NEJ, vi tänker inte ställa till med någon ”Handfästning” på ”Påskblotet”…

Som alla vet är Påsken en kristen högtid, med ett ursprung i judendomens ”Pesach”, villket tydligen skall betyda uttåg eller förbigång, och Påsken har inte ett dugg med Vårens intåg att göra, eftersom den enligt de kristna skall firas pga någotslags påhittad ideal-människas eller sk ”frälsares” dödsdag – som då – enligt dessa underliga kristna människor – ska infallla på OLIKA dagar varje år – vilket är fullständigt löjligt, ja mer än lovligt absurt. Detta bara sagt sådär i förbigående. Själv är jag som bekant Asatroende och Hedning, så jag firar ingen Påsk. Möjligen skulle jag kunna tänka mig att fira ett Vårblot, eller ett ”Segerblot” somm en del svårt förvirrade personer nu anser att det ska heta, sådär helt rakt ut i luften, utan varesig tradition, rim och reson eller ens några källor att peka på. Mer om blot kan ni också läsa på länken här, om ni inte vill läsa vad jag skrivit om just Vårblotet under rubrikerna ovan.

För övrigt är jag också en vän av att genomföra saker på sin rätta tid och på sin rätta plats, utan groteska sammanblandningar och annan ”multikulturalism”, påstådd ”forn sed” och annat i den stilen

easter-bunny-crucifixion-56019Har’e Vare någe ”Påskblot” än då, och hur kan någon känna sig ”frälst” av den smörjan… ?

Själv måste jag säga att det ”Påskblot” som en del avsigkomna New Age-människor fortfarande lär fira uppe vid Uppsala Högar varje år inte lockar mig alls. På den tiden vi hade ett fungerande Asatrosamfund här i Sverige – 1990-talet – fanns det en ganska klok karl vid namn Carl Johan Rehbinder, som ville ”ockupera” Påsken i Uppsala, som en folklig protest-aktion emot den kristna kyrkan. För egen del tyckte jag att det var en mycket förnuftig idé, som jag kunde ställa mig bakom på den tiden, eftersom jag inte visste vilket slags personer som blev inblandade i det hela senare. Egentligen har jag alltid varit en obotlig optimist, eftersom jag alltid tror på det bästa hos människor – utom i det fall då motsatsen klart bevisats, och så är det ibland.

ostara28Nej – vi Hedningar firar NATURENS återuppståndelse och inga falska ”kristusar” uppspikade och ihjältorterade på stora träkors…

Men – vad viktigare är – ett begrepp som ”Påskblot” är en fullständig spårklig horrör, en falsk tradition och inte alls någon ”forn sed” eftersom den bara funnits inom en tjugoårsperiod, och helt verkar ha upphört med det här året, vilket nog är det bästa för Gamla Uppsalas del. Begreppet ”påskblot” har heller ingenting med Asatro att göra, eller historiska traditioner, utan är bara ett new age påhitt, som känns väldigt fånigt egentligen.

bjorn_kenneth_johansson1189Minsta björn kan ju förstå vad det hela handlar om….

bear

Om vi hedningar alls ska fira något såhär på våren, så är det naturens återuppståndelse, och inte återuppståndelsen av någon fiktiv jesus kristus. Möjligen kunde vi också fira Ostara, eller Ostern, som Påsk fortfarande heter på tyska, efter en kontinentalgermansk gudinna med det namnet, som haft med ägg, fruktbarhet och harar att göra, men det är också allt. Se mina artiklar om ämnet från tidigare år. I år lär det också i media ha konstaterats, att just vi Nordbor äter ägg tilll Påsken, vilket faktiskt inte alls ingår i påsktraditionerna eller påskbordet någon annanstans i Europa eller Världen. Det är bara i Ryssland eller Slaviska länder, samt de brittiska öarna som man associerar ägg till begreppet Påsk, och detta kan inte bero på någon naturlig faktor som exempelvis hönsrasers utbredning eller klimatzoner, för hönsen värper lika bra i sydeuropa och i mellaneuropa också. Saken beror kanske på något vida viktigare, som man måste ha klart för sig – nämligen det här med Nordiskt kulturellt inflytande… Å andra sidan har äggen också varit viktiga i Persernas Zoroastriska tradition, samt flera andra hedniska kulturer. Ägg till Påsk är och förblir en hednisk vana…

eggsukraine

Redan på Ruriks tid fanns målade ägg i Ukraina och Norden – och inget Kiev Rus utan Nordiska Hedningar !

