Uppåkra var en HEDNISK plats – motbevis existerar inte

”Mensch, der ist doch Professor !” är ett uttryck som brukar förekomma på tyska. Det uttrycker en viss klentrogenhet, kan man säga, och kan ungefärligen översättas med ”Jamen han är ju faktiskt professor” eller möjligen ”Jasså – jaha – ja – han är ju professor trots allt”. Dessa två tolkningar av samma uttryck rinner mig i sinnet idag, när jag läser ingen mindre än den ökände Lundaforskarens och Populärhistorikern Dick Harrisons inlägg i Svenska Dagbladet från gårdagen.

Till den omstridde herr Harrison och hans person skall jag återvända nedan, men vad som fängslar mig är att han skriver om Uppåkra-boplatsen som jag nämnt för ett par dagar sedan. Också Dick Harrison tvingas mycket motvilligt erkänna att Uppåkra uppvisar en fullständigt unik särställning i fråga om Hednisk kontinuitet – här dyrkades bara Hedniska Gudar i en Skånsk stad och handelsplats under mer än 700 år av sammanhängande historia. Men samtidigt innehåller Harrisons artikel – han är numera ”brödskribent” för Svenska Dagbladet, och heltidsanställd med dagliga krönikor – många exempel på sk Kristifikation, eller tydligt pro-kristen bias. Han påstår till exempel, att hednisk och kristen religion skulle ha ”samexisterat” på Uppåkra-boplatsen under dess slutskede på 900-talet, men för det finns inga arkeologiska bevis alls.

uppakra2Vad bevisar ett sönderslaget lock till ett relikskrin, som kristna arkeologer långt senare pusslat ihop ? – Jo antagligen att någon INTE GILLADE kristna reliker…

Som jag har berättat finns det en kyrka från mitten av 1000-talet på platsen – men den byggdes minst 50 år efter det att Uppåkra övergivits. Under den kyrkan har man hittat rester av ett sönderslaget relikskrin, eller rättare sagt ett ensamt lock – men själva innehållet och skrinet är pinsamt nog borta. Betyder då det, att det skulle ha funnits en kristen kult på platsen ? – Nej, det gör det inte alls. Man slår inte sönder ett dyrbart skrin helt sådär utan vidare, och troligen är man väl heller inte kristen alls, ifall det nu sker. Harrison resonerar som om han ville antyda, att det skulle funnits kyrkor på Uppåkra-boplatsen, men som andra forskare visat, stämmer detta inte. Det är en felaktig slutsats. Skribenten Tomas Lindblad och många andra har klarlagt kronologin i sammanhanget.

Uppåkra övergavs efter plundring, mord och brand – åtminstone delvis utförd av just kristnakring år 990. Samtidigt grundas Lund av Sven Tveskägg, och en kungsgård med ett litet kapell – som inte alls är till för lokalbefolkningen, men bara för Kungen, hans kristna hird och husfolk. Dalby Kyrka – som annars anses vara den äldsta bevarade i det nutida Sverige – är från 1060-talet. Annars finns knappt några kyrkor från tidigt 1000-tal i Skåne alls – och inte en enda kyrka från 1000-talet i resten av Sverige heller – för där har man inte hittat några spår av kristna kyrkor överhuvudtaget

dickÄr en populärhistoriker objektiv, om han själv klär ut sig till munk på festivaler, bekänner sin kristna tro osv ?

Detta förtiger Harrison – känd entusiast för kristen medeltid, som öppet paraderat i munkdräkt på Lunds gator -och i så fall – hur objektiv är han ?

I anslutning till detta kan vi fråga oss hur gammal den äldsta Kyrkan i Dagens Sverige alls var. Fanns det överhuvudtaget EN enda kyrka i 900-talets Sverige, som Harrison tydligen går omkring och hävdar ? Ansgars futtiga kapell i Birka stod bara i två år – från 834 till 836 – eftersom sunda medborgare brände ned det, då missionären Nithard kommit till platsen och ville förbjuda alla Gudar utom den kristne Guden, enligt vad Rimbertskrönikan hävdar.  Ett annat exempel på klar ”kristifikation” eller med andra ord övertolkning och kristen bias hittar vi på en av runverkets bloggsidor, som jag citerade häromdagen.

