Tillägg på fredagen… från Ideell Kulturkamps domäner…

Långt borta i sitt Västergötland sitter hedningen Henrik Andersson – han som utgav ”Våra Gudamakter” – en skrift som i snabb uppslagsboksform och fickformat förklarar Asatrons Värld – och skriver. Han har smak för viss sorts bildkonst, ser jag – varför vet jag inte – men vi hedningar och Hedniskor är oftast kreativa av oss. Vi skapar, och vi fortsätter skapa, oavsett vad de kristna och monoteisterna tycker om det. Vi håller Världen igång, och vårt arbete för den framåt.

Men hur avbildar man helst gudamakterna  och hur är det med andra kulturers och religioners symboler och det här som kallas ”Cultural Misappropriation” ? Det är ämnen som jag tagit upp i veckan, och Henrik har en del tankar om det också, ty:

Gudamakterna och etniciteten

Tänk vilket liv det skulle bli om man avbildade Jesus i den kristna mytologin som inkaindian eller Muhammed i den muslimska mytologin som en thailändsk treåring! — —

Skulle ni avbilda den japanska solgudinnan Amaterasu som en svart man? Skulle ni avbilda guden Zeus som en kinesisk tonårsflicka? Skulle ni avbilda Gu (guden för vapen och smeder i Västafrika) som en äldre vit kvinna?

Nej det skulle man inte göra. Ska Amaterasu avbildas så blir det en kvinna med orientaliska drag, och Gu blir en man med etnisk tillhörighet i Västafrika. Detta kan sägas vara hednisk artighet.

Och han fortsätter, angående skillnaden mellan Monoteism och Polyteism:

Kristendomen lär ut att världen är ond, endast guds nåd kan ändra på det. De troende måste tro på den ende guden som delar upp sig i tre delar, fader, son och helig ande. De troende måste ägna mycket tid och möda på att undvika synd.

Islam är inne på samma spår, judendomen den äldsta av de tre abrahamitiska religionerna utgår också de från att världen är en ganska hemsk plats. Alla dessa tre har en negativ syn på tillvaron. Livet är så hårt att det faktiskt är bättre att vara död och i himmelriket än att leva.

Polyteismen är inte så dyster. — — Grekernas och romarnas religion var och är inte heller den fylld av ändlöst suckande om livets hårdhet och ältande om syndernas förlåtelse. Det enda jordeliv man har går inte enbart ut på att undvika synd.

Asatron som är en polyteistisk religion har inget syndabegrepp alls. Även om man inser att allt inte bara är glatt humör och toner ljusa så anser man att det som är bra överväger det som är dåligt. Att det finns de som har det svårt och eländigt har man förståelse för.För att summera det hela. Monoteism anser att livet är hårt och eländigt och endast gud kan frälsa en om man tror på gud.

Polyteism anser att livet är värt att levas och frälsning finns inte, för den behövs inte.

En smula korthugget, visserligen – men så kan man ju också uttrycka det. Annars rekommenderar vi också Muralgranskaren, för er som vill ha mindre filosofi, men mer rightan tightan..

Odensdagens nyhet: Kristna fanatiker i USA inför rätta – begick olagliga dop…

 

Tisdagen brukar följas av en Odens dag, och så även denna vecka. Det är trots allt inget ovanligt med det. Dagen för rättvisans Tyr följs av en dag tillägnad tanken, och den intellektuella skärpan, som till slut omsätts i handling på Tors dag.

Så var det tänkt en gång – men hur brukar det vara i dagens Värld ?

Dagens Nyheters journalister skriker idag som stuckna grisar över Brexit-utträdet. ”Storbritannien är inte längre ett seriöst land” vrålar folkfrihetens fiender, och den svenska journalistkåren gläder sig förstås. Krig väntas omedelbart utbryta på Nordirland, som ett direkt resultat av EU-utträdet – det skriver DN – och på sådana lögnaktiga påståenden vill alltså DN att vi ska tro. Skottland folkomröstar om sin nationella frihet, och genast sprider DN sina fientligheter, sina insinuationer och sitt blinda hat emot allt som liknar självbestämmande eller demokrati. En del av mina vänner säger att det politiska samtalet i vårt land har havererat, några månader in i den nya Trump-eran.

Själv är jag nog böjd att hålla med dem – men faktum är nog – ingen Engelsman eller Skotte, som utger sig för att vara Hedning eller ens Asatroende, har kommit inför mig i mitt land och dikterat hur jag ska sköta mina egna angelägenheter, andligen, politiskt eller annat eller talat om för mig vad för åsikter jag bör ha.

Det har ingen enda Engelsk eller Skotsk politiker heller, så vitt jag vet.

Från Irland har rapporterats om morden på 800 spädbarn, som bedrivits systematiskt av katoliker under större delen av 1900-talet i Tuam, en enda liten Irländsk småstad. Dagens Nyheter skriver som vanligt inte ett enda ord om saken, då den ju ställer kristna och katoliker i dålig dager.

The Guardian och flera stora tidningar skriver artiklar – DN och svensk press ignorerar, tystar ned. Ingen kritik får väckas emot de kristna.

Citat från Muralgranskaren – såhär i ”Bebådelse” tider: ”Iagh är Ledsen Gossar, men Jagh och Min Son Bowlar för Thet Andra Laghet nu.”

Sajten Ledarsidorna.se – alltid i opposition berättar att Tv-kanaelen 24 AE från Arabemiraten bekräftar att Muslimska Brödraskapet, denna terror-organisation som visat sig ha långtgående kopplingar till den sk ”Broderskapsrörelsen” inom Svensk Socialdemokrati – numera omdöpt till ”Tro & Solidaritet” tänker flytta sitt högkvarter till Sverige. Flytten är noga förberedd, uppges det, och man har upparbetat många politiska kontakter i Sveriges ledande kretsar.

