Två Kriminella arresterade för Kulturarvsbrotten i Bergen

Bergensavisen och en rad andra danska och norska media meddelar idag att 2 personer gripits och just nu sitter i ”Grundlovsförhör” för sitt skändliga dåd emot Universitetsmuséet i Bergen i Augusti i år, då över 700 ytterst värdefulla föremål från Nordisk Vikingatid stals, genom att tjuvarna helt fräckt beredde sig tillträde till museilokalerna genom ett öppet fönster. Inte ett enda knyst om saken har hittills hörts i svenska media, vilket förstås är betecknande för hur ”Landet Löfvén” från officiellt håll numera ser på de Nordiska folkens gemensamma arv…

De som stjäl ifrån ett helt folk, och försöker ödelägga dess historia, måste logiskt sett få lagens strängaste straff…

 

Jag har förstås skrivit om saken tidigare, då attentatet emot allas vårt kulturarv skedde, men ändå skriver svenska media inte en enda rad… Frivilliga har agerat. Efterlysningar har gått ut på internet. Hela universitets- och högskolevärlden har ställt upp för att försöka få tillbaka de oersättliga skatterna – utom i Sverige förstås... Mängder av enskilda, både norrmän och danskar har trätt fram och berättat hur mycket vårt kulturarv betyder för dem, och uttryckt sin avsky och hat emot det som hänt – och det man tillåtit hända, för hur alla larm mystiskt nog blev bortkopplade den aktuella natten, är inte helt förklarat än så länge. Kanhända var det ett ”inside job” där kriminella utifrån fick hjälp av flera personer med anknytning till muséet, även om vi kanske inte ska spekulera kring detta. Den norska Polisen är också extremt förtegen om vad som hänt, och hela häktningsförhandlingen hålls bakom lyckta dörrar, vilket är mycket ovanligt efter norska förhållanden.

Två personer har nu häktats, och dessa ska ej ha funnits i det norska kriminalregistret tidigare, men har kunnat spåras och identifieras via DNA-spår, som säkrades i September, skriver man. Detta tyder på, att båda förövarna kan vara utlänningar, som nyligen tagit sig in i Norge i avsikt att begå brott. De kriminella riktade sig tydligt och klart in på att stjäla och förstöra föremål från Norsk järnålder, i synnerhet Vikingatiden – och vad som skett utgör således hatbrott. Huruvida det också finns religiösa motiv bakom hatbrotten, och om man försökt rikta sig emot Asatron är dock inte klarlagt för närvarande, men för egen del tror jag att sådana motiv inte kan uteslutas. Enligt norska media är fängelse det lägsta straff som kan komma ifråga, hur lång fängelsetiden för de nu gripna i själva verket blir, återstår väl att se.  Två tredjedelar av stöldgodset är återfunnet, men många oersättliga föremål saknas fortfarande.

Den ene förövaren, en 41-årig ”småkriminell” som agerat hälare, och gömt delar av stöldgodset, påstår lögnaktigt nog att han skulle vara oskyldig, och om den andre gärningsmannen vill man inte avslöja några detaljer alls, vilket också kan tolkas som att det rör sig om en utländsk medborgare. I de Nordiska länderna har vi inga Sharia-lagar, och hugger inte händerna av tjuvar, som man gör på många andra håll i Världen..

Men vilket straff ska de, som försöker förstöra ett helt lands historia och kulturella identitet, egentligen ha ?

Borde det inte röra sig om något mer än blott och bart fängelse i ett antal år ? Åtalspunkten här lär vara ”grovt häleri” och flera punkter kan möjligen tillkomma… För inte så länge sedan gjorde man såhär med folkförrädare och framförallt folkförräderskor i Norge.. ”slik gikk det for dem” som det heter på Norska…

Man klippte helt enkelt håret av dem, och rakade dem flintskalliga, och den förlust av medborgerligt förtroende som de här förrädarna fick, var sannerligen mycket välförtjänt. I andra länder – bland annat Italien – gjorde man såhär:

Folkförrädarsvinen hängdes upp och ned, som ni kan se. Så gör man visserligen inte nuförtiden, eftersom Norge är en modern rättsstat, och inte längre har några sådana här straff i lagboken, men den skam och den smuts, som för evigt låder vid de här personerna man nu gripit, kan nog inte tvättas bort så lätt. Det norska folket har ett långt minne, och förövarna gör nog säkrast i, att i fortsättningen hålla sig långt, långt borta från de Nordiska länderna och deras ursprungsbefolkning.

 

”Jag spår fördärv…”

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s