Ännu ett attentat emot Rödstens gård – men utan verkan…

Nu så har det hänt igen, vilket Östgöta-Correspondenten, SVT och flera andra media i Sverige samstämmigt bekräftar. Någon har försökt förstöra och vandalisera ett av landets mest kända fornminnen. Troligen rör det sig om kristna fundamentalister, islamister eller ”fornsedare” enligt vad mina uppgiftslämnare i den hedna Världen redan avslöjat.

Den här gången gäller det Rödsten i Östergötland, även känd som ”Rödstensgubben” en Frejsbild som går tillbaka till åtminstone 500-talet enligt vår nuvarande tideräkning enligt vad de flesta forskare anser. Återigen drabbas en väsentlig del av vår kultur och vår historia av dessa Monoteisters oresonliga vrede. I Tisdags stal någon toppstenen från Rödstens gård – vars namn är känt redan sedan 1300-talet, och som fått sitt namn av den i flammande blodrött, vitt och svart uppresta kultbilden.

rodstensgubben-i-narheten-av-g

I minst 1500 år en symbol för äring, frihet, frid, fröjd och Frej ! De kristna har inte lyckats förstöra den…

Östgöta-Correspondenten bekräftar att Polisen ingenting vet, ingenting gjort åt saken och som vanligt inte vidtagit några åtgärder alls för att slå vakt om Kulturminneslagens bestämmelser. Men svaret kommer från svenska folket självt, och ifrån gårdens ägare. Brottet är nämligen redan uppklarat, och det skedde helt utan någon polis, varesig den nu kommer från Åtvidaberg eller någon annanstans ifrån.

Vid lunchtid på torsdagen fick vi tag i Mikael Tholmark, uppfödare på Röstens gård.

– Jag lade ut en grej på Facebook om det här och vi har varit ute och letat. Nu fick jag precis veta att en bekant till mig har hittat huvudet och kragen.

Det var strax efter klockan 11 på torsdagen som det svarta huvudet och den vita kragen hittades på en mindre väg i närheten av Målbäck, cirka en mil från Röstens gård.

– Vi är naturligtvis lättade över att stenarna har hittats. De ser inte ut att ha fått några skador, säger Mikael Tholmark.

Också SVT, Statstelevisionen, bekräftar att de två toppstenarna oförklarligt hittats på en skogsväg i närhetenPå 1990-talet – före Regeringen Reinfeldt – hade Riksantikvarieämbetet ett system med ”Runstensfaddrar” som numera tagits bort. Det var långt innan man på 1990-talet kunde läsa en sk ”Kulturarvsproposition” från Marita Ulvskog, den dåvarande (S)-märkta kulturministern, som innehöll den inledande formuleringen ”Sveriges historia saknar betydelse” och igångsatte den sk ”mångkulturen” som ett föga lyckat nationellt experiment…

Men Rödsten har drabbats av vandalism även förr – och underligt nog tog stenen inte skada då heller, som om en övernatulig makt bevakat den. 2006 hände det, att någon försökte stjäla alla tre stenarna. Efter ett anonymt tips kunde figuren hittas i en lägenhet i Västervik. Tre män dömdes till böter som skyldiga till fornminnesbrott. Trots att stenen bevisligen varit känd sedan 1300-talet, har kristna fundamentalister försökt förneka dess äkthet, något de flesta seriösa forskare helt avvisar. Gång efter annat har vandaler och skövlare varit framme. Redan på 1800-talet påstods det att stenen revs av en oförsiktig gårdsägare, men då brann Rödstens gård, och sedan dess har stenen alltid kärleksfullt vårdats och målats varje år av de Östgötabönder, som ännu brukar vad som en gång var en järnåldersgård, som så många gårdar i vårt Sverige. De hedniska bruken lever kvar, och dessa bruk kan ingen makt på jorden, och ingen Regering, vare den aldrig så stark – någonsin utrota.

200px-ro%cc%88dstenÄnnu skyddar stenen sådd och gröda – som den alltid gjort…

SVT skriver i sin artikel, att det finns ”en förbannelse” som gör att de kristna vandalerna aldrig har framgång i sina försök. Jag kallar det herren Yngve-Frejs skyddande hand, eller helt enkelt folkviljan; som kan ta sig många besynnerliga uttryck. På 1990-talet ska det enligt obekräftade uppgifter ha hänt, att ett par ”fornsediskt” anstuckna ”Söndags-schamaner” från Göteborg försökt ta med sig den svarta toppstenen hem – men några dagar senare kom de tillbaka till Rödstens gård för att återlämna det svarta blocket. De hade drabbats av ”oförklarlig otur” enligt vad de påstod – och synnerligen allvarliga varningar hade utdelats – vilken sorts varningar ville de skyldiga dock inte säga.. Vi som varit med ett tag minns också de minst sagt obehagliga händelserna Julen 2015, när en killing hittades misshandlad nära den underliga dagverksamheten ”Plikta” i Slottsskogen, Göteborg – vilket tyvärr blivit ett tillhåll för sk ”fornsedare” som tydligen firat sin egen snedvridna form av Julblot på platsen.

Vem det är, som försökt förstöra minnesmärket den här gången vet man inte – men Rödsten fortlever – liksom Asatron – oskadd…

freyr3

Var VAKSAM – Hylla Frej och skydda ditt land !

vem-alskar-yngve-frej

Fler älskar ännu Yngve-Frej än man annars kunde tro.. Romaner har skrivits om den saken – något att köpa på bokrean, kanske ?

Några tips inför Bokrean…

”Talspråket är en samling skäligen godtyckliga läten, och dess öden äro av underordnad betydelse; skriftspråket däremot är ett idealt konstverk, motståndskraftigt mot tid och förvandling tills barbarer och utvecklingsmakare få hand om det, och dess förvittring och sönderfall är ett med kulturens.”

Frans G. Bengtsson, ur ”Konsten att stava” (1931) (Citerat av Hedningen Andreas Creutz från bloggen Literature Connoisseur)

Kontinuitet och traditioner är viktigt. Särskilt de som verkligen tror på det egna landets kultur och skriftspråk – två saker som för evigt hänger samman – istället för på någon inbillad och falsk ”forn sed” – borde ha observerat att det är dags för den årliga bokrean i Sverige, ett arrangemang som förekommit sedan åtminstone 1920-talet.

Ett verk jag verkligen rekommenderar är Saga förlags översättning av Islänningasagorna i fem band – för en gångs skull en översättningar utan förvanskningar, på ren och klar svenska. Verket har översatts med Nordiska Rådets hjälp, och pryder verkligen sin plats i varje bokhylla.

saenska1

Som vanligt är det dock mest skönlitteratur av enklare slag som säljs på våra bokreor, och få om ens några titlar vågar utmana Monoteisternas försök att ta över hela kulturlivet. Här och där kan man på nätet finna ett fåtal skribenter och forskare som har något positivt att säga om Asatron, ungefär som Lena Månssons receension av Liselotte Frisks avhandling om Hedendom i Vår Tid, som står att läsa i nättidningen Kulturen. Den tidskriften är kristen för övrigt, och en del av den nykatolska våg som tyvärr sköljer över vårt stackars Sverige, men man vågar ändå skriva:

Asatron anses som meningsfull i den alltmer fragmentiserade samtiden och de rörelser som är verksamma i Sverige tar bestämt avstånd från alla former av rasism och nazism. Hos dem som vill återuppliva den fornnordiska religionen finner man vanligen en blandning av naturreligion och traditionalism tillsammans med ett intresse för ekologiska frågor. — — Den ses även som en kulturell inriktning där också andra aspekter av livet ingår, till exempel konst, hantverk, odling och social samvaro. Man skiljer inte mellan det andliga och kulturella. Enligt Liselott Frisk anser de asatrogna liksom andra nyhedniska rörelser att naturen är något som människan inte är skapad att härska över utan snarare något som hon är en del av.