Samtidigt rapporterar DN om hur Kulturminister Bah Kuncke (Miljöpartist) ställs inför Konstitutionsutskottet, och blir av med allt ansvar för sk ”terrorbekämpning” i Sverige, sedan det visat sig att hon och Kulturdepartementet helt saknar förmåga att överhuvudtaget hantera frågan. Andra Mediakällor påstår att MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap – som man nu pekat på – inte klarar av att hantera frågan heller, eftersom man inte vidtagit några förberdelser för den saken alls. Förslag ska läggas först ”före sommaren” uppger man – Måntro det Islamska Brödraskapet – terror-stämplade i Egypten och snart kanske även av USA – redan etablerat sig här då ?

VARNING för Monoteism…

Från USA – slutligen – all kristen galenskaps hemland och stamort på jorden – rapporteras idag om en organisation av kristna fanatiker – Big Brothers/ Big Sisters of Northeast Ohio Board – som tillvältrat sig statusen som ”Gode Män” för ett stackars utvecklingsstört barn. Barnet tvångsdöptes omedelbart av de kristna, som misshandlade det ogenom att hålla ned dess huvud under vattnet – en händelse som uppges vara svårt traumatiserande även för normala barn i den åldern.

Detta skedde helt utan föräldrarnas vetskap eller samtycke.

Har man rätt att göra på det viset ? Ja eller nej ?? Domstolen i Ohio får väl nu ta ställning till det hela, men också här i Sverige är övergrepp på barn, i den kristna sk ”Svenska” Kyrkans regi vanligt. Ca 40 % av alla barn som föds i det här landet utsätts fortfarande för de systematiska övergreppen – lika felaktiga som att kollektivansluta individer – helt utan hänsyn tilll deras vilja – till fackföreningar, partiet SAP eller för den delen AIK.

Hur länge ska Monoteisternas terror emot oskyldiga människor eller samhällets svagaste medlemmar fortsätta ?

Övergreppen sker ju ständigt, överallt där de visar sig, eller får chansen att komma in i ett samhälle. Över hela Världen är det precis likadant. Alla kulturer och religioner är inte likvärdiga, som bekant, och det är inte likgiltigt vilken kultur eller religion man väljer att tillhöra – om man nu ens får chansen att välja. Vi har inte lagar i vårt land för att skydda de starka, eller de rika. De klarar sig nog ändå. Men det är lagens och samhällets plikt att försvara de medborgare som annars inte har något skydd alls, och det är också de starkare samfundsmedlemmarnas viktigaste uppgift.

Jag uppmanar er att tänka själva, goda medborgare ! Jag uppmanar er att göra något, och det är att gå ur alla kristna kyrkor, muslimska samfund och allt annat sådant. Att bojkotta dem, rent av – utan våld, utan åthävor och utan att ta till deras metoder, men slå tillbaka genom civilmotstånd – och på fredlig väg.

Det finns blanketter för utträde ur Svenska Kyrkan, och många sajter som talar om, hur du som privatperson ska göra för att få ditt civilmotstånd att bli riktigt effektivt.

Ingen regering och ingen makt på jorden kan hindra dig från att tänka själv eller protestera – så länge du gör det på fredlig väg.

SÄKERT en politiskt inkorrekt sång av politiskt inkorrekta artister – men ÄN SEN DÅ ??

(Budskapet kan förstås i alla fall – om man har en hjärna att tänka med…)

”Internationell Kvinnodag” – för vem, vad och vadå för ?

Som bekant var det Internationella Kvinnodagen för ett tag sedan, närmare bestämt den 8 Mars. Det är ett ämne jag inte hunnit blogga om i år, även om jag gjort det år 2016 – till exempel… Man kan ju fråga sig hur en internationell kvinna egentligen ser ut, och om det alls finns några ”Internationella kvinnor” överhuvudtaget.

Hur skulle dessa alls vara beskaffade ? Vilken ålder har de ? Varifrån kommer de ?

Och om det nu alls finns ”Internationella Kvinnor”, finns då inte på motsvarande sätt ”Internationella Män” ?

Och om dessa två begrepp verkligen kan fås att existera, vad händer då om en internationell kvinna träffar en internationell man ?

Får de då också söta små interrnationella barn tillsammans, av alla upptänkliga färger, former och utseenden, eller vad är det som menas här, egentligen ??

VISST – båda dessa kvinnor är nog ”Internationella” av sig, men är de BRA kvinnor bara för det ??

FN:s Deklaration om de Mänskliga Rättigheterna, slutligen – det måste vi ändå konstatera – förbjuder uttryckligen allt sådant. Ingen människa kan nämligen tillåtas vara ”statslös” eller globaliserad.

Alla människor har rätt till en nationalitet, en etnicitet, ett fast medborgarskap – det sägs uttryckligen i artikeln 15 av dessa rättigheter. Följaktligen kan det inte finnas några ”Internationella Kvinnor” eller Män heller för den delen, och följaktligen borde det kanske vara något helt annat vi skulle fira den aktuella dagen – så har många Asatroende och hedningar i Sverige redan tänkt.

På sajten ”Viking.se” som annars mest är en smyckebutik, kunde man finna följande bild – och frågan är intressant, ty den tål att tänka på – vilka ideal är det egentligen vi vill hylla – 8 mars eller andra dagar – och vilken kvinnobild är det egentligen, som man bör lyfta fram ? Vad är en internationell kvinna, och finns det ens några sådana – eller om de ens fanns, hur tusan skulle de alls vara beskaffade ?

