Blasfemilagar i Danmark, Religiösa ”Friskolor” i Sverige….

Visste ni att Danmark som enda Nordiska land är med i den sk ”Blasfemi-klubben”, dvs en liten grupp Islamska Stater inklusive Ryssland, samt det ärke-katolska Irland ? Dessa länder är nämligen närapå de enda i Världen, som har särskilda lagar emot Blasfemi, eller sk ”Hädelse” av ”gud”, ”allah” eller ”jehova” och andra Monoteistiska Guddomar, som har krav på sk ”Allsmäktighet – eller med andra ord en fullständigt totalitär samhälssyn..

Enligt det ansedda Pew Research Centre är det bara totalitära stater, där katolicism och Islam dominerar – samt Ryssland – som har särskilda lagar emot Blasfemi. Alla andra någotsånär moderna stater har för länge sen slopat det begreppet…

23 februari i år började Humanistbloggen – organ för Humanisterna eller The Swedish Humanist Association – där jag själv är mångårig medlem – skriva om ett fall i Viborg på Jylland, där en man plötsligt blivit dömd för blasfemi, bara därför att han vågat bränna ett exemplar av Koranen, vilket han också filmade och lade ut på Facebook. Sådant må ju vara kontroversiellt så det förslår, men i nästan alla civililiserade stater, inklusive Sverige, skulle man tycka att sådana lagar inte behövs.

Möjligen skulle man nämligen kunna använda lagrummet eller paragrafen ”förargelseväckande beteende” istället, förutsatt att någon offentligt gjorde något som väcker förargelse hos en särskild grupp, religiös eller annan, men man kan inte döma personer för en åsikt, exempelvis – det måste till en viss ”verkshöjd” eller särskilt kvalificerade omständigheter för att ens k-u-n-n-a ”väcka förargelse”.

Ifall en person skulle bränna en Bibel hemma på sin bakgård, där ingen ser detta och ingen bevisning finns, skulle händelsen inte kunna väcka förargelse, och för att ens kunna väcka förargelse på internet, exempelvis, krävs det ju att någon aktivt går in och söker efter sidor som han eller hon kan bli förargad på..Bara därför att personen ifråga faktiskt v-i-l-l förarga sig…

Exempelvis kan du som läser denna text bli förargad på den också, men vad du hittar här har inte ”verkshöjd” eftersom du befinner dig här på denna sida och läser vad som står på den av din egen, fria vilja… Det finns ingen som sagt, att du måste titta på illustrationer som den här, och du behöver inte heller läsa detta, så nu kan du hålla för ögonen, om du vill…

För att en händelse skall vara ”i public domain” eller ske offentligt, måste den först försiggå i verkligheten, och inte ”på nätet” – enligt de flesta lagstiftares uppfattning. Abstrakta föreställningar, som cyberspace eller ”andliga” varelser kan egentligen knappast kränkas, eftersom de inte ”existerar” fysiskt, utan högst immatriellt. I och för sig finns det något som heter Immaterialrätt inom juridiken också – men den rör egentligen mänskliga uppfinnare eller utövare typ konstnärer, och möjligen kan också präster, troende osv hänföras till denna grupp…

Att straffa människor med upp till fyra års fängelse, som i Danmark; bara därför att man vill införa Sharia-lagar eller tillfredsställa de underliga nyckerna från en eller annan liten invandrargrupp är helt fel, anser Humanisterna i Nordens alla länder – Danmark inbegripet.

27 mars i år gjorde 12 olika Humanistiska organisationer över hela Norden ett gemensamt uttalande, och det lyder såhär:

NORDISKT UTTALANDE MOT BLASFEMILAGAR

De nordiska humanistförbunden uppmanar den danska regeringen att avskaffa §140 i den danska strafflagen.

Som humanister fasthåller vi att både yttrandefrihet och tros- och livsåskådningsfrihet måste beskyddas i varje tid.

Vi får inte glömma att dessa är rättigheter för människor, det vill säga mänskliga rättigheter. Lagstiftningen ska skydda individers yttrandefrihet, och även skydda individer mot hatspråk och hatbrott. Hatfulla och kritiska yttringar mot idéer, religioner och ideologier bör bekämpas med ord och debatt, inte lagstiftning. Alla ska kunna kritisera alla uppfattningar, även om kritiken inte är särskilt vänlig eller smakfull.
Som nordiska sekulära demokratier har vi en plikt att högt och tydligt säga att vi inte finner det acceptabelt att straffa människor för att de förolämpat gudar eller religioner. I andra delar av världen är detta straffbart med döden, och att inte motsätta sig sådana lagar bidrar till att legitimera denna typ av lagstiftning.

Danmark, Finland och Färöarna har fortfarande blasfemilagar och vi uppmanar härmed till att §140 i danska strafflagen, samt blasfemilagarna i Finland och på Färöarna, avskaffas.

