Bibel-Babbel: ”Svenska” Kyrkan erkänner – ”Den heliga skrift” är inte längre relevant i Sverige

Åter fylls media av skenheliga kristna som fromt och fromlande hymlar om sin bibel. Nu ska den utges i en ny översättning, återigen. Den förra kom 2000, men nu är det redan dags igen, och inte ens en generation har gått innan man klagar på att språket i den förra Bibeln var helt föråldrat, mossigt och ”svårt att förstå” som man uttrycker det, varför den Allsmäktige och påstått ofelbare guden JHVH, kallad ”Herren” eller Jahve eller Allah måste få sina påstådda ofelbarheter översatta en gång till – av människohand…

Hur allsmäktigt är det, förresten ? När den påstått allsmäktige inte klarar sig utan översättare och redaktionskommitéer, måste han ju vara synnerligen kraftlös och svag, samt beroende av mänsklig hjälp…

Svenska Dagbladet och Helsingborgs Dagblad berättar om hur Jesper Svenbro, ledamot i den åtskilligt skamfilade och illa beryktade Svenska Akademin, och tillika representant för ”Svenska” Kyrkan och Bibelsällskapet, säger att det är troligt att hela budskapet förflackas eller rent av förfalskas (ja, så säger han ordagrant – se i artikeln)

Dessutom erkänner han glatt och villigt för media att – jag citerar: – Idén att Bibeln är en folkets bok, på folkets språk, för folket, den måste överges. Det var inte så Bibeln skrevs från början, säger han. ”Svenska” Kyrkan har med andra ord redan förlorat helt, och nu erkänner de sanningen. Bibeln är helt enkelt inte aktuell för svenska folket längre, och den har heller aldrig varit det, om man får tro Jesper Svenbro, som ju är expert på ämnet.

 

Jajamensan ! Att sälja RUTTET KÖTT under Rötmånanden är HELT OK enligt den kristna Bibeln… Hygieniskt, eller hur ?

Man måste faktiskt ge Jesper Svenbro rätt. Gustav Vasas Bibel från 1541 var verkligen ingen folkbok, eftersom den betingade ett pris som vanligt folk i Vasatidens Sverige inte alls kunde betala. Ett enda exemplar kostade flera årslöner för en vanlig svensk, och den tryckta upplagan kom antagligen inte ens upp i tusen exemplar, fast landet (inklusive Finland och Estland, som då hörde till Sverige) översteg en miljon människor. Det fanns inte ens en enda bibel på tusen individer.  Dessutom var läskunnigheten dåligt utbredd och analfabetismen stor, till följd av den kristna medeltiden som nästan helt utrotat det urgermanska bruket att skriva med runor, vilket dock fortfarande fanns kvar i avlägsna trakter typ Hälsingland och Dalarna.

Nästa bibelutgåva, Gustav II Adolfs Bibel från 1618, (alltså 71 år senare – jämför dagens situation) var inte ens komplett, utan bara en dålig och halvfärdig revision av den föregående. Alla experter är också överens om att den inte gav något nytt i språkligt hänseende, och Sveriges befolkning vid stormaktstidens mitt låg på minst 1,5 miljoner invånare, inräknat alla besittningar – som senare regeringar helt slösat bort och förlorat. Karl XII:s bibel – utgiven av den sämste regent vi någonsin haft (han förlorade nästan hela det svenska riket) möjligen undantaget Reinfeldt och Löfvén, som också betytt mycket för utrotandet och utplånandet av Sveriges ursprungliga befolkning (germaner, inte samer) utkom 1703, dvs 85 år senare ändå, men den är ändå den mest definitiva och klassiska versionen på svenska, eftersom den stått sig längst – i princip ända fram tills den första moderna bibeln från 1917 eller med andra ord i hela 214 år, var verkligen ingen folkbok, den heller.

Få – om ens någon – av vanligt folk hade råd att köpa den förrän långt in på 1800-1900 talen, och innan dess var bibeln inte alls så spridd i Sverige som vi vanligen föreställer oss, därför att vi allesammans blivit indoktrinerade i svenska skolor, som aldrig någonsin lärt ut sanningen om vår folkliga, inhemska kultur. Först från 1850 och framåt, eller med ”väckelserörelsen” och frikyrkorna, kan man tala om bibeln som ”folkbok” i protestantismens anda – men så var alltså aldrig avsikten – det erkänner man nu.

