Mer än 36 000 svenskar har låtit sig HEDNAS… bara i år…

”You can’t deny this !
You may not like me saying it, but you can’t deny it…”

– Malcolm X

 

Hednandet fortsätter. ”Svenska” Kyrkan, den förtryckarorganisation som tycker att den ska ha någotslags konstigt monopol på att företräda oss svenskar i andligt hänseende, fortsätter att förlora medlemmar som aldrig förr. Statskyrkan upplöstes genom Regeringsbeslut redan år 2000, och då var ca 88 % av befolkningen i detta land intvingade under den påstått ”allsmäktige” gudens banér.

Men så är det inte längre. Allt fler och fler människor väljer friheten, och vägrar låta sig dompteras av totalitära filosofier, och all den mentala diktatur, som de Monoteistiska religionerna står för. I början på detta år var bara 6 008 356 invånare av totalt 10 129 136 medlemmar i denna påstått ”Svenska” Kyrka, som inte är ett enda dugg svenskare än något annat, och som inte kan ha den minsta rätt till någotslags särställning här i landet, eftersom den inte är någon statskyrka längre, utan bara eett samfund som alla andra.Det innebar också, att medlemsandelen hade sjunkit till 59,3 %

Förra året förlorade den evangelisk-lutheranska kyrkan i Sverige – som den rätteligen bör kallas – den är inte alls någon ”svensk” kyrka utan kommer från mellanöstern – 1,76 % av sina medlemmar.

Man kan tycka vad man vill om detta faktum jag själv ser det som något starkt positivt och ett tecken på människornas frigörelse, eller betrakta det som något negativt – eller bara ett drag i samhällsutvecklingen – Men fakta kan inte förnekas. De kristna kan inte fortsätta att ljuga för sig själva och samtidigt ljuga för oss andra längre. Nu är det snart slut på deras välde, och de måste börja acceptera de demokratiska spelregler som gäller i vårt land, om de alls ska vara kvar här. Det hedniska skiftet – som jag själv kallar det – eller den tidpunkt när de kristnas antal ligger under 50 % närmar sig allt mer och mer – om bara 5 år eller än mindre kan det redan vara verklighet.

GAME OVER ! DAS SPIEL IST AUS !!

I år är det valår, och man vet, att år då Riksdagsval inträffar, brukar antalet personer som går ur ”svenska” kyrkan att sjunka. Kanhända beror det på att medborgarna är upptagna med dagspolitikens frågor, kanske på andra saker. Data från SCB och ”Svenska” Kyrkan själv, talar emellertid sitt tydliga språk. Under Januari till Juli 2018 gick 34 344 personer ur kyrkan, för att aldrig någonsin återkomma. Statistiken visar samma trend alltsedan 1960-talets början, och inte en enda gång på mer än 65 år har de kristna fått tillbaka något av det medlemsras, som ägt rum ända sedan dess. Samtidigt ökar polyteistiska religioner som Asatro i popularitet, eftersom fler och fler etniska svenskar söker sina kulturella rötter. 

När man beräknar medlemsraset hos de kristna, måste man ta hänsyn till en del fakta. Ordet ”Hedning” på svenska betyder en person som inte är anhängare av någon av de tre Monoteistiska Slav-religionerna från mellersta österns ökentrakter.

Man kan vara Ateist, Agnostiker eller troende Hedning, som de Asatroende, eller ha en helt annorlunda tro eller livsfilosofi – men HEDNING ÄR MAN I ALLA FALL redan i och med att man avsäger sig kristendomen, judendomen eller islam.

Det finns först ett netto-utträde bland vuxna människor, och den siffran kan beräknas ur de 34 344 som gått ur, minus de stackars vilsna människor som lät sig dompteras av de kristna locktonerna, och frivilligt vek ned sig inför den andliga diktaturen. Sorgligt nog finns det 5138 sådana svaga individer i vårt land, så netto-utträdessiffran var bara 29 206 personer. Till det ska läggas den generationsväxling, som kommer fortsätta långt in i framtiden. Kristendomen i Sverige är en föråldrad religion, som är vanlig främst i de högre åldersklasserna. Ca 85 % av de ca 54 033 personer som dött under Januari-Juli beräknas ha varit kristna, men under tiden föddes också 69 032 nya medborgare.

Tyvärr blir fortfarande ca 43 % av alla barn i Sverige utsatta för fruktansvärda övergrepp strax efter födseln, och påtvingas en religion och en religiös identitet som de aldrig valt själva.

Det kristna dopet är en skändlighet som inte hör hemma i något civiliserat land, eftersom religiös tillhörighet enligt FN:s deklaration om mänskliga rättigheter ska vara ett fritt val, inte ett tvång, som utifrån tvingas på människorna vid födseln.  I Asatron eller Hedendomen finns ingenting sådant. Man knäsätter barnet och välkomnar det, men man tvingar det inte att anta någon som helst tro, eftersom man för länge sedan insett, att detta är ett mycket gravt moraliskt fel, och en kränkning av individens fri- och rättigheter. Med ca 29 683 barn, som de kristna förgripit sig på, och kollektivanslutit enligt rena kommunistfasoner, samt 45 929 lyckligen avsomnade och döda kristna, får vi ett generationsväxlingsnetto på 16 246 personer.

De kristnas medlemsantal har alltså minskat från 6 008 356 – 29 206 – 16 246, så nu är det bara 5 959 904 av dem kvar, innan vi blir kvitt all denna tröttsamma pöbel.

Samtidigt har Sveriges befolkning stigit till ca 10 181 576 individer, eftersom den fortsätter att skena iväg med 1,21 % om året, främst via invandring – vilket är en fullständigt ohållbar utveckling, som kan leda till både splittring och till och med inbördeskrig på sikt, särskilt eftersom vi nu fått in än mer intoleranta ökenreligioner typ islam i landet.

En bak-vänd religion av ständig underkastelse… Vem vill leva i ett sådant land ??

Allt som allt har ”Svenska” Kyrkan nu bara 58,3 % av svenska folket som medlemmar, medan muslimernas antal inte ens uppgår till 5 % – även om närvaron av denna ytterst aggressiva grupp, faktiskt innebär en fara för varje demokratiskt och sekulärt samhälle. Men – Särimner har svaret – idag som i alla dagar !

Hedendomen har ökat – med 1 % på bara 7 månader, och för varje halvår, ökar vi för lika mycket.

Om bara 25 år, eller en enda generation till, kan vi återvända till Polyteismen.

Vid slutet står segern !!

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s