En bild för det nya året: Thorberg Skråhugg bygger Ormen Långe..

Jag avslutar detta år med en av Anders Kvåle Rues underbara bilder (se gårdagens inlägg) och en nyårshälsning från Nordiska Asa Samfundet, som nu har nära 800 medlemmar, och stadigt fortsätter att växa. Under året har det blivit det näst största samfundet för Asatro i hela Norden, undantaget Asatrufelagid på Island, och under nästa år siktar det på att växa ännu mera – vilket säkerligen också kommer att ske !

Thorberg Skråhugg kallades den hedning, som byggde Olav Tryggvasons berömda skepp, som hade 34 bänkar, eller var en 34-sessa, som de i skeppsbyggnad bevandrade ännu säger. Egentligen skulle det ha byggts med 32 bänkar eller plats för 64 man, eftersom skeppen efter sin storlek alltid indelades i aettir eller åttor, vilket den 24-typiga och 16-typiga runraden som bekant också är uppbyggda av. Kungen befallde nämligen, att man skulle sätta in 2 roddarbänkar extra, och att man skulle timra Lyftingen och stäven högre än på alla andra skepp, men det hade Thorberg andra åsikter om, som vi snart skall se.

Om allt detta står det talat i 88:e kapitlet av Olaf Saga Tryggvasonar, och vid Hlade i Norge – Ladejarlarnas hemvist – har man hittat naustar eller båthus och stapelbäddar som faktiskt stämmer med ”Ormen Långes” dimensioner. Den svenske marinarkeologen Björn Landström beräknade på 1960-talet skeppets längd till hela 54 meter, kanske bara 5-6 meter kortare än kölen på Amiral Nelsons skepp ”Victory” ungefär 800 år senare, men Ormen var ingalunda det största långskepp som fanns, utan det bäst byggda säger sagan. Både Håkon Jarls skepp Visunden, som var en 128-sessa och Vilhelm Erövrarens ”Mora” som enligt en osäker uppgift ska ha haft 48 bänkar, var vida större, och för att ett skepp alls skulle kallas ”drake” skulle det ha minst 24 bänkar.  Havhingsten från Glendalough, som danskarna byggt efter ett av Roskilde-skeppen, hade bevisligen 25 bänkar, och skepp av upp till 30 bänkars storlek har senare hittats i Roskilde eller annorstädes, så vi vet att Sagornas uppgifter är helt sanna och lär nog bli byggda som kopior under de år som kommer.

Norrmännen har redan byggt det mer än 35 meter långa Harald Hårfagre som kan ta över 100 man, och redan Havhingsten – som jag själv seglat på – kan ta ett helt kompani på över 64 man och frakta dem från Norges sydkust till Roskilde på mindre än 30 timmar, vilket jag själv varit med och bevisat. Att segla rätt över Nordsjön, tar under goda förhållanden knappast längre tid det heller.

Men en dag, när Kung Olav skulle övervaka bygget, stod alla hantverkare där utan att göra någonting. Konungen frågade, varför de gjorde så. De sade, att skeppet var fördärvat; någon måtte ha gått från framstäven till lyftingen med en yxa och drivit det ena hugget efter det andra på sned in i kanten. Konungen gick fram och såg, att det var sant, och förklarade genast med en ed, att om han finge veta, vem som av avund hade fördärvat skeppet, så skulle den mannen mista livet. »Men den», sade han, »som kan säga mig det, skall få röna mycket godt av mig». Då sade Thorberg: »Jag kan säga eder, konung, vem som gjort detta». »Jag väntar också av dig mer än av någon annan man», svarade konungen, »att du skulle lyckas få veta det och kunna säga mig det». »Nu skall jag säga dig, vem som har gjort det», sade Thorberg, — »jag själv har gjort det».

Thorberg förklarade nu, att om man trimmade ned Lyftningen och gjorde den mindre hög, skulle skeppet segla bättre i sjön. Man gjorde som han sagt – och se – Ormen blev det bästa och mest segelkraftiga skeppet i hela Norden ! Detta var hedningatag, och ingen falsk ”fornsed”…

Konungen och alla de andra menade då, att skeppet var mycket vackrare på den sidan, som Thorberg hade yxat till, och konungen bad honom att göra så på båda sidorna och tackade honom hjärtligt därför. Huvudena och stjärten voro helt och hållet förgyllda; borden voro så höga som på havsskepp. Detta är det skepp i Norge, som blivit bäst byggt och med den största kostnaden.