Formuleringar man gärna skriver under på, men sorligt nog förväxlar Liselotte Frisk Asatro med Schamanism, och inser aldrig att även om sejd var praktiserat under Asatrons sista tid som svensk folkreligion – och i viss mån ännu – så är sejden som andlig teknik långtifrån okontroversiell, och något som en hel del Asatroende tar avstånd ifrån, liksom vi givetvis tar avstånd ifrån ”Forn Sed” och andra avarter av New Age. Tidningen Kulturens analys haltar betänkligt, men kan ändå ses som ett sundhetstecken – här talar man antingen om Asatro eller Hedendom – inget annat !

sunna-the-new-sun-goddess-after-ragnarok-dancingEn ny vår – Mer sol – Mer Hedendom ! (fotomontage av Henrik Andersson, ”Ideell Kulturkamp” )

För er som vill ha något lättläst i romanväg rekommenderar jag fortfarande Linus Karléns roman ”Inkräktarna” om den kulturskymning och det barbari som inträffade, när de kristna kom till Norden. Skildringar av vår historia ur Hedniskt perspektiv är fortfarandde sällsynta, och det är viktigt att komma med motbillder emot Monoteismens och de kristnas lögner. Andra bloggar har uppmärksammat den här debutromanen, men i årets bokrea är den naturligtvis undanskymd.

neil-gaiman-norse-mythology-200000-1280x0Den här behöver ni INTE läsa – Neil Gaimans Amerikanisering av Eddan är INTE värd sådär 300 kronor

Istället satsar exempelvis DN med att puffa för Neil ”American Gods” Gaimans omarbetningar, nytolkningar och amerikaniseringar av Asatron. Frågan är väl, vad vi ska ha all denna ”Trumpifiering” av vårt Nordiska Kulturarv till. Återigen en vanställd Edda, som bara tar upp myterna i förkortad och förenklad form, neddragen till barnboksnivå, och fylld av vad som numera kallas ”Alternativa Fakta” på den store Donalds språk… Det är dåligt, ja aningslöst av DN att rekommendera något sådant. Jag gör det i alla fall inte. Också signaturen Angerboda – en annan Hednisk bloggare med hög intellektuell resning – har som jag en hel del kritiska synpunkter på bokutbudet i vår. Han har bland annat besökt Historiska Muséet i Stockholm, tror jag – – och i museibutiken sett böcker som torgför rena felaktigheter..

16904657_1924235167811311_5614495904501505804_o

Nuförtiden nyutger man PA Gödeckes förkortade och inkompletta Edda-översättning från 1888, vilken huvudsakligen har antikvariskt intresse. Ändå finns Gödeckes kristet influerade tolkning på nätet, helt gratis för alla som önskar, och varför man då ska lägga ut sådär 200 SEK på vad man kan ladda hem från nätet har jag svårt att förstå, och förlagets uppgifter om ”den mest kompletta Eddan” ska verkligen tas med en nypa salt.

Eddan har förvanskats och misshandlats på många sätt genom åren. En annan horrör är Björn Collinders översättning från 1950-talet, som var stilbildande under 1970-talets kulturmarxistiska år. Då applåderade alla lydigt Collinders tilltag att plötsligt hacka bort två hela strofer ur inledningen till  Runatal Havamáls, de som handlar om Odens Självoffer och accepterade i blind auktoritetstro hans uttalande om att ”detta är Runmagi, och det skall inte översättas” ungefär som om en professionell översättare kunde välja vilka delar av en text han kan ta med, och sen kasta bort alla bitar han själv inte tycker om, helt sådär utan vidare… Gör man så, ska man nog inte kalla sig akademiker eller forskaare, för då är det inte forskning man håller på med, utan förvanskning.

Ännu värre är Lars Lönnroths Edda från förra året, den som översätter Harbadsljods berömda formulering ”Mannar AllHerliga Mannast!” om Guden Tor med ”pojkvasker” vilket Lönnroth säger ”måste” översättas på det viset, eftersom inget annat ordval alls är tänkbart för honom. Men, det ”måste” det inte alls, vilket alla någotsånär intelligenta läsare borde inse. Detta  bara som ett litet exempel på den ryslige Lönn-Rotarens och E-mer-i-Thursen Lönnroths översättningskonst och språkbruk – ursäkter om att detta ska vara ”mustigt” eller ”färgrikt” när denna översättning hela tiden genomsyras av det som kallas ”Christian belittlement” eller ”Kristet Förminskande” – kan inte accepteras, man märker tydligt vilken avsikt Lönnroth har, och det är att förminska, förlöjliga och förflacka; för medvetet eller omedvet, så förråder hans kristna jag honom.

Jag skulle hellre lägga mina pengar på nedanstående klassiker, som också finns att köpa digitalt:

9789187593338_200x_fadernas-gudasaga_haftad

Viktor Rydbergs ”Fädernas Gudasaga” i nyutgåva från 2014, häftad för 157 SEK är verkligen ett fynd, som meriterar att läsas. Rydbergs tolkning är också personlig, men till skillnad från andra bearbetare som inte förklarar vad de gjort, hur de översatt eller vad deras tolkningar grundar sig på, rent vetenskapligt, var Viktor Rydberg åtminstone ärlig nog att förklara allt det för sina läsare redan på 1870-talet, och inte ”idiotförklara” dem i stil med alla dessa i Lönn Rothande människor, som anser att ”språket måste förenklas” eller rättare sagt utarmas och trivialiseras. Rydbergs berättelse har occkså stått sig genom åren, och lyser med en sällsam kraft än idag, medan Lönnroth, Gaiman et al antagligen kommer vara helt bortglömda inom ett par år – medan Asatrons värde varar...

709331b059cd085fd694e416185bc3dd

Om värdet av kontinuitet och en kristen lögn i Flatöboken

Sverige har existerat som ett självständigt land i över tusen år, därför att människor har respekterat vissa grundläggande värden, och inte låtit sig styras utifrån. Isländskan har kunnat bevar sitt talspråk i stort sett oförändrat i över tusen år, därför att människor respekterat sin egen kultur, och haft en kulturell medvetenhet. På samma sätt har Kina kunnat bevara sitt skriftspråk i mer än två tusen år, och utvecklat en av de mest särpräglade kulturerna på hela vår planet.

Utan kulturell medvetenhet, uppnår man ingenting här i Världen. Utan respekt för den enka, oförstörda naturen och alla de generationer av människor som levat här före oss, och gjort vår del av Världen till vad den är, uppnår man heller ingenting. Ständigt finns det människor som säger ”allt förändras” och återupprepar detta för sig själva som ett dåligt mantra. Oftast sätter de här individerna likhetstecken mellan ”allt förändras” och ”allt MÅSTE bara förändras”, dvs de tror, att de själva kan behandla hela Världen, naturen omkring dem och hela skapelsen som de själva vill.

polluted_riverSkitsnack som ”jamen allt förändras” används ofta av sådana, som tror att de kan bära sig åt precis hur som helst, utan lagar och regler – men inget samhälle kan bestå eller vara med en sådan inställning….

Vad ett sådant perverst tänkande leder till, har vi redan fått se. Det har lett oss till en enorm miljöförstöring och till Donald Trump, bland annat…

Det är ett tänkande som river ned och sliter sönder, men det är främmande för Asatron, för vad de här individerna glömmer, är att Asatro bygger just på kontinuitet, släktkänsla, språk, kultur, medvetenhet om vem man är och vårt historiska arv. Också andra livsfilosofier och tros- eller moralsystem säger samma sak. Det finns vissa värden som är oföränderliga, och som man inte tummar på. Så är det också i moderna samhällen. FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, till exempel, bygger på principen om att 1948 års deklaration gäller oförändrat, för evigt och för alla tider – och att senare generationer inte får göra förändringar eller strykningar i den texten, oavsett hur deras samhällen ellerr kulturer skulle ”utvecklas” (eller kanske snarare av-vecklas) i framtidden.  I och för sig gjordes det smärre tillägg år 1976, men det ursprungliga fördraget kan som sagt aldrig ändras.

