proglobalist förmår avfärda som konspirationsteoretiska yttringar av xenofobi, är det av största vikt att alla rakryggade och rationellt sinnade medborgare förenar sina led i kampen mot den gemensamma vedersakare som genom det korrupta etablissemangets benägna bistånd givits carte blanche att sprida sitt vidriga våld och vanskapliga villolära.

  Nu finns ingen tid för inbördes strider mellan hedendom/asatro och kristendom då vi alla måste bringas i harnesk för att försvara den gemensamma fosterjorden mot den inre fiende som möjliggjort den islamistiska ockupationen av Nordiskt territorium, samt mot de inkräktare som endast agerar i enlighet med den agenda som fört dem till dessa avlägsna trakter.

  Att den koranbefrämjande kättare som invaderat den ärkebiskopliga tronen och hennes prostituerade prelater och HBTQ-profeter söker dölja sina bockfötter under den sakrala munderingen, då de med fagert tal från predikstolen söker förleda sina skamligen svikna församlingar, är ett sedan länge genomskådat spektakel.

  Jackeléns pseudofilosofiska manövrar där hon hänvisar till ”överlappande konsensus” och ”religionsdialog”, är inget annat än ett ogenerat fraterniserande med de terrorproducerande muslimerna, varför det blott torde vara en tidsfråga innan den skändliga öppet aviserar sin konversion till islam.

  Avslutningsvis kan erinras om den urgamla sanning som gör gällande att det båtar föga att söka förhandla med djävulen, oaktat ovan nämnda portalgestalt för den svenska kristenheten vill ge sken av att hon lyckats med detta konststycke.
  Ergo – fan tag ärkebiskopen!
  Andreas.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s