Avslöjat: Varför ”Vikingarna” hade filade tänder

Nu byter jag ämne för ett tag. På sista tiden har jag sett en del frågor kring varför ”Vikingarna” hade filade tänder. Man har hittat ett litet antal döda, på olika platser runt om i Världen, bland annat på Gotland – där det rört sig om kanske ett tiotal kroppar från gravfältet Kopparsvi nära Visby – inte bara ett Vi eller ett hedniskt kultställe, utan ett ”Köpmansvi” från början, eller en handelsplats med tillhörande gravfält, vilket ortnamnsforskningen torde kunna ge besked om.. En kvinnlig arkeolog tror förstås att anledningen var  estetisk, och jämför helt okritiskt i bästa Göran Burenhult-anda (är han bekant för er, kära/käre läsare ?) med helt andra kulturer på Sumatra, som inte har ett förbannat dyft med saken att göra – sådana jämförelser är rätt så spekulativa, och kanske mest lämpade för privata bloggar, men knappast för seriös vetenskap…

Ett åttiotal individer har hittats, med tänder som de här. Alla är friska, väl byggda och muskulösa män, i åldern 18-19 till 50 år… Vad tyder det på, kantro ?

Emellertid, även i Lund eller rättare sgat vid Uppåkra har man hittat en krigare med filade tänder eller rättare sagt skåror i tänderna, som nu förvaras på muséet ”Barbaricum”, belägget nära de kristnas biskopshus och motbjudande samling av medeltida krucifix och Jesusar, som blöder ur alla hål.  (varför just den religionen har sån fixering vid just smärta eller manliga tortyroffer i korta små ländskynken är inget jag kan förstå, men ofta handlar det väl om homo-erotisk sadism eller rent bögeri. Endast så, kan man förklara delar av den medeltida kyrkokonsten). Och i England har det gjorts ovedersägliga fynd från Weymouth på Englands sydkust, som visar 54 män, som tillfångatagits, torterats med hugg och slag, och slutligen med bakbundna händer blivit avrättade, och slängts i en massgrav – alltsammans de kristnas verk, förstås…

Eftersom skeppslag i ledungsflottan räknades i hamna, och sedan upp till aettir (som rodd-åttor) och talet 54 – minus hövding och styrman, som väl avrättades eller pinades till döds på annan plats – blir ungefär jämnt delbart med 56 eller 7 x 8 är det sannolikt att vi här har en hel båtbesättning, av ungefär kompanis storlek. Det motsvarar ett skepp av ungefär Havhingstens  storlek(64 man – inte alls 60, som det felaktigt står på Wikipedia – jag har själv seglat det skeppet mellan Sandefjord och Roskilde, så jag vet exakt vad som krävs !) eller 3 x 8 = 24 roddare på var sida, ett 24 bänkars skepp med andra ord, eller en ”24-sessa” som de säger i Norge, plus 8 man extra för ledning, navigation och segelföring.

Med skepp som de här kan man lösa stridsuppgiften ”SLÅ !” direkt över Nordsjön på mindre än 20 timmar… Det finns PRAKTISKA BEVIS….

Sägas bör också, att en modern ro-ro färja, löser liknande uppgifter på ungefär 12 timmar, medan exempelvis Harald Hårfagre – byggd med ett helt ohistoriskt 25 par åror – det skall vara 24 eller 32, endast ”Ormen Långe” var en 34-sessa, därför att det rent utsagt står i Heimskringla att man på Kungens befäl satte in 2 bänkar extra – kräver ungefär 64 mans besättning (100 man som det står på Wikipedia är ”fake news” och en helt omöjlig siffra. Det skulle bli alldeles för trångt ombord, och helt omöjligt att göra klart skepp för strid. Redan romarna hade förresten 64 stridande man i sina centurior, som inte alls var ”helt hundra” de med, eftersom de räknade in trossen, bestående av muletes eller mulåsneförare, custos armorum eller vapentekniker och materielvårdare, signifer och cornicen, alltså singnalister samt rapportryttare eller ordonnanser) samt 16 för navigation och segel.

Men var kommer de filade tänderna ifrån ? Eller varför hade elit-förbandens krigare – som Jomsvikingarna, till exempel – om det nu var dem man hittat – filade tänder ?