Också Monoteister har sina eviga värden och principer, men när Nordborna drabbades av det kristna folkmordet och kulturförstöringen, förstod de ganska snart vad som väntade dem, och vad som skulle drabba derass gamla ättesamhälle och släktsamhälle. Såhär påstår man att en viss profet sa – och vad som förespråkades var total anarki, allas krig emot alla, den fullständiga, nedriga ondskan.. Hör här bara:

”Ni ska inte tro att jag kommit för att skapa frid på jorden. Istället har jag kommit för att skapa krig. Jag har kommit för att uppväcka söndring, så att sonen går emot sin fader, dottern emot sin moder, broder emot broder och sonhustrun emot sin svärmoder, och alla ska få sin egen släkt till fiender…” (Matteus 10:34 – 10:36)

”Den som vågar älska sin far och mor mer än mig, han är inte mig värdig. Den som vågar älska sin son eller dotter mer än mig, han är mig inte värdig” (Matteus 10:37)downloadedfileNej, gamle Yeschua ben Yussuf var ingen ”Fridsfurste”. Han var sin tids Osama bin Ladin

”Jesus” som denne profet antogs heta, ”drev ut månglarna ur templet” och ställde till med väpnade uppror och inbördeskrig. Osama sprängde World Trade Center, men skillnaden mellan dessa två herrar var att den ene av dem hade tillgång till sprängmedel, vilket den andre inte hade – men bådas anhängarskaror har fortsatt att mörda, döda, skövla, bränna och våldta så fort de kommer åt. Kultur efter Kultur. Land efter Land. Världsdel efter Världsdel – samma sak ! Inkariket, Nordamerikas Indianer, Afrikas tidiga stater – bortblåsta allihop, och Monoteisternas mördande fortsätter i våra dagar”Allt förändras” säger ni – men uppenbarligen förändras inte alltid saker och ting till det bättre. Tänk därför lite än vad näsan räcker !!

För Hedningarna i Norden var allt detta en ren styggelse. De insåg vad kristendomen förde med sig, av våld inom och utom familjer, och skrev i Eddan mycket riktigt:

Bröder skola kämpa,
varandras banemän bliva,
systrars barn
sin släktskap spilla;
hårt är i världen,
hordom mycken,
yxtid, klingtid,
kluvna bliva sköldar,
vindålder, vargålder,
innan världen störtas;
ingen man skall
den andre skona.

Så lyder den 45:e strofen ur Volúspa i Erik Brates kända tolkning. Vissa Edda-forskare – med början hos Sophus Bugge, den norske biskopen, menar att Volúspas 45:e strof skulle vara direkt inspirerad av det bibelställe jag nyss nämnde, men tyvärr övertolkade också den gamle biskopen ruskigt mycket, och trodde förstås – som alla Monoteister – att Hedningarna i Norden skulle vara oförmögna att skapa någonting själva, fastän inget kunde vara felaktigare. I Voluspás 45:e strof gav de bara uttryck för hur Kristendomens påstådda ”fredsbudskap” såg ut – ur deras egen synvinkel sett.. Krig och split inom ätter, eller inbördeskriget som idé var det värsta våra förfäder kunde tänka sig – och de fick allt detta över sig också – mycket riktigt – när de kristna och nu också muslimerna kom in i bilden…

bjhvuepciaee-ug-large

Såhär har Islam och de kristna alltid hållit på – om vi alls ska ha någon religion, är det inte dags vi skaffar oss bättre och värdigare religioner ?

Både kristendom och Islam är döds-centrerade religioner. Båda två dyrkar Yttersta Domen, Harmageddon, den totala förintelsen av hela Världen, och ser detta som sitt yttersta mål. De vill förstöra naturen, och det lär till och med finnas kristna Senatorer i Trumps Regering som ser fram emot klimatförändringarna, med argumentet att detta påskyndar Armageddon och därmed Jesu ankomst.. Det är viktigt att förstå och komma ihåg. Visserligen har Asatron också sin Ragnaröksmyt; men Ragnarök är inget vi Hedningar och asatroende ser fram emot, tvärtom. Dessutom är Ragnarök inte en slutgiltig undergång, utan bara en naturens återfödelse med nya gudar och en ny Värld, inget statiskt Världsherravälde av ”den ende guden” som hos de kristna.

Många forskare ser faktiskt Ragnaröksmyten som en spegel av vad som händer i Naturen varje höst och vinter, ja något som är grundat på faktiska, logiska observationer – och att den finns i Eddan beror inte alls på någon kristen påverkan. Se till exempel denna artikel, som ger en ny dimension åt saken…

quote-i-regard-monotheism-as-the-greatest-disaster-ever-to-befall-the-human-race-i-see-no-gore-vidal-52-99-79

Nu finns det förstås alltid de kristna fundamentalister eller ”Kristna i Asatro-förklädnad” som måste försöka peta in ”käre lille Jesus” i Asatron ändå, trots allt vad denne sk ”frälsare” står för av död, lidande och plåga.  För några år sedan lanserade ett samfund som påstår sig stå för ”Forn Sed” vad det nu är – en kalender med en tecknad bild för December, där Gudarna – som blivit gamla och ”inaktuella” förutsattes det, skulle tänkas ”mysa” åt Jesusbarnets födelse. Bilden var minst sagt fånig, och jag tänker inte besudla vad jag anser en bra blogg med att återge den. Själv förstår inte jag vad sådana oriktiga sammanbladningar alls skall tjäna till. På det sättet får man ingen fungerande religion alls, utan ett massmediokret missfoster, en blandkultur som varken tilltalar Hedningar eller Kristna.

I förra veckan hörde jag ett mycket underligt påstående från en ”följare” på nätet, troligen härrörande från kristna fundamentalister. De påstod att Jesu återkomst skulle finnas ”förutspådd” i Voluspá, och åberopade sig på att Viktor Rydberg på 1800-talet skulle ha upptäckt en del sena isländska kväden typ ”Merlinus-spà” och andra, som skulle bevisa att ”jamen alla vikingar var kristna egentligen” och annat trams i samma stil. Visst – Merlinusspá var en direktöversättning av Engelska kristna texter på 1200-talet, 200 år efter det att Asatron hade blivit i lag förbjuden på island, men vad bevisar det ? Det bevisar ingenting, förutom det faktum att 1200-talets islänningar kunde översätta från Engelska, och att de inte levde i ett intellektuellt vakuum, samtidigt som de just också hade känsla för kontiniuitet – det bevisade män som Snorre Sturlasson, när han ensam gjorde en enorm kulturgärning med att ”Rädda” massor av Edda-texter åt oss..och åt eftervärlden… utan respekt för den egna historien, den egna kulturen hade detta aldrig skett..

11906141_1046048642081050_300750699_n

Hade inte Islänningarna trott på sig själva, på sitt eget språk, sin egen nationella identitet, sin kultur och sin förmåga skulle vi kanske inte alls haft någon Asatro kvar idag, men nu stod de upp som fria män… emot Monoteism, beroende av andra, kryperi för utlandet och andligt slaveri…

weber-06-800x600Jalla Jalla svensken – Du ska bli ”Frälst” serru kompiss, bara bocka, bocka kryp kryp för resten av livet.. Allahu Akbar !

Men i Voluspá står – föga förvånande – inte något om en ”allsmäktig herre” som alla måste lyda och krypa inför. Vad man åsyftar är en passage av Flatöboken, som skrevs av två kristna präster år 1387 – till 1392, av Jon prestr Þórðar son respektive Magnús prestr Thorhallz sun, son också försåg verket med illustrationer. Dessa båda lärda herrar levde alltså nästan 400 år efter att Hedendomen officiellt förbjudits, och småningom belagts med dödsstraff, men ändå skrev de bara av stora delar av Snorres Kungasagor i ”Heimskringla” – och dessutom gav de oss en version av ”Hyndluljöd” som i deras version blev utökad från 33 strofer (i Codex Regius eller Saemunds Edda) till 49 strofer – bland annat med ”Voluspá hin Skamma” eller ”Det korta Voluspá” som en del av detta kväde kallas.

