Löfvén och bränderna…

Så går beslutsamhetens friska hy
I eftertankens kranka blekhet över,
Och företag av märg och eftertryck
Vid denna tanke slinta ur sin bana
Och mista själva namnet handling.

– Ur ”Hamlet” akt 1 av William Shakespeare

( i Carl August Hagbergs översättning)

The war was being run by a bunch of four-star clowns who were going to end up giving the whole circus away.

– Sagt av Martin Sheens rollfigur ”Captain Willard” i Francis Ford Coppolas film ”Apocalypse Now!”

 

Och inte blev han ”eld och lågor” precis…

Det uppges i svenska media att inte mindre än 70 personer skall ha varit involverade i att bränna upp minst 120 privatbilar på ett tiotal platser i Sverige i natt.Inte ens en vanlig enkel hedning, som jag själv kan undgå att ta vissa intryck vid sådana underrättelser, angående det här med lag och ordning, och Svenska folkets rätt att försvara sig själv genom nödvärn, vilket följer av bland annat Rättegångsbalkens 24 kap. 7 §, som jag skrev om så sent som igår.

Om den som har begått brott, på vilket fängelse kan följa, påträffas på bar gärning eller flyende fot, får han gripas av envar. Envar får också gripa den som är efterlyst för brott. Den gripne skall skyndsamt överlämnas till närmaste polisman.

Landets Moderate partiledare och tillika oppositionsledare har förklarat sig vara ”rasande” och Statsminister Stefan Löfvén själv uppges ha sagt att han ”blivit arg på riktigt” och påstås ha utbrustit ”Vad fan håller ni på med ?” vilket ju är ett lite folkligare uttryck. Samme herr Statsminster skall enligt Dagens Industri ha sagt, att han ”borde varit hårdare ifråga om migrationen”, inte minst därför att Sverige inte kan ha annorlunda lagar och förordningar än omgivande länder. EU:s princip om första asylland gäller till exempel fortfarande, vilket också FN och all internationell rätt innehåller som en grundläggande förutsättning, och likväl har Stefann Löfvéns Regering gång på gång brutit emot detta. Men nu ångrar Statsministern plötsligt sig, och den politik han fört i snart fyra år.

Ja, vad ska man säga.

Till Statsministerns försvar kan det väl sägas, att alla har rätt att ångra sina gärningar, så även Statsministrar, men denna ånger kommer lite väl sent, och är mer än ovanligt malplacerad, eftersom det råkar vara Riksdagsval inom sådär tre veckor, och då föreligger en viss risk, att Statsministerns ”feministiska utrikespolitik” som han så har vurmat för, i tal framför hela FN och på andra ställen, inte alls blir trodd. ”Akbar Annie” Lööf – av många tippad som landets näste Statsminister – vilket vore en nationell katastrof – har sagt, att hon tycker att vandalerna och bilbrännarna skall utses till Poliser, vilket skall skapa fler arbetstillfällen.

Alfred E Lööf – Dumhetens Banérförerska ?

Inför pågående valrörelse har Statsministerns parti också lanserat ”landets största trygghetssatsning” och de berömmer sig själva med att ha anställt 1500 poliser extra, vilket inte alls verkar hjälpa så mycket i den pågående krissituationen, trots att Morgan Johansson – makthavare nr 1 efter Statsministern, försedd med titeln av både Inrikes- och Justitieminister på en och samma gång – förstås vrålar, att förövarna minsann ska gripas och få stränga straff, trots att det inte alls stämmer med verkligheten.

Polisen i Göteborg uppger sig ha identifierat flera gärningsmän, men har ”valt” att släppa allihop, och inte gripa en enda av dem, enligt Göteborgspolisens egen talesman Hans Lippens. Man har beslagtagit Molotov Cocktails, eller glasflaskor med bensin och brännbara ämnen, men istället väljer man att genomföra sk ”Oros-Samtal” med förövarnas familjer, ungefär som om det vore fråga om lekskolebarn, som man kunde tillrättavisa med ett varningens pekfinger och några lämpliga:

aja baja lille Abdallah och lille Fridolin ! Ni får inte tända eld på alla bilar nere på skolgården…”

Ingen förövare blir gripen, och alla dessa kriminella går alltså fria. Myndigheterna hyser uppenbarligen inget medlidande alls med de som fått sina motorfordon och ägodelar totalförstörda, istället sitter man och ägnar sig åt ”kaffebordsprat” och gör inga som helst gripanden, vilket Polisen faktiskt kunde ha gjort i detta läge. Även tillfälligt omhändertagande enligt LVU och Ungdomsvårdsskola är ju påföljder, som man åtminstone kunde ha övervägt – men nej, men nej – vi ser hur mönstret från Husbykravallerna under Fredrik Reinfeldts tid upprepas – på statsministerns direkta order den gången, fick inga skyldiga gripas. Till och med ”Megafon” rörelsens ledare – De sk ”Mega fånen” – några av de största fån som alls funnits i vårt land – blev inte ens åtalade.