Nu har bara 18 år gått sedan den senaste versionen, som gjordes på order från den dåvarande Socialdemokratiska regeringen, och innebar åter ett nattsvart misslyckande. Inte ens en enda generation har passerat, men den är redan föråldrad och inaktuell enligt kyrkan själv, som nu – mycket katolskt – säger att bibeln skall vara ”Solis Sacerdotibus” på latin, eller med andra ord ”endast för de invigda” dvs prästerna själva, samt kristna fanatiker och möjligen främmande imamer…

Slaveri, tortyr och försäljning av människor – alltsammans saker som Bibeln inte bara tolererar, utan faktiskt PÅBJUDER för de kristna (se efter själva) VAD ÄR DET FÖR SLAGS VÄRDEGRUND – och – PASSAR DETTA IN I NÅGOTSLAGS MODERNT SAMHÄLLE ??

I Eddan däremot, finns ingenting sådant. Och Eddan på Norröna, alltså fornvästnordiska är inte svårare att förstå för en enkel svensk, än att vem som helst faktiskt kan läsa den i original, vilket däremot är fullständigt omöjligt med den hebreiska originalbibeln – för nästan ingen svensk, utom ett litet antal professorer och totalt insnöade akademiker, kan just läsa hebreiska. Forngrekiska eller latin (som i Bibelns vulgata-version) är också totalt döda språk, och kan idag inte längre förstås av någon, utom en liten, liten handfull svenskar med universitetsexamen på lägst magisternivå eller högre.

Framförallt islänningar, men också Norrmän, Danskar och Svenskar, liksom Svensktalande Finländare har den stora fördelen, att de kan läsa Eddan i original, och ta del av de goda råd som Oden ger mänskligheten i Havamal, till exempel. Inga andra nationer på hela Jorden och i hela Världen har så stor fördel, eller så lätt att ta till sig Asatron som just vi Nordbor, och det är också här och ingen annanstans Asatron hör hemma. Den hör inte hemma i USA, inte i England och inte i resten av Europa heller.

Sann Asatro byggs från NORDEN – inte från Tyskland, England eller USA…

 

Oden har aldrig någonsin hävdat att just han skulle vara allsmäktig, och han kräver ingen slavisk och underdånig lydnad heller. Hans filosofi är inte totalitär, utan demokratisk, i skarp kontrast till de kristnes ökengud från Mellersta Östern – där de flesta totalitära läror kommer ifrån.

Böner eller klagosånger duger inte inför Oden själv, för allt sådant föraktar och skrattar han åt. ”Bön” i kristen betydelse finns inte ens i de nordiska språken, eftersom verbet ”bidhja” inte alls betyder ”be” utan befalla, ge information, delge ett meddelande – vilket en del del kristna människor helt missförstått, därför att de saknar den rätta kulturella bakgrunden eller mentala kapaciteten eller den språkhistoriska kunnigheten för att alls förstå det.

Några budord ger Oden inte heller, och han har heller inte sagt att du ens behöver tro på honom eller följa honom. Han behöver inte oss, utan det är vi som möjligen behöver honom – och goda råd (”du k-a-n få välgång om du följer dem, du k-a-n få tur om du håller dem” står det i flera sk ”moderna” översättningar – dvs det står inte alls, att du m-å-s-t-e få välgång eller tur, det står bara att du kan få det, om du använder dina egna förmågor, ditt mod och ditt sunda förnuft – helt olikt emot de kristnes gudsbegrepp) eller i original, i den del av Havamal som kallas Loddfafnismal: Ráðumk þér,…. en þú ráð nemir, -njóta mundu, ef þú nemr,þér munu góð, ef þú getr -: alltså: Det råder jag dig, om du råd tager, njuta månde du, om du råd tager, det torde gå bra, om du gitter”  (nemir är här samma ord som det tyska nehmen eller taga – som fortfarande ibland heter ”nimme” på danska eller ”nimma” som i ”förnimma” på god skånska, till exempel)

Enligt Bibeln, däremot – ska de kristna faktiskt tillämpa kannibalism, allt enligt Guds eller Allahs åsikt:

Ni SKA äta era egna barn” – ja så står det faktiskt i den kristna bibeln. Detta är Guds ord till mänskligheten, och hans direkta befallning, bara så att ni vet..

