På Tors namnsdag: Tre dikter om TOR och Hammarslag ur den svenska litteraturhistorien…

STRIDSGUDEN (av Verner Von Heidenstam, svensk Nobelpristagare, 1915)

Från trollets dotter vände Tjalve hem
med springande steg till sin glömda hjord,
men segnade tåpig och blek på knä.

Tor själv, hans väldige herre,
bred över bröstet, satt på klippan
och täljde en vallarestav.

Han log i sitt röda skägg.
”Träl,” sade han, ”frukta ej !”
På bänken ligger hammaren glömd,
ty markerna våras och blomma.

För att allt på den gröna jorden
skall gå sin gång och allt få sitt
och unga hjärtan bulta samman
gärna någon stund ibland
vi bistra kämpar vakta getter…

 

Samerna fortsatte att dyrka Tore-Karl eller Horagalles in på 1600-talet

 

HAMMARSLAG (av Bertel Gripenberg, Finland, 1928)

Det knackar, det knackar som skarpa hammarslag.
Det knackar oavbrutet, det knackar natt och dag
Det knackar på stranden
Det knackar i skog
– det ljudet över landen
Det känner du nog.

Det knackar av maskingevär,
en arbetets sång.
Ett arbete som löser oss, ur
träldom och ur tvång.
Vi hamrar oavbrutet
och taktfast och fort
och segt och oförtrutet
blir arbetet gjort !

Det knackar oavbrutet, som skarpa hammarslag
Det är vårt Rikes grundval, som läggs nu här i dag.
Vårt land som skall tryggas
med ordning och med lag
i strid och storm ska byggas
med hårda hammarslag !

 

LUGNT (av Nils Ferlin, 1957)

Nu ljuder i huset – en vinterdag,
en snickares kloka hammarslag.
Jag sitter och lyssnar och tänker så:
Det är buller men inte buller ändå.
Det är någonting verkligt, någonting tryggt
i allt som är obestämt och förryckt.
Lugnt ljuder i huset en vinterdag
en snickares kloka hammarslag.

På TORS Namnsdag – Hur man scannar en runsten

Idag har Asa-Tor själv namnsdag, om vi får tro den svenska, nutida almanackan, och det har Tore med, ser jag i min kalender. Visste ni att språkforskarna har kommit fram till, att Tore betyder ”Tors Gode” eller präst, om vi tror på den teori som säger, att det förkortade efterledet kommer ifrån ordet ”Wihar” eller upprätthållaren av ett hedniskt Vi, likt den ”Sibbe Vi-vari” som nämns på Rökstenen ?  Mer än 15 000 Tore finns i landet, och tillsammans med alla Torsten, Torkel, Torbjörn, Tormod, Torborg, Tora och alla andra varianter av människor, som uppkallats efter Tor, så finns det hundratusentals människor i Sverige som följer Nordiskt Namnskick än idag. Knappt 5000 av tio miljoner har vågat ta Asagudens namn åt sig själva, vilket aldrig någonsin varit god sed, och något som aldrig förekom före 1780-talet, som sagt. De som följer Nordiskt Namnskick vinner ännu, med mer än  20 mot 1 !

På det såkallade ”Mariatorget” i Stockholm står TOR SJÄLV staty. Där finns inga kristna Marior ! Borde det inte snarare heta ”TORS TORG” ?

Vi äro tusenden kan vi Hedningar och asatroende med rätta säga, nuförtiden – och Tor är inte för inte det arbetande folkets Gud. Själv har jag tillbringat hela dagen med hårt arbete – precis som vanligt – det är mitt sätt att hedra Tor. ”Der arbeiter tanzt nicht – er schwitzt !” säger ett ordspråk från ett nära grannland. ”Arbetaren dansar inte – Han svettas !

Frid åt stugorna ! Krig mot palatsen !! Tronen, Altaret och Penningpåsen – låt TOR dräpa dem alla !!

