Viklau-Madonnans huvud till bredden fyllt med hedniska ben

”Himladrottningen” eller Jungfru Maria är inte ett kristet koncept. Långt före kristendomens våldserövring av vårt land fanns nämligen Himladrottningen Frigg, som vi fortfarande firar varje fredag, och konceptet med madonna-bilder, eller tanken om en kosmisk moder och ett gudabarn, är förstås äldre än så. Ett flertal hedniska kulturer hade redan etablerat den, också inom konstens värld, långt långt innan kristendomen alls fanns, ja flera tusentals år tidigare faktiskt. Titta här, får ni se…

Det här är en bild från Egypten, 2200 år före kristus, ca 4300 år före vår tid, och den visar Isis och Horusbarnet, här omgjord till en faraos gestalt. Och i Norden fanns som sagt Frigg, med sin blå mantel som var stjärnhimlen (precis som i Egypten) och som spann molnen på Friggetenen eller Friggerocken, också hon en kosmisk modersgestalt, fast utan något spädbarn i knät.

Inte så konstigt då att 1100- och 1200-talets kyrkor i Norden fylldes av en typ av ”tronande madonna” eller just en ”Himladrottning” utan något Jesus-barn i knäet. Den vanliga kristna ikonografin under medeltiden såg inte alls ut så, för i Bysans till Rom, från Spanien till de Brittiska öarna skulle Madonnan avbildas med ett barn, och därmed punkt. Men – så gjorde man inte här… Viklaumadonnan, från en liten kyrka på Gotland, har ingen Jesus, men en bok i knäet. Hon studerar och bildar sig, men inte bara det – Hon har också fått hedniska tankar (!!!) vilket avslöjades i veckan.

Inuti denna statys huvud finns 3000 år gamla Hedniska ben, påstås det – Inga kristna reliker alls, men spår efter hedendom…

Hon är heller inte unik, eftersom det finns många andra tidigmedeltida ”maria” eller kanske rättare sagt bilder av Frigg som Himladrottning runt om i hela vårt land. Och att de alla saknar en drägglande, kladdig liten jesus, beror inte på att trä-barnet kommit bort eller förstörts, utan att statyerna faktiskt gjordes så – utan barn, redan från början..

Mosjö-Madonnan från Hälsingland är INTE kristen till sin Ikonografi. Hon har mycket mera gemensamt med Hedendom och Asatro, och kan visa oss hur bilderna av Frigg en gång såg ut…

Bekant är också vår nobelpristagare Heidenstams dikt om ”Himladrottningens bild i Heda” som talar om en annan, hednisk verklighet, långt före kristendomen tog över – Heda ligger i det Hedniska Östergötlands centrum i Tåkernbygden, inte så långt från Rökstenen – och dikten handlar om Folkungarna, den hedniska Julen och Friggs fortbestånd – alla vet att det är en hednisk dikt…

Åtta hundra julenätter såg jag tända sina ljus.
Barn,hör vad jag täljer!
Konungar kysste min fot.
Glömd sitter jag.
Damm höljer mig.
Bed mig ej om vad du har kärt,
ej om guld och ej om namn.
Gå, förnekare!
Blott hos den, som tror, sker under.

— —

Lär mig vörda så och besjunga
hela den stora, ljusa värld,
som står fylld av vingars surr,
ängar och berg och underbara,
ädelt visa människoverk.
Den har tro, för vilken mycket är heligt.

Det här är, som ni hör – ingen kristendom. Ingen gud och ingen jesus finns häri, men massor av Frigg, och Friggs visdom.

Men Viklau-madonnan, då ? Hur står det till med hennes huvud, egentligen ? I veckan gjorde en av historiska muséets konservatorer en häpnadsväckande upptäckt – hela madonnans huvud är fullt med Hedniska Tankar – för i henne finns ett bronsåldersfynd, och detta var hennes skalle proppfullt med, under alla dessa år sedan det sena 1100-talet, då hon gjordes..

Hela hennes inre är fullt med HEDENDOM – för hon har HEDNISKA TANKAR – därför sitter hon bara där och ler…

1:e konservator Håkan Lindberg berättar för Sveriges Radio att man kol-14 daterat en benbit och en linnelapp, som helt upptar madonnans inre. Tygbiten är från 1200-talet, dvs 80 år efter det att trästatyn gjordes, enligt dateringen, men inuti den ligger ett ben från bronsåldern. SR Gotland säger inte ens, om benet skall vara från ett djur eller en människa, eller var det kommer ifrån.