 Det hela är djupt ironiskt, eftersom Hyndluljöd som alla vet handlar om Freja – hon för ”Ottar hin Heimski” (”hemsk” betydde inskränkt eller enfaldig, ungefär som de två begreppen ”fornsedare” eller kristen gör idag) till trollkonan och Völvan Hyndla, genom att förvandla honom till sitt vanliga rid-djur, galten Hildisvin eller Strids-svinet. Då får Ottar lära sig sin släkts historia, han väcks till en högre medvetenhet, och han får insikt i vem han verkligen är, och var i världen han hör hemma.

images

Frejas bild kunde de katolska prästerna inte utplåna ur sina sinnen, fast de skulle leva i celibat. De skrev en hel hyllningsdikt till henne och endast henne – för inom sig var de fortfarande islänningar och nordbor – det satt i deras gener, och generna kunde de inte förändra. De visste att det fanns en annan, riktigare, större kärlek än vad kristendomen kunde ge, med all dess homosexuella sadism, och den halvnakne ”frälsaren” på korset, blödande ur alla hål… Freja var hos dem, och hon styrde deras pennor. Trots allt det onda, dessa kristna gjort, glömde hon inte bort dem ändå… Ty sannerligen sannerligen säger jag er – Sådan är Freyja, Freya, Freja i sin barmhärtighet, i sin givmildhet, i sin oerhöra, allt omfattande kärlek, i sin visdom…

Bara i den aktuella strofen, strof 43, fogade de – pliktskyldigast – in en liten, troligtvis helt ”egenpåhittad” undanflykt om att det efter Ragnarök måste komma en okänd gud, vars namn de inte vågar nämna – och denna lilla passus från två mycket hedniskt sinnade och öppet Freja-dyrkande präster – var kanske närmast menad som en ”ursäkt” eller ett sätt att undgå dödsstraffet. Kom ihåg att Snorre mördades, eftersom han haft alltför stor sympati för det hedniska, och att han införde ”halvtaskiga ursäkter” i sin Prosa-Edda också han, som att Asarna egentligen skulle varit ”Asia-män” eller riktiga historiska personer, ungefär som i Troja-sagan, som islands intellektuella och präster kände till redan på 1200-talet. Idag har vulgärhistoriker som Herman Lindquist använt detta textställe som ”argument” för ökad islamsk invandring…

Þa kemr annar
enn maatkari
þo þori ek eigi
þann at nefna.
faair sia nu
fram um leingra
enn Odinn man
vlfui mæta.

Eller, i min ordaagranna översättning – så nära originalet som möjligt, utan att göra våld på textens innebörd: ”Då kommer en annan, ännu mäktigare, Men törs jag ej hans namn att nämna… Få kan nu sia än längre fram, än när Oden månne Ulven mätta

Oden dör ju mycket riktigt i kampen emot Fenris vid Ragnarök, men hans föga kände son Vidar hämnas detta, men få är de sagor som nämner Vidars namn – men de kristna fundamentalisterna läser alltså in ”jehova” här, och påstår babblande som småbarn, att detta ”måste” vara en förutsägelse om Jesus, varför hela Voluspá ”måste” vara kristen. Problemet är förstås bara att det där är en dålig lögn, förvridning av sanningen, rena påhitt och undanflykter… Flatöboken är en av de senaste norröna texter vi har, och den skrevs 400 år in i den kristna tiden, då hedendom som sagt var belagt med stränga straff.

I föregående strof nämns en gud som ”ökar jordens makt” (aukin jardar megni) som måste vara Frej, som ju också dör i Ragnaröksslaget, enligt den riktiga Voluspá, inte den 290 år senare skrivna, tillrättalagda halvkristna versionen… Och som sagt – antagligen k-a-n det mycket väl vara Vidar, som åsyftas i denna föga kända Edda-strof, men alla som läser den ser tydligt, att den inte har så mycket med någon kristendom att göra…

Och för övrigt – ingen version av Voluspá – varesig från 1200 talet eller ens strax före år 1400 – nämner Frejas öde, som bara hon själv känner till. Inget står om att hon dör vid Ragnarök, och det finns de som tror att hon överlever. The Goddess Prevails !

90bf37149eba0fb4bcd2f99e5620c356

Bevisen för det är kraftfulla, och om skapandet av ”Voluspá hin Skamma” alls tyder på något. är det just den kulturella kontinuiteten i Asatron och Hedendomen. En kontinuitet, som ingen kristendom och inga kristna prräster någonsin kunde ändra på. Att förneka Freja, eller att förneka Asar och Vaner är att förneka sig själv, och så gör bara Loke, som bekant, men därför lider han evinnerligen. Hedendomen ligger i vår natur, i våra kroppar, i hamn och hug och alla våra sinnen. Det kan inga Monoteister ändra på !

Rapport från Sälens Rike….

En ny hednisk film har kommit ut i Finland, visar det sig. ”Järven Tarina” som filmen heter i original, handlar om Saimen och andra finska sjöar och är en strålande hyllning till den Nordiska Naturen, med motiv från Finsk mytologi, vars likheter med Asatron ju ofta är stora och påfallande. ”Sjöns Saga” skulle filmen ordagrant heta översatt tilll svenska – glöm vad det står på Wikipedia – och medan vi i svensk folktro alltid haft Sjörån, (som är plural – varje sjö har sitt eget rå, eller ”rådare” )har man i Finland Ahitar eller ”vattendottern”, som också har drag av Aino – men dessa kvinnliga väsen eller diser är en varelse, och inte flera. Det finska sjörået skall dock inte förväxlas med Luonnatar, eller den kosmiska vattenmodern som finnarna ansåg gav upphov till Världens skapelse, och som närmast motsvarar Ran, den stora havsgudinnan hos oss..

 

1453990483434

Filmen, gjord av Matti Röhr, skall redan vara den mest sedda dokumentärfilmen i hela Finlands historia. Och Sälar kallades en gång ”själar” på Åländsk och svensk Roslagsdialekt, eftersom de troddes vara återfödda människor, exempelvis de som förlist till havs.

Nordisk natur är Hednisk Natur. Det finns något storslaget och arkaiskt över alla dess varelser..

Jag spelar denna trailer för en god kamrat och vän, som fattas mig. 21 Februari var det Internationella Modersmålsdagen, och eftersom kamraten, som ännu lever och frodas (redan till utseendet är han som Saima-sälen något spolformad numera) fastän på annat håll, är dykutbildad, ägnar jag honom en särskild tanke. Gift är han inte, numera – appropå det här med äktenskapet, som jag skrev om så sent som igår – men Nylänning är han i alla fall, och vår vapenbroder….

uud_pr

Mycket har han berättat för mig, som syns sällsamt eller säl-samt – om sin tid i Sydafrika, om vad han såg i Bosniska massgravar, för att inte tala om hur där luktade, om hans vistelse på sjukhus i London, England – efter en skallskada och ett smärre slagsmål vid Piccadilly, tror jag visst – och mycket annat med. Kanske han en gång återvänder till sitt hemlands trakter, och den natur; där han är född.

13177840_1051141688266250_7089618782124107004_n

Nu lever vi i frid och tar det mesta med ro, liksom djuren – men Nordbor förblir vi, och det vilda och vår frihetslängtan bär vi alltid med oss. Liksom hågkomster, legender, vattenvägar, minnet av sjöresor, allt det vi fått uppleva och se.. Frid. Idag är åter Fredag eller en Frejs dag, förresten.

resource-main-image-1452180798-568e853ed5f42-42b58bfd037ec49224665846b8f4b3a900a3c572

NEJ, vi tänker inte ställa till med någon ”Handfästning” på ”Påskblotet”…

Som alla vet är Påsken en kristen högtid, med ett ursprung i judendomens ”Pesach”, villket tydligen skall betyda uttåg eller förbigång, och Påsken har inte ett dugg med Vårens intåg att göra, eftersom den enligt de kristna skall firas pga någotslags påhittad ideal-människas eller sk ”frälsares” dödsdag – som då – enligt dessa underliga kristna människor – ska infallla på OLIKA dagar varje år – vilket är fullständigt löjligt, ja mer än lovligt absurt. Detta bara sagt sådär i förbigående. Själv är jag som bekant Asatroende och Hedning, så jag firar ingen Påsk. Möjligen skulle jag kunna tänka mig att fira ett Vårblot, eller ett ”Segerblot” somm en del svårt förvirrade personer nu anser att det ska heta, sådär helt rakt ut i luften, utan varesig tradition, rim och reson eller ens några källor att peka på. Mer om blot kan ni också läsa på länken här, om ni inte vill läsa vad jag skrivit om just Vårblotet under rubrikerna ovan.

För övrigt är jag också en vän av att genomföra saker på sin rätta tid och på sin rätta plats, utan groteska sammanblandningar och annan ”multikulturalism”, påstådd ”forn sed” och annat i den stilen

easter-bunny-crucifixion-56019Har’e Vare någe ”Påskblot” än då, och hur kan någon känna sig ”frälst” av den smörjan… ?

