Annika Larsson, textilarkeolog i ogjort väder, brer på tjockt med PK-floskler, trams och osakligheter…

För cirka fem dagar sedan publicerade den föga trovärdiga kvällstidningen Aftonbladet en löjlig artikel, som försökte göra gällande att ”Vikingarna skulle låtit sig inspireras av Islam” och som ville ge någotslags skev, sjuk legitimation för den ständigt fortgående islamiseringen av nutidens Sverige, utgående från fynd i gravar från yngre järnåldern.

Själv undrade jag genast vilken forskare det var som kvällstidningarna felciterat nu, och kom fram till att det var den här damen, Annika Larsson från Uppsala Universitet, vars uttalanden man i sedvanlig PK-anda feltolkat, förgrovat, förvanskat och överdrivit. Mycket snabbt hittade jag också den originalkälla de okunniga kvällstidningsjournalisterna byggt sin felaktiga artikel på.  Ingen kan betvivla Annika Larssons skicklighet som textilkonservator, men en hel del av de slarviga uttalanden hon givit ifrån sig på sista tiden framstår som fördomsfulla, grovt generaliserande och ”Pk-tänk” vilket islams profeter i vår samtid inte har varit sena att utnyttja, främst naturligtvis i det Socialdemokratiska och Löfvénska lägret.

Knäfall inför Herran eller bara lätt PK-noja ? Ja, döm själva… Textilkonservatorn på bilden lär ha sagt, att hon tror sig kunna ”bevisa” att Vikingarna ”lånade mycket från islam” – men VAR är de vetenskapligt hållbara bevisen för det påståendet ??

Bitar ur vävda brickband från Birkas gravar, allehanda bårder och klädesdetaljer med följande utseende skulle de vara uppbyggda enligt mönstret på bilden längre ned på sidan, men vad betyder i så fall det ??

Dessa mönster, skulle då enligt Annika Larsson ”i själva verket” vara arabiska skrivtecken för Imam Ali eller Allah (samtidigt ? – det verkar ju vara ”rena snurren”) och dem bar man på kläderna spegelvänt, bakfram och upp och ned, skriver hon också i en nyligen publicerad akademisk uppsats. Vad bevisar då det ? Bevisar det inte snarare, att man inte hade minsta hum om vad tecknen i så fall betydde, och hur de egentligen skulle läsas, dvs man använde dem bara som ornament, och inget annat.  Sedan åtminstone det tidiga 1900-talet har det varit väl känt för arkeologer och numismatiker att man grävt fram mängder med arabiska silvermynt med sk ”Kufisk text” ur både Gotlands och Svealands jordar…

Hundratals kilon med arabiska Silverdirhemer – mycket vanligare som nordiska fynd än i Iran, där de tillverkades, har grävts fram ur svenska gravar.. Men vad bevisar det ? Att man var muslimer… Nej KNAPPAST – däremot uppskattade man silver, och tog silvermynt som byte…

Med Annika Larssons sjuka och förvända logik, skulle i så fall denna Bronsbuddha från 600-talet, funnen på Helgö i Mälaren, innan Birka ens fanns till och var grundlagt, tyda på att befolkningen där otvivelaktigt var Buddhister allihop, eller ofrivilligt låtit sig inspireras av Buddhismen… Nej, inte alls – man kan bara inte tolka fornfynd på det sättet, eftersom det vore helt absurt, och visa på en fundamental okunskap och brist på förståelse på hur dåtidens handel med flera mellanled antagligen fungerade…

Den här statyetten bevisar INTE ALLS att 600-talets Ekerö-bor var Buddhister eller Thailändare.. sådant är bara övertolkningar och RENT TRAMS….