När jag hörde detta radioinslag, blev jag väldigt skeptisk. Kol-14 dateringar kan slå fel, och kan innehålla felmarginaler på 30-50 år. Dessutom är de sk ”destruktiva tester”, dvs man behöver en flisa av ben, trä eller något annat material som man vill åldersbestämma, och man måste förstöra detta sample under själva testet, som dessutom måste ske under rigorösa renhetskrav och kontroller. Vore det en metallbit, så vore det ju en annan sak. Då kunde man exempelvis använda spektrometer, ett non-invasivt test, som inte förstör bitar av originalmaterialet. Processen kostar pengar, men trots att testerna blivit billigare och billigare genom åren, är det inget Historiska Muséet eller RAÄ har råd med längre, beroende på hur prioriteringarna i den svenska kulturpolitiken ser ut, för Regeringens policy är ju, att det egna landets och folkets historia helt saknar varje form av relevans, om den inte kan kopplas till islam och kristendom, förstås, eller något utländskt, eftersom alla andra kulturer anses definitionsmässigt överlägsen den svenska, som skall vara underlägsen – för så har ju våra makthavare bestämt, närmast katolska i sin ”Multikulturella” iver.

Därför fick Viklau-skulpturen stå orörd i alla år, och man vet att det gjorts tre mycket noggranna kopior av den i senare tid, men vart de tagit vägen, vet ingen. De har helt enkelt slarvats bort, och nu kan Historiska Muséet inte hitta dem, utan måste be allmänheten om hjälp berättar 1:e konservatorn. Föga förvånande, med tanke på allt.

Katolicismens dyrkan av ruttnande likdelar, sk ”heliga reliker” är allom bekant. Delar av ruttna lik togs in i kyrkorna och dyrkades, medan man påstod, att detta skulle vara ”ben från helgon”. Många helgon visade sig ha två eller tre kroppar, har senare forskning bestämt, och alla påstådda ”helt äkta reliker av kristi kors” visade att detta kors var åtta ton tungt och fyra meter högt, samt fem meter brett. Därför är jag skeptisk emot dateringen av benbiten (djur eller människa, och från vilken del av Världen ?) så länge det inte kan redovisas i media, vad slags ben detta egentligen är. Kommer benbiten från Gotland ? Grävde man upp den ur ett lokalt bronsåldersröse – eller vad hände egentligen….

På Sicilien dyrkar katolikerna fortfarande bitar av ”den heliga Rosalia” – ett helgon som visade sig vara en get. Detta har forskare vetat ända sedan 1825 – då ”de heliga relikerna” först undersöktes, men ändå godkänner Påven och Katolska kyrkan fortfarande detta groteska bedrägeri. Jesu förhud – som också lär dyrkas i dagens katolska värld (dessa kristna är sjuka – jämför med dikten om Himladrottningen, och dess enkla naturreligion) finns i fem olika upplagor, vilket väl i så fall visar att det lilla barnet hade fem stora kukar, eftersom de måste vara äkta allihop… handel med förfalskade reliker pågår även i dagens värld, hör och häpna, och på nätet lär man kunna köpa tänder av helgon – eller Johannes Döparen för sådär 300 Dollar styck – närmast en struntsumma, jämfört vad man lyckades lura i folk på medeltiden – så det här är inget nytt..

Tester lär ha visat, att Johannes Döparen faktiskt såg ut såhär, av de ”helt äkta och autentiska tänderna” att dömaPåven är ju ofelbar sedan 1870 – och hans kyrka kan helt enkelt inte göra några fel, anser de kristna…

Handeln med Johannes Döparens ”äkta” tänder lär ha visat en förbluffande tillkomst...

Ja – sanna mina ord – dessa kristna, dessa kristna... Men – mysteriet med den tronande madonnan från Gotland var intressant – vad är det för benbitar hon faktiskt innehåller – och framförallt – varför ?

Dagens fall av ”Fnittra med Finkelsteins…”

Nu ger sig även den på alla vis förträfflige samhällsmedborgaren Simon Sorgenfrei vid Södertörns Bögskola in i debatten om den stolliga textilkonservatorn Annika Larssons försök att islamisera den svenska arkeologin, och med ytterst svag och tveksam vetenskaplig grund skapa ett slags PK-garanti för den islamisering av hela Sverige som pågår idag…. Hoppsan – jag menar Högskola, Södertörns Högskola skall det förstås vara, detta lärosäte med tonvikt på just säte – men jag kanske digresserar, för…

Att vikingar klädde sina döda i dessa vackra kläder säger nog något om just vikingatida gravskick, snarare än om muslimska. Gravgåvor är inte vanligt förekommande i muslimsk kultur, utan snarare begravs döda muslimer enkelt insvepta i ett tygstycke. Att sådana traditioner skulle vara inspirerade av Koranens paradisskildringar är en vågad och svårprövad hypotes. Mer sannolikt är att de begravde sina döda i de vackraste kläder och med de vackraste föremålen de ägde, i enlighet med inhemska gravskick. Vi vet heller inte om ägarna av dessa broderade tyger visste att dessa mönster kunde tydas som arabisk skrift. En enklare tolkning är att de helt enkelt tyckte de var estetiskt tilltalande.
En ytterligare reflektion man kan göra är hur vikingar gång på gång lockar till nytolkning och får fungera som projektionsytor för samtida värderingar och förhoppningar. Från det nationalromantiska artonhundratalets tappra krigare, över 1900-talets international businessmen, till det tidiga 2000-talets mångkulturella resenärer.

