”Förbjudna Symboler” nu igen, och ”Sankt Johannes Vapen”

Som bekant var det Sverigefinländarnas dag härförleden, ett faktum som jag också uppmärksammat i den här bloggen. På Upplands Väsby bibliotek höll Aulikki Lundgren föredrag om sk ”kalevala-smycken”, vilket lokaltidningen där vet att berätta – och bland annat om det sk ”Sankt Johannes vapen” som det tydligen kallas i Finland, en tydligt hednisk symbol som där sätts i samband med främst Midsommar – ”Juhannus” i Finland, fast det inte alls är en kristen utan Indoeuropeisk sedvänja från början – själva ”johannenatten” som Johan Ludvig Runeberg också skrev om

havor400fDen gotländska bildstenen från Havor kommer från 500-talet, och visar ett påstått ”finskt” tecken långt före vikingatid, och ännu längre före kristendomens ankomst till Norden

De sk ”Kalevala-smyckena” -numera i över 300 modeller, men ursprungligen bara i ett 40-tal utföranden – har heller inte så mycket med någon finsk-ugrisk kultur att göra, eftersom de kommer från Vikingafynd i Finland.. Vikingatidens finska kvinnodräkt skilde sig bar obetydligt från den allmänt nordiska, och även om lokala särdrag förstås fanns, var det ändå samma kultur och till stor del samma svensk-finska folkstam det var fråga om, vilket framgår också ur den finlandsvenske historikern Matti Klinges ”Östersjövälden” och andra verk…

8e4b2a32bf741144a1e88f10fe3c6f8dVisst – 800-900 talets finskor hade kvar spiralarmbanden och en delad ”hängslekjol” eller framskört längre än på andra ställen i Norden, men deras smycken skilde sig inte från den Vikingatida, Nordiska kulturen…

Det sk ”St Johannes vapen” ser i smyckestappning ut såhär, men det har som sagt aldrig varit någon kristen symbol, eftersom det finns på antika grekiska vaser från den Mykenska civilisationen, liksom andra fynd från hela Europa…

11327010_1198329456859515_1389149694_n

I Sverige är symbolen också känd från Vikingatida runstenar, och anledningen till att den i Finland förknippas med Midsommar, är att det ursprungligen rör sig om en solsymbol – i Finland ”skydd emot troll och onda andar” enligt lokaltidningen, men de spricker ju som alltid i solen…

1

Dessutom har det svenska Riksantikvarieämbetet samma solsymbol som officiellt kännetecken och logotyp, och för oss svenskar är den påstått ”finska” symbolen (som inte alls är finsk) kännetecken för ”sevärdhet, fornminne” längs alla svenska vägar, till exempel – läs inslaget om Rödstens gård från igår, till exempel, där samma tecken också finns, redan på den officiella skylten…

”kalevalan koru” som tillverkat repliker av Vikingatida smycken ända sedan 1935, är idag ett av Finlands största företag i modebranschen överhuvudtaget – och ändå finns det fåntrattar och dummerjönsar i USA som vill förbjuda alla de här symbolerna, i likhet med Irminsul och Vasakärven jag redan skrivit om – tillika officiellt vapen för staden Vaasa i Finland

Vad har dessa outbildade amerikaner med saken att göra, kan man fråga ? Och varför kallar de sig ens Asatroende, när de inte ensingång lärt sig de mest elementäraa grunderna… ??

Hanif Bail, Ladies und Schentlemen… Hanif Bail…

Den kände politikern Hanif Bail (M) skall nyligen ha yttrat sig om hur Regeringen Löfvén delar ut kring 90 miljoner SEK varje år till olika Anti-demokratiska och Monoteistiska Samfund, enligt vad den lika Anti-Demokratiska och Monoteistiska tidningen ”Dagen” uppger.

Detta skall ha skett på den hedervärde Herr Balis twitter-sida, där allehanda lösa kommentarer publiceras dagligen, på Twitter-vis, vilket jag för min del tycker är ett mycket dåligt eller rättare sagt renodlat Trumptskt sätt att bedriva politik. Hanif Bali skall ha syftat på hur vanliga svenska kvinnor i Sollefteå och på andra ställen i landet inte får förlossningsvård, och hur ”landet Löfvén” i övrigt sköter sina skamfilade finanser. Kommmentaren uppges ordagrannt ha lydit som följer:

”Vi hade kunnat finansiera 5 förlossningskliniker i Sollefteå med det årliga statliga bidraget till olika gudsdyrkande kulter. Just sayin.”

Senare har samme herr Bali också twittrat och sagt, att Svensk Socialdemokrati faktiskt ger bidrag till Al-Fatah rörelsen och andra muslimska extremistorganisationer, och även gett en rad exempel på religiösa samfund och organisationer, som garanterat INTE bör ha några bidrag från SST, den mycket märkliga Svenska myndighet som helt utan kontroll eller ens demokratiska regler delar ut pengar till de här religiösa extremisterna.

SST+logotyp_max

Det här är ingen ”Rumsren” eller demokratiskt fungerande myndighet !