Själv känner jag bara en enda riktigt internationell kvinna, som till på köpet svagt liknar den som syns på bilden här ovan. Låt oss kalla henne Tess, eller Tessan, eftersom det är Sekretess på att veta, vad hon egentligen heter – eftersom just jag bestämde det just nu. Och nej, ni får inte denna verkligt Internationella Kvinnas internationella telefon-nummer eller mejladress, så att ni kan ringa upp henne och hälsa ifrån mig, men hon är en nära vän och en kollega, det vill jag bara ha sagt. Tess talar nio språk – ibland samtidigt. Tess är extremt välutbildad. Tess har examen i Statskunskap, har besökt Dag Hammarsköld-biblioteket, haver tjänstgjort vid Folke Bernadotte-akademin, och är bra på bågskytte. Tess lagar underbar mat. Tess är flitig. Tess är alltid välklädd. Tess kan springa militär hinderbana, och klarar även Irländska Bordet. Tess är bra. Tess har inga fel. Tess är samtidigt en mycket enkel och anspråkslös kvinna, som länge haver bott och försmäktat i fattiga sttudentrum, men hon är alltid väl påläst, väl artikulerad, väl insatt och ambitiös, ambitiös, ambitiös alla livets dagar, nätter, kvällar och helger.

Och så är hon vacker och snygg dessutom, och så har hon humor. That goes without saying, men egentligen tycker jag inte om att behöva bedöma människor och alldeles speciellt kvinnor på det viset. En kvinnas utseende eller eventuella förmåga till humor skall nämligen inte spela så stor roll i det stora hela, och särskilt inte i arbetslivet, om ni frågar mig. Inga kvinnor borde bedömas på sådana grunder, om de inte är fotomodeller eller möjligen filmskådespelerskor, men det är inte de flesta, det blir de aldrig heller, och det kan de aldrig heller vara, varför just den bedömningsgrunden faller på sin egen orimlighet.

VÅGA vara Valkyria ! (men akta dig så att inte posen växer fast…)

Egentligen är det bara en sak med Tesssan som jag inte gillar, och det är just det här med att hon alltid behöver vara ”Syster Duktig” hela tiden, för att alls synas. Jag har mött alla möjliga sorters systrar i den stora natten redan förut, Statsanställda Valkyriror och någotslags Löjtnantsfysionomier till kvinnor (Löjtnantssgraden är ett psykiskt tillstånd, inte bara en tjänsteställning) och Freja Freyja Freya vad de tråkar ut mig.. för de är just tråkiga intill fundamental tråkighet – de slappnar aldrig av, tar aldrig ledigt, kliver aldrig ur rollen ens för en enda sekund, de kan aldrig ”ta en sup och vara som en människa” för att använda ett mäkta svenskt uttryck, och vid sidan av dem framstår jag alltid som ett fult gammalt vårtsvin, jämfört med en gasell – men det finns trots allt saker jag är mycket, mycket bättre än dem på – och mina jämlikar blir de aldrig helt och aldrig fullt, trots all den förbannade ”duktigheten”..

Gamla Vårtsvin dör aldrig – de bara fortsätter fungera och agera !

Jag är exempelvis mycket bättre på att plocka isär och sätta ihop en AK 4 i ett absolut mörkt rum, vad jag nu ska med den färdigheten till; den är liksom inte så användbar i sällskapslivet. Jag är också mycket bra på att röja väg genom en folkmassa, svära, skrika otidigheter och vara allmänt odiplomatisk, vilket dessa ”duktiga kvinnor” inte kan, och dessutom kan jag ge order, döda och förinta saker (inte bara levande väsen, eller människor – jag tycker givetvis inte om det, men det spelar ingen roll för de duktiga kvinnorna, för vilkas skull jag förväntas utföra allt detta ) samt putsa skor och kängor, hänga tvätt, vara bilförare och tvätta de duktiga, internationella kvinnornas skitiga trosor tillika; om det kniper, eller ifall de nu ber mig göra just det. Egentligen spelar det ingen större roll. Jag kommer liksom aldrig vara någon Willie Garvin, gentemot dessa de Internationella Kvinnornas Modesty Blaise, eftersom det är vad de själva hela tiden ser sig som, efter vad det verkar..

Nåväl – jag önskar Fröken Tess eller Sekretessan, som hon härmed får kallas, all lycka till i framtiden, all lycka till i framtiden, och hoppas att hon blir Svensk Utrikesminister så småningom. Den regering vi har just nu skämmer ju ut oss, och angående Margot ”La Grosse Margot” Wallström, som nyss blivit förklarad som Persona Non Grata i staten Israel, av alla länder – mycket beroende på hennes rent antisemitiska uttalanden – så är väl hon lika misslyckad som den påstått ”feministiska utrikespolitik” som Regereingen Löfvén påstår sig drivaungefär som den feministiska snöröjningen i Stockholm ni vet, som också blev ett fundamentalt misslyckande..

Är det såhär en påstått ”Internationell Kvinna” ska se ut ? Med påsar under ögonen ?? Och lite varstans… ??

Med tanke på att Regeringen Löfvén finansierat minst 300 IS-krigare med svenska skattepengar är det liksom inte konstigt, att Israel är milt sagt skeptiska mot oss nuförtiden. Det ligger i deras eget intresse att vara det, och antagligen vet väl Mossad – deras säkerhetstjänst – mycket mer om vilka figurer vi fått in i landet, än vad Regeringen Löfvén själv vet, eller vill erkänna framför oss, sina egna medborgare…

Å andra sidan – inga av de ”Internationella Kvinnor” vi nu påstår oss ha – hängbröstvänsterns gamla nuckor allra minst – har lyckats lösa detta förhållande hittills, trots sina kunskaper i internationell diplomati... så det är väl bara att hoppas på att nästa generation lyckas, och att den har lite annorlunda syn på saken..

Eller betyder begreppet ”Internationella Kvinnor” något helt annat ? Är det inte karriärdiplomater som avses, utan en helt annan yrkeskategori ??

Är ”Internationella Kvinnor” de där som samlas kring alla större internationella flygplatser runt om i Världen, instängda i sjaskiga små motell, caravan parks, trailer homes, husvagnsläger eller lite av varje ? Jag har inget emot just de kvinnorna heller, ska ni veta.