Filade tänder funna i England. Det bruna på tänderna är spår av intorkat blod. Individen åt mycket kött och fisk, var helt frisk och hade starka och fina tänder. Det har moderna tandläkare konstaterat, med all sakkunskap. Isotopanalys kan bekräfta resultaten av vad de åt, hur mycket, och varifrån maten kom.

Själv har jag en helt annan teori om varför tänderna filades, och det beror inte alls på några oorganiserade vildar från Sumatra, eller några andra sakramentskade, kristna dumheter och fördomar om sk ”primitiva folkslag” och så vidare. Man filar sina tänder, särskilt framtänderna, därför att det ska synas så fort man ler. En del personer bar bevisligen framtänder svärtade med sot i filränderna också – och det gör man för att man ska få hög status, tillhöra klubben, vara en i gruppen osv. Enkel matematik, enkelt resonemang – och svårare än så, behöver gåtan inte vara. Än idag finns det helt andra grupper av människor, som har stor vana och god färdighet i att fila på folks tänder… Känner ni till de här, till exempel ?

Detta är nämligen inte några ryska sågfilare, längre – om någon nu trodde det – utan ett märke för de 2008 återuppståndna Spetznaz, eller Ryska Generalstabens Brigader för Särskilda Ändamål, som det så fint heter. Det finns nio sådana brigader med sammanlagt mer än 50 000 man – två brigader, den 3:e och 2:a – är direkt disponibla att användas emot medborgare i Sverige och de Nordiska länderna – och i varje soldats utrustning ingår alltsedan Spetznaz ”stora tid” på 1980- och 1990-talen (inte 980-1000, som de tidigare tandfynden) mycket riktigt en tandfil. Motivet är inte alls, att soldaten ska hålla sig fin och snygg, genom att fila på sina egna tänder – däremot skall han intill köttet och pulpan inne i varje tand fila på andras, förstås. Att tortera fångar – särskilt civilister – är nämligen i alla tider ett mycket lätt och användbart sätt att skaffa sig massor av information, och det visste de kristna på 1000-talet också – och i Weymouth såg man resultatet… Att bli filad på gör in i Nifelhel och Fenris så ont, som man förstår – och att utstå det ger också hög status – vilket man visste på 900-talet med – därav de filade tänderna…

Vill man nu inte ha ett sådant märke, kan man ju sätta på sig ett sånt här – ifall man nu någonsin får chansen att bära det. Det var mycket populärt i Danmark och ett land i Centralasien för ett antal år sen, kan jag avslöja…

Jag ska inta avslöja vem som var med och bar, fast det var förstås inte jag, utan den berömde ”någon” ni vet. Eller”någon annan” som det numera heter. Här i Landet Löfvén, för att inte tala om Landet Romson – där också vedspisar är förbjudna – är ju allt allt allt alltid ”någon annans” fel – och ingen vill ta ansvar för det egna landet längre, eftersom folk som kommer hit, sägs ha ”flytt för sina liv” även om EU:s och FN:s konventioner, fortfarande är helt giltiga, internationellt sätt, om än inte i de skurkstater och barbar-nationer, till vilka nu även Sverige räknas. Vill man inte ha ett sådant märke, kan man ju också ha ett sånt här – och det kan köpas i en helt nystartad webbshop för en billig penning.

Ett slags klubbmärke, det också, även om det inte för med sig samma höga status i samhället, som de två andra märkena ovan. Sverige eller Landet Löfvén är en mycket dålig nation på det viset, för den nationen tar numera inte hand om sina egna, eller de som har jobbat för det – som vi tyvärr vet.

Ett sådant här märke kostar bara 150 kronor, och du behöver inte fila på det alls…Rekommenderas

Vill du inte ha ett sådant märke, som betecknar dig som Asatroende, – det är tre Odenssymboler du ser – så kanske du vill ha ett sånt här…

Eller vaffan som helst. Kanske det lyckas. Kanske du får högre status utav just det, min käre / kära herr eller fru Svensson, eller vad fan du nu än heter, men i mina ögon får du nog inte så mycket större status utav just det, utan tvärtom, för jag har seglat för om masten förr, sörru. Och här i landet säger vi inte ”hen”, så mycket du vet, för det betyder höns – på engelska…

Annonser