Själv måste jag säga att det ”Påskblot” som en del avsigkomna New Age-människor fortfarande lär fira uppe vid Uppsala Högar varje år inte lockar mig alls. På den tiden vi hade ett fungerande Asatrosamfund här i Sverige – 1990-talet – fanns det en ganska klok karl vid namn Carl Johan Rehbinder, som ville ”ockupera” Påsken i Uppsala, som en folklig protest-aktion emot den kristna kyrkan. För egen del tyckte jag att det var en mycket förnuftig idé, som jag kunde ställa mig bakom på den tiden, eftersom jag inte visste vilket slags personer som blev inblandade i det hela senare. Egentligen har jag alltid varit en obotlig optimist, eftersom jag alltid tror på det bästa hos människor – utom i det fall då motsatsen klart bevisats, och så är det ibland.

ostara28Nej – vi Hedningar firar NATURENS återuppståndelse och inga falska ”kristusar” uppspikade och ihjältorterade på stora träkors…

Men – vad viktigare är – ett begrepp som ”Påskblot” är en fullständig spårklig horrör, en falsk tradition och inte alls någon ”forn sed” eftersom den bara funnits inom en tjugoårsperiod, och helt verkar ha upphört med det här året, vilket nog är det bästa för Gamla Uppsalas del. Begreppet ”påskblot” har heller ingenting med Asatro att göra, eller historiska traditioner, utan är bara ett new age påhitt, som känns väldigt fånigt egentligen.

bjorn_kenneth_johansson1189Minsta björn kan ju förstå vad det hela handlar om….

bear

Om vi hedningar alls ska fira något såhär på våren, så är det naturens återuppståndelse, och inte återuppståndelsen av någon fiktiv jesus kristus. Möjligen kunde vi också fira Ostara, eller Ostern, som Påsk fortfarande heter på tyska, efter en kontinentalgermansk gudinna med det namnet, som haft med ägg, fruktbarhet och harar att göra, men det är också allt. Se mina artiklar om ämnet från tidigare år. I år lär det också i media ha konstaterats, att just vi Nordbor äter ägg tilll Påsken, vilket faktiskt inte alls ingår i påsktraditionerna eller påskbordet någon annanstans i Europa eller Världen. Det är bara i Ryssland eller Slaviska länder, samt de brittiska öarna som man associerar ägg till begreppet Påsk, och detta kan inte bero på någon naturlig faktor som exempelvis hönsrasers utbredning eller klimatzoner, för hönsen värper lika bra i sydeuropa och i mellaneuropa också. Saken beror kanske på något vida viktigare, som man måste ha klart för sig – nämligen det här med Nordiskt kulturellt inflytande… Å andra sidan har äggen också varit viktiga i Persernas Zoroastriska tradition, samt flera andra hedniska kulturer. Ägg till Påsk är och förblir en hednisk vana…

eggsukraine

Redan på Ruriks tid fanns målade ägg i Ukraina och Norden – och inget Kiev Rus utan Nordiska Hedningar !

16832114_10212567349641323_1850618156991276150_n

Missuppfattningarna och förvanskningarna av vad Asatron verkligen handlar om, är tyvärr ganska många nuförtiden. ”Fornsederiet” och dess fåtaliga anhängare, har förstört oerhört mycket för oss, liksom New Age-flummarna. En vida spridd missuppfattning, som ofta förekommer såhär års är den om det engelska ordet ”handfasting” som många helt felaktigt tror ska ha med Vikingatidens nordiska bröllopsritualer att göra… man direktöversätter det tilll ”Handfästning” – en historisk term på svenska, som har med de Nordiska Kungarnas Konungaförsäkran eller Diplomatiska avtal att göra (”Handfästningen i Kalmar 1483” till exempel) fastän bruket var en Vikingatida handelsterm – man brukade bekräfta köpeavtal genom att skaka hand – och så gör vi ju än idag när vi hälsar.

Nu blandar New Age-människorna ihop det här med någotslags keltisk, förkristen bondage-ritual, som lär ha förekommit på de brittiska öarna och som kanske kan vara kul för de unga par som har en kraftigt avvikande läggning, eller annars är lagda ”åt det hållet”. Bland annat tror de sig då kunna ”leka Vikingabröllop” just vid Uppsala Högar om våren, och en del mindre seriösa personer lär till och med ut att det skulle ha gått till såhär, vilket är rent nys och ”hitte-på” eftersom inte en enda autentisk källa från Norden eller Nordeuropa – utom det keltiska britannien nämner en sådan rit.

1a0948ebdf505923f8bb65bc8dc9660cFria män och kvinnor ansåg det under sin värdighet att behandlas såhär. Om du inte ska ha en kvinna eller man till ”säng-träl” eller med andra ord sex-slav, ska du inte komma dragandes med massa bojor och rep… sådant har inte på ett värdigt bröllop att göra..

Våra förfäder ansåg det som ovärdigt och groteskt att låta fria män och kvinnor bindas med rep som boskap eller krigsfångar. I den Nordiska Vigseln, som den verkligen gick till, ingick en Vighammare (som skulle placeras i brudens knä med skaftet uppåt, det vet vi bland annat från Eddan och Thrymskvida) och man fick givetvis inte gifta sig utan vittnen, eller bära sig åt hursomhelst. I den svenska lagboken ingick fram till 2009 en äktenskapsbalk, som fastslog att äktenskapet ska ske mellan en man och en kvinna, inte mellan fler än två personer, och alltså inte mellan man och man eller kvinna och kvinna heller, även om det nu ändrats på sista tiden. Äktenskapsbalken står fortfarande allra först i vår lag, förutom själva grundlagarna och domarreglerna, och så var det också i alla de gamla nordiska lagarna, inklusive våra landskapslagar.

Dessvärre finns nu en massa oseriösa grupper som förvrider allt det här, och som till och med påstår att ”handfasting” enligt keltiskt sed skulle vara ”juridiskt bindande” i Sverige, fast det är lögn. Enligt Äktenskapsbalken, 1987:830, så är det bara Länsstyrelsen som kan ge vissa personer vigselrätt, och det var tidigare Lagfaren Domare, alltså Lagman eller Rådman, samt möjligen Kommunalordförande.

Numera bestämmer Kammarkollegiet vilka samfund som alls kan viga, och diverse wiccaner osv har alltså inte alls vigselrätt, och de samfund som klart missköter sig eller bryter emot lagen kan också förlora vigselrätten, vilket är viktigt att komma ihåg. Många unga par vilseleds av felaktiga påståenden, därför att de tror på ”fornsedarnas” lögner – en person i Dalsland benämnd Markus ”Räv” (eller om det nu är ”Röv”) Skogsberg har till exempel på ett visst samfunds hemsida utropat att han är för månggifte, och påstår – absurt nog och utan sakargument, att detta skulle ”stå i samklang med forn sed”, fast det väl snarare är en muslimsk sedvänja, liksom barnäktenskap…

eldens_elementGiftemål är en högst allvarlig sak och inget man ska fuska bort, eller göra till ”lajv” eller ”lattjande”

För det första bryter han då direkt emot den svenska lagen, eftersom det är förbjudet enligt 2 Kap 4§.  Andra ”fornsedare” har på sociala media propagerat för giftemål mellan människor och hundar, och andra saker i samma stil. Sådant är inte och har aldrig varit ”forn sed”, utan kallades förut tidelag och bestraffades med döden, eller med Dalalagens ord att vederbörande skulle bli ”mat för sjö och strand” eller med andra ord helt sonika slogs ihjäl på bara gärning, och lämnades vid stranden för att ruttna obegravd.

pix-bsctyqGift – ja – det går lätt att gifta sig, men se upp så att det inte förgiftar hela livet…

Det finns inga som helst bevis för att månggifte någonsin varit praktiserat i Nordisk tradition. Visserligen fanns det frillor, eller med andra ord ”bihustrur” – en man som var tillräckligt rik kunde ta flera ogifta kvinnor till sig, och lova att hålla dem med mat och all försörjning mot att de arbetade på hans gård, till exempel – och deras barn räknades enligt lag ”automatiskt” som mannens avkomma, som han isåfall också måste försörja för resten av livet, och erkänna som sina egna – men gift var frillan inte, och full arvsrätt hade hon inte heller. Så var dåtidens rättsregler -nuförtiden har vi som bekant andra.