De flesta av dem är mycket godare och bättre människor på sitt eget lilla vis, än dessa såkallat ”goda kristna” som bara fördömer dem hela tiden, och den av er som anser sig vara utan synd, får gärna kasta den första stenen. Själv kastar jag inte sten på de som redan ligger ner, så att säga, men tillägger att jag känt ganska många i den här kategorin genom åren – och de led visst inte av något tvång eller så, eftersom de likt ”Sportiga Marie” i Cornelis Wreesviks kända ballad gjorde allt av fri vilja. Som verkligt internationella kvinnor förmodligen borde. Somliga av dem – eller påfallande många – tycks också vara ett slags buddhister – oavsett hur nerlortad, föraktad, förföljd eller straffad man blir i det här livet, så tror ju Buddhisterna ändå på själavandring och Nirvana eller den slutliga befrielsen från allt lidande – och se – det passar just denna yrkeskategori alldeles perfekt ! Snart är det Marie Bebådelsedag förresten, och är ni medvetna om att ”Jesu Morsa” ändå var av precis samma, ”Internationella ” sort, för…

Jungfru Maria var helig och kåt / Rullan går, Rullan går ! / Knulla det gjorde hon så fort hon kom åt / Rullan går, Rullan går ! Hon sprang med den ene, hon sprang med den andre / och alltihop skyllde hon på den ”helige ande”….

(Ur den kända ”Rulla-visan”)

Den sk ”frälsaren” var inget annat än en stor djävla olycka… ! ”Ärkeängeln Gabriel” var ingen Ängel precis… Och den ”Dygdige Josef” verkar mest ha varit en stor Åsna…

Jag har också spelat ”den dygdige Josefs” roll i livet, gång efter annan, åt de här ”Internationella Kvinnorna” ni vet. Jag är den man gråter ut hos, han man går till när alla pengarna är slut, han man kryper in hos när man inte har någonstans att bo längre – för att Kronofogden, snuten, de fd. pojkvännerna dyker upp – allt på en gång ! – grabben man ringer till när man fått på käften ordentligt, när man fått en unge till – fast man är enastående eller ensamstående mor – och jag får ofta höra att jag är ”snäll” – mest för att jag också ger gratis skjuts (hello saferide !) när dam 1, dam2 dam 3 varit på krogen för länge – och supit upp alla sina taxi-pengar…

Visst, säger jag – men man kan ha bättre kvinnoideal än så.

En riktig hedning – och ”politisk vilde” med allmänt konservativa åsikter som faktiskt vill propagera för Frigg, snarare än Freja (trots att han är mycket, mycket obevandrad inom Asatron och inte ens förstår skillnaden mellan de här två) hittar ni på länken här. Det är Percy Rosengren från Jönåker – och oavsett om ni håller med eller inte, tycker jag faktiskt han är inne på något väsentligt…

”Internationella Kvinnor” – Är det såna här exemplar man menar ??

Jag ska återvända till det ämnet om en stund, men sedan har vi ju alltid ”Internationella Kvinnor, kategori 3” som det finns vansinnigt många av i landet nuförtiden. De som till och med är alldeles för dumma eller frånstötande för att ens GÅ på gatan, och som därför ”bara sitter” – helt passiva – och räknar med att andra ska försörja dem, i deras ”fornsederi” – för vad är tiggeri än en vansinnigt tillbakablickande och efterbliven livsstil ?Alla dessa ”Hej Hejs” som sitter och skriker ”pliiis” i trappuppgångarna, utanför varje systembolag, varje större livsmedelsaffär, varje affärscentrum, varje förortstorg, varje större samhälle i ”Landet Löfvén” för det är hit detta internationella avskräde samlas. Sverige har blivit ett slags populationsgenetisk soptipp, den yttersta anstalten som förutsätts kunna göra folk av sådana här, fastän hela Världen i övrigt redan misslyckats med den saken – iflera hundratals år. Varje ”Hej hej” ska bemötas med kraftigast tänkbara ”Nej Nej!” ifall ni frågar mig – för tiggeri, tjuvnad, allmän kriminalitet är något som kan och ska bekämpas.

Till och med Regeringen Löfvén har numera insett detta – medan vårt land förslummas och fördummas – i allt snabbare fart…

Alla människor har en skyldighet att arbeta och försörja sig – och de kan ta ett hederligt arbete – om de vill

Detta bevisas inte minst av ”Internationella Kvinnor, Kategori 4” som jag valt att kalla dem.

Det här är Pela Atrosh och Fadhime Sahindahl. Båda var onekligen Internationella Kvinnor, eftersom de kom från en Monoteistisk, avskyvärd och Muslimsk  kriminell kultur, som tyvärr också tillåtis att etablera sig i Sverige. Båda mördades på order av sina närmaste släktingar och föräldrar. Orsaken synes vara, att de båda var vackra, välutbildade, skötsamma och ville skaffa sig ett eget arbete och ett eget liv i Sverige – och att få leva som svenskar och Hedningar. Men detta förvägrades dem, på det allra grymmaste av vis. Det kallas ”hedersmord” och är numera accepterat som begrepp – men borde det inte snarare kallas ”en skam för Sverige” ?

Mohammed Omar, tidigare själv Jihadist, men numera övertygad om det värdefulla i en hedniskt, svensk kultur har skrivit om ett liknande fall i nät-tidskiften ”Det Goda Samhället” – och det finns många, många fler fall att ta upp, som aldrig kommer till medias och allmänhetens kännedom.

Enligt SvD och Liberalernas partiledare, lever minst 100 000 kvinnor i det här landet i precis samma situation som Pela och Fadhime, även om de ännu är vid liv, men inte i säkerhet..

Förklaringen är inte minst en dold rasism, en rasism som riktas emot oss infödda svenskar, konstaterar Mohammed Omar:

Min pappa skriker inte i vanliga fall. Men nu skrek han hora till mig flera gånger och att han skulle komma till mig och skära halsen av mig. Jag blev så fruktansvärt rädd att jag satte mig på golvet. Och glömde att lägga på luren.

