En ”Ond Man” från Uppsala…?? Fallet med Generaldirektörens fall…

I slutet på januari i år inträffade en mycket obehaglig händelse i Uppsala. Den har faktiskt varit så pass obehaglig, och på alla sätt tragisk, att jag medvetet undvikit att skriva om den, pga pågående polisutredning. Vad som hänt, visar sig nämligen vara något i hög grad äckligt, motbjudande och något som dessvärre säger ganska mycket om det slags samhälle som Sverige blivit, och som vi nu alla tvingas leva i. Dessutom har det också mycket med moral och etik hos de styrande i det här landet och inte minst Regeringen Löfvén att göra, vilket ju är pinsamt, inte minst för landets Kulturminister, som vi ska se.

mordDen kristne Generaldirektören raggade unga immigranter via nätet… Slutligen blev han nästan mördad av en ”18 årig” (?) Tunisier och dennes okände kompanjon

Tidningen UNT kunde plötsligt rapportera om hur en 58-årig Myndighetschef och generaldirektör knivhöggs i trapphuset utanför sin exklusiva bostadsrätt i staden. Händelsen uppgavs senare ha hänt vid 23-tiden på natten, och man kunde konstatera att mannen, som blev huggen eller stucken ett tiotal gånger, var identisk med ingen mindre än Generaldirektören för SST, Nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund, Åke Göransson.

Chefsåklagaren i Uppsala, Thomas Bälter Nordenman, har senare totalt förnekat att händelsen på minsta sätt skulle ha samband med Göranssons yrke eller befatttning, vilket de flesta journalister och mediakällor haft svårt för att tro. Den kristna dagstidningen ”Dagen” har via sina journalister om och om igen predikat motsatsen, och hävdar alltså att det hela skulle ha med religion och Göranssons agerande som Myndighetschef att göra.

gw-om-springareLeif GW Persson och Peter Springare… En Polis som springer omkring... Och en som mest sitter ner…. men båda ÄR det HELT ENIGA om EN sak… Unga invandrare är av någon anledning klart överepresenterade i brotts-statistiken. ”Svensk polis utredningsarbete lämnar mycket övrigt att önska” säger de..

Redan där uppstod en hel del misstankar vad mig beträffar – man behöver ju inte precis vara Leif GW Persson för att räkna ut, att det är något som inte stämmer här. Om händelsen inte hade samband med SST – en av våra mest kritiserade och minst demokratiskt skötta myndigheter – kunde den då på något sätt ha haft samband med Göranssons privatliv ?

Vad skulle egentligen en 58-årig Generaldirektör göra ute i trapphuset utanför sin bostad 22.45 på natten och varför grep man senare två personer, varav en sannolikt kan vara minderårig (åldern har mystiskt nog aldrig uppgivits i media, vilket tyder på att något här är oklart), och den andra uppges vara en 18-årig ensamkommande Tunisier ?

Just dessa sk ”ensamkommande” – som illegalt och i flock tar sig in i landet – har i mer än 14 000 fall visat sig ha åtskilligt osäker ålder enligt Migrationsverkets statistik, blotta 14 dagar eller så innan Åke Göransson brutalt knivhöggs. Man har inte kunnat bestämma åldern på dem alls, och kanske måste alla de 14 000 osäkra åldersbestämningarna göras om. Kunde det tänkas, att den gripne gärningsmannen också hörde till dessa, men vad var då hans koppling tilll Åke Göransson ??

Den kända bloggerskan Ann Helena Rudberg visste mer om saken. Hon visste, att Åke Göransson varit verksam på en sk ”dejtingapp” för Homosexuella, där också pedofiler samlats. Där var av allt att döma den kristne Generaldirektören mycket aktiv och en välkänd profil, för det kan knappast vara första gången han svarat på en sådan annons, eller ens ett enstaka tillfälle, om han nu inte händelsevis haft en sällsynt otur…

SST+logotyp_max

Myndighetschefen för SST har offentligt sagt sig vara ”intresserad av invandrarungdomens situation” och att han skulle leda ”ett forum för värderingar, respekt och tolerans”. SST har bland annat deltagit i de Mänskliga Rättighetsdagarna i Malmö i november. Då diskuterades jämställdhet, systerskap och maktstrukturer inom trossamfunden – men vilken Maktstruktur är Åke Göransson i själva verket del av ?

