Ännu en Hednisk Tanke

Borta i US of A sitter ännu en gammal bekant, ett av Särimners Sändebud, ”a flock member in good standing”. Hans alias här på nätet är The Atheist Pig, och fastän han bara är en vanlig genomsnittsmedborgare, behandlas han sämre än ett svin i det trumpifierade land och tidevarv som är hans, i alla fall ibland.  Han är visserligen en helt annan sorts hedning än just jag, Polyteist och Asatroende som jag faktiskt är, men Hedning är han likförbannat, och min solidaritet kan utsträckas till honom med, för de som utför goda gärningar berömmer jag – sak samma vad jag tänker om resten..

Tage Danielsson, den berömde svenske Humanisten och Humoristen sade en gång att ”Om Gud eller Jehova ens fanns, varför skulle han då vara så dum att han skapade Hedningarna ?”. Och i USA har alltså någon nu kommit på samma tanke, fastän 30 år senare – minst….

img_2014-768x576

De kristna – i deras oerhörda trångsynthet och brist på intelligens – brukar slingra sig ur detta fullständigt logiska argument med att säga att ”Jamen Gud ville att människorna skulle ha en fri vilja” men i så fall kan han ju knappast bli arg på oss hedningar därför att vi väljer att INTE tro på honom, allt enligt den fria vilja han utrustat oss med..

Och hur kan en gud som ska påstås vara ”god” och dessutom allvetande, allvis och allsmäktig isåfall döma människor till helvetet ?

Vore han allsmäktig, och hade han själv fri vilja – och samtidigt allgod – hur kan han då ens tolerera existensen av eviga straff, samt ett helvete ?

I kraft av allsmäktigheten och allgodheten kunde väl i så fall JHVH, Tetragrammaton eller vad tusan nu vi ska kalla honom avskaffa just straff, kval och helvete, eller hur ? I alla fall om sagde befattningshavare nu har ”fri vilja”.

Redan Epikuros och antikens filosofer insåg det här. De var Hedningar allihop, och trodde på Polyteism, samt det enkla faktum att ingen varelse, absolut ingen, samtidigt kan vara allsmäktig eller allgod…

maxresdefault

Och för övrigt – här hjälper varken böner eller klagosånger, för man får ingenting för ingenting. Jag tror inte på det kristna begreppet ”bön” överhuvudtaget, och jag ber aldrig till mina gudar – möjligen offrar eller blotar jag till dem, för ”gåva kräver att gengåva gives” som det står och är skrivet i Hávamál…

funny-quotes-10842-statusmind-com

Annonser

Runstensfynd från Birka bevisar Asatrons existens ? (artikel från 17 April, 2017)

5 Maj 2015 gjordes ett runstensfynd på Birka av Kalle Dahlberg, nutida runstenshuggare och konstnär med internationell ryktbarhet – och den man i Sverige idag som använder mest ”tidsäkta” huggtekniker samt arkeologen Roger Wikell. Fyndet är bara ett av tre nyfynd av runstenar på Biirka ”från tiden” eller med andra ord före tusentalet, då Birka helt och hållet var en Hednisk stad, utan någon kristen närvaro alls – så när som på Ansgars futtiga träkapell, som stod där under tre år på 870-talet, men sedan revs, då Ansgars efterträdare Nithard och andra övernitiska kristna försökte ge sig på de gamla Gudarnas hov, hargar och heliga vin.

Fyndet har beskrivits i tidskriften Populär arkeologi, men Runverket omhändertog stenfyndet och lät frakta det till Gotland, tillsammans med en rad andra fragment – för att man skulle fraamställa en vetenskaplig rapport, och dokumentera samt undersöka stenen noggrannare, som man sa. Sedan dess har ingenting hörts, och efter två år dröjer den vetenskapliga rapporten fortfarande, som ni kan se på Kalles hemsida här.

