I vilket DN gräver ned sig i kristet snusk, smuts, stank och sopor..

Från DN eller Dagens Nyheter, den låtsasliberala, kristna dagstidningen som skriver att den är oberoende liberal men hela tiden bara låtsas – har vi i påsk – liksom nästan alla andra dagar – inte fått oss några goda ord till livs. Det står en unken, nattstånden och rent ut sagt motbjudande kristen doft kring vad många av dess journalister skriver, och ingen bevisar det bättre än praktikanten Maja Flygt, som inte bara bevisats vara slarvig – uttrycket ”Slarvmaja” gör sig påmint, en smula osökt – för hon är tydligen en beundrerska av kristendomens allra mest fanatiska och frånstötande sidor.

Personligen kan jag inte förstå, hur DN som ska stå för öppna ideal, kan ge sig till att intervjua fanatiska kristna, med ”jesus” intatuerat på sina kroppar. Den här gången intervjuas en  människa ute i Älvsjö eller någonstans, som bara burit sex klädesplagg under 40 dagar – dvs ”Fastan” – och dessutom inte tvättat dem eller sig, så länge denna kristna ”fasta” varar.

Som om det skulle vara något tecken på framgång, ungefär.

Teckning av Robert Crumb

Förstår inte DN och dess journalistkår, att detta bara är äckligt och frånstötande ? Tänk hur den personen måste lukta eller rättare sagt stinka efter 40 dagar utan klädbyte, och hur inpyrd med svett och stank den människan måste vara, som tror på allt detta kristna äckel ? Normala människor byter väl ändå kläder åtminstone var tredje dag, och underkläderna dagligen – men – tydligen har då dessa kristna andra vanor – och sjukdomar sprider de också…

Under medeltiden brukade man tala om ”Odor Sanctum” eller ”Det heligas lukt” i den katolska kyrkan. Det var lukten av långsamt ruttnande kött eller rättare sagt likdelar – sk ”heliga reliker”  som man drog in i de kristna kyrkorna. Halvt skeletterade benrester fick ligga där och stinka, halvt inpyrda med rökelse, och späkningar, bärande av tagelskjortor och andra kristna påfund, som att gå okammad och otvättad ansågs som ”heligt” eller ett tecken på särskild ”fromhet”.

Katarerna, en kristen sekt som under 1100-1200 talen fanns i Sydfrankrike, ansåg att vissa människor var ”perfecti” eller perfekta, som man trodde – och då behövde inte tvätta sig utan kunde gå insmorda med smuts, utan att byta kläder, år efter år.  Också Drottning Isabella den katolska av Spanien – som var en myckt framstående judehaterska och antisemit tog efter de här äckliga vanorna, och från henne kommer uttrycket ”Isabellfärgad” eftersom drottningen inte bytte linne på tre år – och linnet antog en urinfärgad, smutsgul skepnad...

DN villl nu återvända till detta sjuka, smutsiga, av katolska späkningar och annan kristen hysteri färgade samhälle.

Man gör öppet reklam för det, dessutom. Hur kan en påstått ”liberal” tidning var så falsk, så ynklig, så undergiven all denna kristna smuts ?

I Hedniska samhällen som det antika Grekland och Rom – samt det hedniska Norden – ingick alltid vanan att ”hålla Badstuga” eller Bastu, samt att hålla sig hel och ren. Redan Tacitus berättar om hur kvinnor och män ur de Germanska stammarna badade tillsammans i floder och sjöar, och hur de stärkte sig med kroppsövningar. Och andra resenärer kunde också berätta om renlighet, och sunda vanor uppe i norr:

Aposteln Andreas, Rysslands skyddshelgon berättade för påven vad han sett i trakterna kring vikingarnas Holmgård (dagens Novgorod): ”Jag såg badhus av trä, som eldades upp till hög värme, varefter folk gick in helt nakna. De hällde ljumt vatten över nacken, tog färskt björkris i händerna och hudflängde sig tills de nätt och jämt överlevde. Därefter hällde de kallt vatten över sig så att de åter kvicknade till. Så bär de sig åt utan att någon tvingade dem. De gör det av egen fri vilja och tycks njuta av det, inte för att späka sig.”

 

 

Bastu-bad och förmåga att tvätta sig och sina kläder har alltid varit en Nordisk sed !

Detta var något, som de kristna inte kunde förstå – och vissa av dem förstår det tydligen inte nu heller. Idrott – den högsta och största ”iden” eller fliten av alla – sågs ssom det förnämsta arbetet. Att idrotta, och vårda sin egen kropp var en dygd – och att vara ”hel och ren” var också ett viktigt ideal i den gamla tidens svenska jordbrukssamhälle.”Hur fattig man än må vara, kan man åtminstone tvätta och byta sina kläder” sa alltid min gamla mormor.

Med kristendomen spreds pest, farsoter och löss. Folk trängdes ihop i obekväma, osunda städer utan avlopp eller riktig vattenförsörjning – och så lever många katoliker ännu. DN vill nu återgå till allt det här, som hedniska civilisationer redan för länge sedan avskaffat och förpassat till den historiens soptipp, där det kristna samhället hör hemma.

”Mens sana in corpore sano” eller en sund själ i en stark kropp har alltid varit ett hedniskt ideal…

Och hur är det med den sjuka dödskulten, de blödande jesusarna och allt det andra ? Är det inte också dålig mentalhygien att bara kunna tro på en enda gud, och inte förstå, att det kan finnas flera gudar, flera sätt att vara på, flera sätt att existera än att hela tiden syssla med späkningar, fasta, gå klädd i smutsiga kläder och annat sådant ?

Bort med Monoteismen ! Bort med smutsreligionerna !! säger jag..

Annonser