Nej, Asatron var ALDRIG någon ”Utomhusreligion”

Jag har varit inne på ämnet redan många gånger förut, men idag har en skicklig smed och hantverkare i min bekantskapskrets tipsat mig om en användbar och bra bok, som jag förvisso kan ha nytta av. Det är den här nya akademiska avhandlingen, som publicerats på Carlssons bokförlag. Tyvärr har jag inte läst den själv ännu, men om denna bok verkligen håller vad den lovar (man ska kanske inte hoppas på för mycket, i vårt av ”PK-tänk” och politiserad forskning med starkt pro-kristen bias präglade land) anser jag den för ett bra köp.

Nyare forskning har visat att vad man kallar ”Kulthus” eller Gudahov funnits i vårt land ända sedan bronsåldern, och kanske ännu längre tilllbaka. Bara för att våra förfäder i allt väsentligt hade en trä-kultur (det är heller ingenting konstigt, alla kulturer har använt sig av de råmaterial som var mest användbara och som det också fanns mest utav) och inte en stenkultur – när det kom till byggnadsverken så betyder det inte, att just de skulle vara sämre ellerr dummare eller primitivare än andra folslag, vilket kristna rasister hela tiden har hävdat.

Hela tiden har man rackat ned på det nordiska, och i flera hundra år har ”forskare” på det mest rasistiska och fördomsfulla sätt skildrat Asatron ssom en förment ”primitiv” religion, som skulle sakna förmåga att framställa några kultiska byggnadsverk överhuvudtaget. Men, ingenting kunde vara felaktigare, och i denna bok redovisas bevis på bevis..

I många fall var det ju faktiskt så att inskrifterna höggs i sten och byggnader, verktyg och snart sagt allt annat gjordes i trä, istället för tvärtom. Det visar också mycket tydligt, vilka saker den Nordiska kulturen värdesatte. Vissa symboler och hågkomster var värda att bevaras för evigt. Därför högg man in dem i den hårdaste granit, det mest tidsbeständiga material man kunde finna, men också hem, hus och mycket annat visste man att man både kunde ha och mista – och därför blev det inga byggnadsverk i sten eller murat tegel..

Visserligen har det funnits sk ”genus” eller snarare anus-forskare, som tvärtemot alla språkhistoriker hävdat, att ordet ”Gudahov” inte skulle finnas i de Isländska sagorna, men en sådan uppfattning är lätt att vederlägga. Även de mest inbitna anus-teoretiker måste erkänna, att ”Hov” var stora hövvdingagårdar och stormannahallar, avsedd inte bara för dyrkan, utan också för fest och även för vardagsliv, alltså byggnader som förenade flera funktioner i en, och det är känt även för de flesta kulturer Världen över.

Men inte nog med det. Projekt som 2012-2013 års utgrävningar vid Gamla Uppsala har visat oss vad våra förfäder verkligen var mäktiga.

Man fann kilometerlånga stolprader, där över 45 cm tjocka och minst 4 meter höga ekstammar hade hamrats ned i stenfundament med mer än ett ton solida gråstenar i varje, sådär en och en halv meter ned i jorden. Dessa stolpar var placerade med sådär 30 meters mellanrum, i en närmast fyrkantig, enorm formation som kanhända inneslöt ett flera kvadratkilometer stort område. För övrigt har man ju nyligen också funnit spår av en fjärde kungshög, minst lika stor som de övriga – ett folkminne som ”svenska” Kyrkan förstörde vid sin ännu pågående våldtäkt och skändning av platsen, som bland annat yttrat sig i nedhuggandet av sentida ”gudalundar” (direkt mot Länsstyrelsens skötselplan) utplacerandet av kristna utomhusaltare direkt på fornminnesområdet, helt utan varje form av tillstånd osv.

Dessa stolprader omgav en mer än tio meter bred väg, efter vad forskare tidigare ansett, men de kan knappast ha varit till för något så futtigt som belysningsändamål, som vem som helst kan förstå. Man behöver inte 45 cm:s ekstammar som fackelhållare, och bara därför att arkeologerna inte hittat någon form av takstolar eller portkonstruktion, verkar det mesta – om ni frågar mig – tyda på mig att denna enorma ansamling av tjocka träpelare klart visar att man ville bära upp någon sorts överliggande konstruktion. Man anlägger inte såpass tjocka stenpackningar i botten på stora gropar annars..