Något som fortfarande gäller, och som alltid gällt är att båda ätterna eller släkterna skulle ha med sig opartiska vittnen, inte bara släktingar, och enligt både Västgötalagarna och den gamla Visigotiska lagen i Spanien var det i lag förbjudet att gifta bort en kvinna mot hennes vilja, till exempel, och hennes far, farbror eller bröder var i lag förbjudna att ”lägga sig i” eller försöka påverka kvinnan på något sätt. Shotgun Weddings” som fortfarande lär förekomma i USA, praktiserades aldrig så länge hedendomen fick råda i Norden, och man hade aldrig någonsin problem med ”hedersmord” (eller snarare ”vanhedrande av den egna ätten” av den typ som förekommer i dagens muslimska Sverige, tex – Glöm aldrig Pela och Fadime – observera vad månggifte ofta leder till, för kvinnornas del, och vad det är för ett förtryck, som dessa ”fornsedare” rakt fram står och förespråkar, helt utan eftertanke eller medvetenhet om problemen )

shotgun-weddingNew Age Wedding or Shotgun wedding ? Personer utan förstånd, bör nog inte vara gifta…

När kristendomen kom, förstördes ett helt folks rättigheter. Kvinnorna förlorade sin arvsrätt, och tvångsäktenskap blev möjligt. Innan dess hade en kvinna bara kunnat förklaras arvlös om hon gifte sig ”under sitt stånd” med en fredlös eller en känd våldsbrottsling, till exempel, eller med en person som var genetiskt olämplig för gifte. Också i dagens Sverige finns direkt förbud i lag mot genetiskt olämpliga giftemål, och det finns också hindersprövningbarn, förståndshandikappade personer eller en person som är påverkad av alkohol eller narkotika kan inte vigas, eftersom personen i så fall inte är vid sina sinnens fulla bruk, och äktenskapet kan i så fall annuleras eller förklaras ogiltigt.

Själv anser jag att en präst faktiskt har en moralisk skyldighet att i-n-t-e viga personer, om han vet eller tydligt ser, att det hela är emot lagen eller inte följer personernas fria vilja. Det borde också gälla alla sorters vigselförrättare, eller vittnen, om de ser, att saker inte gått rätt till, eller råkat ut för ”fornsederi” Jag ska ta ett exempel. En nära släkting till mig var vigselförrättare i egenskap av Lagman och domare – och fram kom en 54-årig svensk kvinna som ville gifta sig med en 25-årig iranier, som hon fått tag på någonstans. Den unge mannen – som var här legalt – kom till vigselrummets tröskel, men se där tog det stopp !

Som en hopp-häst, som ska hoppa över ett hinder stod 25-åringen där, och kastade med huvudet, utan att kunna ta ett enda steg. Den medelålders kvinnan började skrika, skälla och bära sig åt som en sinnesrubbad. Hon krävde att Lagmannen skulle övertala den stackars iraniern, som satt sig ned på en bänk. ”Så tusan jag gör !” utbrast han, helt frankt. ”Jag kan inte döma en man tilll giftemål, när han inte kan eller inte vill förmå sig till det – så gör vi bara inte i vårt land ! Du kan s-j-ä-l-v gå och prata med honom, om du nödvändigtvis måste, men kom inte tillbaka innan ni båda är säkra på saken !”

antal-vigslar-och-skilsmassor-1950-2013

Alla religioner insisterar på att äktenskapet ingås inför gudarna och ska vara för evigt, men i verkligheten varar ett genomsnittligt svenskt äktenskap bara i ca 25 år. Situationen är densamma i de flesta länder.

Så svarar en hederlig människa, för bättre råd än så i den situationen, kan man nog knappast ge. Dessutom säger våra nuvarande lagar i 3 kap 2 § ÄB att ”Den som varken är eller skall vara folkbokförd här i landet skall vid hindersprövningen visa upp ett intyg av utländsk myndighet om sin behörighet ”

ingifte-pDet ska inte gå att ”smyga sig in sängvägen” och på illegal grund använda giftemål för att ta sig in i något land..

Personer, som tagit sig in i Sverige på illegal väg skall alltså inte vigas ihop med svenska män eller kvinnor, och det är varje vigselförrättares direkta skyldighet att tillse, att så aldrig någonsin sker. I alla fall inte om man ska följa vårt rikes lagar, vid straff och vite av att annars mista vigselrätten !

kungenBättre Kungens frilla än gift helt illa ! (gammalt stäv)

”Have you been sworn in at the Horns of Highgate ?” – om Eders svärjande och andra saker…

Igår behandlade jag visst storpolitik, som Donald Trump och hans attityd emot Sverige, svenskarna och de Nordiska länderna. Samt hur han lanserat ”alternativa fakta” om deltagarantalet då han blev ”Sworn in” eller svor eden som USA:s president. Från Brittiska Samväldet har det på senaste tiden rapporterats om hur självaste Drottningen, her imperial highness Elizabeth II, möjligen kommer vägra att skaka hand med Trump, och kanhända också undanbedja sig alla statsbesök från honom överhuvudtaget. Det här med monarki och traditioner tycks ha sina fördelar, inte minst därför att en medveten Monark ibland kan verka som en samlande och enande faktor för ett helt folk, eller ett slags ”andligt överhuvud” i det fall att det finns despotiska eller odemokratiska krafter på väg in i landet, som tenderar att gå för långt. Som Hedning är jag ganska kulturkonservativ, som ni märker, fast åtskilligt liberal i andra avseenden.

16789685_1173388466107229_6992119866404634624_nJodå – idag är en fin Odens Dag och vi ”Gudlösa Hedningar” och Nordbor har fler gudar än folk i South Carolina eller någonstans har fingrar att räkna på…

Det här med Eders Svärjande är ganska intressant. Själv tänker jag nu svärja en helig ed, och det är den att inte längre acceptera alla dessa ”alternativa fakta” och allt det Sverigehat som sköljer över oss västerifrån, och som finns representerat också i vårt eget land. Inte heller tänker jag acceptera ”Alternativa fakta” om Asatron, eller rättare sagt amerikanska förvanskningar och lögner, oavsett varifrån de kommer.  Det svär jag vid mina Gudaar och Gudinnor, och om ni inte vet vilka de är, så skall ni nog få lära känna dem, tids nog. Till dess kan ni ju alltid läsa på och komma med vederhäftiga påståenden om ni nu alls skall säga något om den grupp jag tillhör eller vad jag tror på. Jag är mer än lite trött – eller rättare sagt fly förbannad på alla dessa självgoda amerikanska vrak, typ HHH, ”The Rational heathen” (irrational fear-monger more like…) som tydligen anser sig ha någotslags ensamrätt på hur Nordisk, Europeisk eller rent av Svensk Asatro ska få se ut, vilka symboler vi får och inte får använda osv.

house-of-vasa-vase

Om de här klantskallarna bara hade bemödat sig om lite källforskning – se mitt inlägg om Irminsul och Externsteine – så hade de hittat samma symboler hos den svenska Vasaätten, i hjärtskölden till den nuvarande Konungen av Sverige, och i staden Vaasas vapen i Finland, som tidigare påtalats. Vad ska dessa amerikanska pajasar klaga på härnäst – att Lussekatterna  eller ”St Lucys Buns” i Sverige antar politiskt inkorrekta former, och därför skrämmer folk i ”Jew York”, kanske ?

lussebullar_21165138

Do you have some f– problem with the buns here, or what ?

223268f-cxq

There is NO problem with her buns (invitingly fresh and soft)

15541538_238268453269199_4411513200303020174_n

De gustibus non erat disputandum, you fools !