Bilden här ovan, som cirkulerat på sociala media, uppges visa hur svartklädda och maskerade män i vuxen ålder (alltså inga barn, som Polisen försökt ge sken av) mitt på ljusa dagen går runt med dunkar, och tänder eld på personbilar. Scener som dessa skall ha filmats, och iakttagits av ett stort antal personer, som även lär ha hört av sig till myndigheterna. Trots detta gör alltså Polisen ingenting alls – utom ”samtalsterapi” ungefär som ett slags skol-kuratorer…

SD:s ledare Jimmy Åkesson ska ha sagt, att han tror att övriga EU-länders polis eller kanske militära styrkor skulle hjälpa Sverige, vilket framstår som rent nonsens. Det finns ingen som helst skyldighet för övriga EU länder att göra något sådant, utom av fri vilja – och när nu vår egen Polis inte ingriper, varför tror man då att någon annan Poliskår skulle vilja göra just det ?

Bianca Muratagic, medborgarvittnet som jag redan nämnt på denna blogg, skriver på Facebook följande:

Folk och familjer skriker genom fönster och från balkonger i panik och desperation när de hör smällar, explosioner och eld. Svart rök pulserar från bilarna. Maskerade män går lugnt omkring och slänger molotovcocktails genom bilrutor. De anstränger inte sig ens att springa därifrån. Allt detta sker mitt på ljusa dagen.
Mannens som filmar försöker behålla lugnet när hans skräckslagna fru ber honom gå med barnet till ett annat rum. ”De kommer att ta vår bil också!” skriker hon.

Dessa bilder är tagna från videoklippet som snurrar runt i sociala medier men som nu raderas och censureras av Facebook i rekordfart.
Några har lyckats ladda ner och spara videoklippet på sina datorer och i telefoner.

Jag förstår varför vissa människor förnekar dessa attacker. De ser inte dem. De upplever inte dem. Det som de inte ser eller hör existerar inte i verkligheten. Och om de läser om det, så är det propaganda, överdrift eller hets som leder till ”motsättningar” i vårt samhälle. Verklighet förnekas eller censureras.
Samma typ av människor gör allt i sin makt att relativisera, förneka och ljuga om att brott och våld sjunker och ligger på ett rekordlågt nivå. Verklighetsfrånvända människor vars faktaresistens och självskadebeteende utsätter andra för enorm fara och som bespottar människor vars liv och egendom förstörs. Kom ihåg att sådan som ni är medskyldiga i mina ögon.

Svensken lever vidare, sover gott om nätterna och tänker: ”Detta händer aldrig här hos oss.”

Tillåt mig säga att ni har så fel.

Vänsterpartiets alltmer fåtaliga anhängare lanserar teorin, att allt skulle vara NMR:s eller några högerextremisters fel. Motsatt teori – om extremister till vänster – lanseras från högerhåll, och konspirationsteorierna duggar tätt. Trots detta har inte en enda Polisiär källa sagt något annat, än att detta rör sig om helt vanliga kriminella, låt vara ovanligt välorganiserade sådana, som måste ha planerat allt i förväg.

För övrigt – vilka extremistgrupper, varesig de är från höger, vänster eller rent av religiöst motiverade skulle ha något att vinna på detta ? Att någon skulle ha ”köpt” busar från gatan kan nog knappast stämma, för en sådan sak kommer ut lätt, och konkurrerande ”bus” från rivaliserande gäng, skulle omedelbart också vilja ha del av kakan. Sådana saker som bilbränder är svåra att dölja, och politiska extremister och partier av alla de slag eftersträvar oftast ”Retention of Plausible Deniability” som det heter på Amerikansk Militär Engelska, dvs ”den förbehållna rätten till ett förnekande i efterhand”. Riots och bilbränder är en synnerligen impopulär åtgärd i Sverige, som vi redan fått se. Det framgår, om inte annat med full tydlighet av Statsministerns och Oppositionsledarens egna uttalanden..

Vilken extremistgrupp – i synnerhet de som redan blivit hotade med förbud av Morgan Johansson, den allsmäktige ministern (polis, jury och domare i samma person, tillika med makt över hela den civila förvaltningen) – har något att vinna på att få dåligt anseende ? Förr eller senare kommer det ju ut, vem som ligger bakom det hela i alla fall, och det kan knappast vara något annat, än ett visst slag av ”förortsinvånare” – i alla fall inte enligt Polisrapporterna..

Vad finns då att göra ?

Sveriges lagar – som Regeringen Löfvén uppenbarligen inte vill använda eller upprätthålla, säger i alla fall såhär:

Nödvärnsrätt är den del av nödrätten som handlar om att mot en angripare använda våld eller hot om våld som annars är olagligt, rätten till fysiskt självförsvar.

