”Libertas” ! – Nils Ferlin, 1941

”Du tändes och släktes och tändes igen
där du bars genom mörker och sot
där du bars av de ödsliga nätternas män
under seklernas jämmer och hot

Det ska andas en sång ur din låga
som det innerst förtegnaste når
Över bila och kors och martyrium
skall du lysa till blomma och vår”