Sedan hoten har hon inte haft någon kontakt med sin familj och levt under stor psykisk stress. Idag är hon gift med sin svenske pojkvän. Orsaken till att hennes familj inte accepterar honom var dels deras islamiska tro och dels rasism mot svenskar, förklarar Nigar:

Min familj har aldrig gett honom chansen. De känner honom inte men det här har bara med religion att göra. Och rasism. Jag har fått höra att min pappa säger att han aldrig kommer att respektera en svensk. Hade det varit min man som sagt så om min pappa så hade alla pratat om rasism. Men nu är det Marcus som blir utsatt för rasism och då märks det inte.

Så talar alltså en ”internationell kvinna” som själv beskriver sin utsatthet. Är det verkligen något att fira, frågar nu jag.

Borde vi inte fira en nationell kvinnodag istället, för alla de kvinnor som vill vara just svenskar, vara hedniska, och inkluderade i den svenska kulturen och samhället, oberoende varifrån de kommer...

INGEN kvinna är ”internationell”. ALLA kvinnor har rätt att tillhöra en nation…

Själv har jag märkt en tydlig och klar tendens hos unga invandrartjejer i den förort i Nordvästra Storstockholm, där jag bor. Allt fler och fler unga kvinnor, även de med muslimsk eller kristen bakgrund, börjar pryda sig med Tors Hammare.

Själv tror jag inte detta beror på något hastigt påkommet intresse för Asatro – de flesta av de här unga kvinorna vet inte ensingång vad det är, och nästan ingen av dem har ens hört talas om själva begreppet, utan de tar symbolen mer som en ”modepryl” eller ett slags allmänt uttryck för ”Svenskhet” – ett tecken på att de aldrig, aldrig vill vara kristna eller muslimer mer, som sina föräldrar.. Många av dem är också produkter av den svenska, socialdemokratiska ”flumskolan” och kan inte ett enda dugg om svensk kultur eller svensk historia – men deras intresse är verkligen stort, liksom deras ihärdighet, deras framåtanda, flit och vilja att göra en insats – det har jag märkt, när jag pratat med dem.

Den nya generationen av kvinnor i vårt land är ENSE om en sak – ALDRIG MER MONOTEISM !!

Själv tror jag att detta är ett tecken – av många – på att vi får ett friskare, starkare och sundare Sverige – utan Monoteism – så småingom. Den nya generation kvinnor, som nu växer fram kommer att vara Sega som Malungs läder, Raka i ryggen som Norrlands furor och Hårda som svenskt stål.

De kommer aldrig acceptera kristendomens eller islams krav på kvinnlig underkastelse, eller det självskadebeteende, som finns hos kvinnor som tror på ”gud”.

De kommer att välja Hedendomen, och kämpa som Valkyrior för dess sak. På ett sätt är det bara logiskt att de ställer sig under Tors beskydd. Enligt Asatrons traditioner lades en ”Vighammare” i brudens knä med hammarskaftet uppåt, vid bröllop. Torshammaren var en kvinnosymbol, en bön om skydd – och inte en amueltt för män, det vet man av gravfynd, och inte minst har man hittat den i gravar med kvinnor som troligen dött i barnsäng, eller följts åt i döden av sina barn.

Tor bevarar de värnlösa, och han skyddar med sin styrka de svaga. Sådan är den starkes uppgift, och det starka är det sköna värt.

Inte så konstigt att den nya generationen – fastän undermedvetet – valt Torshammaren till sin symbol !

Själv kommer jag att tänka på Bertil Malmbergs kända dikt, som jag låter bilda avslutning till denna betraktelse:

”Jag vet det.

Jag säger det.

Men därför att jag vet och jag vågar att säga det

Skall jag vinna en styrka att skydda de värnlösa

Som inga förmätna våldsverkare skall ha makt att beröva mig !”

Tor är Midgårds värn, människornas hjälpare, kvinnornas beskyddare och trofaste vän, barnens hjälte, böndernas gud och de värnlösas försvar !

I vilket Onkel Olof funderar vidare….

Någonstans i min gamla hemprovins, kanske i trakten av Bromölla eller så, lever ett annat slags hedning, som till vardags är skollärare; och trots viss sympati för Asatron nog mest ändå är Taoist eller Buddhist, eftersom man som bekant kan vara Polyteist på flera vis. Det är just det som är det fina med Polyteismen. Du kan till och med vara Agnostiker, men fortfarande Polyteist i själ och hjärta, ungefär som Onkel Olof.

Det går nu ett rykte här på bygden att han nyligen slagit sig på politik, och numera önskar kandidera för Centerpartiet (kanske charmad av Annie Löf, hon som har sin lilla spricka i mitten – eller någon annan fröken Grön) fast han tidigare mest varit hugad åt miljöpartisterna. Kanhända har han tröttnat, liksom många andra – och givit upp varje tanke på det partiet, eftersom det ligger i Onkel Olofs egen natur att allt som oftast vara just trött och inget annat. Under långa perioder företa sig just ingenting, hålla upp med att blogga, rent av. Själv hälsar jag alltsomoftast på hos fröken Röd istället, appropå bloggtorkan, cunnus et lingus.

Ibland når hans funderingar åt John Chronschoughs håll, ibland inte. Ibland är han smått genial, men hans tankar är ofta Taos. Intet ont i det. Jag kan förstå honom, men tyvärr inte instämma i vad han säger.

De sista hundrafemtio årens utveckling på den här planeten borde tydligt och klart ha bevisat för oss alla att ingenting händer av sig själv, och att naturen inte kan överlämnas åt sig själv, utan att den så att säga behöver ett försvar emot själva mänskligheten. Det är vi människor som är Makternas händer och fötter, deras armar och ben. Arbetar vi inte, och försvarar vi inte den värld vi fått, går vi förlustiga om livets mening, även om var och en arbetar och tänker kring tillvaron efter sin förmåga, och efter sina behov.

