”Asatro är en SJÄLVKLARHET” skriver 1Sigfridsson…

Trash_Religion_b-on-w_no-site

Ibland får man hjälp från ett oväntat håll. Stundom kommer hjälpen från Asarna, ibland från Flygvapnet. För att travestera Johnny Cash, alltså. Denne sångare tillfrågades en gång om han hade några problem med ”gud” men svarade, att han hade problem med Flygvapnet. För egen del har jag inga som helst problem med våra tappra gossar i luften, det vill jag säga som armésoldat; men däremot ser jag stora problem med tanken på en allsmäktig gud och annan intolerans samt Totalitära uppfattningar, vilket vissa Monoteistiska religioner håller på med…

En herre som delar mina åsikter ifråga om detta är 1Sigrfridsson, den oförliknelige poeten från Uppsala; som förblir anonym liksom jag på nätet, en självklar reaktion från oss Asatroende på all det kristna förtryck och alla förföljelse vi utsatts för genom åren. Men nu – 1 februari – har han lyckats publicera en text på poeter.se i vilket han går åtskilligt längre än jag, ifall det nu var så att min egen förkunnelse inte var tillräckligt radikal för en del av er. Hör här bara:

Livet i vår värld är Asarnas att styra över och vår trohet till Asarna är inget slags ”val” att kunna överväga. Mänskligheten har ärvda delar i Asarnas blod och makt, därmed är ”valet” redan gjort i oss. Livet självt här i Midgård är ämnat folkens givna och deras själv valda seder, tillika är all högre kultur exklusivt tillhörande oss vilka följer Gudarna vaket och troget i vår värld. Asatro är våra livs allomfattande självklarhet.

1Sigfridsson står inte för någon snedvriden eller drogliberal ”fornsed” som ni märker. Precis som jag bojkottar han detta falska och föråldrade uttryck, som kommer från den kristna medeltiden. Vad vi talar om är inga gamla sedvänjor utan en religion, en levande tro, Det måste ni allesammans förstå och ta på allvar, först som sist.

Begreppet ”fornsed” är lögnaktigt och en antites. Vi förkastar det helt och hållet, eftersom det inte är en term som hederliga människor eller ens Hedningar kan använda om sig själva.

220px-Del_av_hjälm_vendel_vendeltid_möjligen_oden

Och 1Sigfridsson är universalist, i den meningen att han vill se Asatron utbredd överallt, över alla jordens folk och stammar. Och han fortsätter – ni får förlåta att jag blott citerar:

För Gudarna själva, liksom för samtliga Odinister och Asatroende, är inte ”rasism” på grundval av folkslagens inre och yttre skillnader tänkbar. Att ett visst äckel kan finnas mellan olika varelser är fullt normalt då skillnaderna i de olika djuren vi har delar av är naturliga fiender. Men, är man frisk och värdig, d.v.s. beter sig ärligt och godkänt inför Gudarna och Livet så finns där normalt ingen orsak till att kränka rättvist ägande av mark och länder; vilket givetvis resulterar i konflikter. Inte heller finns någon anledning till att inte acceptera enskilda individer om dessa beter sig fullvärdigt sedligt, i vilket säreget folkslag eller delar av folk dessa än kan tänkas tillhöra. Att vi samtliga har gott fog för och verkligen bör hata och hindra fienden jämte deras kontrollerande av sina lurade; vilka därmed är gjorda till efterblivna, att föra deras talan och leda sig själva och söker efter andra att dra ner i döden. Liksom att hindra de fullt medvetna parasiternas verksamheter och även andra livshotande existenser, i vilket folk de än tillhör, är dock en självklarhet.

Visdomens röst. Man häpnar. Och just det – vi Asatrogna och Hedningar är inte rasister. Vi har något emot fähundar och skitstövlar, eller sådana som ”fornsedare” som helt på egen hand blandar in new age och drogmissbruk i vår religion – saker som inte hör dit – men hederliga, friska och ärliga individer med gott uppsåt välkomnar vi, vilka de än må vara och varifrån de än må komma. Å andra sidan finns det ingen stat utan snutar, och inget samhälle utan gränser.

Ska vi ha lag och ordning i vårt land, så kan vi tyvärr inte samarbeta med Rikets fiender – det må vara hårt sagt, men det är lika sant för det…

119px-Bronsplåt_fr_Torslunda_sn,_Öland_(Antiqvitets_Akademiens_Månadsblad_1872_s089_fig36)Många vill ta till lagens svärd, men få klarar av att hålla i det hjaltet….

Denna värld tillhör Oden och detta faktum innefattar våra rätta identiteter och det verkliga livets uppbyggnad och syfte. Att den vilken har verklig ära och värdighet får det högre livet leva och därefter lever vidare i en annan värld är väl något få kan påstå att de inte klarar av att tydligt förstå?