 

intolerance-1

Och i samma anda – vi har fått det fina kortet ovan från en amerikansk Asatroende vid alias Jön Upsal (och honom litar vi mera på än Trump) – visste ni att det en gång i tiden fanns en kvasi-hednisk ceremoni i England, som kallades ”To be Sworn in at the Horns of Highgate” eller att ”Bli insvuren vid Highgates Hornoch som faktiskt praktiseras än idag, åtminstone ibland ?

frigg-sittandeInga bullproblem – och i diket ska du få ligga – som inte vet, att Oden är gift med Frigga !” (vacker teckning av Sam Flegal, Us of A)

Highgate var en förort utanför Londons portar, där allsköns busar och senare jurister samlades. Under 16- och 1700-talet tog sig lokala pubägare sig före att skoja med prästerna och den myckna kristendomen, och lansera en egen ”highgates ed” som gick ungefär såhär:

Take notice what I now say to you, for that is the first word of the oath; mind that! You must acknowledge me to be your adopted father, I must acknowledge you to be my adopted son. If you do not call me father, you forfeit a bottle of wine; if I do not call you son, I forfeit the same.  — —  You must not eat brown bread while you can get white, unless you like brown the best; nor must you drink small beer when you can get strong, unless you like small the best; you must not kiss the maid while you can kiss the mistress, unless you like the maid best; but sooner than lose a good chance, you may kiss them both. And now, my good son, I wish you a safe journey through Highgate and this life. — So now, my son, the Gods bless you; kiss the horns, or a pretty girl if you see one here, which you like best, and so be free of Highgate.’

I have now to acquaint you with your privileges as a freeman of Highgate. If at any time you are going through the hamlet, and want to rest yourself, and you see a pig lying in a ditch, you are quite at liberty to kick her out and take her place; but if you see three lying together, you must only kick out the middle one, and lie between the two; so God save the king!'”

dsc_0046_800_531_c1

och nu ska här SVÄRAS på HORNEN…

Med andra ord, de medskyldiga i detta illustra brödra- och systraskap fick svära att alltid dricka starköl, ifall de inte kunde få tag i svagdricka, eller gillade svagdrickan bättre, och kyssa frun i huset eller pigan, efter vem som passade bäst. Skulle de vilja sova i ett dike, till exempel, och såg en sugga, kunde de ju sparka suggan i arslet, och så lägga sig ned, men om de såg tre grisar i samma dike, fick de bara sparka ut den mittersta grisendet hela verkar ju minst sagt lite ”forn sed” eller ”gör vad fan du vill” vilket nuförtiden verkar vara mångas syn på moral, etik eller tro – men det är INTE vad Asatro handlar om, eller skall vara….

Mera om hur och varför i morgon…. Då är det Tors dag – Gutår….

”Å allting här är gratis om du svär
att skyldra ditt gevär och va en basebollproletär”

  • Imperiet, 1979

oden-svart-o-vitt

Om Trumperi och USA:s förre President

Från mitt elektroniska Hlidskjalf blickar jag ut över samtiden och Världen. Det är en konstig och ohövisk tid vi lever i, men detsamma kan sägas om alla tidsepoker i historien, Världden är för det mesta mycket mindre ”ärofull” än vi tror… Från Donald Trump, numera USA:s president (kan någon tro det ?) har det nyligen kommit en serie förvirrade uttalanden om Sverige som nation, vilka snarast ger intryck av att Presidenten inte vet vilket land han pratar om, än mindre vilka händelser som åsyftas. 

thor_vol_1_381_015A comic strip version of reality” eller en serietidnings-mässig syn på Världen ? – Ja, vem är Donald Trump egentligen ??

Nu har Donald Trump styrt USA i nära fyra veckor, och ju mer jag för egen del ser och hör om den karln, ju mer längtar jag tillbaka till den tid, då Barack Obama ännu var President, och styrde vad som påstås vara Världens starkaste nation. På den tiden fanns nämligen ännu ett rationellt fungerande ledarskap, en värdig politisk retorik och något helt annat än dagens ”Trumperi”. Många svenskar har den senaste tiden ställt sig upp och vittnat i media om hur mycket Barack Obama faktiskt betydde för dem, på det mesta personliga av alla plan, och vilken förebild och rollmodell han varit. Angående Mr Trump, så kan ingen av oss här i landet säga samma sak.

trumpswedenÄr Donald Trump fullständigt obekant med Sverige, fullständigt galen eller har han helt enkelt bara lite otur när han tänker ?

Att Donald Trump alls kunnat bli vald – i konkurrens med Hillay Clinton, vars retorik också varit av samma sort – är på sätt och vis en svidande vidräkning med allt vad rationalitet och förnuft heter. Folk i USA vill uppenbarligen inte ha rationella ledare med en saklig och dämpad framtoning, utan istället föredrar de populism och grövsta tänkbara argument – men även om vi alla kanske är medskyldiga på sitt sätt, finns det ändå en milsvid skillnad mellan vad som skrivs på sociala media, på en blogg som den här eller vad en Världspolitiker eller en man som förutsätts leda en hel kontinent – samt inneha nycklarna till Världens största kärnvapenarsenal – och vad en sådan befattningshavare kan säga, twittra eller helt allmänt vräka ur sig.

2008-10-11-barackishopeDen förre presidenten ingav hopp åt en hel Värld – särskilt i U-länderna. När den historiska summeringen av hans tid görs om hundra år, kommer det nog att sägas att de åtta åren med Obama var bra år. USA hade fortfarande en stark och aktad ställning i Världen, men hur är det nu ?

Under Barack Obamas tid vid makten hände inget sådant. Ingen kunde anklaga USA:s dåvarande President för att ha sagt rena lögner i TV, eller ställt sig upp och med berått mod ha skymfat sina motståndare. Ingen kunde säga det minsta illa om Presidentens hustru Michelle Obama heller, och under åtta år med Obamas, förekom inga Whitewater-skandaler, inga pinsamma Lewinsky-affärer och förstås inget Watergate. Redan vid Mr Trump:s ”inauguration” eller hans svärjande av eden som President förekom ”alternativa fakta” eller rättare sagt lögn. Så skulle Barack Obama aldrig någonsin ha burit sig åt. Han var en man som gjorde sitt bästa för att bevara lugnet, och bevara det han ansåg vara sant, samt värdefulllt, stort och bra här i Världen. Mycket klander riktades emot honom för hans sociala reformiver, och rena rasistiska påhopp på Presidentens egen person förekom också. Men inte ens Trump har förmått ogilitgförklara den så hatade ”Obamacare” i sin helhet, och behovet av sådana saker som offentliga sjukvårdsförsäkringar kvarstår ännu, oavsett vad man nu kan anse om hur ett sådant system bäst ska utformas, eller vilken vårdnivå som möjligen är den rätta.

TRUMPLOW

Redan i November 2016 – innan Trump ens var vald, gjorde den svenske satirtecknaren J E Ander denna teckning…

Dessutom kan vi svenskar minnas den nyss avgångne Presidenten med glädje, kärlek och värme i hjärtat för en helt annan sak. Han var den förste President i USA som alls brydde sig om att besöka Sverige, och som alls tyckte att det fanns den minsta anledning att besöka vårt land. Inte en enda Amerikansk ledare på mer än 240 år har annars satt sin fot i just Sverige, men Barack Obama var den förste att göra det… Som ni kanske minns skrev jag redan 2013 ett inlägg här märkt ”Hail to the Chief” (efter den melodi som alltid spelas, när USA:s President befinner sig på statsbesök) och var den förste att hylla honom, trots att han skakade hand med Fredrik Reinfeldt, en av de sämsta ledare Sverige någonsin haft…

arp3637159 Alla kunde vi se, att vid sidan om en så stark och karismatisk ledare som Obama, blev Fredrik Reinfeldt helt kväst och sidsteppad, ja närmast ynklig i sin litenhet…

En sak är i alla fall säker, och det är den att om vad som sägs vara Världens Mäktigaste Man kommer till mitt land, med fredliga avsikter och med utsträckt hand och ett öppet hjärta, ja då säger mitt Hedniska och Asatrogna jag att jag måste välkomna den mannen, och ära honom som han bör äras. Som svensk hedning är jag nämligen en mycket enkel och okomplicerad varelse. Om man behandlar mig artigt och väl, ja då är jag också artig tillbaks. Svårare än så, behöver det här med internationell diplomati kanske inte vara, nämligen. Länder eller kulturer som kommer till Norden eller Sverige med renodlat fientligt uppsåt, som islam eller kristendomen, kan aldrig hoppas på ett vänligt mottagande här, och detsamma gäller väl också Putins Ryssland, där ”La Grosse Margot” Wallström gör en lika slät och misslyckad figur som Stefan Löfvén inför FN:s säkerhetsråd.