Och med samma logik som Annika Larsson, kunde man i så fall hävda att denna mönsterstickning från svensk nutid otvivelaktigt ”bevisar” att en bärerska med detta hårband måste vara Hårdrockerska och Dödsmetall-freak (hon lyssnar antagligen på Gene Simmons, det fula stycket, och ni vet ju vad det innebär enligt Siewert Öholm på sin tid…se gårdagens inlägg) – Jag menar – kolla bara in döskalle-motiven i de dekorativa blommornas mitt, så förstår ni ju ”helt säkert” att detta är ett solklart fall av ”ideologisk påverkan”, eller hur, för hör här själv hur Annika Larsson svamlar, pratar strunt och diskuterar ren smörja

sk ”bevis” för satanistiska sammansvärjningar och döds-kult på symöten i dagens Sverige, eller ett nytt fall av Imam Alis namn med arabiska skrivtecken, ja döm själva…

Läs exempelvis detta extra noga:

Att som så ofta påstå att orientaliska föremål i vikingatida gravar enbart skulle vara ett resultat av plundring och handel österut håller inte som förklaringsmodell, eftersom inskriptionerna förkommer i typiskt vikingatida dräkter som har sin motsvarighet i bevarade bilder av valkyrior, säger Annika Larsson, forskare i textilarkeologi vid institutionen för arkeologi och antik historia vid Uppsala universitet.

Vad som sägs här, är BULLSHIT. ”Snarlika tecken” som ”har sin motsvarighet” i helt andra bilder med helt annat innehåll, är INGET gångbart bevis, det heller…

Och man babblar och tramsar vidare:

Det var i samband med arbetet att återskapa textila mönster inför utställningen Viking Couture på Enköpings museum, som forskarna upptäckte att de vävda banden innehöll äldre arabisk skrift, kufiska tecken, som åkallar både Allah och Ali. De kufiska tecknen fanns under vikingatiden i mosaiken på gravmonument och mausoleer i framför allt Centralasien. Liknande kufiska tecken återkommer i gravdräkterna i vikingatida kammargravar på centrala platser som exempelvis Birka i Mälardalen, men också i båtgravar i trakterna kring Gamla Uppsala.

Visst, med tillräckligt mycket tolkning av symboler, kan man se exakt vad man vill se – och förekomst av identiska symboler, betyder faktiskt INGENTING, vetenskapligt sett..

Titta på den här bilden av ett par gorån, en typ av kaka från Skåne som leder sina rötter till medeltidens början, skapade med en helt modern typ av goråns-järn, som min gamla farmor brukade använda:

Ja, kära hjärtanes, och ”är det inte förfärligt, så säg” mina söta små läsare. På bilden syns det ju TYDLIGT att de till synes så läckra och oskyldiga små bakverken är märkta med 1) En TYR RUNA – alltså exakt samma symbol som NMR, den sk ”Nordiska Motståndsrörelsen” använder och 2) dessutom en upprättstående Algis-runa – en annan symbol som förekommit i dylika sammanhang.

Problemet är förstås bara, att min gamla farmor inte alls var nazist, och knappast med i NMR heller, inte runkunnig, och helt omedveten om ens själva närvaron av dessa symboler.

800- och 900-talets människor i den sena järnålderns Sverige kan mycket väl ha resonerat på helt samma sätt – och för Anna Larssons floskler finns fortfarande inte ett enda hållbart bevis – allt vi har är bara hypoteser, generaliseringar, övertolkningar och inget annat !

Vidare skriver hon dumheter som:

– I Koranen står att man i Paradiset bar kläder av siden, vilket tillsammans med textbandens inskriptioner kan förklara den utbredda förekomsten av siden i vikingatida gravar. Fynden finns i samma utsträckning i både mans- och kvinnogravar. Förmodligen var det vikingatida gravskicket påverkat av islam och tanken om ett evigt liv i Paradiset efter döden, säger Annika Larsson.