Men – om ni nu äter era egna barn – se upp så att ni inte GRILLAR DEM – eldningsförbud råder ju just nu i hela landet, så ni får KOKA eller STEKA barnen inomhus istället… Kokta och stekta ungar skall det alltså vara, på varje middagsbord i hela Sverige – allt enligt den allrahögstes ”Snille och Smak”…

Jämför detta kristna och Monoteistiska äckel från öknarnas elände med den sunda och naturliga dyrkan, som våra förfäder hade. Vilken tycker ni egentligen är bäst ? I Eddan kan ni inte hitta ett endaste ord om rituell kannibalism, drickande av kristi blod eller ätande av hans kött (sk ”Nattvard” eller ”kvällsmacka” på kristet vis – en av deras viktigaste institutioner, och något hela deras världsfrånvända kannibalreligion bygger på)

Redan Epikuros, den grekiske filosofen från 300-talet f-ö-r-e kristus bevisade logiskt och eftertryckligt, att Bibelns babbel om en påstått ”allsmäktig” gud omöjligen kan stämma.

De kristna lallar barnsligt vidare – i år som alla år – om att just deras gud ska vara bättre än alla andra, och att han är allsmäktig, allgod och allvetande.

Varför finns då skogsbränderna i Hälsingland, och vad har björnarna – mer än 500 till antalet – i Ljusdals Kommun gjort, för att drabbas av skogsbränder, till exempel ? Nehej, där ser ni”Gud” kan alltså omöjligt anses vara ”allgod” – för varför tillåter han då existensen av meningslös förstörelse ? Inte heller kan han vara Allsmäktig, eller ens Allvetande, för om han redan vet vilka katastrofer som ska drabba helt oskyldiga varelser på vår planet, som inget ont gjort (i varje fall inte ondare än någon annan) och som därför heller inget ont förtjänar – varför förhindrar han isåfall inte detta onda, ifall han redan visste att det skulle inträffa, och dessutom orsakade det hela alldeles själv, i kraft av den påstådda ”allsmäktigheten” ? Och om Gud alls finns – som Tage Danielsson en gång sa – varför skulle han i så fall vara så dum att han skapade Hedningarna ?

MINSTA BJÖRN kan ju se att hela kristendomens Bibel-Babbel inte leder till något – så vi kan helt enkelt GE UPP på den punkten…

Vi gör som Sverker Olofsson – Papperskorgen nästa  för Bibeln och Koranen !

Annonser

7 tankar om “Bibel-Babbel: ”Svenska” Kyrkan erkänner – ”Den heliga skrift” är inte längre relevant i Sverige

 1. Nyöversättningar av Bibeln är en välkänd metod för världens luciferianska makthavare att introducera betydelseförskjutningar som gradvis ersätter Jesus med Lucifer. Anledningen till den snara nyöversättningen är troligen att den tidigare blev ”för bra”.

  Oden (Óðinn) kan rent biologiskt vara ynglingaättens anfader. Efter mina kontakter med Plejares och andra kristna utomjordiska människor, med kännedom om en mängd olika liv Jesus haft i galaxen, förmodar jag att Oden faktiskt var Jesus. Religioner förvrängs med tiden, och folk ändras. Därför behöver Jesus återkomma med nya råd på vägen. Gamla religioner (som asatro) lägger man åt sidan (utan hat eller förföljelse). Äkta Oden stod knappast för de senare asatroendes tradition att hänga upp offrade mäns kadaver i träd, eller att bränna slavinnor med sina döda herrar. Gamla testamentets Jahveh var en bluff (enl. Plejares), inte alls Jesus enda sanna Gud. Romarna förstörde nya testamentets ursprungliga texter, men rekonstruerade dem inför kyrkomötet i Nicaea 325. Ordet ”amen” i kristna böner kommer av Ahmen Ra (”den dolde”), vilken tidigare hette Marduk Ra (Satan). En sann kristen helgar sabbaten (lördag). En luciferian helgar solens dag (söndag). Den kristna reformationen har inte kommit halvvägs; och asatrons har inte ens påbörjats.

  När du en dag dör, kan du mycket väl möta Jesus, och se att han även var Oden. Det vore toppen om du kunde komma tillbaka och berätta 🙂 . Då är det mycket värre för alla de muslimer som återvänt från döden och berättat att de mötte Jesus, och såg att Allah är en demon (allah shaytan الله شيطان).

