I Danmark TAR MAN HAND om folkets skatter – i Sverige FÖRSTÖR man dem – på ORDER från Kulturministern…

Goda nyheter har kommit från Danmark, där arkeologer just nu grävt fram 2,7 kilo utsökt arbetat Vikingasilver av oskattbart värde från en fyndplats sydöst om Randers på Östjylland, enligt vad en Dansk Museisajt vet att berätta. Antagligen är detta bara början och ett första fynd – mer finns förmodligen ute i markerna, säger privatpersoner till Östjyllands Museum.

Stavnsaker, där fyndet gjorts, har förledet ”Stavn” i ortnamnet vilket tyder på att detta är en plats som varit bebyggd sen minst förromersk järnålder, men fyndet som nu gjorts är från 900-talet. Fast – sådana här fynd är inte sällsynta i det lyckliga landet Danmark, där myndigheterna fortfarande vill bevara det egna landets och folkets historia.

I Danmark BEVARAR man vad som är folkets och landets skatter. I Sverige FÖRSTÖR man dem – på ORDER från Kulturministern !

Den danska sajten betonar, att detta är ”Danefae” som man skriver. Det Norröna ordet ”Fae” eller ”Fä” är som alla vet också namnet på F-runan, som står för lösöre, alltså lös egendom, och därför står SIST i den äldre runraden, med talvärdet 24.

Sølvskattefundet er danefæ, og det betyder, at det er statens ejendom og skal afleveres til Nationalmuseet. Museum Østjylland har imidlertid lavet en aftale med Nationalmuseet om, at sølvfundet først skal udstilles på museet i Randers. Når alle genstande er renset og gjort klar, kan museets gæster formodentlig allerede fra oktober se det imponerende fund udstillet. Herefter skal alle de 138 sølvgenstande sendes til Nationalmuseet. Museet skal vurdere fundet og afgøre, hvor stor en dusør finderne skal have.

Rikedomsrunan har talvärdet 24, och står sist i runraden. Man vill ju, att rikedomen ska bli så talrik som möjligt…

Ordet ”Danefae” kanske får någon mindre begåvad person att tro att detta är fråga om ”Danernas Fä” eller alla danskars gemensamma egendom, men se, det betyder ordet INTE. Enligt Danmarks mycket ändamålsenliga fornminneslagstiftning, som i praxis säger att föremålen alltid skall ställas ut lokalt först, innan de förs till Rikshuvudstaden Köpenhamn. I vårt eget språk förekommer också ordet ”Dana-arv” för fast egendom, eller med andra ord såkallad Odal, fast få vet nuförtiden vad Dana-arv betyder.

Det betyder visst INTE någon sommarstuga, som skulle ha ärvts av en dansk, eller liknande, ifall någon nu var dum nog att tro det…

Nej, Dana-arv betyder ett arv, utan kända arvingar – alltså något som gömts i jorden likt en skatt, exempelvis, men som senare hittas, utan att man vet vem den ursprunglige ägaren var. Redan i äldsta tid tillföll ett sådant arv Tinget, eller Folket gemensamt, och senare Kungen – under den kristna tiden, vill säga. Så är det fortfarande i Danmark, och så har det varit också i vårt land, men Allmänna Arvsfonden har på sista tiden börjat stödja extrem islamism med bidrag till det Salafistiskt influerade ”Studieförbundet Ibn Rushd” och andra liknande grupper.

Hon har BEORDRAT förstörelsen av hundratusentals fornfynd och oersättliga skatter. Hon har gett Allmänna Arvsfondens medel till Islamister. Hon har sagt att fattiga människor ”ska dö” i Sverige, samt på andra platser och att ”Gud” ska ta deras liv. Hon är en fanatisk kristen, som tillåtits bli svensk kulturminister på vägnar av Miljöpartiet (Mp)

Vad gäller Alice Bah Kunhke (tidigare ordförande i Disney-klubben och porr-aktris) som tillåtits bli Kulturminster i Sverige under Regeringen Löfvén är hennes handlande välkänt. Det finns anledning att återkomma till hennes sk ”kultur” och människosyn, som starkt avviker från vad som är vanligt i alla civiliserade länder. Bland annat då det här med hennes upprepade vana att genom ”Gud” försöka önska livet ur människor som är fattiga, eller som hon av något dunkelt skäl ogillar – väl närmast en sorts ”voodoo” i kristen form.