Jag ska inte länka till den aktuella ”dejtingappen” för pedofiler, kallad Grindr här, då dess bildmaterial är grovt pornografiskt och stötande. Men homosex med minderåriga är i lag förbjudet i Sverige, och dessutom finns ett brott som kallas ”Förledande av Unngdom” brottsbalken 16:12, vilket kanske stämmer in på just Åke Göransson, samt appen Grindr och de personer som står bakom den.

”Den som bland barn eller ungdom sprider en skrift, bild eller teknisk upptagning som genom sitt innehåll kan verka förråande eller eljest medföra allvarlig fara för de ungas sedliga fostran, döms för förledande av ungdom till böter eller fängelse i högst sex månader.” – Brottsbalken 16 Kap, §12

Polisen i Uppsala har avslöjat minst två andra fall, där homosexuella eller pedofiler (eller personer som varit båda dera, dvs homosexuella pedofiler ) misshandlats och rånats, just via denna Dejting-app, som då Åke Göransson sägs ha använt, uppenbarligen flera gånger. Skall en sådan person ens vara Myndighetschef och Generaldirektör i Sverige ?

Mydnighetschefer får vanligen inte uppträda på ett sätt, som kan skada myndighetens förtroende bland medborgarna, och det måste man nog ändå konstatera, att Åke Göranssons agerande ändå gjort, även om ingen – absolut ingen – oavsett sexuell läggning – bör mördas eller rånas eller bli föremål för så grovt våld, enbart pga sitt avvikande beteende.Lägg dessutom märke till, att andra Generaldirektörer i Sverige GENAST blivit avskedade för mycket mindre än såhär, som vi ska få se

Vad säger Sveriges Kulturminister Alice Bah Kuncke (tidigare ordförande i Disneyklubben) om att ha en nära medarbetare, som kan vara skyldig till sexuella övergrepp på barn eller unga ?

Enligt information från UNT idag är den ene av rånarna 17 år, inte 18. De har nu omhäktats på 4 veckor och rättegången – där Göransson måste medverka som part i målet – har skjutits upp 4 veckor. Samtidigt har polisen lagt mycket stora resurser på att säkra bevis. Dykningar med dykare har skett i Fyrisån, där man ska ha tillvaratagit en kniv, som kan vara det presumtiva mordvapnet. Så stora insatser gör Polisen inte i vanliga fall, men här är det ju förstås ingen vanlig medborgare utan en Generaldirektör och en av Nomenklaturans handgångna män, som kommit till skada. Det är ju redan allvarligt i sig för Regeringen, som man kan förstå, och därför är det kanske nödvändigt med en noggrann rättslig genomlysning av allt detta.

Men den 18 (eller 17 ??) årige Tunisiern då – vad har han gjort sig skyldig till, egentligen ? Han ska inte bara vara häktad för mordförsök, utan också för liknande rån mot två andra män, och för ett fall av människorov. Sedan tidigare är nordafrikanen, trots sin ringa ålder, dömd för brott som rånförsök, stöld, häleri, olaga hot och ofredande.

Ganska imponerande, måste man säga. Otvivelaktigt kan detta röra sig om en hel rånarliga, med specialisering emot Homosexuella snarare än Generaldirektörer, men det är ju då mycket egendomligt att just Åke Göransson som är en så god och framstående kristen skulle råka illa ut, tycker inte ni det också, goda medborgare ?

Hur gick händelserna i trapphuset egentligen till ?

Mord är inte bra för affärerna, särskilt inte för yrkeskriminella från utlandet. Vanligen vill sådana personer inte lämna alltför mycket spår efter sig, för då kan de ju inte fortsätta sin verksamhet lika ostört, och heller inte tjäna pengar på den.

Vad var det då som fick den påstått 18-årige Tunisiern att plötsligt gå upp i våldsnivå ända till mord i det här speciella fallet ?

