Vad stöder hans ”Högvördighet” Modeus, Biskop av Växjö ?

Fredrik Modéus, Hans Högvördighet Biskopen av Växjö som han också kallas, är en märklig man.  I Dagens Upplaga av DN Åsikt – jag ska inte länka till hans utgjutelser, eftersom jag inte vill sprida näthat och antidemokratiska yttranden – säger han, att han ”är bekännande kristen”  och att han vill tillåta Böneutrop från en ny fundamentalistisk moské i Araby, eftersom han ”tror på Jesus Kristus”.

Hur går det ihop ?

 

Räcker det inte med alla dessa ”Ful-religioner” den sk ”Svenska” Kyrkan sprider över vårt land (den är inte ”svenskare” än något annat) ?

Vad är det den där karln tror på, egentligen ? Biskopen är också känd för, att han för två år sedan tillsatte en ytterst märklig ”Kyrkochef” över sitt eget stift, och sedan gick längs Växjös gator i en sk ”Gay Parad” hand i hand med Kyrkochefen, som bara några månader därefter dömdes för Sexuellt Utnyttjande av Barn, samt Grovt Barnpornografibrott. ”Kyrkochefen” hade barnsexbilder gömda på sitt jobb på stiftskansliet i en ask med Jesus-motiv – och ”trodde på Jesus” han också – men biskop Modéus visste ingenting ingenting om sin närmaste man, eller sin administrative chef, och blev ”bestört” – sa han – och det kan man ju förstå… Dag Sandahl, en kristen bloggare och präst jag gillar, avslöjade faktumet om Modéus och ”Kyrkochefens” lilla gatufestival i sin blogg, som ni kanske minns – även om dessa uppgifter senare togs bort. Man kunde se det söta paret på Växjö stifts egna reklambroschyrer, har jag hört – men dessa blev också en tryckteknisk raritet, och försvann ögonblickligen någonstans…

För övrigt – vad ingår i dessa ”kristna bekännelser” ? Menar Hans Högvördighet de dödas uppståndelse, något som varje kristen förväntas tro på, eller menar han Bergspredikan, enligt vilken varje Kristen är skyldig att omvända alla andra, och alltså utplåna varje annan religion eller kultur på hela Jorden – fast via frivillig övertalning eller indoktrinering såklart. Islam hävdar samma sak, men med den lilla skillnaden, att det enligt flera riktningar skall ske med våld.

Men låt oss glömma denne ”Högvördige” person, som tydligen anser, att just han ska stå närmare ”gud” än alla oss andra..

Kanske vi ska vara tacksamma för medborgare som Bassam Al-Bagdhady, tolk och debattör, som översatt den arabiska texten på de bilder, som den nya Växjö-Moskén lagt ut på sin Facebook-sida. Han är sekulär muslim, nämligen och från Irak, så han vet precis hur det är att leva i den form av religiös diktatur Hans Högvördighet förespråkar och stöder. De flesta personer med muslimsk bakgrund som befinner sig i vårt land, är nämligen just sekulära, och inget annat. Många av dem har också flytt hit på grund av Monoteistisk förföljelse, och för att de avskyr religiösa diktaturer, men nu får de se hur sådana – med (S)haria som främsta ingrediens, etableras även här.

Även den goda och kloka Medborgarinnan Rebecca Weidmo Uvell har avslöjat, vilka mörka krafter och vilket extremistiskt ”brödraskap” som ligger bakom Växjö-moskén, och var de får sina pengar ifrån.  NOA, Nationella Operativa Avdelningen inom Polisen i Sverige har också varit inkopplad, och pekat ut Växjö som en av de städer, varifrån IS i Syrien hämtat många av sina sk ”krigare” eller rättare sagt mördare – hur det nu kan komma sig.

Men Biskop Modéus, han ”tror på Jesus” han – och ser inte några fel med detta alls… Hur det nu kan komma sig…

Moskén ifråga hetsar emot Judar, vill förinta staten Israel, och förbjuda svenskt Julfirande – visar det sig – liksom ”felaktig klädsel” för församlingsmedlemmarnas unga döttrar. Stöder Hans Högvördighet Biskopen detta också – eller vad menas ?

Sk ”kuffar” ska förintas, och deras julfirande förbjudas, anser Moskén i Växjö. De får stöd av en av ”Svenska” Kyrkans biskopar… Märkligt….

Det är ju inga vackra saker precis, som Hans Högvördighet visat sig stödja. Antisemitism. Sverigefientlighet. Klädförbud, slöjtvång för minderåriga. Tidigare har han också stött barnporr, och en hel del ”underligheter” förutom det – via sina närmaste medarbetare, direkt ifrån Stiftskansliet. Bara naivitet, mänskliga misstag eller en medveten linje ? Ja, vem vet, vem vet – förutom ”gud” ??

