Spridda anteckningar och SLUTLIKVID i Fallet Larsson…

Annika Larsson, den föregivna textilarkeologen från Uppsala, vars uttalanden har bringat hela Uppsala Universitet i vanrykte, har nu blivit föremål för allt fler och fler reaktioner från både internationellt erkända experter och vanligt folk, som alla kräver hennes avgång från sin post, eller i alla fall disciplinåtgärder från Universitetets prefekt och högsta ledning. Med tanke på alla lögner och falsarier hon åstadkommit, bland annat i form av en utställning i Enköping och ett ”kommunikationsprojekt” som uppges ha blivit finansierat av Riksbankens Jubileumsfond, är det nog bäst att hon helt stängs av från den akademiska världen tills vidare. Någon sådan finansiär kan hon nog knappast räkna med i framtiden, och det bästa vore väl, om den här sortens mycket egendomliga sponsorprojekt upphörde.

Insändare har skrivits även i lokaltidningar som Gotlands Allehanda, och överallt konstateras det, att vad som har tillåtits ske är ytterst pinsamt för Uppsala Universitet.

Underligt nog tillåter man fortfarande, att Annika Larsson får fortsätta att sprida sina lögner till och med inför Gymnasieklasser och skolbarn, efter vad det har visat sig – istället för att stänga av henne från flera guidningar på det lokala museum i Enköping  – Sveriges mest enahanda stad – som är det enda, som överhuvudtaget vill befatta sig med hennes falsarier. Till och med eleverna i klass SA17b har ställt frågor om hennes mönsterförfalskningar, och Annika Larsson påstås då ha svarat, att Vikingarna ”absolut” kunde arabiska. Hon har också fortsatt ljuga om att ”alla Vikingar var vita anhängare av islam”, och att ”de förberedde sig för ett evigt liv i paradiset”, att ”idén om Valhall skulle komma från Islam”, ”Att Oden i själva verket var arab” och andra minst sagt ytterst märkliga uttalanden, som visar att hon inte alls är påläst om sitt ämne, än mindre vet vad hon pysslar med.

Låt oss bara summera vad vi vet om Annika Larssons falsarier hittills:

  • Annika Larsson tog ett brickband eller en textilbård från ett helt annat fynd, som inte var hennes eget och omtolkade det
  • Hon förtjockade och förgrovade bandets bredd till det dubbla, och lade till mönster som inte alls fanns där
  • Mönstret fanns redan i en Norsk grav från 500-talet, och då fanns inte Islam. Ändå påstår Larsson rent ut, att det skulle stå ”Ali” eller ”Allah” på bandet
  • Typografin man i så fall använt, användes först på 1500-talet.
  • Dessutom är bandet anbringat upp och ned och bakfram på det tygstycke, som hittats i Birka

Det har också klarlagts av forskare i USA, att bokstaven A inte alls finns med i det helt nya ”klipp och klistra” version av ett brickband med 500-tals mönster Annika Larsson satt ihop. Alltså är det fullständigt osannolikt, att det ens skulle gå att tolka in orden Allah eller Ali även i den förfalskning hon försökt tillverka. Texten finns där inte överhuvudtaget, men ändå fortsätter hon att rakt fram ljuga inför Skolelever i Enköping, och detta skall alltså numera kallas ”kommunikation”

Visst, slarvfel i vetenskapliga uppsatser kan ibland förekomma, men är allt detta verkligen ”slarv” ? Det finns en mycket berömd princip inom vetenskapsteorin, som kallas för Occams Rakkniv, efter en engelsk 1200-talsmystiker. Occams rakkniv säger bland annat, att om man finner en hel del slumpvisa fel eller iakttagelser, liksom i Annika Larssons helt förvridna argumentation om vikingatiden, är det oftast så att det finns en enkel förklaring bakom alltsammans. Larsson ljuger. Hon har helt enkelt hittat på alltsammans.

Inom ramen för ”kommunikationsprojektet” har man dessutom tillåtit, att hon kontaktat ett flertal extrema islamistiska sajter i utlandet – i vad syfte det skett, är högst oklart, men det höjer ju inte precis Uppsala Universitets anseende, om man ser, att en av dess ”forskare” låter sig intervjuas av islamska extremister... Visste man inte bättre, skulle man i Cccams anda anta, att Larsson själv är islamsk extremist, och kanske via giftemål eller liknande har en nära personlig koppling till sådana kretsar…

En RASISTS ansikte ? Ja, vad ska vi väl tro.. ?

En som också har sett skandal-utställningen i småstaden Grönköping – förlåt jag menar naturligtvis Enköping – är den kristna textilarkeologen Linda Wåhlander, som inte torde vara helt obekant för Hedniska Tankars regelbundna läsare. Henne har jag ju själv träffat och resonerat med, bland annat kring det faktum att flertalet av Sveriges mycket få yrkesverksamma textilarkeologer faktiskt är troende kristna, och därför inte objektiva. Deras forskningsfält har oftast helt inskränkt sig till medeltiden och enbart kyrkliga textilier, och därmed är ju den kristna kopplingen och fördomarna emot Asatron och Nordborna som gror i dessa snäva kretsar fullt begriplig, även om det inte är någon ursäkt för Larssons lögner.