Och varför stod Åke Göranssson hela tiden kvar i trapphuset – handgemäng och vilt slagsmål måste väl rimligen ha utbrutit – eller blev Göransson fasthållen av mördarens kompanjon ?? Att Polisen inte kom till platsen förrän efter tjugo minuter eller en halvtimme vet vi av medias berättelse – men varför stoppade ingen av grannarna själva våldet ?

index

Mycket kan hända en måndagsnatt i Uppsala, uppenbarligen…

Borde ingen ha reagerat eller agerat på något sätt innan polisen kom till platsen, för det vore väl det normala, om mord och högljutt slagsmål mellan en 58-årig, fetlagd och storvuxen man och två små, spensliga invandrare sker i ett trapphus en vacker måndagskväll ? Har sagde Göransson rent av tagit hem unga män till sig i lägenheten på Kyrkogårdsgatan vid Ekonomikum tidigare, och var det därför som granarna inte reagerade alls ?

I internationell kriminologisk och sociologisk litteratur finns det ett mycket berömt fall, som blivit till ett begrepp, det sk ”Kitty Genovese-Synndromet”. Kitty Genovese var en ung katolsk kvinna i New York, USA, som år 1964 först blev våldtagen och sedan mördad av en svart man. Det påstods att det fanns inte mindre än 34 vittnen eller så till händelsen, men ingen ingrep för att hjälpa den hysteriskt skrikande unga kvinnan, trots att det tog mer än 30 minuter för henne att dö.

Senare forskning har hävdat att fallet skulle vara ett sällsynt exempel på dålig journalistik, eller utelämnade uppgifter i media, men då ska man komma ihåg att medias uppgifter om mordfall nästan alltid är knapphändiga i början, pga utredningssekretess. Sociologerna har påstått att Kitty Geovese visst fick hjälp, och att en gammal dam på 70 år faktiskt sprang ut ur sin lägenhet och ut på gatan – obekymrad om eventuella mördare – för att hjälpa den unga kvinnan. I USA har de flesta brottslingar skjutvapen, inte knivar som hos oss. Man måste konstatera att om en 70-årig kvinna gjorde så klockan tre på natten, så måste hon ha varit ovanligt frisk och rask – men ingen sådan medborgarinsats förekom alltså i Åke Göranssons tragiska fall, vad det nu kan bero på.

While there was no question that the attack occurred, and that some neighbors ignored cries for help, the portrayal of 38 witnesses as fully aware and unresponsive was erroneous. The article grossly exaggerated the number of witnesses and what they had perceived. None saw the attack in its entirety. Only a few had glimpsed parts of it, or recognized the cries for help. Many thought they had heard lovers or drunks quarreling. There were two attacks, not three. And afterward, two people did call the police. A 70-year-old woman ventured out and cradled the dying victim in her arms until they arrived. Ms. Genovese died on the way to a hospital. – Wikipedia om Genovese-fallet.

 

”The whimper of whipped dogs – Gnället från piskade hundar ”

kittygenoveseKitty Genovese (28 år) samt Winston Mosely, som var 29 år när han först rånade, sedan knivhögg och till sist våldtog sitt blödande offer till döds… utan att någon ingrep medan detta pågick. Mosely dog i fängelse 28 mars förra året, 86 år gammal

Sedan 1964 har sociologer och kriminologer debatterat saken, som sagt. Ingen kan förklara varför de flesta av vittnena helt ignorerade den unga kvinnan på gatan, som höll på att bli mördad, och varför så få personer alls hjälpte henne, eller vågade ingripa. Förvisso kan man alltid kritisera personer för olika moraliska fel, men att ge sig på barn och ungdomar, kanhända locka dem med pengar,  samt utnyttja sin ställning som Myndighetschef eller Generaldirektör – ifall detta nu verkligen är det som skett – det är allvarligt.

Och för rånmord finns heller ingen ursäkt, det måste man nog säga.

Att skriva om saken kan också vara omoraliskt, det medger jag.  Kanhända gör jag mig skyldig till det som kallas ”Easy Virtue” eller en viss omedveten självgodhet, när jag uttalar mig om Åke Göranssons personliga liv, och hur han har agerat som Myndighetschef, men jag ser inte att hans eget omdöme varit såvärst gott heller. Han borde haft mycket bättre förstånd än att en eller flera gånger ”ragga” ibland minderåriga ensamkommande invandrarungdomar på nätet, särskilt med tanke på sin position i samhället. Jag skulle faktiskt vilja hävda, att detta agerande från hans sida är ett mycket större moraliskt fel än att skriva om saken och påtala det faktum som skett, eftersom det ligger i hela samhällets intresse att vi har pålitliga myndighetschefer.