Just det. Vikingarnas kultur var inte en ”mångkultur” utan en Nordisk kultur. Vad Annika Larsson – som verkligen borde ha hållit sig till textilkonserveringen, ett ämne hon behärskar – inte uppmärksammat, är att källa efter källa konkret motsäger hennes teorier, som bara baseras på en eländig bandstump av vävt brickband, dessutom med den förmodade texten placerad spegelvänt och bakfram… Hur många Vikingar kunde egentligen läsa arabiska, och varför skulle de sätta ut bakvända textrader, om de alls kunde läsa ? Är det inte just som hedervärde Herr Sorgenfrei säger, att här inte alls finns några ”bevis” ?

MÖTE I HYPOTESDJUNGELN: ”Herr Doktor Finkelstein I presume ? – Ich bin der Onkel Kånkel !
Igår citerade jag Ibn Fadhlan, en av islams mest kända krönikörer från 800-talet, och Herr Sorgenfrei vet också att citera andra källor, som mycket utförligt bevisar raka motsatsen till vad Annika Larsson felaktigt påstår. Vikingarna omfattade inte alls islam, utan förde mycket aktivt krig emot just den religionen, på samma sätt som de bekämpade kristendomen. Sorgenfrei citerar det kända exemplet med Berd´aa i Norra Iran, en stad som intogs av just Vikingar, och nämner hur Gilamkusten upprepade gånger ansattes hårt av Vikingar – Gilamkusten är samma kust som Irans norra kust emot Kaspiska Havet, och därtill kan vi lägga alla 40 källorna i Harris Birkelands Kända Nordens historie i middelalderen etter arabiske kilder (1954).
Samtliga arabiska författare i den boken – krönikörer från 700-talet till 1200-tal, med geografer som Al-idrisi och även poeter som Al-Ghazal i spetsen nämner att Vikingarna hela tiden avvek från islam, och ivrigt bekämpade den. Även långt senare har detta varit känt bland arabiska historiker, och islamisterna har själva erkänt faktum – våra förfäder ville aldrig underkasta sig dem. 
Den safavidiske 1600-talskrönikören Amin Razi berättar exempelvis att vikingarna var så förtjusta i grisen att till och med ”de som konverterat till islam åt fläsk.”
– Simon Sorgen Frei, svensk religionshistoriker.
På samma sätt berättar förresten 900-tals munken Rimbert i Ansgar-krönikan, att de få personer Ansgar ens lyckades omvända gick tillbaka till att äta fläsk och dricka öl nästa Jul, och genast avsvor sig all kristendom, så snart de var för sig själva. Ifall det ens fanns några islamska konvertiter, bör även de rätt snart ha avfallit de också, för Julskinkan och Särimner vill än idag ingen äkta svensk avstå ifrån !
AVSLÖJAD ! SLUT PÅ UNDERKASTELSEN OCH PK-TUGGET….
Den eländiga utställning man nu satt igång i Enköping av alla platser – Sveriges mest Enahanda stad – kommer pågå lite till, men om den och andra PK-falsarier får så mycket framgång, återstår att se. Man kan jämföra med den ring, som arkeologen Linda Wåhlander hittade förra året — den innehåller visserligen en ädelsten med en arabisk inskription, men ringen bars inte ens på ett finger, utan vid en kvinnas smyckeskedja som en av flera hängande ornament (alltså något man häktade upp kjolen med) och kvinnan var svenska genetiskt sett och bar inte alls några arabiska kläder.

Vi tänker att antagligen är det någon som tagit hem den till kvinnan — — Ringen är inte använd som fingerring utan har hängt från spännbucklor, två metalldosor som håller upp en hängselkjol i den vikingatida dräkten, säger Linda Wåhlander.

Var ringen är tillverkad är svårare att svara på, men forskarna gissar att den är gjord någonstans kring Kaspiska havet.

Det behöver inte vara en arabisk ring, det kan vara en person som varit en muslim någon annanstans, säger hon.

Ring, Ring Ding-a-ling ! En enstaka inskription, betyder INGENTING ! Särskilt inte när ringen inte bars som ring, utan ingick i ”små nära ting” som man håller upp sin underkjol med… Hur många ”troende muslimer” skulle använda sin guds namn på det försmädliga viset, tror ni ??

Observera att Linda Wåhlander, arkeolog av facket, uttrycker sig betydligt mindre tvärsäkert än textilkonservatorn, vars vilda hypoteser inte är vetenskap, utan just hypoteser. Linda Wåhlander är heller inte främmande för flera tolkningar, och avancerad hypotesprövning, utan att försöka koppla till dagspolitik– och som sagt – alla islamska kopplingar är helt obevisade – de som bar föremålen kunde sannolikt inte alls läsa arabisk skrift…

 

SE UPP – Även DU kan bli STÄLLD INFÖR SÄRIMNER – och då är det kokta FLÄSKET sannerligen stekt…