Asatro är en identitär och kulturell filosofi. Så är det. Alla har vi rätt till en identitet, en egen kultur, ett språk, en historia och att bevara detta språk och denna kultur från det som inte ska och inte kan höra dit. Och herr 1Sigfridsson skriver, kontroversiellt för vissa, men självklart för andra, om man förstår vad han verkligen säger:

All kultur, d.v.s. all den verksamhet mänskligheten bedriver bortom att fylla på basbehoven, är vårt maktområde att hägna och styra. Kulturen är del i vårt eget blods intelligens och är dess symboliska hjärta; här ämnat att fullt ut återupprättas och raskt gå vidare med, ty kulturen är ett val mellan liv och död.

Så kunde man också uttrycka det – om man är poet och har tagit del av runornas visdom. Men – vidare:

Inga folkslag ”dyrkar” några vattendrag, träd, stenar, djur eller platser, som om dessa vore ”gudar”… Däremot vördas laddade stenar, heiliga träd, bäckar och sjöar där varelser finns eller har visat sig. Dessutom eftersöks alla upphöjda djurs egenskaper och ”kraftplatserna” där möten med andar och varelser äger rum vårdas, vilket väl måste anses vara sunt för att inte tala om livsnödvändigt i det mänskliga samförståndet mellan allt det levande i vår värld och de andra världarna. Detta är någonting Viet ska vidmakthålla. Solen, övriga planeter och olika trädslags namn är mycket enkla och självklara liknelser för Gudarna; givetvis som symboler för makten och detta är inte Gudarna själva…, vilket chockerande nog fienden lyckats propagera med och därur har det tyvärr formats några verkliga fåntrattar.

Åter en skillnad emot det förbannade ”fornsederiet” och diverse kristna griller. Vi är inte ”naturdyrkare”. Vi vördar våra vin, våra heliga platser, kontinuiteten bakåt och framåt. I dagarna har jag fått läsa texter på Wikipedia där detta lilla fåtal som kallas ”fornsedare” (föga mer än 60 personer, emot 600 medlemmar och mer i Nordiska Asa Samfundet) bedyrar, att deras blot är utan all historisk kontinuitet, och att de inte vill ära sitt ursprung eller sina förfäder. Något mer urartat och dumt, får man verkligen leta efter. Dessa människor är de facto – som 1Sigfridsson skriver just ”fåntrattar” och inget annat..

 

190px-thors_hammer_ska%cc%8ane

Ritualer och blot är gåvor till vår gemensamma värld och en viktig livlina då detta visar vårt deltagande tillsammans med våra förfäder som är kvar här och är en del av Makten. Våra enda liv och dess framtid är beroende av att riterna är i samklang med sina funktioner; detta till vårt och Gudarnas hägn mot våra gemensamma yttre hot. — — Megin är en kraft från Källan. Megin är en kraft vilken kan inhämtas efter ett förtjänat verk. Denna kraft finns inte medfödd i någon. Vår egen kraft, vilken kan uppbyggas genom kvarhållandet av energier är någonting helt annat.

Så talar endast och endast bara den som själv upplevt eller förrättat kraftfulla blot – och manifestet fortsätter, inte utan glöd och trosvisshet:

Att vi just nu lever här i Midgård, vilket verkligen inte längre är någon slags idealvärld vilken duger i sin nuvarande helhet; detta ger att vi aldrig bör luras söka bland onödiga och ointelligenta filosofiska uppslag och värdelösa lägre ideal vilka direkt motverkar Viets överlevnad i Striden. Att vara ”öppen” för fiendens spelade dumheter i löjliga ideologier, falska religioner och annat är ett direkt självmord. Detta självmord hotar även att dra ner din familj och dina vänner i sin tur genom dig till ett öde värre än få kan föreställa sig.

Det kan tyvärr inte föras någon verklig och vuxen diskussion kring tillståndet i denna värld bland de stackare vilka inte ens har vett nog i sig att vara Asatroende. Vi kan dock delge dessa faktumet att vår värld i mångt och mycket är grundlurad och nu är nödställd att hjälpas upp till en någorlunda sund normalitet. Att denna världs hindrade progression på alla verkligt värdefulla områden under långa tider var och är ett kallt beräknande massmord på folkslagen är bara början att inse. Det är mycket som måste förtydligas snarast möjligt om de ovetande någonsin ska kunna få leva som fullvärdiga människor.

Mycket av mitt budskap verkar ha gått in, trots allt. 1Sigfridsson är en praktisk Odinist, och en hängiven Odensdyrkare, det måste man hålla klart i minnet, och kanske en skald mest av allt – men vad jag själv ältat och upprepat i flera år, börjar nu så småningom gå upp för folk därute – och flera Asatrogna profeter kommer nog, både i Uppsala och resten av landet så småningom…

Slutar med en helt annan dikt:

All alone, or in two’s,
The ones who really love you
Walk up and down outside the wall.
Some hand in hand
And some gathered together in bands.
The bleeding hearts and artists
Make their stand.

sverigesrikeslag_2013

Tänk om Asatron åter blev Statsreligion som i gamla tiders Norge – för övrigt läste jag nyligen en blogg på det temat.. ”De som skapte Verlden” heter den kort och gott..

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s