Den officiella anledningen för Obamas besök i Sverige, förresten, uppgavs 2013 vara, att USA skulle varit intresserade av svensk sophantering ellerr miljöteknik, och försökt handla till sig ett avtal på miljöområdet – efter vad man då skrev i Riksmedia. Det hela var förstås en illa dold lögn, vilket senare års utveckling bevisat.  Under Obama-administrationens senare år öppnade senatorer som Joe Biden för att USA direkt kunde försvara Sverige med vapenmakt emot Ryssland – en ren nödvändighet efter Reinfeldts katastrofala nedrustningar.

Också John McCain och flera andra senatorer på högsta nivå har hela tiden varnat den Socialdemokratiska Regeringen Löfvén för dess oerhörda släpphänthet och inkonsekvens, och de risker som det innebär, att vägra ta sitt ansvar inom Östersjöregionen. Så länge Obama satt vid makten i USA kunde alla svenskar vara säker på att USA:s utrikespolitiska löften gentemot oss stod fast, och Regeringen Reinfeldt förpassades slutligen till den historiens sophög, där regeringar av det slaget hör hemma. I dagarna har Mona Sahlin – ett av den Socialdemokratiska nomenklaturanss högsta namn – slutligen dömts för sina ekonomiska brott emot staten och hela Samhället, men fortfarande får hon inget straff för sina politiska gärningar. I USA, däremot, brukar man ibland lösa detta med misshagliga ledare på ett annat och mera skjutglatt sätt – senast hände det Kennedy, men också Reagan utsattes för mordförsök. Sådant, emellertid, gör vi inte här i Sverige – istället accepterar vi nästan vad som helst från den lilla klick och den nomenklatura, som fortfarande leder oss. Till och med i Vladimir Vladimirovitj Putins Ryssland, är politikerna närapå hederligare…

Nu har Donald Trump hotat att upplösa NATO, eller i alla fall starkt begränsa alla Amerikanska bidrag till den organisationen. Han har också nära nog kastat tillbaka hela Världen till Kalla krigets dagar, genom att hota att ta till Atomvapen i Europa, vilket han motiverat med att ”Europe is a big place” – men därefter – sin vana trogen – nästan omedelbart tagit tillbaka, och dolt under en ny härva av undanflykter, lögner och synnerligen motsägelsefulla Twitter-uttalanden. Vilken del av Europa är det då, som är mest glesbefolkad och står närmast på tur ? Gäller det Nordkalotten, eller vad är det egentligen som avses ? Vi svenskar kan bara spekulera..

Man kan anse vad man vill om herr Trump – många länder lär redan ha förklarat honom för ”persona non grata” som Margot Wallström redan blivit i Israel – enligt officiella uttalanden från den staten är hon ju aldrig någonsin välkommen igen på dess territorium, och det kan man ju förstå med hänsyn till hennes hävdvunna antisemitism.. Men – jämför allt detta med Barack Obama – till vems fördel utfaller jämförelsen, tror ni ?

President Barack Obama and Vice President Joe Biden, along with with members of the national security team, receive an update on the mission against Osama bin Laden in the Situation Room of the White House, May 1, 2011. Please note: a classified document seen in this photograph has been obscured. (Official White House Photo by Pete Souza) This official White House photograph is being made available only for publication by news organizations and/or for personal use printing by the subject(s) of the photograph. The photograph may not be manipulated in any way and may not be used in commercial or political materials, advertisements, emails, products, promotions that in any way suggests approval or endorsement of the President, the First Family, or the White House.

”Gentlemen – no fighting in the War Room !” (replik från filmenDr Strangelove, or how I stopped worrying and learned to love the bomb !” )

Här är ett foto som påstås vara äkta och som jag tycker karaktäriserar Obamas presidentskap och hans ledarstil mer än någonting annat. Bilden ska vara tagen i Vita Husets ”Situation Room” den natt, då Navy Seals specialstyrkor var i verksamhet för att döda Usama Bin Ladin och hela hans familj i Pakistan. Man kan förstås invända, att det är en arrangerad bild, eftersom det ju alltid råder fotoförbud på platser som militära ledningscentraler, övningshallar eller ”maktrum” som det i Vita Huset, Washington DC.

Presidenten är förstås där, liksom Hillary Clinton och en massa andra rådgivare, Joe Biden inbegripet – men även om stämningen i rummet verkar något spänd och kylig – vilket ju inte är oväntat – kan man lägga märke till saker, som den kvinnliga ”White House Intern” som lewinsky-artat försöker nästla sig in genom dörren, trots att hon inte alls har där att göra, eller den militäre rådgivaren i mitten, som ser helt avspänd och lugn ut, samt verkar mycket säker på sin sak.

Presidenten, däremot, är mycket spändare än de andra, och i hans ansikte syns tydligt – om ni frågar mig ! – avsky och äckel inför hela situationen. Han är inte alls road över vad som pågår, och har också en viss distans till de övriga i gruppen. Trots att det är han som är den självklare ledaren och borde sitta i mitten är han närmast undanskymd i bilden – han är en blygsam man, som inte tycker om att ”ta plats”.

Trots alla ”spin doctors”, militära prognoser, rådgivare och förståsigpåare av alla sorter får vi också komma ihåg att i den historiska situation då bilden är tagen (2011) kunde ingen verkligen VETA om den aktion man nyss inlett, skulle lyckas. Det hela hade mycket väl kunnat bli en ny Iran-skandal, som då man försökte frita gisslan på den Amerikanska ambassaden, och frånsett det, så kunde nog ingen i rummet förutse exempelvis Rysslands eller hela den samlade Islamska världens reaktion på vad som skulle ske..

Som vi vet (men det visste inte personerna på bilden) slutade allt väl för USA:s sida den gången, och ingen Obama fick ensam tala med Världspressen nästa dag (en situation, som ingen annan i rummet kunde bli ställd i – Presidenten vet, att han som ledare ensam bär hela det moraliska ansvaret, och det syns i hans ansikte) men som jag tolkar bilden är Barack Obama inte road av situationen ändå. Han ser inte fram emot att starta vad som potentiellt kunde ha blivit ett helt Världskrig, eller åtminstone några ovanligt kraftiga terrorist-attacker, och han ser alldeles definitivt inte fram emot att döda en kvinna och hennes barn, som faktiskt är helt oskydliga i sammanhanget, men som ändå MÅSTE dö, givet den militära operationens ineboende förutsättningar.

Allt detta tycker jag hedrar honom – men vad som hedrar Obama än mer, är att han faktiskt genomförde vad som var en ren hämnd-attack, och inget annat. Det var visserligen högst obehagligt – men han insåg den nödvändiga sanningen. Inget skiljer egentligen USA:s handlande här ifrån den blodshämnd, som exempelvis var rådande på Vikingatiden, men Obama inser mot sin vilja, att situationen politiskt sett nu drivits så långt, att hela opinionen i hans land faktiskt kräver av honom att han måste gå åstad och ge order om vad han nog innerst inne inte alls vill beordra. Han gör det endast, därför att det politiska systemet i hans land – som han obetingat tror på – kräver det, men hans samvete säger något helt annat – det är i alla fall vad jag ”tolkar in” i denna bild…

Eftervärlden vet också, att Obama var den förste att kritisera sina egna misstag, som situationen i fängelset Guantanamo Bay, till exempel, eller det faktum att man där faktiskt tillgrep tortyr emot politiska fångar – hans egen syn på detta var att det hela borde upphöra, så snart det alls var politiskt möjligt – men han nådde som bekant inte ända fram – medan Trump däremot är för fortsatt tortyr, och att Guantanamo ska fyllas med ”bad guys”, oavsett vilka tvångsmedel man då får ta till. Obamas syn på Syrienkonflikten, eller hur han där undvek att ta ansvar – och därmed även undgick ännu ett amerikanskt krig, därför att politiska mandat aldrig fanns – är också välbekant.

Men i valet mellan en President helt utan moral – som Mr Trump – emot en som underordnar sig det politiska systemet, tror på folkviljan och därför också blir dess fånge – eller en märkvärdigt lojal tjänsteman – vilken sida ska vi välja ?

Själv tror jag i alla fall på Barack Obamas väg, och att han valde rätt. Måtte gudarna ge honom ett gott eftermäle !