Under hela sin tid som Generaldirektör har Åke Göransson som jag visat i andra inlägg systematiskt och överlagt vägrat att ge andra än Monoteistiska religioner de minsta bidrag, och det har starkt ifrågasatts om hans agerande alls varit demokratiskt eller objektivt av både företrädare för Liberalerna och nu senast Moderaterna (Hanif Bali) samt även andra Riksdagspartier.

Han har gjort sig skyldig till religiös diskriminering, gång på gång, genom att vägra både Hinduer, Shintoister, företrädare för samisk religion, Humanister och andra någon som helst form av bidrag. Varenda polyteistisk religion har han systematiskt och diskriminerande underkänt, och trots att han måste ha vetat om hur han agerat, har han kallat sin myndighet  ”ett forum för dialog och tolerans”.

Toleransen från Åke Göransssons sida har uppenbarligen inte varit så stor alls, och hans myndighet har också gång på gång kritiserats i pressen för att ge alldeles odemokratiska samfund miljonbidrag.

Visst, man kan i efterhand kanske hävda att detta skall ha gjorts på Kulturdepartementets order, och att Åke Göransson som Myndighetschef bara handlat enligt de instruktioner han fått, men det stämmer inte, eftersom han bevisligen varit utrustad med total bestämmanderätt på området, i egenskap av sk ”Enrådighetsmyndighet”, ansvarig inför ingen utom Regeringen.

Och nu har han alltså nästan blivit mördad – och i vilket sammanhang sedan !

Ja, ”det är ju nästtan så man kan bli religiös” eller hur – för tala om fall på eget grepp, eller en viss kosmisk ironi...

en-chef-med-byxorna-nere

Man kan fråga sig hur det är ställt med en del Myndighetschefer och Generaldirektörer, samt andra medlemmar av den Socialdemokratiska ”Nomenklaturan” i Landet Löfvén eller det som en gång var Sverige.

I veckan kom nyheten om att Generaldirektören för Skatteverket måste avgå med omedelbar verkan, eftersom hans gärningar påverkat hela myndighetens anseende negativt, enligt vad en av Regeringen Löfvéns egna Ministrar sagt offentligt till media. Aftonbladet skriver på sitt vanliga sätt att Skatteverkets chef ”fått sparken” men vad denne egentligen gjort syns oklart, för det ska väl inte finnas några brottsmissstankar ?

Statens Fastighetsverk – den myndighet som numera skall förvalta stora delar av vårt kulturarv, samt landets mest värdefulla fornminnen – har drabbats av en muthärva. Tjänstemännen på det verket har i två år vetat att deras chef begick lagbrott, men först nu har han anhållits för korruption, enligt vad tidningarna uppger. 26 Januari i år anhölls Generaldirektören för Fastighetsverket och hans närmaste man. Båda var politiskt tillsatta av den nuvarande Regeringen.

index33En efter en har ledande Socialdemokrater avslöjats, dömda för mutbrott, urkundsföralskning och liknande saker..

Fd ”Terror-samordnare” Mona Sahlin, som en gång trodde att hon skulle kunna bli Statsminister i ett (S) dominerat Sverige har också dömts för korruption. Hon har haft ett förhållande med sin livvakt, som regeringen utrustat henne med, och livvakten visar sig inte bara vara en urkundsförfalskare, utan lär flerfaldiga gånger vara dömd för misshandel. Carl Bildt, som jag ju själv träffat och även utbytt åsikter med i bloggosfären – det var anno 2013 ! – lär ha önskat henne ”nya möjligheter i livet” via Twitter, och så kan man ju också uttrycka det. Det är kort sagt dags för henne att lämna politikens Värld, eftersom det nog blir bäst så, både för henne rent personligen och för vårt regeringsparti.