Min egen livsfilosofi – en väg av handling och inte lugn, uttryckte jag med Ernst Thälmanns kända ord såhär, och för mig gäller den vägen fortfarande:

Das Wertvollste was Der Mensch besitzt, ist Das Leben. Es wird ihm nur ein einziges mal gegeben, und benutzen soll er es so, das er auch sterbend sagen kann: Mein ganzes Leben, mein ganzes Kraft habe ich den herrlichsten auf der Welt – den Kampf für der Befreiung der Menschheit gewidmet…

– Ernst Thälmann, tysk arbetarledare

”Det värdefullaste människan besitter, är själva Livet. Det ges bara till henne en enda gång, och det måste utnyttjas så, att man också döende kan säga: Hela mitt liv, och alla mina krafter har jag ägnat det vackraste och härligaste på Jorden – Kampen för människornas befrielse….”

Tor och Frej finns som markernas och Världens vårdare, lika väl som Oden eller Tyr, men själv föredrar jag som de flesta kunde ha gissat ändå Odens eller Tyrs väg, trots att det är en betydligt mer krävande väg än böndernas, eller för den delen Onkel Olofs. Världen består ännu av bönder, lika väl som av jarlar eller karlar; men jarl, karl och bonde är likväl icke detsamma, det vet exempelvis envar som sysslat med Stav. Likväl klarar sig världden inte utan bönder som tänker på bönders vis, de som odlar och tänker därefter, stilla; likt denne Olof.

Så är det, så månde det vara och så har det alltid varit.

Män av alla sorter behövs – liksom arbetare och tänkare – för att skapa en kultur, ett stort land och ett fredligt rike.

Kvinnor också.

Jag kommer att tänka på två kända dikter av en svensk nobelpristagare, som nyligen översatts till spanska i Mexico av alla länder. De förkroppsligar mycket av Tors, Tyrs och Odens vägar genom livet, och som bekant finns det nuförtiden många Asatroende i just Mexico också. Detta är för dem, liksom för hederliga hedningar överallt. Inte för diverse Amerikaner, fornsedare och därmed likställda.

Stridsguden

Från trollets dotter vände Tjalve hem
med springande steg till sin glömda hjord,
men segnade tåpig och blek på knä.
Tor själv, hans väldiga herre,
bred över bröstet, satt på klippan
och täljde en vallarestav.
Han log i sitt röda skägg.
»Träl,» sade han, »frukta dig ej!

På bänken ligger hammaren glömd,
ty markerna våras och blomma.
För att allt på den gröna jorden
skall gå sin gång och allt få sitt
och unga hjärtan bulta samman,
gärna någon stund ibland
vi bistra kämpar vakta getter.»

El dios de la guerra

De la hija del troll volvió Thialvi a casa,
de prisa hacia su descuidado rebaño,
pero cayó, torpe y pálido, de rodillas.
Thor mismo, su poderoso señor,
ancho de pecho, sentado en la roca
tallaba una estaca de empalizada.
Con una sonrisa en su roja barba.
–“Thrall” – dijo, –”¡No tengas miedo!”

En el banco hay un martillo olvidado,
pues los campos reverdecen y florecen.
Porque todo en la tierra verde
ha de seguir su curso y tener lo suyo
y los jóvenes corazones latir al unísono,
gustosos por un rato a veces
luchamos feroces por cuidar las cabras.–

Smycket

Lyckan är ett kvinnligt smycke.
Stränga gudar, hårda öden
och av bröd ett sparsamt stycke,
– det är liv för män.

La joya

La dicha es una joya femenina.
Dioses estrictos y fieros destinos,
una pieza de pan que se termina,
así es la vida para los hombres.

I vilket Ivar Arpi ( Chefredaktör på Svenska Dagbladet) har något att deklarera.

21 Mars i år – dvs i tisdags – hade Ivar Arpi, Chefredaktör på Svenska Dagbladet och en av vårt lands få ärliga journalister något att deklarera. Han är dessutom en ärlig liberal, inte bara låtsasliberal som till exempel Erik Helmerson på DN, en man som ena dagen förklarar sig själv vara god katolik – hur går det ens ihop med Liberalismen som idé ? – och den andra dagen låtsas varra God Socialdemokrat eller något annat. Men Ivar Arpi ljuger inte – Ånej !

En ärlig man ute i vårluften – Kanske dags att du och jag gör honom sällskap, käre läsare ?

Ivar Arpi var också den förste etablerade journalist som avslöjade den stora Fornseds-bluffen, iscensatt av ”Samfundet Forn Sed” som i flera år mycket målmedvetet ägnat sig åt att pervertera, göra ned och förstöra väsentliga delar av det svenska kulturarvet, vilket torde vara ett välkänt faktum vid det här laget. Medlet som Herr Arpi använde utgjordes dock endast av twitter, ett mycket trubbigt och dåligt sätt att föra en offentlig debatt på, men han reagerade ändå starkt emot vad dessa sjuka drogliberaler och urartade Miljöpartister sagt om Guden Tor exempelvis – det skedde redan 2015, när ”fornsedarna” tilläts uttala sig i Sveriges Radio, något som givetvis aldrig någonsin borde tillåtas inte enligt både min, Herr Arpis och många andras mening i alla fall. Drogliberalism är en typ av liberalism vi inte gillar, men som helt och hållet omfattas av detta felnavlade samfund för ”forn sed”.

 

 

”When the Hammer drops – The Fornsed Bullshit STOPS !”

Men vadd Ivar Arpi deklarerar den här gången är vida viktigare. Nu gäller det Regeringen Löfvén – det här landets Regering – och hur den bedriver nationell politik. Hur den stöder extremism och Islamism, och hur ”nypåhittade” myndigheter som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och SST – ”Nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund” – fortfarande ledd av den Ökände Generaldirektören Åke Göranssondelar ut miljon efter miljon, bidrag efter bidrag tilll IS-terrorister och extrema Islamister – allt med Regeringens goda minne – och Miljöpartiets och Kulturminister Alica Bahs medverkanför övrigt har hon ju nyligen kallats till konstitutionsförhör om saken, som alla redan vet.