Ännu så länge är vi hedningar få till antalet, sett emot Sveriges hela befolkning.

Men vår tid kommer. 41 % av svenskarna är inte längre med i ”svenska” Kyrkan, som inte är svenskare än något annat samfund, allrahelst som det ju kommer ifrån Mellersta Östern, och omfattar en monoteistisk ökenreligion, som allt färre och färre svenskar vill tro på eller ställa upp bakom – och under den sista veckan har det till och med gått så långt, att de kristna i vårt land är helt osäkra på sin såkallade ”frälsares” könsidentitet, och inte ens vet, om han ska vara man eller kvinna

Som Asatroende och Hedning kan jag bara skratta åt det hela. Kyrkan följer ju inte ens sin egen bibel eller lära längre, och nu håller den på att avveckla sig själv. Snart kommer det hedniska skiftet, som jag förutspått i många år. Det är dagen när vi hedningar blir över 50 % av befolkningen, vilket jag tror blir tidpunkten för en mycket viktig och ytterst välbehövlig attitydförändring bland de kristna i vårt land.

Nu måste de lära sig att förstå, att de inte kan styra och ställa med oss eller hota oss till livet längre, och säga att de måste utplåna oss, vilket står skrivet redan i deras ”Bergspredikan” som de ännu följer. De kristna måste sluta att tvångsvärva småbarn genom sk ”dop” till exempel, sluta knacka dörr, sluta missionera och acceptera, att det finns en svensk och Nordisk kultur och religion här i vårt land, och omfatta den på lika villkor.

Till och med Olaf Tryggvason, som var en ytterst våldsam man, insåg detta på sin tid, när han ställdes inför Torberg Skråhugg, som kom med nya idéer..

Framsteg sker, därför att de som är djärva nog, vågar omfatta dem.

Framsteg sker, därför att någon vågar gå före och visa vägen.

Framsteg sker, när ett folk sluter upp bakom sig självt, och inser vad det har förlorat, och vad som ännu går att vinna.

”Vi äro tusenden !”

Vi är de tusenden som bygger landet,
vi bar det fram i nöd och strid,
i trots och längtan,
i svält och armod
nu bygger vi den nya tid.

Malmen ur berget och milornas kol
stöpte vi järn av och smidde till stål.
Fiskarens koja och torparens hem
röjde vi plats för och timrade dem.

Vi är de tusenden som bygger landet,
vi bar det fram i nöd och strid,
i trots och längtan,
i svält och armod
nu bygger vi den nya tid.

Vi är fabrikens och plogarnas män,
vi reste bygden och värnade den.
Vi är de kvinnor som bördorna bar,
skapade lyckan och höll henne kvar.

Vi är de tusenden som bygger landet,
vi bar det fram i nöd och strid,
i trots och längtan,
i svält och armod
nu bygger vi den nya tid.

Hör hur den växer, vårt arbetets sång,
susar från axen av gulnande säd,
stiger i klangen från släggor och städ:

Vi är de tusenden som bygger landet,
vi bar det fram i nöd och strid,
i trots och längtan,
i svält och armod
nu bygger vi den nya tid.

Annonser

Ny svensk, visionär Hednisk Blogg..

Nu är Daniel Vagerstams utmärkta och garanterat hedniska blogg ”Sagas from the North” förstås ingen nyhet, eftersom den såg dagens ljus redan i april 2017, men för mig är den en helt ny bekantskap, och därför anmäler jag den först idag, då jag tycker att den förtjänar att uppmärksammas för sin visionära inriktning, samt det faktum att den är 100 % hedniskt till sitt innehåll och tänkande, det tycker jag mig faktiskt förmärka..

Där andra sett en rad av gående män i sälskinnshuvor på Kiviksgravens ristningar, ser den förträfflige Herr Vagerstam istället pingviner, och han ger sig också i kast med att försöka översätta Eddan och mycket annat, dock helt utan att förfalla till renodlat ”fornsederi” vilket ju känns positivt.  Han analyserar också stjärnbilder, kopplat till järnålderns ikonografi, och även om det här ibland kan förefalla lite Rudbäckianskt, om man så säger, måste jag nog ge honom rätt på flera punkter. Jag har sett flera böcker om ”Heathen Star Lore” och annat som en intresserad broder i Frimurarna och Särimner (samtidigt !)  givit mig, och jag kan försäkra, att det här kanske inte är så konstigt som det låter för den oinvigde..