Humanistisk Samfund, Danmark
Vapaa-ajattelijain Liitto ry – Fritänkarnas Förbund rf, Finland
Suomen Humanistiliitto, Finland
Humanisterna, Sverige
Human-Etisk Forbund, Norge
Si∂mennt, Island
Humanistafelag Føroya, Færøerne

 

Med Asatrons språk skulle man också kunna uttrycka det såhär: ”Vi kräver frihet för Loke, såväl som för Tor !”  Den som sa det var den store Humanisten Gruntvig – som var Dansker ! – och dessutom kristen till namnet, även om han nog egentligen var hedning till själ och hjärta.

För just så är det enligt Asatron, nämligen.

Vi har alltid Loke, och i Lokasenna i Eddan – även kallat Oegirsdrikkja – kan man läsa hur Loke hädar och smädar nästan alla övriga gudar och gudinnor samt makter å det grövsta. naturligtvis blir Lokes öde slutligen därefter, men han må ändå ha sagt vad han vill, och de andra gudarna ingriper på intet sätt emot detta, innan Tor anländer. Och häri finns stor och underbar visdom, som de fåtänkta icke kan se. För dåliga översättare med kristen bakgrund och kristen bias – som Lars Lönnroth – framstår bara Loke som en pajas, och de ser inte budskapen bakom den yttre texten, eftersom dessa budskap övergår både deras låga moraluppfattning och intellektuella förstånd. Lokes anklagelser skulle aldrig mottagits, om de inte innehöll en kärna av sanning, och just därigenom blir de farliga…

Hädelsen finns inbyggd i all Polyteism redan från början, liksom möjligheten att välja sig fler Gudar och att få höra Lokes skratt.

En man som förmodligen har ”god sans för Loke” – som det heter i Norge – är förstås Jim Lyngvild, den store Hedningen och Hädaren, som nu skapat sig en Frejas Falkhamn av tusentals vita svanfjädrar. Känner jag honom rätt, den spjuvern, så tänker han väl som en annan Ful ankunge eller ”den grimmende elling” iföra sig Falkhamnen själv, och iklädd den beträda en eller annan scen och modeshow. Eller sjov – för så heter det i Danmark. Og det er Fröjas sal. Också självaste Loke lånade ju som bekant Frejas Falkhamn en gång, vilket står att läsa i ”Thrymskvida”. Därigenom får Hr Lyngvild sin fullständigt logiska förklaring.

I landet Sverige – sedan länge styrt av en liten, halvtotalitär (s) och (mp) märkt ”nomenklatura” har attityden emot Monoteismen, med allt vad den innebär av Sharia och förföljelser börjat svänga på sista tiden…

Det började 24 Mars med att 13 högt uppsatta socialdemokrater och edsvurna medlemmar av ”Nomenklaturan” i Sverige skrev en debattartikel i DN, lagom inför Partikongresen senare i år. De kräver att religiösa friskolor, sharia och en massa annat, som samma Socialdemokrater också varit med och infört, nu förbjuds i vårt land.

I Stockholms norra förorter härjar redan Islamistisk ”moralpolis” och Monoteismens Spö-gubbar, ungefär som i Sydsudan. Kvinnor förföljs. Människor blir trakasserade. De som inte följer ”Gud” eller ”Allah” stämplas, misshandlas av ”spö-gubbarna” eller fördöms som kättare och hedningar.

Och det är inte det enda, som sker i Stefan Löfvéns Sverige. Skrikande och Hets har publicerats i DN – och för den bär den gamla ”Broderskapsrörelsen”, numera omdöpt till ”Tro & Solidaritet” samt Livets Ord skulden – jag länkar inte till sådana debattartiklar, skrivna av dessa högerextrema element – men debatten pågår fortfarande

Detta medan Sharian i Sverige – numera också förstäkt av ”hat-polis” och diverse ”muslimska frikårer” växer sig allt starkare och starkare… Min gamle vän Mohammed Omar har idag skrivit en insiktsfull artikel om den sk ”Mångkultur” svensk socialdemokrati varit med och infört, och om dess ofrånkomliga konsekvenser, som nu står allt klarare och klarare framför oss.

Själv anser jag att ”religiösa friskolor” inte hör hemma inom något modernt samhälle överhuvudtaget. Jag skulle inte acceptera eller respektera Hedniska friskolor heller, allra minst drivna av ”fornsedare” och annat kriminellt patrask.

Religion är ingenting för barnrumpor, utan en angelägenhet för vuxna människor, och religion får heller aldrig någonsin tillåtas gå ut på Monoteism, eller därmed likställda totalitära system. Enligt Humanisterna tycker hela 73 % av vårt folk, likadant som jag.

Jag är och förblir vad jag är. En son av mitt land, som försvarar demokratins världen – här och överallt i vår värld, så sant Tor hjälpe – och inte bara på Torsdagarna.