Likt ”fornsedarna” – som lustigt nog nästan uteslutande också är Miljöpartister – har Åsa Romson – som nu aviserat sin avgång och de övriga i hennes parti hela tiden förnekat, att de stöder extrem islamism, fast bevisen är många och övertygande. Och inte bara det – Den socialdemokratiska miljonrullningen och misshushållningen med skattemedel fortsätter. I ledare efter ledare, artikel efter artikel, har SvD som en av landets största tidningar presenterat tydliga och klara bevis – men Regeringen ignorerar alltsammans.. Jag citerar:

Mycket går förstås till vård, omsorg, skola och migrationskostnader. Annat går till kamelcenter i Göteborg. Men svenska skattebetalare finansierar även extremism, rasism och islamism. — — Föreningen Sveriges Förenade Muslimer bjuder in föreläsare som propagerar för våldsbejakande islamism. Både den här ledarsidan, terrorismexperten Magnus Sandelin och granskningen på Smedjan bevisar kopplingar mellan SFM och jihadism. Men MUCF har trots detta gett organisationen närmare en miljon under 2015 och 2016. — —

Rådet av enade kreoler bägnar sig åt ”postkolonial kunskapsproduktion”. Bland annat projektet ”chilla organiserat”, som handlade om att tillgängliggöra lokaler för unga i förorten. Det fick de 1,3 miljoner kronor för av MUCF, och sedan ytterligare 500 000 kronor. Några lokaler hittades dock inte.

Islamiska shiasamfunden i Sverige (ISS) har bjudit in extrema talare vid ett flertal tillfällen. Imamen Hamza Sodagar torgför antisemitiska myter och förespråkar dödsstraff för homosexuella. Predikanten Farrokh Sekaleshfar vill avrätta homosexuella ”av medlidande”. Förra året beviljades ISS nästan en halv miljon kronor av MUCF för projektet ”Fredsutbildning” mot våldsbejakande extremism.

Informationen i Löwenmarks granskning är offentlig. Men MUCF gör i princip inga kontroller. Och de få kontroller man gör är bevisligen undermåliga. År efter år kan samma extremister leva på bidrag.

Det är häftigt att betala skatt, som Mona Sahlin sade.  (Ivar Arpi i SvD, 2017-03-21)

Mona Sahlin – Regeringens Löfvéns sk ”terror-samordnare” befanns skyldig till flera fall av urkundsförfalskning och osannt intygande. Hon har erkänt brott, lämnat politikens Värld och tilldelats straff-föreläggande, vilket också är allmänt känt. Att korruption föreligger i vår Regering, och detta på högsta nivå, står således tämligen klart för alla och envar, det måste man ändå säga.

Ingvar Arpi har fått nog av alltsammans. Han protesterarsom en ren Hedning. Och han är inte den ende. Många andra Liberala debattörer i vårt land har haft exakt samma åsikt. Det gäller till exempel Jonas Forsberg i Aftonbladet, en annan av vårt lands hederliga journalister.

Många andra i vårt land har insett, att nyval och en öppen skatterevolt – också emot Svenska Kyrkan och liknande Monoteister, ”Broderskapssrörelsen”, ”Det muslimska broderskapet” och allt vad de här konstiga sekterna, inklusive Socialdemokratiska ”Tro & Solidaritet” håller på med, är enda sättet att stoppa vansinnet.

Här är en länk du kan använda för att SLUTA BETALA för sånt här – och INTE STÖDJA islamister av samma typ, som nyss slog till i London, UK.

Vårt land behöver en majoritetsregering, som representerar folkviljan. Det är ju det, som är själva meningen med Demokrati och Parlamentarism. Extrema partier som Miljöpartiet, skall inte kunna tränga sig in i vårt lands Regering via skumma manipulationer. Regeringen Reinfeldt hade aldrig någonsin någon parlamentarisk majoritet, och det har inte Regeringen Löfvén heller, för hans Regering har aldrig vunnit några Riksdagsval.

Jag tror – som god liberal och Hedning – på Demokrati, Parlamentarism och Allmänna Val. Jag tror som Ivar Arpi på rätten att fritt få uttrycka sina åsikter, och protestera; när man ser att det egna landet styrs uppenbart fel. Jag är – och förblir – Svensk Patriot.

”Svenska” Kyrkan tappar stort – allt fler och fler låter sig HEDNAS !

2016 var ett katastrofalt år för den politiserade ”Svenska” Kyrkan, eller den Evangelisk-Lutheranska ockupationsmakten i Sverige, som den väl rätteligen bör kallas. 85 848 personer lät sig hednas, medan bara 7553 personer ”cyklade med” i det totalitära system som den ende, påstått allsmäktige guden kallad ”herren” tvingar på sina allt färre undersåtar och trosutövare.

Liten bild från Nordiska Asa Samfundet – nu över 630 medlemmar – GÅ MED du också…

Ingen analys görs i media av vad det här beror på. Utvecklingen ligger fast sedan mer än 30 år tillbaka, och varje år tappar kristendomen i vårt land 1% eller mer av antalet utövare, men förgäves söker man efter relevanta data som kopplar detta till åldersstruktur, socialgrupp, inkomst, bostadsort, geografisk fördelning eller flera andra relevanta faktorer. ”Svenska” Kyrkan påstår sig ha en analysgrupp på hela 12 personer, men vad dessa egentligen ägnar sig åt, kan man verkligen fråga sig. Inga data publiceras offentligt, förutom själva medlemstalen; och inte heller Universitets- och Högskolevärlden ställer några frågor om det här, trots att det borde utgöra ett ganska intressant sociologiskt fenomen, som därför är värt att undersöka närmare…

Det fanns en tid i Sverige, på 1970-talet ungefär, när Sociologi och liknande universitetsämnen ännu byggde på hårda fakta, samt på tillförlitlig statistik istället för onödigt flum och tyckande. Men så kom Regeringen Reinfeldt in i bilden, de tidigare Folk- och Bostadsräkningarna hade för länge sedan monterats ned av borgerlighetens representanter, och ”den svenska modellen” som Socialdemokratin slagits så mycket för, har under Regeringen Löfvén mest blivit ett dåligt skämt. Religionen är inget undantag – också här fattas rena grunddata, och där man en gång trodde på det som kallades samhällsplanering och rationalitet har det blinda tyckandet och faktaförnekandet helt tagt över. Sverige är idag inget kristet land, och de kristna kan heller inte begära, att just deras religion ska ha någon särställning i samhället. 