Nödvärn är en ansvarsfrihetsgrund. Av 24 kap. 1 § brottsbalken framgår att en gärning som någon begår i nödvärn utgör brott endast om den med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarlig.

Lagen tar upp fyra omständigheter då rätt att bruka nödvärn föreligger:

Mot ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom.
Mot den som med våld eller hot om våld eller på annat sätt hindrar att egendom återtas på bar gärning.
Mot den som olovligen trängt in i eller försöker tränga in i rum, hus, gård eller fartyg.
Mot den som vägrar att lämna en bostad efter tillsägelse.

Jag har själv gång på gång uppmanat till förbud av NMR, såväl som AFA i den här bloggen (se mina inlägg om Morgan Johanssons sjuka hetsjakt emot runor – en åtgärd som skjuter helt bredvid målet, precis som alltid vad gäller den sorgliga Regeringen Löfvén, nu med en ångerköpt Regeringschef) och sagt att jag är för nödvärn, och fredligt civilmotstånd.

Det står jag för, och uppenbarligen finns det inget ögonblick i vårt lands moderna historia, när det är lika aktuellt att hävda nödvärnsrätten som nu, när landets Polis och Regering sviker medborgarna i Göteborg och på andra ställen.

Gudarna finns inom oss, liksom rättvisan – och vi måste rädda oss själva.
Det finns ingen annan utväg.

Fredligt civilmotstånd, inte olovlig kårverksamhet eller medborgargarden, är den enda vägen.

Jag ger sista ordet till Thomas Gür, själv invandrare och fri skribent, liksom Bianca Muratagic. Thomas Gür är också känd för att han blev kraftigt motarbetad av Biskopen av Visby och hela den ”svenska” kristna kyrkan i Almedalen i år, men det visste ni väl redan goda medborgare ?

Thomas Gür
Statsministerns uttalande visar hur långt efter han och den regeringsmakt han representerar ligger i sin förståelse och sin förmåga att agera, reagera och regera. Läs först följande:


”På tisdagsmorgonen kräver statsminister Stefan Löfven ett stopp på bilbränderna.
– Jag blir förbannad, på riktigt. Min fråga till de här är vafan håller ni på med? Samhället kommer alltid agera hårt på det här, säger han i Ekots partiledarutfrågning.

Statsministern vänder sig direkt till bilbrännarna.
– Ni förstör för er själva, ni förstör för era föräldrar, hela bostadsområdet och grannarna och det måste samhället svara mot.
Samtidigt menar Löfven att det är oroväckande att nattens bränder till synes skett med viss koordination som han liknar vid en ”militär operation”.
– Det här ser oerhört organiserat ut.”

Min kommentar:
Statsministern vänder sig direkt till bilbrännarna … ”ni förstör för er själva …” etc etc.
Och i nästa led: Nattens bränder synes ha skett med viss samordning som kan liknas vid en militär operation – ”Det här ser oerhört organiserat ut”.

Att först tala till ett antal organiserade våldsverkare som en förskoleklass som har stökat runt på lekplatsen och förstört plasthinkar och hällt ut modellera i sandlådan … för att därefter tala om en militär operation som ser oerhört organiserad ut.

Det är direkt ömkansvärt. Löfven förstår tydligen inte att vi är bortom det förmanande talen om ”ni förstör för er själva och era föräldrar” (han har ingen aning om vilka förövarna är ens) … Han är inte förmögen att styra landet.

Annonser

7 tankar om “Löfvén och bränderna…

 1. Kaos (bilbränder mm.) passar bra just nu. Man kan med tiden införa undantagstillstånd och när ett sådant råder kan man inte hålla val. Och alltså inte heller förlora ett val …
  Är det kanske just en sådan avsikt bakom allt detta?

  Gilla

  • Nja, det motsägs av vad jag sade om den plausibla förnekelsen.. Och varför lägger alla partier miljarder kronor på valrörelsen just nu. Det finns inga tydliga avsikter bakom vandalisering..

   Gilla

 2. För säkerhets skull, för vem vet hur det kan gå. Och för syns skull. Skulle väl annars verka konstigt. Skall man arbeta på att kunna ställa in valet så måste ju först allt verka normalt in i sista stund… Det kallas taktik. Vandalisering hit och dit, för vill man ha ett lämpligt kaos hör väl det till.

  Gilla

  • Tja, det är en teori förstås. Jag accepterar din teori som en realitet, men sedan får vi väl se om detta verkligen blir en sanning i September..