Linda Wåhlander nämner att Larssons uttalanden är ”märkliga” minst tre gånger i sin artikel, även om hon förstås inte vågar kritisera en känd kollega alltför öppet. Hon får se, hur Larsson förvridit klädfynd av kvinnodräkter, försett dem med djurmasker och sedan ställt ut dessa såsom varande ”äkta” vikingafynd – och Lindaa lovar dessutom att ”återkomma” till det fullständigt ovetenskapliga bakom djurmaskerna. Lögner om Odens ursprung, baserade på Snorres kristna undanflykter om Asarna som ”Asiamän” har för länge, länge sedan sopats bort av fullt sansade etymologer.  Wåhlander slutar sitt eget blogginlägg med att konstatera att:

Hon kunde i det här fallet även presenterat brickbanden bättre och vetenskapligt utan att använda det för att vara ickenationalistisk. Då blir vikingatiden bara politik! Hennes önskan om brygga mellan forskning och allmänheten blir för svag helt enkelt och ett underskattande av den allmänhet som redan är intresserad och kunnig.

Larssons argumentation är inte icke-nationalistisk, utan djupt rasistisk. Hon utgår inte från rena fakta. Hon påstår, att Nordborna inte skulle kunna skapa en religion själva, utan tror naivt – och helt utan argument i sak att ”allt måste komma utifrån”.

Låt oss göra tanke-experimentet, att vi istället för ordet ”Vikingar” eller ”Nordbor” sätter in det i vissa kretsar så fruktade N-ordet eller ordet Neger i Larssons ”argument” istället:

Då låter det såhär, och därmed blir hennes mycket tydliga rasism avslöjad:

  • Negrerna kunde inte skapa något själva
  • Negrerna lät sig inspireras av islam
  • Negrerna trodde på det islamska paradiset osv osv

Hela Larssons grova rasism, riktad emot oss svenskar, bygger på en argumentation, som liknar 1800-talets och det tidiga 1900-talets kristna missionärer, och det är i sig avslöjande, förutom de många generaliseringarna och fakta-felen.

Något historiskt bevis för kontakter mellan Nordbor och islamska länder finns inte förrän på 800-talet. Det visade redan en Norsk forskare vid namn Harris Birkeland (som Larsson antagligen aldrig läst) redan på 1950-talet, och ordet Valhall som term – alltså de dödas hall – är redan Proto-germanskt. Den proto-germanska eran i språkutvecklingen inföll redan för 6500 till 4500 år sedan, och då fanns ingen Islam överhuvudtaget – och någon Mohammed var inte ens påtänkt – det får vi alla vara överens om.  Bildstenar från Ardre på Gotland visar också tydliga avbildningar av Valhallsmyten redan från 700-talets början – och då fanns ingen Vikingatid – och inga kontakter alls med islamska länder, i alla fall inte vad man mig veterligen hittat i form av historiska och arkeologiska bevis.

Tydliga bevis för att Odenskulten och Valhallstanken inte alls kommitt från någon islam, finns bland annat på Historiska Muséet i Stockholm

Alla någorlunda seriösa forskare är också helt överens om att Odenskulten redan var fullt införd i Norden på 300-talet – det vet man bland annat av ortnamnsstudier. Det finns mycket rikhaltiga källor från bland annat det gamla Rom, som nämner Oden som en germansk gud, och detta var minst 500 år innan islam skapades.  Wothan eller Woden, Wodanaz på gotiska, är liksom Valhall som ord och term belagt långt långt innan islam ens fanns, och därmed faller det Larssonska falsariet ömkligt till marken.. Frågan är väl bara varför hon fortsätter ljuga, men kanhända är det – enligt Occams regel – helt enkelt så att hon hatar Sverige, hon hatar Svenskarna, och hon hatar Asatron.

Hon är en rasistisk haterska, helt enkelt, och så är det med den saken !

Angående den krystade förklaringen om ”Asiamännen” som Snorre tillgrep som ett slags ”Interpretio Humana” för att kunna klara sig från de kristnas straff (det fungerade inte – till slut blev han ju mördad) så kan den knappast anses vittnesgill, utan är en ren efterhandskonstruktion.

Över hela vårt land börjar människorna nu reagera emot Larssons tokigheter. Civilingenjören Susanna Varis från KTH i Stockholm skriver såhär, till exempel:

Men vad spelar väl vetenskaplig hederlighet, forskningsetik och fakta för roll när viktigare saker, som att agera aktivist, att göra samtidspolitik av historien eller att ”omvärdera etablerade föreställningar” står på programmet? Det vi här ser är ytterligare ett exempel på kunskapssamhällets nedmontering i klorna på de postmodernistiska kulturrevolutionärerna.