För tillfället räcker det med att uppmärksamma hennes ”Ministerstyre” vad gäller fornfynd – som den nu funna danska silverskatten i Randers – beträffar.

Den svenske kulturjournalisten Ola Wong har skrivit flera artiklar i Svenska Dagbladet om hur Ministern systematiskt beordrat förstörelsen av fornfynd – tvärtom mot i Danmark, alltså. Denna farliga och skadliga politik – en politik som bara kan ha ett enda syfte, dvs att beröva alla etniska svenskar deras gemensamma historia – har uppmärksammats även utomlands. Regeringen Löfvéns syfte är genomskinligt. Genom att beröva folket dess historia, tror man att det blir lättare att styra – för historielösa människor är rädda och svaga människor – som de kristna och miljöpartisterna domptera och styra dit de vill – sådan är principen.. Varningar om vad hon hållit på med, har kommit såväl från utlandet, som inuti vårt eget land. Ändå har man låtit detta ofattbara stolpskott med sin snedvridna människosyn fortsätta som just ”kulturminister”

Vad är det ens för ”kultur” hon representerar ? Kan man ens säga att en sådan människa vet vad det är för något ?

Med ett särskilt utstuderat KRISTET HAT har den sk ”Kulturministern” nu i snart fyra års tid vänt sig emot allt som liknar Vikingatid, Järnålder eller Asatro. Det är väl dokumenterat – av Ola Wong och många andra – hur man beordrat förstörandet av sk ”Torshammar-ringar” från Täby och Upplands-Väsby i Stockholms Län, till exempel.

Man skyller på att det skulle röra sig om ”gallring” men i själva verket utplånar man systematiskt historien i Stockholms norra ytterområden – där vissa ”nysvenska” folkgrupper numera vistas – och detta har sin orsak i politiska direktiv.

Tycker någon att vi ska fortsätta med en sådan Regering och sådana ”Kulturministrar” eller ska vi göra som Danmark – och våra fortfarande sunda grannländer ??

Annonser

Hednisk Guide inför Riksdagsvalet 2018

Om bara fem dagar är det Riksdagsval i Sverige, och förhoppningsvis får vi svenskar en stark Majoritetsregering, istället för de svaga och ofärdiga minoritetsregeringar som har präglat hela vårt land under de mörka åren med Reinfeldt och Löfvén. Regeringar utan egen majoritet har svårt att alls driva någon politik överhuvudtaget, och i ett litet land i norr som Sverige, är avsaknad av ledarskap katastrofalt. Om inte annat, borde sommarens riots, bilbränder och skogsbränder ha visat alla väljare, hur viktigt det är att ha en kompetent ledning i landet, om vi alls skall kunna klara av de framtida kriser som snart kan vara verklighet.

Emellertid, en majoritetsregering verkar just nu föga sannolik, om man får tro opinionssiffrorna, och det påstås att det finns Europeiska länder, där minoritetsregeringar är förbjudna, även om ingen i svensk press har skrivit vilket land det nu skulle vara. En gång i tiden – under 1950-talet och hela efterkrigstiden fram till Mona Sahlin och Socialdemokratins definitiva försumpning och dekadens, fanns det något som hette Saltsjöbadsanda och Samförståndslösningar i svensk politik. Våra politiker insåg dåförtiden, att de inte kunde fortsätta att driva en ensidig konfrontationslinje eller lägga alltför extrema förslag, som de närapå juridiskt omöjliga lagar Regeringen Löfvén stiftade under våren. Istället borde alla politiker slå vakt om det egna landets och folkets bästa, och ge de etniska svenskarna deras Folkhem tillbaka – som det en gång var tänkt. Svensk Socialdemokrati styrde vårt land länge, skickligt och väl genom detta koncept, men på 1980-talet raserades alltsammans. Måste det gå ända till en verkligt djupgående ekonomisk kris, krig eller nya kravaller innan folk här i vårt land inser det pinsamt självklara, och våra politiker börjar samarbeta igen – för ALLAS och landets gemensamma bästa ?

Nejdå, det var inte vi som ”åt Sverige”…. Vårt land har ätits upp av några andra..