Runologen Magnus Källström skriver följande:

Fenrisulven och Nagelfar är ju äkthedniska motiv, men det är faktiskt inte alls säkert att de som lät resa Tullstorpsstenen var hedningar. Det är nämligen väl känt att sådana motiv också kan förekomma i kristna sammanhang. På Ledbergsstenen i Östergötland (Ög 181) förekommer en Ragnaröksskildring där Oden slukas av Fenrisulven, men på sidan av stenen finns också ett utarbetat kristet kors.

Nej visst – ingenting är väl säkert inom arkeologin – men hur kan en seriös forskare ”övertolka” ett fynd på det här viset ? Här drar man in en helt annan sten, från en helt annan del av Sverige – till på köpet med ett stort kristet kors – och sen har man mage att påstå, att detta ska ”bevisa” att Tullstorpsstenens resare också ska ha varit kristna. Detta är en oriktig slutledning– det är betydligt mera sannolikt att Tullstorpsstenens resare var hedningar – varför skulle de annars resa en sten med ENBART hedniska symboler ? 

Angående Upplands runstenar – i de flesta fall från 1070-talet eller senare – har många av dem faktiskt kristna kors, men då talar vi som sagt 1070-tal, inte 900-tal alls, och om Ledbergs-stenen alls tyder på något, så var det just betänkligt svag kristendom – varför skulle man annars avbildat Oden ? Det finns också vissa forskare som anser, att stenarna i Uppland kan ha varit märkta med solkors eller solsymboler – helt utan samband med kristendomen, och det är bara när vi har äktkristna inskriptioner typ ”Kudh hialpi and hans” (där man uttryckligen nämner ”gud” samt ”andar”) som vi verkligen med någon säkerhet kan påstå, att ristaren alls var kristen. Men – och även det är relevant – har ristare förkortat allt till ”Kudh hialpi” eller ”K hjalp” utan att ens nämna någon ”ande” eller ”själ”. Hur pass kristen var man då ??

kyrkorForskare är för längesen införstådda med att det INTE fanns några kyrkor i Norden ens på 1250-talet, dvs under Högmedeltiden – utom i de allra mest centrala jordbruksbygderna. Inga ruiner, husgrunder eller spår av träkyrkor har hittats utanför markerade områden.

Till och med Dick Harrison själv måste erkänna en sak i sin artikel. ”Det är förföriskt lätt” skriver han, att se det faktum att Lund grundades i Uppåkras ställe, som dess direkta efterträdare efter år 990 – precis som Sigtuna följde på Birka i ”Uppsverige”. Där präglade man ju mynt, märkta ”Sigtuna Dei” eller ”Guds Sigtuna” på 1100-talet, dvs 200 år senare, eftersom man då nödvändigtvis måste tala om, att just den platsen faktiskt var kristen, medan resten av landet alldeles definitivt inte hade kristnats. Och Harrison skriver också, klart medveten om Uppåkras hedniska betydelse:

Ännu under andra hälften av 900-talet var Uppåkra stort och viktigt. Om orten lydde under Harald Blåtand är det inte osannolikt att han utnyttjade den för att kontrollera Skåne. Om Skåne inte erkände Haralds välde lär Uppåkra i stället ha varit säte för en lokal kung. Bebyggelsekontinuiteten med äldre tid talar för den senare hypotesen. Det finns ytterligare en indikation: relationen mellan Skåne och kung Sven. – Dick Harrison, Svd 2016-10-11

Dick Harrison slutar sin artikel med att skriva att det fanns en lokal kung i Uppåkra, som inte såg Sven Tveskäggs Lund som något större hot, ens efter år 1000 eller så. Och hur gammal är den äldsta kyrkan i Lund, förresten ? Under den bekanta ruinen av Drottens kyrka – varför heter den alls så ? i Lund har man hittat ett litet träkapell, som inte är äldre än år 990.  Lustigt nog har arkeologer bevisat, att den är byggd med trästockar från en vida äldre byggnad, som kan ha stått vid Uppåkra och varit rest ca 850.  Kan det ha varit så, att de kristna hundarna rev Uppåkratemplet, plundrade det och förde stockarna till Lund ?

