Det gäller att skilja noga på ”Heathen” och ”Pagan”

I USA och andra engelsktalande länder skiljer man numera noga mellan uttrycken ”Heathen” eller ”Pagan” som INTE betyder samma sak.  Svensktalandde personer slarvar nuförtiden ofta helt okritiskt med  översättningar, men källkritik är viktigt. ”Pagan” är ett ursprungligen latinskt ord, som numera används som samlingsbeteckning för exempelvis Wiccaner eller Wiccans, anhängare av en delvis fiktiv keltisk hedendom, samt New Age och Nyhedendom av alla möjliga sorter och färger – ofta är man synkretisktiskt inspirerad, och praktiserar alltså en blandreligion, eller någotslags ”Multikulti-mischmasch” vilket de seriösa Hedningarna eller de Asatroende inte gör.

”Pagans” och ”Neo-pagans” har mest blivit synonymt med New Age i USA…

Fler och fler människor med halvsekel-lång erfarenhet och en central roll i Hedniska kretsar har börjat uppmärksamma detta. Det gäller inte minst skribenten Galina Krassova i USA, som nyligen skrev följande på sin egen blogg:

Heathenry, (Norse polytheism), always eschewed the term Pagan because it was always an umbrella term for a mishmash of traditions and practices, many excessively liberal, or diametrically opposed to devotion, or containing ethical standards (or lack thereof) that Heathens and other polytheists found problematic. The problem is more complicated in Europe where the various romance languages have ONLY the term ‘Pagan’ to cover a broad spectrum of traditions.

Basically, the conflict is about modernity, religious identity, and a push back against devotion and piety.

Galina påpekar också att det gäller att skilja på verklig Polyteism, och (Neo)Paganism, som ofta innebär någotslags mer eller mindre flummig Panteism, eller någotslags ”rädda Gaia” mentalitet, som också innefattar häxtro, tarot, runor och lite av varje – inklusive klassisk Europeisk ockultism – i en salig blandning. Intressant att studera – ja kanhända – men det är inte vad Hedendom eller ”Heathenry” handlar om, hävdar hon.  Jag själv är böjd att hålla med.  Det finns naturligtvis agnostiker och ateister som kallar sig ”Pagans” också, men en verklig Polyteist är oftast troende. Inom Asatron och den Nordiska traditionen har det – för att komplicera resonemanget – alltid funnits ”den egna kraftens män” (och kvinnor) som man sa i de gamla isländska sagorna, eller personer som hade inga gudar alls, och som därför var åtminstone Agnostiker, eller till och med Ateister.

Most devout polytheists I know, especially those who fought through this, won’t use the term “Pagan” now. The Gods and Their devotion are at the heart of our practices. ‘Pagan’ has become a term where that is no longer necessarily the case.

På samma sätt måste man lära sig skilja mellan sk ”forn sed” och Asatro. Dessa två begrepp hör inte ihop.

Forn sed är multikulturalism, New Age och en modern, ”hitte på” religion, helt utan all vederhäftighet – och använder en kristen pejorativ eller smädande term från 1200-talet, som aldrig någonsin användes under den hedna tiden.

”Forn” betyder något inte längre tillämpat eller föråldrat, som i uttrycket ”forna tider”. ”Sed” betyder en meningslös upprepning, en tom tradition utan mening, som ingen vet varifrån den egentligen kommer, ungfär som uttrycket ”seder och bruk”.  Uttrycket Asatro däremot, eller ”Trua à Asom ok Ölfvom” – tro på Asar och Vaner med andra ord – finns redan i Eddan, och är bevisligen använt under heden tid.  Se detta utdrag från Zoegas Dictionary of Old Icelandic

Dessutom betyder Tru, Trua också trofasthet, ”treue” på modern tyska, alltså att vara trogen sin tro och sin kultur, samt sina gudar. Det är som en ed man svär inför sig själv och andra, och det är heller inte obetydligt, andligen sett och ur ett religiöst perspektiv, även om vissa idag inte längre kan hålla reda eller ordning på de här sakerna… dumt nog.

I helgen har det firats Midvinterblot i Nordiska Asa Samfundets regi på inte mindre än tre platser i landet, enligt vad jag fått vittnesmål och uppgifter om.  Detta samfund – som ni säkert kan hitta på nätet – är fortfarande det enda jag rekommenderar.

Nu får även BBC hednisk kritik..

Borta i Storbritannien har det startats en namninsamling på nätet, för att få anrika och ansedda BBC, the British Broadcasting Corporation att ge ”equal time” åt landets hedningar. Efter 8 dagar har man nått ca 1450 av nödvändiga 1000 underskrifter. Enligt den senaste folkräkningen från 2011 fanns det bara 59,5 % kristna i Storbritannien – här i Sverige är ”Svenska” Kyrkans, eller rättare sagt den Evangelisk-Lutehranska andliga ockupationsmakten (som väl detta samfund rätteligen borde kallas) nere på samma siffra. Minst 32,9 % av befolkningen var sekulära hedningar emot långt över en tredjedel här hos oss. Dessutom finns det 4,4 % anhängare av islam i Storbritannien, 1,3 % hinduer, 0,6 % buddhister och 0,7 % judar, medan de organiserade hedningarnas andel av befolkningen är 0,2 % – vilket betyder att det finns cirka 131 350 registrerade hedningar ”in the UK”

”Well, we said it before, and we’ll say it AGAIN !”

 

Även om BBC håller mycket god kvalitet på sina naturprogram, eller program om historia, religion och andra ämnen, så är ändå hedendomen och det hedniska perspektivet kraftigt underrepresenterat – och detta kan inte kallas rättvist – understryker namninsamlingens initiativtagare.

Det mycket populära radioprogrammet ”Thought for the Day” på BBC 4 behöver verkligen Hedniska Tankar, för aldrig någonsin har detta program, som sänts varje dag sedan 4 September 1939 – då ”BBC Home Services” började sända det– och som alltid betytt mycket för lyssnare, hela det brittiska imperiet över – inte minst under andra världskriget ger till exempel 3% av sin sändningstid att informera om Buddhism, och 5 % av sändningstiden för just Judendomen, trots att dessa religioners andel av befolkningen är långt lägre. Och någon gång kunde man åtminstone sända ett hedniskt program – men se – det har BBC aldrig någonsin gjort !

Också IMPERIET kräver Hedniska Tankar !

The BBC should make Pagan voices heard. They should have an occasional programme looking at Paganism and they should feature a Pagan voice on Thought for the Day at least once a year.

Why is this important?

The BBC recently published a review of its religious programming however despite getting the views from a range of religious leaders, no Pagans were consulted.

Det brittiska folket har talat. De kräver Hedniska tankar, helt enkelt. Om jag själv i någon mån kunnat bidra till detta – för jag stöder självfallet namninsamlingen – så är jag tacksam – jag ser att jag kunnat inspirera andra, och att mina tankar har burit frukt. ‘Never in the history of mankind have so many owed so much to so few’ – det är allt jag just nu själv har att säga om saken, där jag sitter i min länsstol  av märket Chesterfield; nere på den Asatrogna Klubben, you know, you see – nästintill Särimner själv, som kan tänkas belöna de brittiska initiativtagarna till namninsamlingen så småningom.

Det är så sant som det är sagt – eller hur ?