Sigurdsristningen bortschabblad av Eskilstuna Kommun… Unik fornlämning hotad…

Sigurdsristningen på Ramsundsberget, nära Sundbyholm i invandringstäta Eskilstuna Kommun, är en sevärdhet i Världsklass, som föreslagits få UNESCO-skydd. Ristningen, som är en helt hednisk inskrift utan kors eller kristna inslag, skildrar Eddans och Nibelungesagans berättelse om Sigurd, Fafnes Bane och inskriften, som tolkats på olika sätt, och som omgärdar en mer än fem meter bred tavla eller bild, lyder:

siriþR kiarþi bur þosi muþiR alriks tutiR urms fur salu hulmkirs faþur sukruþar buata sis

Det råder olika meningar om hur denna inskrift ska tolkas, inte minst för att ”bru” är stavat ”bur” av dialektala skäl, och att ”salu” inte alls syftar på någon kristen ”själ” som Holmgeir; fader till Sigröd inte alls hade, utan ska uttydas ”val” eller väl, kanske influerat av latinets ”salus” med samma betydelse, men inte mer än så. Tvärs över Mälaren, vid Bro kyrka, står nuförtiden en runsten där Ginnlög, Holmgeirs dotter (som tyvärr blev kristen) gör en annan bro, och hon nämner också Sigröd, sin bror av samma jarlasläkt.

Sigurdsristningen som den såg ut 1877, när den ännu var orörd. Nu kan Eskilstuna Kommun ha förstört den för all framtid.

Eskilstuna Kommun trodde sig förra året kunna ”öka tillgängligheten” för ristningen genom att bygga en enorm rullstolsramp, som skulle göra det möjligt för fler besökare att se detta unika konstverk, men som Eskilstuna-Kuriren berättar i en hel artikelserie om hela nio artiklar, har hela bygget fullständigt havererat. En okunnig byggfirma följde inte ritningarna, utan fuskade med den ritning man skulle följa, men påföljd att hela miljön fick skador – hur allvarliga vet ingen ännu.

Rampen har kostat över sex millioner kronor, som nu slösats bort till ingen nytta alls. Kommunen har brustit i sin kontroll av bygget, och trots att både boende och politiker klagat, och redan på ett tidigt stadium försökt stoppa alltsammans, kan man nu inte undgå svåra skador. 21 Februari blåstes hela bygget av, och nu är det mycket oklart vad som ska hända med den halvfärdiga och mycket skrymmande rampen, som hindrar och inte hjälper besökarna – alltså helt tvärtom emot vad kommunen ursprungligen avsåg, och vad Länsstyrelsen faktiskt var dum nog att godkänna… Det står klart – att byggfirmans personal, som verkar ha kommit ”lite varstans” ifrån, inte följt sina egna ritningar, utan ägnat sig åt ett omfattande ”byggfusk”…

Kommunen kände också till klagomålen på ett tidigt stadium, men underlät att göra något och tog inte sitt tjänstemanna-ansvar, med påföljd att situationen förvärrades…

Istället för att bevara och lyfta fram, förstörde man den ristning man skulle visa…

Grannar – med mer än 30 års erfarenhet av att guida besökande på platsen – och ledande politiker har försökt säga ifrån, och stoppa detta vansinne innan det var försent, men kommunens byggnadsnämnd lyssnade förstås inte – och så gick det som det ofta går i Stefan Löfvéns Sverige – det hela blev ett totalt fiasko, där pengarna slösades bort… Allt detta efter hur Eskilstuna-Kuriren rapporterat om saken.

Kommunen påstår på sin hemsida att platsen skulle ”förses med lekfulla inslag” (Varför det ? Vem har bestämt det ? Varför kan man inte behandla det förgågna med tillbörlig respekt ??) men erkänner, att man schabblat bort alltsammans. Ett världsunikt fornminne står nu inför en svårläkt situation, och Miljö- och Samhällsbyggnads Direktörskan Kristna Birath, som bär det högsta ansvaret, vet inte alls hur hon ska göra eller agera. Dåligt ledarskap, helt enkelt – där ligger väl den största förklaringen – för att inte tala om en dålig ideologi, som lyckats ta makten i Eskilstuna – och så har det gått som det gått.

Det är valår i år. Kommunen, Länsstyrelsen och övriga intressenter ska nu undersöka hur rampfiaskot ska tas bort, och om ristningen alls står att rädda. I fyra år har den nuvarande majoriteten i Eskilstuna styrt och ställt som de velat med detta projekt, men ändå slutade alltsammans i en total katastrof, signerad (c) och (s)Ändå finns det privata intressenter i närheten, som kunnat sköta detta på ett bättre och betydligt kunnigare sätt, och som också sett till platsen i alla år. Man kunde ju ha lyssnat på dem istället – liksom på grannarna – men nu är det för sent... skadan är redan skedd, och alla pengarna är borta..

Ristningen på berget är mycket grund, och känslig för skador. Runverket borde kopplas in, men ändå gör varken Kommun eller Länsstyrelse detta…

Annonser