014Sven Tveskäggs lilla kapell under Drottens Kyrka, byggt kanske 995 – 1000 var sannolikt den första kyrkan i dagens Sverige. Någon äldre kyrkobyggnad än så har aldrig någonsin hittats.

Det kan mycket väl ha varit så. Där fanns med andra ord aldrig någon fredlig ”samexistens” – och Dick Harrisons egna halvtrista ”Vikingaromaner” – tre till antalet – kallade ”ofärd”, ”niding” och ”illdåd” (ord som anknyter till Harrisons egen person, som vi ska få se) där han påstår, att det på 700-talet skulle ha funnits en ”kosmopolitiskt kristen miljö” som han kallar det i Nordeuropa – samtidigt som han påfallande ofta uppehåller sig vid stjärt-sex, homofiler och annat i den stilen kan vi lika gärna glömma. Detta är ingenting annat, än Harrisons egna fantasier.

indexVisst – Harrison är ”ruskigt PK” men kanske inte sanningsenlig bara för det..

Husaby Kyrka i Västergötland kan omöjligen vara äldre än 1030-talet, och andra kandidater som nämnts i sammanhanget är Herrestad i Östergötland, samt Resmo Kyrka på Öland. Men – ingen av dem är äldre än 1100-talet – och bara en kyrka kan rimligen kallas för den ”äldsta” – inte flera på samma gång…

fyndhist helge-ny

Hedniskt guld i massor – avbildningar av Gudar på Brakteater och vad som liknar Frejas katter – allt bevisar Asatrogen dyrkan vid Uppåkra !

Samtidigt har helt andra och betydligt mer arkeologiskt kunniga forskare från Lund skrivit, att Uppåkras tempel ”ovedersägligen” som de skriver, bevisligen var i full drift tills 990. En av dessa är Ann Britt Falk, som skrivit en uppsats betitlad ”En Grundläggande Handling” där hon tar upp fynden av stora Edsringar, hästkranier och guldbleck i stolphålen till Uppåkras Gudahov (inte ”tempel”)

En annan är Anders Ödman, som skrivit en artikel om två offrade järnhandtag till dörrar från stolphålen i Gudahovet. Mäktiga bjälkar på femtio centimeters diameter eller mer har hållit upp taket i en byggnad av ansenlig höjd, och där lades handtagen från Gamla Gudahov, eftersom byggnaden byggdes om och restes på nytt flera gånger under perioden 200 – 700, då den bevisligen var i kontinuerlig drift.

I Staffanstorp – staden som alltid sover – har man idag hittat hästoffer från ännu en gigantisk vikingabosättning.

– Vi gräver ut och markerar dessa stolphus ett efter ett. Vi räknar med att här finns ungefär 50 stolphus och 30-40 grophus på hela området.
– Vi har redan gjort hundratals metallfynd och det är inte vanligt. Det är tecken på viss rikedom och att de som bodde här hade goda resurser. Vi har även hittat spår av att de själv tillverkat broscher och spännen.
Att boplatsen på Vikhem jämförs med Uppåkra är ofrånkomligt.
– Vi söker också en koppling till Uppåkra, kanske har de haft utbyte av varandra? Eftersom Uppåkra var så stort har de som bodde där troligen varit beroende av närområdet. Vi har hittat ben och kranier av häst i gropar här, nästan som ett slags offer. Det kan tyda på att här funnits hästar och kanske servade man Uppåkra med djur?
– Här var goda betesmarker, säger Bengt Söderberg. (Skånska Dagbladet 2016-10-12)

Forskare menar att den bosättningen funnits under exakt samma tid som Uppåkra – 200-tal till 900-tal – och bevisen för hedniska bloott på platsen är överväldigande. Inget tvivel finns. Detta var en hednisk bygd, långt fram i tiden – och det finns inte minsta spår av kristendom där.