Vi får inte glömma vilket oerhört förtryck vi svenskar och nordbor utsatts för, genom närmare 700 år av andligt tyranni. Före 1951 var det faktiskt förbjudet att gå ur ”Svenska” Kyrkan överhuvudtaget, om man inte blev medlem i något annat kristet samfund, och först det året fick vi svenskar verklig religionsfrihet, i den mening FN:s deklaration om de Mänskliga Rättigheterna använder själva ordet. Och statskyrkan avskaffades först år 2000…

Korruption, ekonomiska manipulationer, tvångs-skatt och ständigt höjda ”Kyrkoavgifter” – situationen är lika illa i vårt grannland Norge som här – men allt fler och fler människor PROTESTERAR emot det andliga tyranniet och gör sig fria…

 

Själv har jag som ni kanske minns utgivit ”hedningakartor” i ett antal år, för att studera hur Hedendomens ljus och värdet i en överlägsen civilisation sprids över vårt land. Andelen hedningar i befolkningen är nu uppe i över 40 %, emot mindre än 25% när jag började skriva på den här bloggen, och på mindre än ett decennium har vi gått framåt med stora kliv. År 2000, när statskyrkan upphörde, var 88 % av vårt stackars folk ännu slavar under ”den ende guden” och det patrask som företräder honom, men det har vi gjort slut på nu. På mindre än en enda generation har vi gjort oss fria, och ”Svenska” Kyrkan erkänner nu själv, att de kristna innan år 2045 kommer att vara i klar minoritet. Kanske har det samband med vad som uppdagades, sommaren 2016…

Själv tror jag Hednandet kommer gå oerhört mycket fortare än så, och redan 2025 kan majoriteten av svenskarna äntligen vara fria.

Om mina ”Hedningakartor” visar något, så finns det en trend där storstadsområden och universitetsstäder leder utvecklingen. Det verkar som om stigande utbildning medför fler hedningar och mindre kristendom, medan efterblivna landsbygdsområden, särskilt i Norrlands inland och andra avfolkningsbygder fortfarande visar en hög andel kristna – det här är i alla fall min arbetshypotes över hur verkligheten ser ut.

Lag och rätt är ett hedniskt begrepp – och Land ska med Lag byggas. Här styr ingen ”allsmäktig” överhet. Tinget bestämmer – och Hedendom och Polyteism, innebär sann demokrati.

I Januari och Februari i år HEDNADES ytterligare 6839 svenskar, vilket var den högsta siffran för de två månaderna sedan 2004, eller än längre tillbaka i tiden. Utvecklingen för hela 2017 blir sannolikt ännu bättre än för 2016 – i år kan över 90 000 hedna sig – efter vad preliminära data visar.. Någon gång under april månad kommer antagligen den slutliga statistiken för 2016 offentliggöras – och då kommer jag vara redo – med nya Hedningakartor som ger dig sanningen om vad som händer...

Vi har redan över 3000 Asatrogna i det här landet, efter vad som på sannolika skäl kan antas – mer än 630 av dem inom ett ledande samfund, och sen en radd oorganiserade sympatisörer i enskilda Godord och Blotlag. Vår tid kommer. Vårt folk ska leva – liksom makterna och den natur vi lever i.

Snart…mycket snart… och när jag har 20 divisioner sådana män, kommer mycket i det här landet förändras – för evigt !

England – också ett Vikingaland

Under 2015 lär populationsgenetiker i Storbritannien ha gjort en undersökning av 2000 Engelsmän av idag, och kommit fram till att det i stort sett skulle vara så att endast 10 % av deras arvsmassa kommer från Vikingarna, eller Anglo-saxiska förfäder. Men den slutsatsen har snabbt blivit ifrågasatt av bland annat arkeologer, som hävdar att man inte alls kan dra slutsatser om dagens 61 miljoner stora befolkning utifrån ett så litet sample, eftersom det är helt fel metod, och inte statistiskt korrekt. Daily Mail, en kvällstidning, hävdar nu att minst 20 % av arvsmassan i dagens Storbritannien kommer från Vikingarna, och att dessa var ”ovanligt bra på att dra till sig kvinnor” vilket är en lustig formulering, men kan stämma, eftersom kvinnor blev mycket bättre behandlade i den hednisk-nordiska kulturen än hos de kristna.  Minst 35 000 Vikingar koloniserade också Danelagen, eller det civiliserade område där Nordiska lagar upprätthölls.

De nya slutsatserna från deember 2016 kan man ta del av här, tack vare Cambridge University Press, men saken har också debatterats fram och tillbaks i brittiska media. Den vetenskapliga tidskriften Science Nordic har också publicerat ettt debattinlägg, och de flesta forskare är nu ense om att Vikingarnas påverkan på det engelska kulturlandskapet och den senare befolkningshistorien kanske är större än man hade kunnat tro.

Thor News, vår systersajt i Norge, har publicerat länkar till en liten karta från British Museum, som visar hur många gårdsnamn, ortnamn, platsnamn och andra geografiska namn Vikingarna lämnade efter sig i England, och alla dessa namn används fortfarande. Lägg därtill hela det Engelska språket, som trots sin latinisering till stora delar fortfarande är nordiskt…

Nästan hela Danelagen och angränsande områden är fortfarande fulla med Nordiska namn – landskapet vimlar av dem…