Kalle Dahlberg och jag har också ett gemensamt förflutet, eftersom vi och en del andra redan 1992 grundade Svenska Asatrosamfundet, innan det tio år senare helt urartade och byttes ut emot något annat, åtskilligt politiserat; som ingen av oss längre ville ha eller medverka i. Sedan dess har Kalle ägnat sig åt sitt hantverk och sin konst – Runorna och dess huggande – medan jag blivit skaparen av den allra största och mest spridda Hedniska personliga bloggsidan i hela Sverige. Numera finns också Nordiska Asa Samfundet, med över 630 medlemmar, mycket mer än de strax över 300 som SAS uppnådde före den slutliga urspårningen.

Människor och samfund har sina öden, liksom runstenarna.

Själv har jag berättat om mitt intresse för professionell runologi och besök på föredrag med Magnus Källström – professionell runolog på Runverket – men vad vida intressantare är – det svårt skadade fragment som hittades 2015 – det låg på vad som varit åkermark och har därför ”odlingsskador” ser man tydligt och klart ordet TRUA som i ASATRUA – vad som stod före det saknas, och den inskriften kan vi inte vara helt säkra på.

Ordet TRU för tro, trofasthet, tillit är ett urgammalt nordiskt ord, som alltid funnits i vårt land, liksom själva begreppet ”Trua a Asom ok Ölfom” – att tro på Asar och Vaner – som återfinns också i själva Eddan. Tvärtemot de dåliga lögner man ibland får läsa på Internet, var ASATRO som term inte något som skapades på 1800-talet, eftersom den tron är evig, och existerade också i tidernas morgon eller åtminstone för fyra tusen år sedan, när de första personerna som talade Proto-germanska kom till Norden.

Nu får vi ytterligare bevis för den saken, för nu hittar vi ”Trua” eller trofasthet, ristat i sten – och kanske är det som ett tecken från makterna, att det blir Kalle Dahlberg och ingen annan, som får hitta just den texten. Symboliskt, rent av – för ingen har varit trognare våra Gudar och vårt arv än just honom…så någon värdigare hittare, kan knappt finnas..

Kanske får vi aldrig veta vad som stått på den nu saknade stenen, som Runverket genast tog i beslag och fraktade undan tilll Gotland, där den sedan dess stått undangömd – kanhända därför att de kristna forskarna är mycket rädda för att avslöja stenens hedniska budskap.

Men minnet finns för evigt kvar, liksom de, som verkligen är trogna sina egna Gudar.

För Kalles skull, och för att bättra på hans efterlysning av fler stenfragment skriver jag den här texten. Kanhända hittar man det saknade fragmentet just i sommar, kanske inte – men vetenskapen, runologerna, de skickliga hantverkarna, konstnärerna och de som verkligen vet, arbetar träget vidare.

Utanför Birkas stadsvall, och på dess enorma Borgberg – en av de första militära garnisonerrna i Sverige – spirar just nu den första skira grönskan, som en påminnelse om en ny vår, och vad som en gång skall komma. En dag skall där inte längre stå några kristna kors, men Tors hammare skall resas där, medan vi firar vårt lands befrielse, Asatrons pånyttfödelse, och vår slutliga seger.

 

All alone, or in twos
The ones who really love you
Walk up and down outside the wall
Some hand in hand
Some gathering together in bands
The bleeding hearts and the artists
Make their stand

(ur ”Outside the Wall” av Roger Waters)

 

Och ge oss Vuvuzelorna… (Tutom Gjallarhorn !)

Hur skall vi kunna motverka all Monoteism, som florerar runt om i Världen ? -Det är en fråga, som alla vi Hedningar behöver ställa oss just nu, såhär i den första Vårbrytningen. Vi ser ju vad det är som ”Svenska” Kyrkan och vissa politiska partier i vårt land bestämt sig för att stödja, och som det inte vore nog med allt, kommer idag underrättelsen om ännu en galen attentatsman, som sprungit runt och skrikit ”Gud är större” eller ”Allahu Akbar!” på en fransk stormarknad, bland annat. Det är exakt samma valspråk Antje Jackélen, den svenska Ärke- någonting, sprider över landet, och exakt samma rop, som man nu tycker skall eka ut över Araby nära Växjö och hela Småland..