Vad man kallar Paleoastronomi och Etno-astronomi är hittills en outvecklad vetenskap, som är fylld av hypoteser, men som inte helt kan avvisas utan vidare spisning. Själv antar jag att det faktiskt k-a-n ligga något i hans häpnadsväckande nytolkning av Gunne Hands runstensmonument (som ursprungligen innehöll åtta stenar, om jag minns rätt från Ole Worms – kristna vandaler har flera gånger försökt förstöra alltsammans, också på 1990-talet) nere i Lund, Skåne, där det idag förvaras. Tolkningen av Hyrrokinn, som stjärnbilden Lejonet till exempel skulle kanske avfärdas av akademikerna, men den kan heller inte motbevisas.. Och ergo hoc – om fakta och uppfattningar må man de facto resonera…

Possible ?

Förutom det, kan man kring Kiviksgraven notera, att de figurer eller symboler, som tidigare tolkats som höstackar (banalt – man avbildar knappast sådant bland betydelsefulla jaktbyten och betydelsefulla föremål) numera tolkats som ”tidskäglor” eller forntida kalendrar, helt i enlighet med Der Berliner Goldhut och andra föremål från bronsåldern, som bevisligen förekommit vid Östersjöns södra kust – också där fanns en nordisk bronsålderskultur, och Kiviksgravens byggmästare, var med tanke på gravens orientering, rent geografiskt, också bekanta med sådana ting…

”Kalender am Hut ?” – Ja, faktisch und tatsächlich war es genau so…

Våra förfäder kunde redan på bronsåldern räkna ut exakt tidpunkt för Jul och Midvinter ned till fyra decimalers precision, både för sol- och månmånader.

”NON SERVIAM !”

Att vara Hedning är att protestera. Att vara Hedning är att följa Motståndets Estetik. Det är Asatrons väg, som det folkliga motståndet beskriver – och ingen har vetat det bättre än konstnärer, poeter och författare. Också själve profeten Mohammed fruktade just poeterna, påminner oss en god vän från staden Uppsala.

Så – med dessa ord och utan större åthävor, ger jag er Gunnar Ekelöfs fina dikt – ”Non Serviam”

Uttrycket ”Non Serviam!” på latin, har flera bibetydelser. Det innebär bland annat, att man aldrig underkastar sig en enda Gud, och själv väljer, i vems tjänst man står – och det var synnerligen aktuellt anno 1945, när Ekelöf skrev den här dikten… Sverige omgavs av såväl Hitler som Stalin, och den totalitära kristendomen fanns och finns också i landet. Men, han visade oss genom sina ord på andra och sundare ideal, och gav oss ord, som förpliktigar..

 

NON SERVIAM

 

Jag är en främling i detta land

men detta land är ingen främling i mig!

Jag är inte hemma i detta land

men detta land beter sig som hemma i mig!

 

*

 

Jag har av ett blod som aldrig kan spädas

i mina ådror ett dricksglas fullt!

Och alltid skall juden, lappen, konstnären i mig

söka sin blodsfrändskap: forska i skriften

göra en omväg kring seiten i ödemarken

i ordlös vördnad för någonting bortglömt

jojka mot vinden: Vilde! Neger! –

stångas och klaga mot stenen: Jude! Neger! –

utanför lagen och under lagen:

fången i deras, de vitas, och ändå

– lovad vare min lag! – i min!

 

Så har jag blivit en främling i detta landet

men detta landet har gjort sig bekvämt i mig!

Jag kan inte leva i detta landet

men detta landet lever som gift i mig!

 

En gång, i de korta, milda

de fattiga stundernas vilda Sverige

där var mitt land! Det var överallt!

Här, i de långa, välfödda stundernas

trånga ombonade Sverige

där allting är stängt för drag … är det mig kallt.

 

Non serviam

 

I am a stranger in this land

but this land is no stranger in me!

I am not at home in this land

but this land behaves as if it where at home in me!

 

My blood can never be diluted

a tumbler-full in my veins!

And always the Jew, the Lapp, the artist in me

will seek his blood-brother: search the scriptures

make a detour around the desert’s sacred stones

in silent respect for something forgotten

sing in the wind: Savage! Nigger! –

butt against and cry to the stones: Jew! Nigger! –

beyond the law and under the law:

trapped in theirs, the whites, and still

– praise be my law – in mine!

 

So I have become a stranger in this very land

but this land has made itself at home in me!

I cannot live in this land

but this very land lives like venom in me!