Själv kände jag en man som hette Tore en gång, och det var ett verkligt rödskägg. Det sägs, att den som väljer en viss Gud till Fulltrui eller Fulltrogen, vilket innebär att man helt och fullt kommer att lita till den Gudens kraft – för er som inte är Asatrogna – kom ihåg att jag blott gör en kortfattad förklaring av begreppet – den personen kommer också att småningom likna den gud man tillber. Odens trogna är ofta vandrare, intellektuella och rent av klädda i ”sidhatt” likt den förklädde själv. Tors människor har rött hår, blå ögon och är ofta burdusa till sätter, ja bönder och fria män. Tor är för karlarna och de fria, men Oden för Jarlarna – fast det visste ni väl redan ? Tyrs trogna saknar kanske något finger eller en hand, för de får ofta skador i strid, eller arbetar rent av inom rättsväsendet. Frejas fulltrogna känner vi allihop, och hur de ser ut och klär sig eller agerar brukar alla lägga märke till… Frejs män är fredliga till sättet, och vanligare på landet än i stan, medan de som följer Skade i fjällen, kan likna ”armbryterskan från ensamheten”.

Till sist ska här sägas, att jag själv inte är Fulltrui åt Tor, men att jag gärna följer honom. Polyteist och Hedning som jag förstås är, har jag Flera Gudar och flera influenser, även om vissa av er läsare är fullständigt oförmögna att förstå detta

”Vi äro tusenden !”

Något annorlunda är de nyheter, som möter oss från Bornholm, där Runverket och vem om inte Laila Kitzler – som minsann är Hedning hon också – hon har varit det i alla fall – har beskådat en scannad runsten i St Kuds Kyrka i Rönne, Bornholms huvudstad. De kristna hundarna har murat in den i en kyrka, och lokala präster har i lång tid hävdat att runstenen är falsk, men nu har man avslöjat deras lögner.

Runstenen sitter inmurad i en valvbåge, och kan inte undersökas. Precis som flera kyrkor i Sverige har St Knud i Rönne byggts genom kristen vandalism och uppsåtlig förstörelse av alla hedniska stenar man kunnat hitta, och för att dölja vad som skett målade man i en felaktig text, som gjorts av någon som inte alls visste vad han eller hon pysslade med. På så sätt kunde de kristna på ön lura Runologerna i flera årtionden, och falskeligen uppge att krykan inte alls vore byggd av hedniska stenar.

Men – med modern scanner-teknik – som bland annat används inom flygfoto och vid byggandet av 3D modeller för arkitektur och annat – kan man nu bevisa sanningen. Stenen är verkligen äkta, och inte bara det – man har hittat en till sten på Svaneke kyrkogård i närheten, som antagligen är av samma ristare. Stenarna på Bornholm uppvisar tydliga drag som mycket påminner om dem i Uppland – och tros vara från samma tidsepok, dvs sent 900 tal och tusental. Sådana runstenar har också påträffats på Gotland och Öland, och visar bortom all tvekan, att dessa öar tillhörde Sveariket, eller  åtminstone var besökta och koloniserade av Svear.

Sanningen segrar till sist !

 

Här var det inga Vikingar som ”låtit sig inspireras av islam” eller kristendomen, som en del PK-lögnare skriver. Och förresten – Annika Larsson – vars ”fynd” jag skrivit mycket om på sista tiden – har idag offentligt fördömts av Uppsala Universitet, enligt vad sajten ”Projekt Allmogen” avslöjar idag – på Tors Namnsdag och allt !

Även Nät-tidningen Svensk Historia har bekräftat, att Annika Larssons påståenden är falska

I rest my case. My work is done. Det var av mig – och endast mig – ni fick höra det allra, allra först. Nu är mina misstankar bekräftade.

Tor Hjälpe ! och skydde för alla land…. Hell Tor !

Åter en dag, i arbetets ära och glädje. Vid slutet, står segern !!