Ska vi verkligen finna oss i det här, goda medborgare – för det är ni väl ?

Anno 2013, när det Norska Hedningsamfunnet (numera omdöpt till Ateisterna) ännu fanns, och böneutropen och hatet skulle eka ut över hela Oslo, anlade de norska Hedningarna moteld, och det tycker jag gott att vi svenskar också kan göra. Som svar på de lokala Salafisternas ansökan om att göra böneutrop från sin Moské, ansökte nämligen de norska Hedningarna om att få Tuta i Horn och utropa ”Det finns ingen Gud!” från ett av stadens hustak.

Slutet på visan blev, att det inte blev några böneutrop alls i Oslo den gången, om jag inte minns fel – och att en effektiv folklig motståndsaktion visade på Monoteismens absurditet.

Dags att BLÅSA AV hela den Monoteistiska Matchen, och se till att somliga åker på en rejäl BLÅSNING ?

På samma sätt tycker jag också vi svenska hedningar kan göra. Så fort det rings i kyrkklockor, böneutropas eller Harry Krischna och Karmakamraterna kommer mässande och trummande, ja då anlägger vi kraftigast tänkbara moteld med att blåsa av alltsammans, Heimdall med Gjallarhornet till pris och evinnerlig ära. Numera finns det fräcka sett med små och ihopfällbara Vuvuzelor, som man kan bära med sig innanför västen eller i handväskan, och så fort islamisterna hoppar fram – ja då blåser vi dem på konfekten…

Vuvuzelan har på kort tid fått stor acceptans, i de allra högsta kretsarna av vårt samhälle – sanna mina ord. Se här bara:

Kunde Prinsessan Madelaine, så kan väl vi…

TUTOM GJALLARHORN ! Har jag ju sagt…

Men nu kan det förstås inte springas runt och tutas emot Muslimer och Kristna i tid och otid, om nu någon trodde det. Nej, jag förordar att vi traditionsenligt gör detta exakt klockan tre, första måndagen i varje ny månad enligt gammal och beprövad svensk tradition. Då brukade nämligen ”Beredskapslarmet” eller den sk ”Hesa Fredrik” – signalen ljuda, och det är ju precis vad vi behöver…

Vi Asatroende och svenskar, som älskar friheten och vårt eget land, måste ju faktiskt stå i beredskap emot all denna islam, och alla dessa kristna galningar, som hotar att förstöra hela Sverige. Det finns en enda sak, som Monoteisterna inte tål, sade det Norska Hedningsamfunnet på sin tid, och det är existensen av humor – redan detta driver dem till vanvett, och då passar Gjallarhorn och Vuvuzelor för att blåsa bort dem från vårt territorium extra bra… det är faktiskt en berättigad åtgärd, med tanke på allt..

Vem vet – kanske kan vårsolen och HUMORNS SOL råda bot på de flesta av Monoteismens griller… (teckning från Norska Hedningsamfunnet)

”Snille och Smak” som sagt…

Även andra grupper har använt liknande knep i det förgångna. När den åtskilligt utflippade proteströrelsen FEMEN (som jag skrivit mycket om förut – på sista tiden har den dock inte gjort så många insatser) fick höra att Körkort skulle vara förbjudna för kvinnor i Saudi-Arabien, ja vad gjorde de då ? Jo, i Ukraina och andra länder anordnade de särskilda bilkaravaner, som fick köra runt, runt runt kvarteret där de Saudiska ambassaderna låg, och ihärdigt tuta och visa sig genom bilfönstren med ”lättklädd” klädsel, fast slöjor sedesamt för ansiktet, tills att Saudierna började mjukna… Så kan vi svenskar också göra, så fort vi ser en salafistiskt moské. Vi kan protestera, utan klotter och utan hat, men ändå ytterst verksamt, och tills vi fördrivit alla dessa Monoteister från vårt land..

 

”Fast and Furious !” – ”Let’s Drive !”