   Gilla

 3. Detta faller som hand i handske för vår mest inkompetente och imbecille statsminister genom tiderna, Stefan Löfvén, och hans ständiga tjat om den organiserade brottsligheten och att den har globala kopplingar till terrorism m m. samt att han försöker att förvandla detta till en valfråga. Nu har en större del av de röstberättigade i Sverige insett vad som pågår eller för att uttrycka det med Löfvéns egna ord: ……… vafan håller ni på med? Mannen som påstår att Sverige är en Humanitär stormakt. Man upphör aldrig att förvånas över dumhet.
  @Janne: På tal om undantagstillstånd. Vi har redan sett exempel på undantagstillstånd, det gäller det nationella förbudet att grilla i trädgårdar i så gott som hela sverige, trots att det brinner på helt andra platser än i Svenssons trädgård och det brinner av helt andra orsaker.
  INTE NÅGON har ägnat en tanke åt att bränderna beror inte på att någon har slarvat i trädgården då han eller hon har grillat. Däremot framkom det när de som ertappades med att ha brutit mot ”grillförbudet” hade vidtagit ordentliga säkerhetsåtgärder genom att ha brandsläckare och vattenhink intill grillen.
  INTE NÅGON har ifrågasatt MSB, länsstyrelserna och kommunerna, alla bara mjäkar med i den politiska korrekthetens anda. Däremot tyckte en stor del att ”se där, nu åkte dom dit de där typerna som bröt mot grillförbudet” + att någon dessutom var tvungen att ringa polisen och anmäla att det pågick grillning minsann(det var dessutom i ett hyreshuskomplex).
  INTE NÅGON har sagt med en enda bokstav att ”grillförbudet” i varje enskilds trädgård ska ifrågasättas.
  När man pratar om att elda. Boverkets ”Nya regler för utsläpp från vedeldning” var till en början utformade eller formulerade på ett sådant sätt att det i stort sett blev förbjudet att elda i en vedspis. Var det någon som reagerade? Ja, men ytterst få. När det uppmärksammades medförde det dock att myndigheten fick dra tillbaka sina regler, det blev nämligen pinsamt uppenbart att myndigheten hade gått för långt i sin förbudsiver riktade mot privata och enskilda. Efter ändringen och vissa omformuleringar uppträdde myndigheten och media som om ingenting hade hänt. Vad myndigheten stödjer sig på är EU:s ekodesignkrav. Jag vill här tillägga att Sverige har gjort sig kända för att övertolka olika EU-regler/direktiv för att kunna detaljstyra de enskildas vardag och inkräkta i de enskildas äganderätt. Om detta är myndighetsmänniskorna mycket medvetna och de är inte sena med att rikta sina propåer mot enskilda, med krav som mer och mer inkräktar på de enskildas rättigheter och ägande.
  Vad är det då som gör att myndighetsmänniskor och politiker agerar som de gör? Jag tror att (jag har en teori, jag kan naturligtvis ha fel:-)) Agerandet kommer sig av att myndighetsmänniskorna som ofta också är politiker, eller har mycket nära kopplingar till det politiska, är av den uppfattningen att de har ett uppdrag av och att de gör detta för medborgarnas bästa. Detta kommer tydligt till uttryck i reportaget Uppdrag Granskning om nedläggningen av BB i Sollefteå, där politikern Ingeborg Viksten (L) säger (Se vid tiden 20:35-21.00): ”att dom inte litade på mig, …….. att vi inte gjorde det här för medborgarnas bästa, det är vårt uppdrag det är därför vi är politiker, för att vi ska företräda våra medborgare, …………………” De andra politikerna uttrycker sig på ett liknande sätt i reportaget. Detta är i vilket fall ett mycket talande exempel på den syn som styrande politiker och myndighetsmänniskor har gentemot enskilda, d v s medborgarna, särskilt i Sverige.
  Man förfasade sig under 80 och 90-talet över hur Stasi hade kontrollerat medborgarna, vad ingen tänker på är att vi i Sverige numer har ett Stasi-samhälle i dess mest sofistikerade form.

  Gilla

  • Envar har rätt till en åsikt, och jag har alltid sagt mig vara för yttrandefrihet, så jag tackar för denna lååånga kommentar. Tydligt är, att vi här är inne på ämnen som engagerar, men jag själv skulle tveka lite inför formuleringar som…”vår mest inkompetente”… särskilt om vi nu antar det som en ”sanning” att vi lever i ett STASI-samhälle.

   Själv tror jag inte riktigt, att det är så – hedning och därmed icke-troende som jag ju är.

   Enligt min blygsamma mening var det en viss herr Reinfeldt, som var ”vår mest inkompetente… någonting” men i och för sig – hans politik var väl inte så helt olik herr Löfvéns, om vi skall vara ärliga. Vad ELDNINGSFÖRBUDET angår, anser jag att det var en HÖGST BERÄTTIGAD åtgärd, med tanke på vad jag själv sett med egna ögon i Ljusdal…

   Remember – only YOU can prevent forest fires !

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s