 

Once, in the short mild

the poor hours’ wild Sweden

There was my land! It was everywhere!

Here, in the long, well-fed hours’

over-furnished Sweden

where everything is closed for draughts… it is cold to me.

 

 

Non serviam

 

Ich bin ein Fremder in diesem Land

doch ist dies Land kein Fremder in mir!

Ich bin nicht zu Hause in diesem Land

doch benimmt sich dies Land als sei es zu Hause in mir!

 

In meinen Adern hab ich ein Trinkglas

voll nicht verdünnbarem Blut!

Und stets wird der Jude, der Lappe, der Künstler in mir

suchen nach Blutsverwandten: er forscht in der Schrift

macht in der Wildnis um die Seita den Umnweg

in wortloser Ehrfurcht vor etwas Vergessnem

juoikt gegen den Wind: Wilder! Neger! –

kämpft und klagt wider den Stein: Jude! Neger! –

außerhalb des Gesetzes und unterm Gesetz:

in ihrem, dem der Weißen, gefangen, und dennoch

– gelobt sei mein Gesetz! – in meinem!

 

So ward ich ein Fremder in diesem Land

dies Land aber machte es sich in mir bequem!

Ich kann nicht leben in diesem Land

dies Land aber lebt in mir wie Gift!

 

Einst, im wilden Schweden

der kurzen, sanften, der ärmlichen Stunden

war dies mein Land! Es war überall!

Hier. Im engen, geborgenen Schweden

der langen, wohlgenährten Stunden

wo alles vor dem Luftzug verschlossen ist … da ist mir kalt.

 

 

Я иностранец в моей стране,

Но моя страна не чуждаетсяменя

Я не живу в моей стране,

Но моя страна живет во мне.

 

Regeringen Löfvén öppnar för Barnäktenskap i Sverige, och de kristna håller på som vanligt…

Regeringen Löfvén och (S) nomenklaturan öppnade igår för Barnäktenskap i Sverige. Å ena sidan säger man fortfarande, att FN:s barnkonvention borde följas, men å andra sidan skapar man ”kryphål” i den svenska lagen, och lämnar öppet för diverse Monoteistiska religioner, att bära sig åt hursomhelst. Svenska Dagbladet uppmärksammade för två dagar sedan de alltmer tydliga inkonsekvenserna i Regeringen Löfvéns politik..

Regeringens utrederska Mari Heidenborg påstår att ”det inte skulle gå” att stoppa barnäktenskapen enligt EU-direktiv, och påstår också att giftemål mellan vuxna och 16 åringar, eller till och med barn som är yngre än så, skulle ”stå i konflikt med EU:s fria rörlighet” och att man därför måste tillåta dem. Och Regeringen Löfvéns migrationsminister Heléne Fritzon, tillika Biträdande Justitieminister, säger att hon ”välkomnar förslaget”.

Vi ska alltså ”öppna våra hjärtan för de utländska pedofilerna” – påstår redan en del nyhetssajter utomlands.

Göteborgs-Posten har redan avslöjat att Regeringen Löfvén är uppenbart okunnig, och att det inte finns någon gemensam EU-policy på området.

Känner regeringens egen utredare inte till att EU-landet Nederländerna har ett totalförbud mot barnäktenskap som ingåtts utomlands, utan möjlighet till undantag? Lagstiftning antogs i Nederländerna under 2015, benämnd Forced Marriage Prevention Act i engelsk översättning.— —

Om Nederländerna kan låta barns mänskliga rättigheter trumfa Europakonventionen borde Sverige kunna följa efter. Utgångspunkten i FN:s Barnkonvention är nämligen att alla personer under 18 år är barn.

Det existerar ingen enhetlig internationell reglering av minimiålder för äktenskap. Däremot rekommenderar Europarådets parlamentariska församling 18 år som lägsta ålder för ingående av äktenskap. Både FN:s kommitté för avskaffande av all slags diskriminering mot kvinnor och FN:s kommitté för barnets rättigheter anser att åldersgränsen för äktenskap bör vara 18 år.

En av de värsta formerna av kvinnoförtryck är när flickor, likt handelsvaror, tvingas in i äktenskap. I skuggan av krig frodas fenomenet. Meervat, fjorton år, intervjuades i ett skakande reportage om syriska barnbrudar i Jordanien och berättade att: ”Min pappa fick 36 000 kronor för mig. Jag var tretton år, min man var 22. På bröllopsnatten var jag så rädd att jag skakade” (Aftonbladet 2016).

