”Enorm” framgång för Asatron på Island, skriver media

På Island talar man inte om någon ”forn sed”. Där talar man om en levande Asatro, och använder inte några kristna smädeord för något som är en tro, alltså en religion på lika villkor med alla andra, och långtifrån något som begränsar sig till seder eller bruk.  Upp till 70 % av Islänningarna accepterar fortfarande delar av Asatrons världsbild, sägs det, och så väl Morgunbladid som Islands Statistiska Centralbyrå kan bekräfta att det finns 3.583 registrerade Asatroende på ön, emot 2.382 år 2014.

Asatron lär nu vara den andra största tron på ön, och även om inte alla isländska hedningar är organiserade inom Asatrofelagid, kan vi nog utgå från att de flesta av dem finns där; och att de kanske är 4000 till antalet. Dessutom är man det allra största icke-Monoteistiska samfundet på Island överhuvudtaget, vilket också är en framgång.

Midvinter firar man nu, till Solståndet, men Thorrablot firas i Januari.

När det nya Gudahovet står klart på Öskuhlid, en kulle utanför Reykjavik, kommer helt säkert än fler Islänningar ansluta sig, och öppet deklarera sitt stöd till sina fäders tro, som vi gjort här i landet. Också andra media har intervjuat Hilmar Örn Hilmarsson, Allsherjargodi i Asatrufelagid, som sannerligen är en man med stor prestige, och som imponerat till och med på Engelsmän och Amerikaner, vars åsikter om vår Nordiska kultur ju kan vara av minst sagt skilda slag.  Han understryker i en öppenhjärtig intervju jag nyligen läst att det Alltingsbeslut man tvangs till under hot och påtryckningar år 1000 om att avskaffa Asatron officiellt, fortfarande innehöll frihet att blota som förut hemma på sin egen gård, och att Hedendomen på intet sätt totalförbjöds, ty redan på den isländska fristatens tid hade man redan en princip om religionsfrihet och individuell frihet. Som vi vet, utplånades allt sådant när kristendomen trängde in, men mera Heden tro blev kvar på Island än på andra håll i Norden.

“Slowly people began to see we were serious,” Hilmar said. “Today we are the largest non-Christian denomination in Iceland, and there’s considerable interest in what we do even if people aren’t official members. About 42 percent of Icelanders describe their religious viewpoint as pagan. I’m happy to say that our relations with Christian leaders have improved as well. There’s a sense of mutual respect between us.”

Hilmar Örn Hilmarsson, Allsherjargodi sedan år 2003

Här i Sverige är den politiska situationen annorlunda. På senare tid har vi Asatroende upplevt mordbränder och attentat – som jag skrivit om – och vi arbetar hela tiden i motvind emot den ”Svenska” Kyrkan, som inte erkänner vårt likaberättigande – och i viss mån också andra, långt mer extrema grupper och de som hatar det svenska kulturarvet, och rent av vill slå sönder och förstöra det. Till och med den Regering vi har just nu har tidigare officiellt deklarerat, att vi svenskar ”inte skulle ha någon egen kultur”. Vi har en liten extrem politisk grupp (på 30-40 personer, fler är de inte) i utkanten av våra led, den kallar sig ”Forn Sed Sverige” och motarbetar aktivt varje försök från vår sida att skaffa oss rättvisa, hindrar oss från att kunna växa och få ett naturligt inflytande i samhället, och så har den gjort i många år. Vi har en Regering som aktivt stöder islam, och mer än 90 miljoner SEK spenderas varje år på att bedriva Katolicism och Frikyrkor via statsbidrag, liksom Moskéer, mitt inne i det moderna Sverige.

Här där jag själv bor har man på sista tiden upplevt 111 stycken dödsskjutningar under årets första 11 månader, läser jag i lokaltidningen. På Island vore allt sådant otänkbart. Islänningarna kan kosta på sig att utveckla sin andliga sida – här däremot kämpar vi för vår överlevnad, så gott som varje dag – och vi har inte som dem en organisation som visat sig hållbar, stark och etablerad sedan 1970-talet, även om vi just nu försöker bygga upp allting själva.

God Jul till er, lyckliga Islänningar ! Ni har förtjänat det..

Idag fick jag ett stort julpaket och en förtidig julklapp från Stenar Sonnevang, en av grundarna bakom Nordiska Asa Samfundet, en organisation jag verkligen rekommenderar. Livstids medlemskap i den kostar fortfarande mindre än vad ”Svenska” Kyrkan eller de evangeliserande Lutheranerna tar av människor i det här landet under ett enda år, och för ett ettårigt medlemskap behöver ni bara betala 239 kronor.

Dessa håvor fick jag från Stenar, och de skall delas med alla de, som är Asarna trogna och med Tomten…

Paketet innehöll en liten hyllning till den här sajten, och ett rikt förråd av matvaror, varmed jag ämnar ställa till med fest för mina vänner och bekanta, samtidigt som jag – likt en annan ”Karl Bertil Jonsson” också skänker vidare av det till de som inget har, och behövande Hedningar och de som är Asarna trogna i grannskapet. Jag kommer att tänka på den nutida Julklappens ursprung i Julaknudan, och andra lokala sedvänjor – i gången tid delade man ut sina klappar anonymt, och ibland även på skämt, via Julbocken tidigast av allt, och först senare vår nutida tomte-gestalt, som fortfarande har Godens röda dräkt, kantad med vitt – vilket även Torbjörg Lillvölva i Erik Rödes saga en gång hade.

”Vad sa du att du gjorde, sa du ?” – ”Jo, jag tog av herrskapets Julklapp, och gav åt fattiga Hedna, och de Asarna trogna !”

Från fäder har det kommit, till söner ska det gå. Vi har åstadkommit mycket, under det år som gått. Nordiska Asa Samfundet har nu över 750 medlemar, och är det i särklass största och bästa alternativet för Hedendom och Asatro i vårt land. Vi har börjat samla in pengar till ett eget Gudahov, och gjort insatser för att få tillbaka Gamla Uppsala som vårt, utan inslag av kristna altaren eller annat, som aldrig haft lagligt tillstånd att uppföras där.

Vi har en ordentlig värdegrund, och har även – på förekommen anledning och för att skilja ut oss från ”fornsedarna” som vi inte gillar – antagit en deklaration, som förbjuder bruket av droger vid alla blot, gillen och ceremonier – ”forn sed” har ingen sådan regel, betecknande nog – men det får stå för dem. Vi vill ha ett seriöst alternativ – något som alla kan vara med i och som passar även ”vanliga” människor – precis som Asatrufelagid på Island redan genomfört – och det utesluter ”fornsederi” och allsköns extremgrupper.

”Vår vilja handlar, kämpar och tror – vår vilja blir aldrig bruten !”

KOM HÅG: I Sverige är Hedendom och Asatro inte bara en religion, den är också en kulturell motståndsrörelse…

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s