Förmodligen, skulle jag vilja säga, är Anna Larsson själv kristen, och en mycket inskränkt och fördomsfull människa. Föreställningar om Evigt Liv och så vidare finns i ALLA religioner, och den tanken kunde Nordborna mycket väl ha kommit på själva, helt utan Monoteistisk påverkan. Redan på Bronsåldern trodde man på ett evigt liv i form av solens återuppvaknande om våren, evigt likt solskivans kretsgång över himlen, årstidernas och årshjulets rytm, och så tror många hedningar än idag. Och på Bronsåldern fanns INGEN islam, och INGEN kristendom heller, det måste vi i alla fall anse bevisat…

Förklaringen att siden i gravar skulle tyda på ”paradistro” är också BULLSHIT och inget annat. ”Förmodligen” skulle man lika gärna kunna anta, att siden var ett dyrbart, importerat tyg, som man ville hedra sina döda med. Hela tiden utgår textilkonservatorn från Uppsala från omedvetna generaliseringar som inte har ett dyft med seriös vetenskap och arkeologi att göra. Hon faller för myten om att just svear och nordbor skulle vara sämre än alla andra kulturer runt om i världen, och att ”Allt måste komma utifrån, inget kan de skapa själva” som så länge härjat i svensk kultursyn och svensk historieundervisning. Jämför med den fd Statsministern Reinfeldts bekant tal i Södertälje, och så vidare. Att uttrycka sig så om sin egen kultur är grov rasism, och ingenting annat – och för övrigt finns det tjogtals historiska källor just från Vikingatid och Yngre Järnålder, som bevisar, att Vikingarna inte alls ”tog intryck” av islam, utan tydligt och klart tog avstånd ifrån allt vad islam hette, och till och med hade sådant gravskick, att de skarpt avvek från Koranens regler.

Bara för att en del vikingatida gravar är skelettgravar, eller till och med kammargravar av en typ, som lånats från det hedniska Ryssland, behöver det inte alls betyda att de gravlagda i dem var kristna eller ens mohammedaner, det vet alla seriösa och sansade arkeologer, eftersom skelettgravar förekom blandat med brandgravar också under stenålder och bronsålder, och för övrigt har gravskicken i Norden alltid varierat.

Ibn Fadhlan, den kände arabiske krönikören som mötte Ruser eller Nordbor vid 800-talets Volga, skrev däremot i en berömd passage såhär:

Bredvid mig stod en man av rus-folket och jag hörde honom samtala med tolken som jag hade med mig. Jag frågade denne vad han hade sagt till honom. Han sade: ”Han säger: Ni araber är verkligen dumma! Ni tar den människa som ni älskar och ärar mest, och stoppar ned honom i jorden och insekter och maskar äter upp honom, och låter hans lik långsamt ruttna sönder. Vi däremot, bränner honom i eld på ett ögonblick och han far omedelbart till gudarna och förenas med dem”.

Sedan brast han ut i ett högljutt skratt. Jag frågade varför och han svarade: ”Av kärlek till honom har Gudarna sänt en vind, som tar bort honom på ett ögonblick”. Och faktiskt, jag kunde själv se med egna ögon att allt detta var sant; och att det hade inte gått mer en kvarts timme, förrän skeppet och hästarna, de kostbara vävnaderna och alla andra skatter som låg där och mannen och kvinnan han älskade hade blivit till fint stoft, och små sotflagor, som dansade omkring oss i luften, och de omkringstående sa, ”Nu är allting bra igen. Vi Nordbor fruktar inte döden, för i den kommer vi att förenas med Gudarna och dem vi älskar, och endast vårt namn och rykte lever för evigt härnere, medan vi själva får se gudarnas ansikten och dela deras verklighet…”

Betyder då detta stycke att ”Vikingarna skulle ha låtit sig inspireras av islam” ? Hur i Hels vite kan man ens se eller uppfatta texten så ?? Tvärtom sägs det här rent ut, att man tyckte att Islam var en förkastlig religion, som man inte alls ville ha och omfatta, och att man hade radikalt annorlunda seder för det mesta. Och nöjd gick man till sina fäder. Gack du ock och gör sammalunda, o fåvitske läsare, när DITT liv är slut…

Vad vet en kristen textilkonservator om Hedendomens sanna natur och väsen ? Inte ett dugg, eftersom hon själv är helt frikopplad från den i sitt tänkande…

Annonser