Och för övrigt – om processionsvägen i mitten verkligen var just en ”väg” – vilket arkeologerna har antagit – ja då skulle man väl inte låta nedfallna takstolar eller andra rester av tak ligga kvar och skräpa mitt på vägbanan, om man sedan ville fortsätta använda den i en icke-hednisk tid – det är ju ganska självklart om man tänker efter… Kanske är det just därför, som spåren av den överliggande kosnstruktionen saknas… några ”nakna” stolpar helt utan utsmyckningar var det nog knappast tal om – istället bör de ha varit rikt utsnidade och målade i klara, lysande färger – för sådan var dåtidens smak…

Hela anläggningen har daterats till 500-700, och kanhända innehåller den aktuella avhandlingen mer om ämnet – det är i alla fall vad jag själv hoppas. Adam av Bremen säger i sin starkt lögnaktiga, kristna skildring (inte ett enda, inte ett endaste ett hållbart bevis för det myckna struntpratet om ”människo-offer” som fortfarande sprids via kristna ”friskolor” och som fortfarande tillåts indoktrinera barn över hela riket har framkommit, varken vid de senaste utgrävningarna eller tidigare) att ”Templet” i Gamla Uppsala omgavs av en enormt tung och stor guldkedja – men fanns verkligen en sådan avspärrning i verkligheten, dvs ett ”Ve-bönd” ??

”Guldkedjan” på ”templets” tak enligt Suecia Antiqua et Hodenia

Hittills har det ofta antagits, att ”kedjan” skulle suttit på byggnadens tak, eller löpt runt densamma, men hur var det egentligen ? Här finns spår av ett helt sakralt landskap – hela Naturen och slätten runt Gamla Uppsala har avsiktligen omdanats och gjorts till ett slags stor amfi-teater..

Allt detta gjordes med avsikt, och kanske med den intentionen, att likt Tor själv visa vad man kunde och förmådde. Man gör inte så – med frivillig arbetskraft under ett ganska kort antal år (personerna som byggde alltsammans var visst inte trälar utan fria män, det vet man av kammar och matfynd som gjorts i groparna) utan en hög grad av organisationsförmåga och ett slags stat – ja en Sveakung – samt nog med resurser i form av födoämnen och allt annat som behövs för att förverkliga ett sådant projekt. Gravhögarna vid Gamla Uppsala har med rätta jämförts med Egyptens pyramider (de byggdes heller inte av slavar, utan av högt betalda yrkeshantverkare) och även om de inte är lika stora eller gamla, så är det i sina stycken en fullt adekvat jämförelse..för hela projektet måste varit en ”pyramid” eller en centralort av oerhört stor betydelse, för den kultur som bestämde sig för att ära sina gudar, genom att bygga allt detta..

Hittills har de kristna antagit, att det skulle varit deras kultur, som skapat de första stavkyrkorna. Nu visar forskningen, att det kan förhålla sig precis tvärtom. Det var INTE stavkyrkorna eller impulser utifrån, som kom först. Det var Gudahoven och Hallarna som var först, och det var de senare kristna kyrkorna som försökte imitera dem och ”härma” den inhemska byggnadskonsten i trä, för att alls bli accepterad och småningom smälta in i kulturlandskapet.

Hästhuvudena – helt hedniska symboler – på de norska stavkyrkornas krön visar detta med all önskvärd tydlighet – det har man länge haft klart för sig. Författarna i boken lär dra paralleller till Birkas borgtorn, eller andra väldiga tornkonstruktioner som fanns på fornborgar i Mälardalen, har jag hört (att nordborna skulle varit oförmögna att bygga i flera våningar är en grov lögn och en kristen fördom) och dessutom har vi de fynd som gjorts vid Uppåkra och i Danmark bland annat – som tyder på stora, tiotals meter höga Gudahov.

Författarna i boken drar liknande paralleller med tornkonstruktioner i sydöstasien, som Ankor Wat och andra kulturlandskap (anläggningen bestod av en konstgjord sjö, sinnrika bevattningskanaler och inte bara ett ”tempel”) men så långt ska man nog inte behöva gå.

Vår nordiska trä-arkitektur räcker gott, den räckte då och den räcker nu också.. som vi ska få se i morgondagens blogginlägg.

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s