  Själv är jag djupt kristen. Plejares motsatte sig uppfattningen att Jesus enda sanna Gud skulle vara perfekt, vilket löser teodicéproblemet. Sann kristendom är den enda vetenskapligt bekräftade religionen — stark i galaxen med de mäktigaste och mest avancerade civilisationerna. På planeten Jorden är kristenheten dessvärre i ett erbarmligt tillstånd.

  Gilla

   • Många källor berättar om människooffer, t.ex. Heimskringla, Adam av Bremen eller Thietmar av Merseburg. I Uppsala hängdes blotade djur och människor upp i träd.

    Gilla

   • Fel i sak. De källorna är inte många utan få till antalet och skrivna av fanatiska kristna som i likhet med Mäster Adam ledde det med våld bedrivna missionsarbetet eller rättare sagt mördandet i guds namn. Lika objektivt som Ayatolla Khomeinis beskrivning av livet i USA på sin tid. Arkeologiska undersökningar har skett vid gamla Uppsala sedan Hjalmar Stolpes tid på 1800 talet, och fortfarande har man inte hittat ett endaste bevis för vad du så fördomsfullt och okunnigt påstår

    Gilla

   • Om det alls förekom, var är de arkeologiska bevisen, eller de objektiva fakta som kan stödja dessa lösa påståenden, ur kristna krönikor. Nu talar vi inte om romersk järnålder eller bronsåldern, för redan vid 500 talets slut, hade nordisk hedendom utvecklats långt långt förbi ökenreligionernas låga ståndpunkt, där de flesta kristna och muslimer står kvar än idag. Sorgligt nog. Bibeln kan inte vara guds ord, och har nog aldrig varit det heller. Den har sett sina bästa dagar, säger experterna, och det är allt min blogg handlar om.

    Gilla

   • Människooffer överlag, i Sverige sedan stenåldern, och globalt från många tider och platser, har belagts mångfaldigt av arkeologer. Mentaliteten är att blidka gudarna med offer (nötter, getter eller människor), och göra sig förtjänt av deras nåd. Denna generella, globala offer-idé ingår i asatro. De asatroendes slavsamhälle kan inte rimligen förväntas ha upphävt den urgamla förekomsten av människooffer.

    Under utgrävningen i Gamla Uppsala nyligen, då man fann en 4:e kungshög, i huvudsak bortgrävd under medeltiden, läste jag en artikel där en arkeolog påstod att man funnit benrester från djur och människor i offerlunden; men jag återfinner inte uppgiften i officiella redogörelser. Fynd av mänskliga ben på udda platser i G:a Uppsala har gjorts, bl.a. med spår av hundtänder. Det var nog döda slavar man gav åt hundarna, inte de blotade. Säkra arkeologiska spår av blotade människor är anmärkningsvärt svåra att hitta. Om de begravdes efter att ha ruttnat färdigt i träden, skulle omständigheten förklaras.

    Förutom de ”kristna fanatikerna” hänvisade jag även till Heimskringla. Där står att Aun den gamle blotade (offrade, dödade) 9 av sina 10 söner — människooffer alltså. Svearna satte stopp när han ville blota sin 10:e (Egil). Berättelsen avslöjar att människooffer var etablerat och accepterat — åtminstone till en gräns.

    Gilla

   • Se där ja – nu har jag åtminstone stimulerat din tankeverksamhet till något högre källlkritisk nivå. Jag känner till fyndet av människoben med hundtänder – men vad bevisar det ? Det bevisar ingenting sådant alls, för det skulle lika gärna kunna vara en grunt grävd grav som grävts upp av något omkringrotande hunddjur, typ en asätande varg eller räv – och angående din analys av vikingaatiden som ett slavsamhälle, avstår jag från vidare kommmentarer, då det inte finns de ringaste arkeologiska bevis för sådant heller, vad jag vet. En hel del forskare anser, att träldom först infördes på brred front i och med kristnandet, vilket syns bland annat i de medeltida lagarna. Påståendet om ”urgamla” människooffer kan du heller inte bevisa vad dess frekvens angår – och hur då ? Offer i strid, offer i trafik är också ”offer” och för övrigt tänker jag sätta mig ned idag och skriva något om do-ut-des principen, som har en viss relevans här. Tack för ett förbättrat inlägg… i början nådde du ingen vidare ”verkshöjd” som juristerna säger, men du tog dig på slutet.. Tack för en givande dialog !

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s