16832114_10212567349641323_1850618156991276150_n

Missuppfattningarna och förvanskningarna av vad Asatron verkligen handlar om, är tyvärr ganska många nuförtiden. ”Fornsederiet” och dess fåtaliga anhängare, har förstört oerhört mycket för oss, liksom New Age-flummarna. En vida spridd missuppfattning, som ofta förekommer såhär års är den om det engelska ordet ”handfasting” som många helt felaktigt tror ska ha med Vikingatidens nordiska bröllopsritualer att göra… man direktöversätter det tilll ”Handfästning” – en historisk term på svenska, som har med de Nordiska Kungarnas Konungaförsäkran eller Diplomatiska avtal att göra (”Handfästningen i Kalmar 1483” till exempel) fastän bruket var en Vikingatida handelsterm – man brukade bekräfta köpeavtal genom att skaka hand – och så gör vi ju än idag när vi hälsar.

Nu blandar New Age-människorna ihop det här med någotslags keltisk, förkristen bondage-ritual, som lär ha förekommit på de brittiska öarna och som kanske kan vara kul för de unga par som har en kraftigt avvikande läggning, eller annars är lagda ”åt det hållet”. Bland annat tror de sig då kunna ”leka Vikingabröllop” just vid Uppsala Högar om våren, och en del mindre seriösa personer lär till och med ut att det skulle ha gått till såhär, vilket är rent nys och ”hitte-på” eftersom inte en enda autentisk källa från Norden eller Nordeuropa – utom det keltiska britannien nämner en sådan rit.

1a0948ebdf505923f8bb65bc8dc9660cFria män och kvinnor ansåg det under sin värdighet att behandlas såhär. Om du inte ska ha en kvinna eller man till ”säng-träl” eller med andra ord sex-slav, ska du inte komma dragandes med massa bojor och rep… sådant har inte på ett värdigt bröllop att göra..

Våra förfäder ansåg det som ovärdigt och groteskt att låta fria män och kvinnor bindas med rep som boskap eller krigsfångar. I den Nordiska Vigseln, som den verkligen gick till, ingick en Vighammare (som skulle placeras i brudens knä med skaftet uppåt, det vet vi bland annat från Eddan och Thrymskvida) och man fick givetvis inte gifta sig utan vittnen, eller bära sig åt hursomhelst. I den svenska lagboken ingick fram till 2009 en äktenskapsbalk, som fastslog att äktenskapet ska ske mellan en man och en kvinna, inte mellan fler än två personer, och alltså inte mellan man och man eller kvinna och kvinna heller, även om det nu ändrats på sista tiden. Äktenskapsbalken står fortfarande allra först i vår lag, förutom själva grundlagarna och domarreglerna, och så var det också i alla de gamla nordiska lagarna, inklusive våra landskapslagar.

Dessvärre finns nu en massa oseriösa grupper som förvrider allt det här, och som till och med påstår att ”handfasting” enligt keltiskt sed skulle vara ”juridiskt bindande” i Sverige, fast det är lögn. Enligt Äktenskapsbalken, 1987:830, så är det bara Länsstyrelsen som kan ge vissa personer vigselrätt, och det var tidigare Lagfaren Domare, alltså Lagman eller Rådman, samt möjligen Kommunalordförande.

Numera bestämmer Kammarkollegiet vilka samfund som alls kan viga, och diverse wiccaner osv har alltså inte alls vigselrätt, och de samfund som klart missköter sig eller bryter emot lagen kan också förlora vigselrätten, vilket är viktigt att komma ihåg. Många unga par vilseleds av felaktiga påståenden, därför att de tror på ”fornsedarnas” lögner – en person i Dalsland benämnd Markus ”Räv” (eller om det nu är ”Röv”) Skogsberg har till exempel på ett visst samfunds hemsida utropat att han är för månggifte, och påstår – absurt nog och utan sakargument, att detta skulle ”stå i samklang med forn sed”, fast det väl snarare är en muslimsk sedvänja, liksom barnäktenskap…

eldens_elementGiftemål är en högst allvarlig sak och inget man ska fuska bort, eller göra till ”lajv” eller ”lattjande”

För det första bryter han då direkt emot den svenska lagen, eftersom det är förbjudet enligt 2 Kap 4§.  Andra ”fornsedare” har på sociala media propagerat för giftemål mellan människor och hundar, och andra saker i samma stil. Sådant är inte och har aldrig varit ”forn sed”, utan kallades förut tidelag och bestraffades med döden, eller med Dalalagens ord att vederbörande skulle bli ”mat för sjö och strand” eller med andra ord helt sonika slogs ihjäl på bara gärning, och lämnades vid stranden för att ruttna obegravd.

pix-bsctyqGift – ja – det går lätt att gifta sig, men se upp så att det inte förgiftar hela livet…

Det finns inga som helst bevis för att månggifte någonsin varit praktiserat i Nordisk tradition. Visserligen fanns det frillor, eller med andra ord ”bihustrur” – en man som var tillräckligt rik kunde ta flera ogifta kvinnor till sig, och lova att hålla dem med mat och all försörjning mot att de arbetade på hans gård, till exempel – och deras barn räknades enligt lag ”automatiskt” som mannens avkomma, som han isåfall också måste försörja för resten av livet, och erkänna som sina egna – men gift var frillan inte, och full arvsrätt hade hon inte heller. Så var dåtidens rättsregler -nuförtiden har vi som bekant andra.