Jag förutsätter att Uppsala universitet har riktlinjer angående forskningsfusk och annan ovetenskaplighet. En stilla undran är ju, som konstaterat, hur man hanterar historieförfalskning av det här slaget inom sin verksamhet? Det är inte bara ovan nämnda universitets, men hela den svenska forskningens, renommé som riskerar att ta skada av incidenter som denna.

Ja, frågan kan förvisso ställas. Vad ska Annika Larsson egentligen ha för straff ? Böter räcker inte. Universitetets ledning måste förr eller senare gripa in, och se till att vi får slippa sådana här avskyvärda rasister och Norden-hatare av islamskt snitt i framtiden.

Skribenten Erik van der Heeg på ledarsidorna.se skriver:

Vad Larsson har gjort för att få de geometriska mönstren att se ut som om det stod ”Allah”, är att klippa av ändarna på bandet, där det finns en meanderformation, samt foga dessa element utanpå ett parti med ett diagonalt kammönster, samt vrida tillägget 90 grader. Om man därefter tittar på resultatet i en spegel, framträder något som med lite god vilja kan läsas som ”Allah”, på arabiska, eller rättare sagt ”illah”, vilket som självständig stavelsesammansättning inte betyder någonting. Genom sin klipp-och-klistrametod har Larsson dessutom förstört möjligheten att använda bandet just som en halslinning. Resultatet ser ut som en snok med fjärilsvingar och kan heller inte under några omständigheter ha sett ut så då det var i nyskick, eftersom själva de längsgående kanterna är intakta. På frågan om varför man måste ha en spegel för att kunna läsa den ”arabiska” skriften, svarar Larsson att ”det kanske är för att man vill läsa från vänster till höger” – ett svar som knappast låter övertygande, när det kommer från en forskare.

Det där med den arabiska skriften utgör även det ett problem. Larsson hävdar att det handlar om kufisk skrift, närmare bestämt geometrisk kufisk skrift, som var vanlig framför allt i Persien under medeltiden. — (dvs på 11-1300 talet, flera hundra år senare )

För att ytterligare försvåra för Larsson kan man dessutom hänvisa till ett närmast identiskt brickband som hittats i Norge, nämligen det så kallade Snartemo V-fyndet, som är från 500-talet, det vill säga över hundra år innan profeten Muhammeds födelse. Dock framhärdar Larsson i att mönstret på brickbandet från Bj 965 likväl är kufiskt: ”det har jag förstått av arabiska experter”. Vilka dessa skulle vara och vad de skulle vara experter på vill hon dock inte uppge.

Även när vi kommer till lite ”mjukare” frågor gällande utställningen blir det också problematiskt. Larssons tes att vi påträffar siden i gravarna, eftersom det står i koranen att de saliga i paradiset kommer att bära detta tyg, verkar inte särskilt trovärdigt.

— —

Vad gäller Larssons idéer om att islam skulle ha inspirerat nordborna till att reflektera över livet efter detta i sina begravningsceremonier är detta så dumt att det inte borde behöva att ens kommenteras. Ytterst få religioner, nordbornas inberäknad, saknar någon slags föreställning om en hinsides tillvaro.

En fråga som inställer sig är hur denna högst problematiska utställning överhuvudtaget har kunnat bli möjlig. En annan är varför Uppsala universitet, liksom Larssons egen institution, ser så flegmatiskt på detta exempellösa bedrägeri. Varför avskiljs inte Larsson från sin tjänst och förs i tjära och fjäder ned till Svartbäcken i procession ackompanjerad av förstämda trummor, samt anförd av dekan och pedeller? Svaret på detta är möjligtvis obehagligare än själva utställningen i sig och dess bedrägliga budskap. Det handlar om att politik numera har blivit viktigare än kunskap och att själva bilden av något har blivit viktigare än verkligheten. Det handlar om att ytterligare en välfungerande svensk institution är på väg att tillintetgöras av något slags oidentifierad värdegrund. Kritiken haglar just nu mot utställningens slutsatser, men denna kritik är internationell och reflekteras knappast i svensk press.

— —

Nyckeln till varför lögner och rena falsifikat kan passera som ”forskning” i vårt land kanske återfinns i den ansökan till Riksbankens jubileumsfond, som så välvilligt bejakades och ledde till att utställningen på Enköpings museum kunde genomföras. Så här skriver Annika Larsson i sitt pengaäskande:

” Projektet ifrågasätter, genom dräkten, myter om genus och sociala roller, estetik och nationell identitet under vikingatiden. Stor del av Skandinaviens vikingatida textilfynd har sitt ursprung i samma områden som dagens flyktingströmmar från Mellanöstern, vilket gör sig tydligt gällande i hos oss ännu levande slöjd- och hantverkstraditioner. Utställningen är viktig för ökad förståelse av komplexa historiska skeenden, och har dessutom hög relevans för integration samt för att motverka främlingsfientliga strömningar.”

Där har vi det! Ingenting på utställningen handlar alltså om vikingatiden, allt handlar istället om ytterligare ett imbecillt knäfall inför den politiska korrekthetens altare, denna gång initierat av personer vid Uppsala universitet. Vi lever tyvärr i ett land där Fyrisån numera har ersatt alla världshav.

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s