Vilket samfund ska DU välja ?

Om du nu verkligen bestämt dig för att bli Asatroende, och gått ur Svenska Kyrkan – vilket 40 % av invånarna i detta land redan har gjort – så finns där förstås ett otal samfund, små eller större, som du kan välja på. Inte alla är öppna för vem som helst, eller Exoteriska, som det heter med en teologisk term. En del är Esoteriska, dvs de har ett begränsat medlemskap, och jag för min del ser inget orätt i det, eftersom vi faktiskt har en fri föreningsrätt här i landet enligt lag, och den innebär bland annat att det är medlemmarna i ett samfund, en förening eller någon annan grupp som sätter reglerna för medlemskap, och inte några utomstående.

För egen del tycker jag också att det är mindre intressant att diskutera skillnader i teologi, ceremonitexter eller något ditåt, hur man uppfattar det gudomliga eller andra kanske – för nybörjaren – subtila skillnader i Asatrons Värld, som det i alla händelser tar år att begripa, eftersom man måste ha varit med om ganska mycket, för att ens kunna ha några praktiska referenser till sådant. Hedendomen i alla sina former är icke för envar, och den blir det aldrig heller, är jag rädd, eftersom det ibland behövs både förnuft och förmåga för att begripa slika ting.

Jag ska därför inte gå in på en del saker, som de mer än 700 utövarna inom Samfundet Särimner som i åratal har organiserat Hedningar i Polisväsendet, Rättsapparaten, Offentlig förvaltning, Näringslivet, Militären och våra Blågrismyndigheter – förlåt jag menar naturligtvis Blåljusmyndigheter – för överallt, också i de högsta politiska kretsar som alls finns, har detta hemliga samfund redan vunnit insteg, likt Oden över Jarlarna. Mycket litet är känt om samfundets struktur, förutom att man endast kan bli invald på livstid – och har man en gång gått med, så finns det ingen chans att utträda eller avsäga sig medlemskapet – och att man måste bli invald på rekommendation av två andra kända brödrar eller systrar, som när som helst kan dyka upp, och identifiera sig med hemliga handslag och hälsningar, ungefär som frimurarna. Dessutom finns det inga avgifter för att alls vara med, och Särimner vänder sig inte alls till vanligt folk, utan bara till topparna i samhället, och alla med någon som helst form av ”cred” eller inflytande, inför det slutliga maktövertagande som snart ändå kommer. Det finns ingen styrelse, ingen maktapparat, inget högsta råd, ingenting sådant. Allt som finns, är att vi litar på var och ens goda medborgarsinne och klara förstånd, för det är ju därför man blir invald.

Rykten går redan om Donald Trump, George Soros och Vladimir Putin. Endast Frej och Vanerna känner det rätta svaret.

Bara så att ni vet vad som väntar. ”Du ser inte Särimner, men Särimner ser dig” som vi brukar säga, och ”En gång skall du hans tryne få skåda...”

”U can’t touch this ! U can’t touch this !”

Men utöver det – och om vi nu vänder oss till Karlarna, men inte till Jarlarna, så att säga – eftersom det råkar vara Tors Dag idag, som alla Torsdagar. Jag ser samfundstillhörighet mest som en praktisk fråga, i alla fall om vi håller oss till de Exoteriska eller öppna samfunden.

En del samfund – som ”fornsedarna” till exempel – har ingen klar policy när det gäller avståndstagande från droger. En del av dem blandar hela tiden in det i sina ceremonier, men jag utgår från att man ska följa svensk lag – gott förstånd och medborgarsinne, som sagt…

Nordiska Asa Samfundet, som nu har 730 medlemmar eter vad jag hört, tycker som jag i den frågan, och därför passar det samfundet mig.

Jag anser också att det är onödigt med blodsoffer i människoblod eller liknande, om så bara i symbolisk form. Fornsedarna tycker inte samma sak, för deras ceremonier har påfallande ofta urartat alldeles, utan att de som skulle leda alltihop avbröt det hela, och stoppade vansinnet”Forn sed” och de som omfattar det skämmer ut oss allihop med sitt självskadebeteende. Vad de gör är ovärdigt, och många av oss anser att det inte har med Hedendom att göra.