Jenny Sonesson i GP, Ledaarsidan 2017-12-06

Hur långt skall detta (S)-märkta kryperi för Mellersta Österns Monotona Monoteister egentligen gå ?

Migrationsverket i Sverige lär redan ha konstaterat, att 132 barn, 3 av dem pojkar, illegalt ska ha gifts bort i Stefan Löfvéns Sverige. Somliga av dem har till och med varit under 14 år, ja inte äldre än 12. Hela tiden släpps detta igenom, och över den svenska gränsen, med ”religionsfrihet” som förevändning och ursäkt för att våldföra sig på barnMen mörkertalet är stort, och egentligen vet ”Kärringstaten” Sverige inte vad som pågår.

KÄRRING-STATEN modell (mp) och (S) – känner ni till den ?

Man kan också fråga vad Mari Heidenborg egentligen är för slags människavarför vill hon skapa kryphål för något sådant här ? Vem som helst kan nu illegalt ta sig in i Sverige, skaffa sig en 12-årig eller 14-årig barnbrud – och sen åka till närmsta EU-land för själva bröllopet. Sedan är det bara att vandra in, tillbaka över den svenska gränsen med EU-visum på fickan – helt utan att någon kontroll sker. Och svenska myndigheter kommer aldrig någonsin få veta något om saken, eller hur de små flickorna lider.

Vi vet ju alla, att Regeringen Löfvéns allra bästa medicinska expertis står fullständigt handfallen, när det gäller att åldersbestämma sk ”ensamkommande”

Liten ”Framtidsbild” från det Socialdemokratiska Paradiset... (teckning av JE Ander, svensk karikatyrtecknare)

Det finns ännu dem, som vågar protestera emot denna (S)-ledda sharia och den Löfvénska hegemoninSakine Madon – själv av muslimskt ursprung – skriver om flickornas och barnens lidande. 15 åringar tvingas bo ihop med 40-50 åriga män, som utnyttjar dem sexuellt. Danmark har redan infört totalförbud, skriver hon, men (S)-regeringen vägrar. Liberalerna i Sverige vill också ha ett totalförbud för barnäktenskap – liksom flertalet människorättsorganisationer – men (S)-regeringen fortsätter vägra ut sig.

Hur skall man någonsin kunna försvara den, eller dess handlande ??

Att Sverige i praktiken godtar barnäktenskap har märkts på flera sätt. Socialtjänsten i Mönsterås kommun ansökte om vård, enligt lagen om vård av unga, av en ensamkommande flicka från Syrien. Hon hade som tolvåring gifts bort till en äldre kusin. Väl i Sverige hade flickan – enligt födelsebeviset – hunnit fylla 14 år och bli gravid.

Förvaltningsrätten i Växjö valde att avslå socialtjänstens ansökan, med motiveringen att flickan är ”en med svenska mått mätt brådmogen flicka”. I domen, som kom tidigare i år, kunde man även läsa att flickan har ”en fast förankring i sin religion och i den kultur som hon är uppväxt i”. Som om barnäktenskapet därmed skulle vara okej. Argumentationen är horribel.  (Sakine Madon i VLT )

”Kulturer” som dessa skall inte finnas och inte kunna etableras i Sverige, och det är hela saken. Det är inte sk ”rasism” att hävda det, men det är för barnens bästa. Det har FN redan slagit fastfast det är klart, så har vi ju de kristna då, och de fortsätter förstås som vanligt..

Också i det kristna USA förekommer barnäktenskap, där våldtagna tvingas gifta sig med förövaren. Finns där ingen rättvisa ?

Dagens Nyheter intervjuar idag den svenske nyblivne Kardinalen hans Eminens Anders Arborelius., som de påstår skulle vara ”givmild” och ”ödmjuk”. Man märker genast, hur pass objektiv DN:s hycklande journalistik är. Ödmjukheten skulle i det här fallet bestå i, att Kardinalen själv erkänner att pedofilbrotten är mycket frekventa inom den katolska kyrkan, kanske frekventare än någon har trott. Han jämför situationen med #metoo-kampanjen i Sverige, och säger att Kyrkan behöver tid för självreflektion.

Mycket bra, ers Eminens ! Det sade ju den nuvarande Påven vid sitt tillträde också, men hittills har ingenting ingenting ingenting hänt, utom att man erkänner att 2% eller fler av de katolska prästerna faktiskt är brottslingar, och har förgripit sig på minderåriga. Det är ju givmilt och generöst, och en gudibehaglig början, tycker inte ni det också, kära DN ?