Människor i Växjö stift bör nog gå ur ”Svenska” Kyrkan fortast möjligt, om ni frågar mig.  Annars har de ju Förintelsens budskap utropat i högtalare, flera gånger i veckan – rakt utanför sina hem...

En som hjälper oss att avslöja det kristna hyckleriet, den galopperande Anti-semitismen och allt det andra, är idag Svensk-Iraniern Mojtaba Ghotbi, vice ordförande i Förenade Föreningar för ett Fritt Iran – liberal politiker i exil, som också vet vad religiös diktatur vill säga. Föga förvånande går Biskop Modéus idag till personangrepp emot just honom i dagens DN – men sådana är ju diktaturens kreatur, för att citera Olof Palme..

Det är ganska uppenbart” – skriver den hedervärde demokraten Ghotbi – ”att det är religiösa extremistgrupper  med en medveten strategi som kräver böneutrop över hela Europa – och inte vanliga muslimska invandrare.” Det är också precis min slutsats. ”radikal islam är ett av de största hoten emot Världsfreden” skriver han klarsynt, och det har den svenska Polisen också upptäckt, just vad gäller Växjö och vad som försiggår där – nu med Biskop Modéus uttryckliga stöd.

Eftergivenhet från Stefan Lövén – som Ghotbi vågar nämna i klartext – undfallenhet, okunskap eller ”ytterst opportunistiska ställningstaganden” från exempelvis Vänsterpartiet förklarar mycket av hur fundamentalism och extrem islam sprider sig i Sverige, skriver han vidare. Han är för ett förbud, både i lag och praxis, och att vi värnar vår demokrati istället.

Det har herr Ghotbi alldeles rätt i, tycker jag. Jag räcker honom härmed handen, tvärs över alla parti-, religions- och kulturgränser.

Den som kämpar tillsammans med mig, kan vara säker på min hjälp.

Den som står upp för demokrati och frihet, mot Monoteism och Totalitära System, kommer att bli ihågkommen.

Den som slåss för frihet och överlevnad, står på min sida. Vad slags landsman han än är, var han än kommer ifrån.

STÖD KAMPEN emot vår gemensamma fiende – MONOTEISMEN !!

Annonser

”Svårmod i Tjällossningen” (del 2)

Kära läsare… Kommer ni ihåg de viktiga fakta vi konstaterade igår ? Denna blogg är ingen berättelse, inget narrativ, ingen litterär skildring. Den berör verkligheten, sådan den faktiskt är och sådan media rapporterar den, och jag ber er alla noga överväga och tänka efter kring vad som hände igår.

Varför ska vi i Sverige behöva finna oss i sånt här ? Liberalerna står i alla fall på offrens sida – och de blir fler och fler…

Regeringen Löfvén – Bestående av Socialdemokrater och Miljöpartister – röstade igår för Barnäktenskap och Gruppäktenskap i Sverige, och att man skulle få lov att genomföra detta i vårt land, med religion – huvudsakligen då islam – som svepskäl. Helt emot FN:s Barnkonvention med andra ord, enligt vilken barn skall få vara just barn och inget annat, och inte tvingas in i giftemål med vuxna.  Nu röstade samtliga andra Riksdagspartier, med såväl Liberaler, Sverigedemokrater, Kommunister (eller Vänstern, som de numera kallar sig, men de är Kommunister) samt till och med Kristdemokraterna (redan själva namnet är ”a contradiction in terms”) emot förslaget, fast dessa kristna också är anhängare av en totalitär ideologi.

Det har också kommit fram, hur Allmänna Arvsfonden missbrukats under (Mp):s och den nya (S)harians ledning. Tidningar och media har konstaterat fakta. Jag upprepar:

Arvsfondens anslag ska nämligen ha finansierat islamistiska och antidemokratiska organisationer, enligt en rapport från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. I rapporten beskrivs hur den internationella islamistorganisationen Muslimska brödraskapet via frontorganisationer tagit emot miljontals skattekronor för att bygga upp verksamhet i Sverige.

Pengar går också till rena bedrägerier. 2016 fick föreningen Spiritus Mundi 2,9 miljoner kronor av arvsfonden. Medlen skulle användas till att omvända ungdomar på väg in i extremism. Verksamheten verkar dock ha varit en rökridå. Pengarna gick till fantasilöner och bluffakturor.

Nu tycker jag att det räcker. Som hedning och etnisk svensk, tillika svensk medborgare vill jag protestera emot det här. Det är dags att skicka Regeringen Löfvén till den historiens soptipp, där Regeringar av det slaget rätteligen bör hamna, och se till att alla Miljöpartister åker ut ur Riksdagen, med omedelbar verkan efter nästa val.