Något som fortfarande gäller, och som alltid gällt är att båda ätterna eller släkterna skulle ha med sig opartiska vittnen, inte bara släktingar, och enligt både Västgötalagarna och den gamla Visigotiska lagen i Spanien var det i lag förbjudet att gifta bort en kvinna mot hennes vilja, till exempel, och hennes far, farbror eller bröder var i lag förbjudna att ”lägga sig i” eller försöka påverka kvinnan på något sätt. Shotgun Weddings” som fortfarande lär förekomma i USA, praktiserades aldrig så länge hedendomen fick råda i Norden, och man hade aldrig någonsin problem med ”hedersmord” (eller snarare ”vanhedrande av den egna ätten” av den typ som förekommer i dagens muslimska Sverige, tex – Glöm aldrig Pela och Fadime – observera vad månggifte ofta leder till, för kvinnornas del, och vad det är för ett förtryck, som dessa ”fornsedare” rakt fram står och förespråkar, helt utan eftertanke eller medvetenhet om problemen )

shotgun-weddingNew Age Wedding or Shotgun wedding ? Personer utan förstånd, bör nog inte vara gifta…

När kristendomen kom, förstördes ett helt folks rättigheter. Kvinnorna förlorade sin arvsrätt, och tvångsäktenskap blev möjligt. Innan dess hade en kvinna bara kunnat förklaras arvlös om hon gifte sig ”under sitt stånd” med en fredlös eller en känd våldsbrottsling, till exempel, eller med en person som var genetiskt olämplig för gifte. Också i dagens Sverige finns direkt förbud i lag mot genetiskt olämpliga giftemål, och det finns också hindersprövningbarn, förståndshandikappade personer eller en person som är påverkad av alkohol eller narkotika kan inte vigas, eftersom personen i så fall inte är vid sina sinnens fulla bruk, och äktenskapet kan i så fall annuleras eller förklaras ogiltigt.

Själv anser jag att en präst faktiskt har en moralisk skyldighet att i-n-t-e viga personer, om han vet eller tydligt ser, att det hela är emot lagen eller inte följer personernas fria vilja. Det borde också gälla alla sorters vigselförrättare, eller vittnen, om de ser, att saker inte gått rätt till, eller råkat ut för ”fornsederi” Jag ska ta ett exempel. En nära släkting till mig var vigselförrättare i egenskap av Lagman och domare – och fram kom en 54-årig svensk kvinna som ville gifta sig med en 25-årig iranier, som hon fått tag på någonstans. Den unge mannen – som var här legalt – kom till vigselrummets tröskel, men se där tog det stopp !

Som en hopp-häst, som ska hoppa över ett hinder stod 25-åringen där, och kastade med huvudet, utan att kunna ta ett enda steg. Den medelålders kvinnan började skrika, skälla och bära sig åt som en sinnesrubbad. Hon krävde att Lagmannen skulle övertala den stackars iraniern, som satt sig ned på en bänk. ”Så tusan jag gör !” utbrast han, helt frankt. ”Jag kan inte döma en man tilll giftemål, när han inte kan eller inte vill förmå sig till det – så gör vi bara inte i vårt land ! Du kan s-j-ä-l-v gå och prata med honom, om du nödvändigtvis måste, men kom inte tillbaka innan ni båda är säkra på saken !”

antal-vigslar-och-skilsmassor-1950-2013

Alla religioner insisterar på att äktenskapet ingås inför gudarna och ska vara för evigt, men i verkligheten varar ett genomsnittligt svenskt äktenskap bara i ca 25 år. Situationen är densamma i de flesta länder.

Så svarar en hederlig människa, för bättre råd än så i den situationen, kan man nog knappast ge. Dessutom säger våra nuvarande lagar i 3 kap 2 § ÄB att ”Den som varken är eller skall vara folkbokförd här i landet skall vid hindersprövningen visa upp ett intyg av utländsk myndighet om sin behörighet ”

ingifte-pDet ska inte gå att ”smyga sig in sängvägen” och på illegal grund använda giftemål för att ta sig in i något land..

Personer, som tagit sig in i Sverige på illegal väg skall alltså inte vigas ihop med svenska män eller kvinnor, och det är varje vigselförrättares direkta skyldighet att tillse, att så aldrig någonsin sker. I alla fall inte om man ska följa vårt rikes lagar, vid straff och vite av att annars mista vigselrätten !

kungenBättre Kungens frilla än gift helt illa ! (gammalt stäv)

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s