I vilket Knubbsälen flyr Island

Islandsbloggen, med nyheter från ett avlägset grannland, tillhör alltjämnt de nyhetskällor jag läser regelbundet, ehuru den är av adiaforisk natur. I en Värld där St Petersburgs tunnelbana bombas, och Ryssland svarar med gasattacker i Syrien nästa dag, by proxy or by air – vem skulle annars kunna förse President Assad med tillräckligt många flygbomber fyllda med Sarinhydroklorid vid det här laget ? – Den kapaciteten och förmågan saknade de Syriska Regeringsstyrkorna redan för över ett år sedan – vem tusan bryr sig då om Islands knubbsälar, hursomhelst ?

Struntar du i Knubbsälen på Hvitanes, så struntar Knubbsälen på Hvitanes i D-I-G !

Svaret är naturligtvis, att jag som Hedning bryr mig om saken, och bestämmer mig för att intervenera, precis som vanligt. Knubbsälen må vara ett Ilandsproblem eller Islandsproblem, men som alla levande varelser har den att välja mellan kamp eller flykt – vilket i grunden gäller också oss Hedningar och Människor. Den är inte pelagisk eller undanglidande, som dess släkting Gråsälen eller Halichoerus Gryphus, som överhuvudtaget inte har någon fast hemort, ens i Världshaven.

Nej, Knubbsälen eller Phoca Vitulina, vet man ändå var man har. Den är bofast, och försvarar sitt hem så långt labbar, tänder och klor räcker, och så långt den överhuvudtaget har krafter och förmåga. Den återvänder år efter år till den kobbe eller det skär den fötts på, och i brist på bättre, så nöjer den sig även med insjöar, ja till och med Bajkalsjön, minst 3000 km från närmaste hav – om det kniper. Där har den för övrigt utvecklats till en separat djurart, men alltjämnt trivs den och förökar sig väl.

År 1980 befolkade alltjämnt 38 000 knubbsälar Islands kuster, enligt Hafrannsóknastofnun, som minsann har rannsakat saken.

Den isländska Regeringen har i sin visdom bestämt att minst 12 000 Knubbsälar ska räddas åt eftervärlden och framtiden, men drivnät och miljöföroreningar minskar deras antal, och amerikanska turister på Sälsafari stör dem ideligen i deras förehavanden, med skräp, skrän, kameror och på annat vis.Man spekulerar också i att den husbehovsjakt som alltid skett på Island – varje år skjuter lokala jägare sådär 200 djur – ska ha med saken att göra, men om amerikaner och andra idiotiska turister bara slutade stressa sälarna och fara runt i RiB-båtar, skulle mycket vara vunnet – för innan ”Sälsafaris” inleddes, var husbhovsjakten – i liten och naturlig skala – inget som helst problem.

Tio landsomfattande eller rättare sagt havsomfattande sälräkningar har skett sedan 1980, och varje gång har sälarnas antal minskat. Senast observerade man ungefär 3383 knubbsälar – och hör och häpna – deras antal är ganska exakt precis lika stort som de Asatroende Homo Sapiens som finns på land – men man uppskattar att sälarnas verkliga antal är minst 7652.

Och hur det är med de Asatroende, samt hur många de egentligen är – vet ingen.

Deras antal är också mycket större än det som observerats, och hur många de i själva verket är, finns det inga säkra uppgifter på. Det är med sälarna i sälarnas Värld som med människorna i människornas..

Tål intet ont här i Världen, men var glad åt allt gott !” (ur Hávamál, Erik Brates översättning)

Antingen kamp eller flykt. Antingen undergång, eller också överlevnad. Antingen stannar man kvar, och försvarar vad man har – om så behövs till sista blodsdroppen – eller också vänder man ryggen till, ”flyr” bara och simmar sin kos, lika obemärkt som man kom.

Vilken väg väljer du ? Gör du som gråsälen, eller försvarar du ditt hem, om så det bara är en kobbe i havet ??

Knubbsälen i Sverige kallades fordomdags ”själ” och ansågs vara ett extra själfullt djur, vars intelligens närapå kunde mäta sig med människans. Ja, Sälarna betraktades som ett folk för sig, och sades vara återfödda sjömän eller drunknade, reinkarnerade i sälars gestalt, och samma tro fanns också på Färeöarrna och lite varstans i Norden.

En fågel värjer sitt bo på kvist,
Så göra ock de vilda djur för visst,
Nu märk, hvad du bör göra!
Var hellre fri än en annans träl,
Så länge du dig kan röra!

Så står det i den gamla ”Frihetsvisan” skriven 1439 – och á propos något helt annat – nu säljer Nordiska Asa Samfundet tröjor och tygmärken också – de tycker jag verkligen ni ska köpa.

 Vårt antal ökar ständigt. Oss kan Monoteisterna, de totalitära regimerna – i Ryssland, USA, den muslimska Världen eller annorstädes – inte utrota. Vi är ett litet följe, det är sant – och inte talrika som himlens stjärnor ännu, men vi är minst lika talrika som Sälarna i Havet, och oss rår ni inte på..