Nu skall jag inte övergå till ”argumentum ad hominem” som det heter på latin, men man kan ju även betänka följande: 2004 fälldes Dick Harrison av Ansvarsnämnden för Sveriges Högskolor och Universitet. Anledningen var, att han anmälts för sexuella trakasserier av en av sina egna doktorander, som han skall ha haft ett personligt förhållande med. Han uppges ha sänt flera SMS till doktoranden, där han kallat vederbörande för ”H-ordet” ungefär som Donald Trump.

ddd167ea-bc78-46d9-8ab5-3c3c349db1eeKänner ni er ”Trumpen” herr Professor ?

Sedermera har Dick ”vänt blad” – som Hans Majestät Carl XVI Gustav, Konung av Sverige plägar säga – och år 2005 utgav han en bokk med titeln ”Förrädare” där han liknade Doktoranden vid den bibliska Maria Magdalena medan andra personer vid samma Historieinstution skall ha varit lätt igenkännbara som ”Judas Iskariot” i Harrisons drivna tolkning…

I år har det tagit fart igen. Märkligt nog finns det ”inga döda punkter” vid Universitetet i Lund – detta kristna plejs som är ”mycket eljest” eller ”mycket hejsan” får vi nog skriva.. Nu har en av hans studenter anmält honom igen – för att ha ”en otrevlig ton” som man tycker – och själv har han anklagat Studierektorn vid Historiska Instutionen för trakasserier – det finns en hemlig konspiration, vars syfte är att få honom att säga upp sig eller sjukskriva sig, hävdar Professorn..

Mycket märkligt, alltsammans.

Harrison ska också – enligt honom själv – ”förbjudits” att publicera en debatt-artikel, som han ÄNDÅ skrivit klart – kallad ”Bildningen sätts på undantag” i SvD – Personer vid Lunds Universitet skall alltså ha fysiskt hindrat honom från att säga, att ”Högre utbildning i Sverige är ett haveri” och att man inte kan höja rösten i det Akademiska Sverige längre 🙂

egils-fightSäga vad man vill om Svenska Akademiker, men emot självaste EGIL SKALLAGRIMSSON ligger de nog i lä…

Jag måste ge Professor Harrison rätt, på flera punkter. Också min respekt för bildning är stor – och om han har problem – så får jag väl komma ned till min hemprovins och handgripligen ge honom ett handtag – det lovar jag som varande hedning. Kanske finns det hopp för honom ändå – om han övergår till den rätta tron – dvs ren Asatro, och inget annat.

egil-informs-his-menUnder heden tid tvekade man inte – då kunde man höja rösten – också i vittra diskussioner..

Vi vet båda två, att ingen mindre än Egil Skallgrimsson, den isländske skalden, var med vid den första plundringen av Sven Tveskäggs Lund – Harrison skriver visserligen, att det skulle ha varit 990-talets Uppåkra, men det är fortfarande omstritt. Jag slutar därför med ett utdrag ur Egils klangfulla Danmarksdrapa – som den lyder med korrekt metrik – för Egil skrev aldrig någonsin frivers !

Visst ska svärden vina / vargtandsblodare gode !/ Dövande Dåd må övas / i dalfiskars misskund/ Upp till Lund ur ledet/ sig lete man, som Orädd heter / Fresta förrän solen faller / fejdspjuts ofagra sejdtjut !

En ”dalfisk” är en orm – och ormar har ingen misskund alls – ifall ni inte visste. Hell till de som förstått ! Lyckliga de som läst ! Leve Uppåkra !!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s