Regeringen Reinfeldt har vi alla med gemensamma krafter skickat dit redan, och de mörka år vi alla fick uppleva, saknar ingen.  De demokratiska valen är det instrument vi skall använda, och vi skall alla genomföra detta gemensamt. Annars finns det stor risk för, att vårt land splittras och utarmas på ett än mer genomgripande sätt än nu, och det lär sluta med ökade klyftor, och på sikt kanske rent av ett inbördeskrig. Regeringens sätt att favorisera 20 % av befolkningen på de andra 80 %:ens bekostnad med fri tandvård, fria studier, fria bostäder, fritt uppehållstillstånd, fritt allting, medan vanliga medborgare får betala, betala och betala alltihop, inklusive den nya lydiga valboskap man skaffat sig i islamisterna; kan faktiskt driva människor till vanvett, värre än till och med det vanvett som angripit våra Riksdagsmän, som nu ska stifta lagar om mäns barnafödande och kvinnors spermasprut, vilket vi kunde läsa i deras offentliga utredningar, och till sist finns kanske ingen annan utväg, än att ”gatans parlament” kommer att råda – men det är inte den utväg jag förordar.

Samtidigt visar vår nuvarande Statsminister mer förakt för hela den demokratiska processen och vanligt folk än någonsin tidigare, då han offentligt deklarerat att han ”vägrar avgå”, åtminstone enligt kvällstidningarna och SVTDagens Nyheter – alltid servil och underdånig emot makthavarna – till bredden fylld av det slag av journalister som hela tiden ”slickar uppåt” men sparkar nedåt, och som låter de allra mest konstiga extremrörelser och Mp:s små ”kånkelbär” i form av ”forn sed” komma till tals – varför öppnar man ens spalterna åt det slaget av personer – och till och med SvD har nyligen förordat, att det skulle bildas nya minoritetsregeringar i vårt land.

Det förordar inte jag, eftersom det är emot själva demokratins och parlamentarismens idé. Meningen med Demokratiska Regeringar, är faktiskt att de skall representera folkflertalet, och inte en liten makthungrig ”Nomenklatura” eller elit, som stöder sig på Mp och andra extremistpartier, med islamism, barnafödande män och förbud emot vedspisar som huvudsaklig valplattform, i alla fall enligt de utspel de gjort hittills.

Man kan bli svårmodig för mindre, men det är dags att sätta stopp för vansinnet och ge de här skitstövlarna vad de tål, en gång för alla.

”Skitstöveln” – Skulptur av Roland Haeberlein, rest 1987

Rörande Allmänna Arvsfonden har jag nu ett konstruktivt förslag, Goda medborgare !

Jag förordar absolut, att vi alla – varenda svensk, kollektivt och gemensamt, ändrar våra testamenten så att Regeringen Löfvén och dess ”Arvsfond” (eller fond för utplundrandet av de etniska svenskarna – för det är ju detta det handlar om) inte får några pengar från oss. Vi kan mycket väl infoga formuleringar, som att de inte ska stjäla vårt tandguld från krematorierna, eller försöka utvinna ädelmetaller ur oss, om så bara som en medborgerlig protesthandling.

För övrigt hoppas jag också att ni vet hur det går till, när testamenten och bouppteckningar skall upprättas, åtminstone för er egen skull.

Risken att man försöker stjäla hela er förmögenhet, och inte ge något till era barn eller efterkommande är förstås stor, men det gäller att bekämpa folkfienderna överallt, med alla medel. Många svenskar förstår idag inte vad ”Allmänna Arvsfonden” är för slags sammanslutning, och vilka som sitter och styr över den, men jag antar att ni – liksom jag – är trötta på att ge bidrag till Opus Dei-liknande sammanslutningar av typen Spiritus Mundi eller Islamiska Brödraskapet – för hur kan någon svensk eller svenska stödja något sådant ?

Jag för min del har i mitt nya testamente – upprättat för dagen – infogat följande rader:

Jag förbjuder uttryckligen, att Allmänna Arvsfonden övertar eller befattar sig med min kvarlåtenskap, då jag på goda grunder anser, att denna fond ej längre tjänar samhällsnyttiga ändamål, och ej överensstämmer med min värdegrund och övertygelse, till exempel genom att ge bidrag till diverse islamistiska eller andra religiösa rörelser av en karaktär, som jag inte stöder.

Gör nu allesammans likadant – och donera pengar till något samhällsnyttigt ändamål istället, som den här organisationen, till exempel:

Eller den här, som samlar in pengar till ett eget Gudahov, och ett Nordiskt Kulturcenter – för att motverka all kristendom och islamism…