Kan DU dricka Eldborgs Skål…?

Enligt vissa källor är det just idag som man drack Eldborgs skål, en hednisk rit som utfördes just vid dagen för Midvinterblotet, men som annars hör samman med Julen och Midvintersolståndet. Riten hör samman med Julstocken, The Yule Log, en sedvana som inte bara är känd från England och det Anglosaxiska området, men också från Norge, Värmland och hela Västnorden. Julstocken var en stor stock, som man drog in i stugorna till Jul, och den skulle kunna brinna hela Julen, men vid Trettondagen var den vanligen slut.

Första nymånen efter Midsommar har kallats Navarenyen enligt mina sagesmän från Edaskogarna i Värmland, och då skulle man göra upp eld med Navare eller Eldborr, precis som vid drickandet av Eldborgs skål, och att det är just dessa tidpunkter på året, alltså Midvinter och Midsommar, som markerats med en ny elds födelse på härden därhemma, är säkerligen ingen tillfällighet. Den svenska nationalencyklopedin säger att Eldborgs skål är belagd sedan 1700-talet i Bohuslän, men går tillbaka till 1300-talet eller än tidigare i Norge, och det hela tillgick så att man först drack det sista av Julölet för ”Eldborg” eller det väsen som vårdade den husliga elden – en gång var det Heimdall själv – vilket framgår av Rigsthula i Eddan – och sen blotade mat, öl, bröd och fläsk till honom.

Samtidigt skulle husmodern i huset uttala en ramsa, som ibland kunde lyda ”så högt min eld, min inte högre och hetare” och lyfta armen över härden till den punkt, dit man ville att lågorna skulle nå. Men ofta var ramsan mycket grövre – som jag förklarat för två inlägg sedan har ”Skaemtun” eller riktigt grova skämt alltid ingått i den Nordiska Folksjälen – och det är något de kristna aldrig någonsin kan förstå. Också Ebbe Schön – den moderne etnografen – har skrivit mycket om dessa  ekivoka ramsor till skydd för elden, som kunde lyda: ”Aske balltaske, Fitte Ballmus – och aldrig ska elden slockna i mitt hus…”

Ju grövre och snuskigare kväde om elden man kunde dra, ju säkrare skulle man vara för vådeld under det kommande året, och det ser vi bland annat av den berömda Völse-tåten från 1000-talet. Skyddsformeln lina laukar” som förekommer i den texten från Flateyarbok, vår gamle bekanting bland skrifterna, har dock inte det ringaste med Freja att göra – sådant tror bara olärda fornsedare och andra som inte ens är medvetna om källorna, eller vad de gamla formlerna faktiskt betyder, men om ni själva vågar dricka Eldborgs Skål, lär ni nog behöva styrka er med både lin och lök..

Eldborgs skål – eller rättare sagt Heimdalls skål – kan med fördel drickas ur snidade och svarvade skålar som dessa

I senare folktradition har det också förekommit, att man skulle dricka eldborgs skål ur en snibbskål i trä, genom att fatta tag i den enbart med tänderna, och sedan med en häftig knyck på nacken kasta den bakåt över huvudet, och ta tydor av hur skålen föll, precis som man alltid roat sig med tydor, spådomar och lekar under nyårsnätterna. Allt detta enligt nationalencyklopedin.

Men – ta nu vara på värmen från den egna härden, och sköt om era husfrejor, så att de må bliva heta och varma invärtes !

Midvinterblotets tid är inne…

Nordiska Asa Samfundet sektion Syd höll idag sitt Midvinterblot vid Ättekulla backar, med utsikt ovan Råå-åns dalgång i Skåne. Ättekulla ligger nu inom Helsingborgs stad, och bildar en särskild förort inom staden, men var innan att se som en enskild socken, och del av en bygd, som varit kontinuerligt bebodd genom stenålder och bronsålder ända fram tills nutiden. Trots att många av dess ättehögar och gravfält skövlats och försvunnit under nyare bebyggelse, finns ännu ett tjugotal storhögar här, och de fortsätter att utgöra ett dominerande inslag i landskapet, ända ned till Rydebäck, Glumslöv och Härslöv.

Vinterbild från Glumslövs backar ned emot Ven – där slaget vid Svolder stod, och där Viken – Vikingarnas land – ännu ligger…

Våra skånska fränder i hemprovinsen önskas ett kraftfullt lycka till inför det nya året – och måtte ni växa minst två tredjedelar i antal.. NAS fortsätter att leverera, och där inga av våra konkurrenter håller Midvinterblot överhuvudtaget, genomför vi dem över hela landet, hela denna månad…

Never mind the Bollocks – It’s The Pork of Ages™