Jag kan inte yttra mig om sanningshalten i de här påståendena – det vore mycket bättre, om en politiker som Hanif Bali skrev en motion till Riksdagen istället – men personligen vill jag bara ha sagt, att jag faktiskt håller med honom. Jag är visserligen Liberal och inte Moderat, men jag anser att Monoteistiska Kulter och kyrkor inte bör ha några bidrag från Staten alls, eftersom de inte hör hemma i ett Demokratiskt samhälle. Personer som hela tiden vräker ur sig totalitära påståenden som ”Jesus är herre” eller förnekar alla andra samfunds, gudars och trosföreställningars själva rätt att existera, kan inte och skall inte få ha hemortsrätt i Sverige. Framförallt ska de inte ha ett enda öre i bidrag, så länge grundläggande saker som sjukvård, infrastruktur, försvar och gränskontroll inte fungerar som avsett.

Märkligt nog har det framkommit, att SST betalar ut 90 miljoner kronor om året också till Kyrkor och samfund, där fler än fem höga funktionärer dömts för förskingring, mångårigt försäkringsbedrägeri och skattesvindel. Man kontrollerar heller inte de här mycket märkliga ”östkyrkornas” påstådda medlemstal, utan betalar godtroget ut miljon efter miljon, helt utan att kontrollera rena sakuppgifter – ett förhållningssätt, som står bedrägeriet och ”bidragsfusket” mycket nära. Syrianska Kyrkor i Sverige har dömts för bedrägeri emot Försäkringskassan på belopp om tiotals miljoner kronor. Tingsrätter och Domstolar har fått ”frysa” deras pengar – men SST fortsätter glada som barn att betala ut bidrag…

Hur kan sådant ens få förekomma i ett civiliserat land ?

Hur länge ska vi ha dessa sk ”Gudsmän” här ??

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Härinne gömde sig bedragarna – läs själva får ni se..

I Norge pågår fortfarande rättegångar emot Katolska Kyrkan. Den Katolske Ärkebiskopen av Oslo, samt hans Ekonomichef är ibland de huvudåtalade. I årtionden har detta samfund systematiskt förfalskat sina medlemssiffror, i akt och mening att tilltvinga sig allt högre och högre statsbidrag på falsk och uppdiktad grund – rent bedrägeri, med andra ord. Ändå råder det inga som helst tvivel om att Katolska Kyrkan tillhör de allra mest rika religiösa samfunden i Världen, ja kanske är det allra rikaste samfundet på planeten – och det behövs inga statsbidrag till dess verksamhet, som bland annat visat sig innefatta såväl abortmotstånd som pedofili – saker som varken står i samklang med Svensk eller Norsk lagstiftning. I Norge förskingrade katolikerna minst 40 miljoner NOK, har det visat sig. Här pågår inga undersökningar alls, men SST har tillldelat dem minst 12 miljoner SEK på de tre senaste budgetåren – på högst oklara grunder, och närmast ”misstänkt” höga medlemssiffror…

Hanif Bali har onekligen rätt. Här behövs en ordentlig genomlysning, och ju snarare det sker, ju bättre. Minst två Riksdagspartier i Sverige – däribland Liberalerna – har krävt, att SST genast skall ändra sina odemokratiska regler, och tillåta även Humanisterna samt Polyteistiska samfund att få bidrag. Åke Göransson, den minst sagt kontroversielle Generaldirektören för SST (varom mera i ett senare inlägg) har hela tiden med kristen fanatism som endaa argument motsatt sig detta. Andra Riksdagspartier, bland dem SD, har krävt att SST inte längre skall stödja islam, och andra religioner som helt avviker från både Svensk lag och svensk värdegrund.

Själv skulle jag vilja jämföra med situationen i USA. Där har inte en enda kyrka statsbidrag överhuvudtaget -och ändå vimlar USA av frikyrkor, som inte har de minsta problem att finansiera sin verksamhet helt själva. Där finns Mormoner och Anabaptister, Herrnhutare och Frimurare, Amish, Presbyterianer, Lesbitarianer och Katoliker, ja nästan vilka underligheter som helst – men ändå blir ingen av dessa dömd för förskinkring, och ingen kyrka går heller i konkurs, blir föremål för utmätning eller hamnar i ekonomiska svårigheter. Är inte detta ganska konstigt – för går detta bara i snart sagt alla andra länder utom ”landet Löfvén” eller Sverige – varför går det då inte bra här med ?

godbeforecountry-400x257I USA har INGEN kyrka och INGET samfund statsbidrag. Ingen har rätt, att besnatta det egna landets medborgare via skattsedeln… Och ändå går de amerikanska kyrkorna, moskéerna, synagogorna osv osv hur bra som helst, och visar positiva miljardresultat…

Min linje är att SST läggs ned – med omedelbar verkan – och att dess 90 miljoner återförs till statskassan. Möjligen kunde Kulturdepartementet ge bidrag till de få religiösa samfund, som VERKLIGEN har med Svensk eller Nordisk kultur att göra – och detta innefattar i så fall endast de Asatroende, utövare av samisk religion, samt kanhända Humanisterna. Dessa kan förslagsvis få 2 miljoner var, men mer än så är nog inte aktuellt i dagens läge..

Asa-Logo_email