Nyligen uppdagade ”Arbetarbladet” och UNT att en präst i ”Svenska” Kyrkan återigen hade begått sexbrott – hur många dessa brottsliga präster nu är, vet ingen, men de tycks vara minst ett tjog till antalet, ifall vi tar December månads feta skörd av ”syndare”, som förstås aldrig någonsin omnämns i något #metoo… Folkbladet har också skrivit om händelsen:

Den utpekade prästen, som är verksam i Västmanland, har blivit polisanmäld av två kvinnor för våldsbrott och kvinnofridsbrott. Det rör sig om en före detta fru och en före detta sambo. Biskopar i två olika stift har låtit honom arbeta kvar inom Svenska kyrkan trots anmälningarna mot honom.

Enligt Arbetarbladet fick biskopen i Uppsala stift, där mannen arbetade 2015, information om en kvinnomisshandel. Exhustrun säger till tidningen att biskopen inte gav henne något stöd utan varnade henne för att äktenskapliga bråk inkräktade på arbetet i församlingen.

Inget #metoo-ande eller hallåande där inte, ty kvinnan tige i församlingen !

Från det katolska EU-rapporterades igår detta:

A nun broke a young girl’s arm as she reacted to discovering the child was being sexually abused by a priest, an inquiry has heard.

A witness told how she had hoped she would be protected when the nun walked in on the assault, when she was eight, but was instead called a ‘whore’, grabbed and thrown towards a wall.

På denna ”kristna fri-skola” i Skottland pågick det i tjugo år och mer saker, som allmänheten inte fick veta om eller se... (Vilket parti tror ni det är, som fortfarande står och försvarar existensen av ”kristna friskolor” i Sverige ??)

beatings, humiliations, freezing showers and children being force-fed inedible food, being told to eat their vomit and having their mouths rinsed out with soap.—She recounted how, about two years later, she had a job dusting pews in the church. One particular priest would arrive early and ask her to sit on his lap, before progressing to making her to perform a sex act on him or watch as he did so, the inquiry heard. — —

On one occasion, a nun walked in to the room as it was happening, she said.

She told the hearing: ‘I thought ‘praise the Lord, she’s seeing this, she’s going to be angry with him and protect me’.

‘Her whole face became distorted. I thought ‘she’s angry with him’, (but) she was angry with me.

‘She called me a whore, she took my left arm and yanked me out of his lap and flung me across to the wall (and said) … “get the f*** out of here”.’

She told how she crawled away and had to go back to church, but when another nun found out she could not raise her arm she was given ‘a real hiding’.

‘I said I couldn’t lift my arm, my arm hurt. I said (a nun) has broken my arm,’ Ms Tolmie-McGrane said.

She told the inquiry how the second nun took her to hospital but warned her: ‘Don’t you dare tell anybody what happened, young lady, or I’ll break your other arm’ and assured her she would be ‘lying to protect a man of God, so it’s okay to lie’.

Ms Tolmie-McGrane, who later went to Glasgow University and now works in Norway as a psychologist, told the inquiry she was at Smyllum from 1968 until 1979.

Familj efter familj. Barn efter barn. Kvinna efter kvinna, liv efter liv som förstörs – och ständigt dessa kristna ! Den skotska kvinna som vittnade igår, var bara sex år gammal när den katolska misshandeln började. När hon våldtogs och de bröt hennes arm, var hon åtta år gammal… ”How can we justify” ??

Hur ska vi kunna ”samexistera” med sådana religioner, och sådana religiösa utövare ?

écrasez l’infâme (krossa den skändliga).

Krossa den skändliga” sa en gång upplysningsfilosofen Voltaire, och med det menade han den katolska kyrkan”Det finns bara en enda väg ut ur den kristna Galenskapen ” säger emellertid jag. Det är folkligt Civlimotstånd. Satygraha. Att GÅ UR de kristna Kyrkorna, och ALDRIG någonsin igen ha det minsta med dem att göra.

Idag är en TORS DAG, som ni kanske märkt. Tor är vredens gud, men också de vapenlösas försvarare. På sina färder över hela Midgård följs han av de två människobarnen Tjalve och Röskva, vars försvarare han också är; symboliskt nog.

Överge kristendomen. Överge islam. Låt hedna er. Om inte för er egen, så i alla fall för era barns skull.

Till Ars och Frithar !