ASATROENDE HEDNINGAR i Förenta Staternas Armé – En heder för deras land !

Från USA kom spännande nyheter denna sommar. Det noteras, att US Army Field Chaplains Corps, som är bemyndigad att bestämma vilka religioner som är godkända i den amerikanska Armén, nu äntligen lagt till Asatron till sin lista. Tidigare har även USAF eller US Air Force gjort samma sak, och så att säga sällat sig till Valkyriorna. Det är den hedniska organisationen The Open Halls Project, med vilken även jag själv stått i kontakt, som efter många års idogt och hårt arbete förhandlat fram detta.

USA har alltid varit en fundamentalistiskt kristen stat, där stora grupper i samhället visar mycket låg tolerans emot oliktänkande, och denna tendens har knappast minskat under Trump-eran, med allt dess populistiska trumpetande. Tidigare meddelanden om att ett godkännande var på gång – som jag fick och rapporterade om för över två år sedan – visade sig vara starkt överdrivna, och utlösta av dåliga journalisters rapporter om Torshammare som godkänd symbol på Arlington-kyrkogården, till exempel – artiklarna var så dåligt skrivna och innehöll så många faktafel, att man fick intryck av att även US Navy och USMC eller Marinkåren godkänt Asatron, men så är ingalunda fallet.

VEM SOM HELST ibland dessa soldater, män såväl som kvinnor,  kan faktiskt vara ASATROGEN.. Blev ni RÄDDA nu, alla kristna ?

                                                   (PS: Då vi är med i PFP, ÄR detta våra VAPENBRÖDER – Och därför MÅSTE vi STÅ ENIGA med dem !)

Diskussionerna har gått höga, inte minst därför att en del enskilda befattningshavare, som tidigare varit med i Army Field Chaplain’s Corps, eller den amerikanska fältpräst-organisationen, lämnat den aktiva tjänsten, och därför förklarats jäviga. Andra gånger – som det inte rapporterats om i media – har fundamentalistiska kristna av alla sorter, små ”Fredrik Gregoriusar” in spe, en del högerextremister och vänsteraktivister av ”forn seds” typ (ja, sådant patrask finns tyvärr i USA också) försökt svärta ned personer med majors grad och uppåt, bara för att dessa varit positivt inställda till Asatron som religion, och försökt ”fabricera skandaler” i media.

Men, inom det amerikanska försvaret är man ganska van vid sådant, och har hela avdelningar i exempelvis Fort Bragg, Georgia, där man sysslar med PSYOPS eller psykologiskt försvar, tillika media-övervakning. Sensationsmakare eller de, som tror att de kan ”avslöja” något om enskilda soldater, har därför inte haft någon framgång i sina hatkampanjer eller sin förföljelse.

Såhär ser inga amerikanska tjänstegrensbeteckningar ut ännu – Men det KOMMER !

I våras kunde tidningarna berätta om en enskild amerikansk soldat, som sluppit att raka skägget av sig, bara för att han var just Asatroende. Detta framhölls som något synnerligen märkvärdigt, men å andra sidan behöver ju muslimska soldater i samma armé inte raka sig de heller, och är väl – som deras svenska motsvarigheter – befriade från fläsket i ärtsoppan, som vi Hedningar däremot gärna äter upp – av religiösa skäl. (Förbands-andan och kamratskapet blir därför mycket gott, ty vad soldat A inte kan äta, tas genast om hand av hans gode och solidariske grupp-kamrat B. Sådan är Särimner ! )

Torshammare kan nu bäras till Uniform i Amerika. Även här i Sverige, Norge osv går det bra – till och med ”Brigadier Generals” eller 4-stjärniga överstar har gjort det

För egen del måste jag säga, att jag på intet sätt tycker, att religiösa eller politiska symboler skall bäras till någon uniform alls.

Jag är faktiskt kategorisk motståndare till det. Att en fältpräst bär ett kristet kors är en sak, eller att en fält-rabbin (som finns i USA men inte i Sverige) bär ”salomos sigill” eller en judestjärna är en annan sak, för sådana befattningshavare har till uppgift att sprida eller utöva religion i tjänsten, men det har INTE den enskilde soldaten, statstjänstemannen, polisen eller brandmannen, till exempel.

Nej, det här är faktiskt INTE okej, enligt min mening. Enskilda medborgare måste kunna lita på, att denna polis skall förhålla sig religiöst neutral..

Ur alla civila medborgares synvinkel, måste statsmaktens företrädare vara just NEUTRALA och inte visa någon särskild religiös tillhörighet, etnicitet, politisk åskådning osv – så länge denna eller denne är i tjänst. På sin fritid däremot får vem som helst dyrka vad som helst, rösta på vad som faller sig lämpligt eller annars uttrycka åsikter av alla de slag – eftersom det då just gäller individens fritid, och det faktum att yttrandefrihet, religionsfrihet och åsiktsfrihet gäller i de flesta demokratiska stater, i USA såväl som här.

Men – och det är det VIKTIGA – ska nu Poliser, Brandmän, Militärer osv skall vara religiöst neutrala, politiskt neutrala och etniskt neutrala, så kan de INTE bära symboler, som på ett mycket uppenbart sätt knyter an till en viss politisk, etnisk eller religiös grupp. Tors Hammare måste onekligen höra just till denna grupp av symboler, liksom det kristna korset, den muslimska halvmånen och stjärnan, shador, burka, turban osv.

Det är utgångspunkten för mitt eget, personliga ställningstagande som privatman, även om jag har sett en hel del personer – majorer, överstelöjtnanter och andra omvartannat – som faktiskt bär Tors Hammare till vardags, och hanterat saken på ett helt annat sätt.

Manualer, Reglementen osv kommer omarbetas, och tar snart även upp ASATRO under värdiga, korrekta och icke-fornsediska eller politiska former..

I Sverige har vi för länge, länge sedan hunnit längre än amerikanerna. Här är Asatron sedan urminnes tid en del av vår Nordiska kultur, och ingen har laglig rätt att försöka hindra den.Till och med ”Svenska” Kyrkans företrädare har lovat staten, att de skall förmedla kontakt till ”rätt” samfund, ifall några ceremonier behöver hållas, eller om någon enskild begär det – återigen är det de värdiga formerna som är det viktiga, och det utesluter som alla förstår helt ”fornsederiet” eller andra mindre lämpliga politiska manifestationer. Så mycket mer behöver egentligen inte sägas om saken, för gäller det begravningar efter människor som har stupat i strid, för det egna landet – så är det ganska självklart att det måste ske under just värdiga och högtidliga former, och det utesluter också en hel del avarter eller olater, som inte är ”sed” utan mest en förbannad osed, likt vilka vilda ”fänriksövningar” som helst.

 

”From generations of soldiers and government officials on my father’s side, I inherited a belief that no life was more satisfactory than one of selfless service to your country – or humanity. This service required a sacrifice of all personal interests, but likewhise the courage to stand up unflinchingly for your own convictions ”

– Dag Hammarsköld, Secretary General to the United Nations
(murdered by the Soviets in Katanga, Kongo 18 September 1961)

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s