Man får hoppas, att Miljödepartementet ger Åke Göransson förtidspension, och en viss summa för ”sveda och värk” eller utstått personligt lidande. Han är trots allt 58 år gammal, men har visat en allvarlig brist på personligt omdöme, och har också misskött sitt uppdrag.  Han uppges inte vara allvarligt skadad, utan tillbaka på sin arbetsplats – men borde väl rätteligen avskiljas från den, i alla fall så länge rättegången varar ?

I Svenska Dagbladet har det på sistone debatterats, om pedofiler alls kan botas. Experter lär ha kommit fram till, att så inte är fallet. Risken för återfall är alldeles för stor, och sådana personer kan inte rå för sin läggning, och heller inte ändra på den.

Allt som kan göras åt deras tragiska och hemska belägenhet, är att se till att de aldrig får placeras exempelvis som Myndighetschefer, lärare eller anställda i barnomsorgen, ha hand om invandrarungdomar eller liknande, för då vet man aldrig riktigt hur det går. Det kan vi ju tydligt se, inte minst efter Åke Göranssons mycket beklagansvärda fall.

Som Carl Bildt sa måste dessa människor placeras på andra ställen, och ges möjlighet att utföra en uppgift, som bättre överensstämmer med deras mentala förutsättningar. Om samhället ingriper och sätter stopp för de här individernas maktutövning eller rättare sagt maktmissbruk, så är det bäst också för de potentiella eller reella förövarna, inte bara för offren.

Åke Göransson har iakttagit vad som kan kallas ”ett högriskbeteende” och det går nog knappast, att ha honom kvar som myndighetschef.  Han måste avgå helt enkelt, och ju snarare det kan ske, och ju snarare SST får klara och ordentliga regler, desdo bättre.

en-ond-man

Vid tanken på Åke Göransson som person, så påminns jag osökt om Hans Alfredssons gamla bok (och senare film) ”En Ond Man” om en skånsk fabrikör (inte generaldirektör) som hela tiden säger sig vara ”en god kristen” och förnedrar, utnyttjar och hunsar sina egna arrendatorer, eller de som kommer till honom för att be om små penning-bidrag.

”jaja Asatroende Månsson – Månsson ska ju inte trro att jag bryr mig om en så futtig struntsumma som 80 miljoner eller så – det är ju principerna, Månsson, PRRINCIPERNA ska han se..”

På samma sätt har Humanisterna, Sveriges alla Samer, Hinduer, Asatroende och andra minoritetsgrupper hunsats och förnedrats när de kommit till SST och bett om bidrag, för jag vet faktiskt många organisationer och små samfund bland de nyss nämnda, som fått utstå sån här behandling – bildligt talat – från vad som ska vara en statlig myndighet, som skulle behandla alla lika, Humanisterna inkluderat…

Till slut knivmördas han av en av arrendatorerna, en stackars förståndshandikappad ”idoit eller rättare sagt idiot (ja, jag vet att det säkert är kränkande för någon, men de säger så i filmen) som för övrigt spelas av en ung Stellan Skarsgård, som är riktigt bra på att spela ett oskyldigt offer för Monoteism och kristna religiösa griller. Det visar sig nämligen att filmens mördare ”tror sig ha fått ett uppdrag av Gud” och ser änglar och så vidare… Det kanske den här 18 (?) årige Tunisiern också gjorde..

d8514

Nu har denna film närapå fått sin motsvarighet i den fysiska verkligheten. En maktmänniska har avslöjats i allt sitt förall och moraliska hyckleri. En stackars ”ensamkommande” har fått spela ”idoitens” eller mördarens roll, och vi vet ingenting om hans bakgrund eller de kval han kanske fått utstå från människor, som svagt liknar Göransson under hela sin uppväxt. Tydligt är ju att han måste hata dem, på något vis; och gett igen, med besked. Hans situation är för närvarande oklar, men i häkte måstte han nog sitta – i minst 4 veckor till.  Klart är emellertid, att han måste lämna oss, och tyvärr återförvisas till sitt hemland. Så blir det nog bäst.

Jag själv hatar ingen, och resonerar utifrån en säker grund, men jag ogillar dessa kristna hycklare. ”Somliga straffar Gud med detsamma,” säger ett svenskt ordspråk, ”men för de verkligt stora skurkarna eller Generaldirektörerna, tar det lite längre tid..”

Så kan det gå här i Världen. Dett är ingen snygg historia, men i alla fall…