Inte heller ser jag någon mening i djuroffer, eller vad man vanligen tänker sig med detta ord. Många svenskar jagar älg, och vi fiskar också, och ifall någon fiskare eller jägare nu offrar en älgskånk eller två till Skade och Ull, eller en gädda, kanske – må det väl vara hänt, men detta är lång väg från fornsedarnas ständiga groteskerier. Jag äter hästkött, dricker öl och lagar svartsoppa. Jag tror inte på någon allsmäktig gud ens i det fördolda, och därför säger jag återigen, att Nordiska Asa Samfundet passar mig bäst.

Det är trots allt det största i sitt slag någonsin i hela Norden, förutom Asatrufelagid – som utövar Asatro och ingenting annat – på Island

Att bekänna sig till Asatron är ett livsval, i enlighet med det begrepp som kallas Tru, eller Trua, alltså  att vara trogen, eller trofasthet. I sin nutida form handlar denna filosofi inte heller om att vara ”forn i huvudet” eller något föråldrat, antikverat, statiskt och inte längre aktuellt, som ordet ”forn” antyder. Överallt i hela världen, används termen Asatro om vår tro, grundad i den nordiska kulturen, och därför är det meningslöst, dumt och kontraproduktivt, att införa nya termer som betyder något helt annat. Tro är också något helt annat än ”sed” som bara betyder en inrotad vana, eller en tom, mekanisk upprepning, som man bara slentrianmässigt utför, utan att ens förstå varför. Detta är raka motsatsen, till vad verklig tro innebär.

Dessutom är jag demokrat och liberal, för egen del. Det innebär bland annat, att jag tror på det som kallas parlamentarism, i dess moderna mening, trots att det begreppet har mycket gamla anor i Norden. Det syns bland annat i den gamla tingsordningen, och det innebär – som jag tolkar det idag – att jag tar avstånd från alla rörelser, som försöker förändra samhället med våld, eller ”göra revolution” på våldsamt vis. ”fornsedarna” ser det inte på samma sätt, utan omfattar härskartekniker, utomparlamentariska metoder och omhuldar och hyllar vissa totalitära partier och maktgrupperingar. Sådant vill jag inte vara med om, och oavsett om man anser att religion och politik bör hållas strikt åtskilda (det är egentligen också min åsikt, men ingen av oss lever i ett elfenbenstorn, vi måste ta hänsyn till och anpassa oss till samhället runt omkring oss – det är just det som menas med ”medborgarsinne”) så måste vi visa, att vi kan styra oss själva med parlamentariska metoder. Det innebär land annat, att man inte kan neka någon tillträde till ett öppet hedniskt samfund, enbart pga dennes eller dennas politiska åsikter, eller för att den personen röstar på ”fel” Riksdagsparti. ”Fornsederiets” vänner – ca 40-50 till antalet, efter de säkra uppgifter jag har – håller inte med, men det gör Nordiska Asa Samfundet, som inte heller utesluter folk pga hudfärg, läggning eller andra ovidkommande faktorer, för så länge vi befinner oss inom lagens och parlamentarismens råmärken, anser jag för min del att var och en må svara för sin politiska uppfattning själv.

Jag bekänner mig heller inte till någon ”partilinje” ifråga om smak eller estetik, samt detta som kallas yttrandefrihet. Somliga ser inte saken på samma sätt, utan vägrar att låta enskilda kritisera andra religioner, kommentera dagshändelser eller försöker inskränka den individuella yttrandefriheten med andra – och betydligt solkigare – metoder. Själv anser jag att sådant är sorgligt, ja patetiskt rent av; och mot allt vad hedendomen någonsin stått för. Att vara Hedning är att vara hänvisad på sig själv, naturen och makterna.

Att vara hedning är att stå i ständig opposition, ständig utveckling. Det är ett ständigt växande och lärande, med evigheten som mål. Det är människoandens seger, gestaltad genom ett folks historia, och  ett kulturellt temperament. Det är friheten att leva, friheten att själv kunna välja.

Välj vad ni vill, men välj med denna insikt, och välj styrka och frihet !

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s