Nåväl. Min kollega i den Hedniska Bloggsofären, Henrik Andersson, ställde för några dagar sedan en fråga till ALLA större politiska partier i vårt land, både sådana som omfattar parlamentariska principer, och sitter med i Riksdagen, eller andra mer extrema och demokratiskt suspekta organisationer, typ FI eller Feministiskt Alternativ. Detta skedde den 24:e Augusti i år, och i de flesta fall fick Henrik Andersson svar..

Två Partier VÄGRADE dock svara på några frågor, oförskämt nog. De kommer INTE få ”The Asatru Vote”, sanna mina ord. Dessa två partier var Centerpartiet och Alternativ för Sverige, som jag därför uppmanar varje svensk hedning att BOJKOTTA. Ignorerar de oss, ignorerar vi dem, det är allt jag säger.

Centerpartiet är dessutom olämpligt att ha i Sveriges Riksdag av många andra skäl. Det är ett parti som ställer upp på extrem islamism, har extrema islamister typ Mehmet Kaplan i sina led, och som dessutom har tydliga kopplingar till ”Grå Vargarna” och andra odemokratiska rörelser i Europa. Därför kan ingen vettig människa rösta på dem, och saker som stöd till tvångs-burka, sharia i svenska domstolar, samt dess definition av ”medmänsklighet” och ”humanism” som innebär att minst 30 miljoner muslimer skall importeras till vårt land, är saker som lämnar en mycket dålig smak i munnen. Jag uppmanar varje svensk medborgare att ta klart avstånd ifrån Centerpartiet, sådan är min bestämda åsikt.

Att även Miljöpartiet hyser samma åsikter som Centern, torde vara välkänt. Ingen enda Hedning borde rösta på det partiet heller, av exakt samma skäl, samt det faktum att det partiets miljöpolitik inte alls fungerat. Mp är och förblir ett enfråge-parti, med mycket svagt stöd i opinionen, och en röst på dem är en förspilld röst – och ingenting för oss Hedningar. Förutom stödet till ”Grå Vargarna” och extrem islamism, är (Mp) känt för fullständigt verklighetsfrämmande förslag som att alla svenskar i städer och på landsbygd skall handla med hjälp av cykelkärror och annat, som har en högst marginell inverkan på klimatet, och inte leder någonstans, mer än till ökat bidragsfusk.

Om vi svenskar nu kan enas om att undvika ytterligheter – vilka partier skall vi då välja ifall vi är Asarna Trogna, och alltså Hedningar ? Fi, Feministiskt Alternativ har svarat oss med en blandning av rent hat, propaganda och osakligheter. De svarar med tillmälen, och skriver oss saker på näsan genom sitt informationskontor – som Henrik Anderssons inlägg klart visar.

Visst – (S) + (Mp) och (C) lovar runt, men håller tunt – De lovar ”mer jobb” vilket betyder höjd pensionsålder, höjd skatt och orimlig försörjningsbörda för etniska svenskar..

 

Sverigedemokraterna verkar också vara ett tveksamt alternativ ur ett hedniskt perspektiv, för de svarar såhär:

Vi är ett icke- konfessionellt parti som betraktar religionsfrihet som en naturlig del av det demokratiska samhället. Vi definierar religionsfriheten som individens rätt att fritt få tro på vilken gud eller vilka gudar man vill utan att för den sakens skull drabbas av negativ särbehandling eller förföljelse. När det kommer till utövandet av religionen måste det dock finnas tydliga begränsningar. Religionsfrihet innebär enligt vår mening inte någon absolut rätt att få säga eller göra vad man vill i en religions namn. Religiösa och icke- religiösa medborgare skall lyda under samma lagar och regler. Religiös tillhörighet skall inte utgöra grund för positiv särbehandling och religioner som gör anspråk på samhällsinflytande måste få diskuteras och kritiseras på samma villkor som politiska ideologier.

Vad innebär detta, mer exakt ? Det kan man filosofera en stund över. Å ena sidan lovar de att skydda oss från negativ särbehandling eller förföljelse, men å andra sidan skall vi få mindre inflytande, antyder man. Partiets tydligt kristna bias är välkänd, och utgör ett stort hinder. Å andra sidan måste man säga, att Sverigedemokraterna har rätt i mycket, och att de påpekat några av de allra värsta absurditeterna i Regeringen Löfvéns skadliga politik, och att många Hedningar och Sverigevänner kanske därför kommer att rösta på dem, givet deras politik i stort.

En sådan här öppet rasistisk politik från (S) regeringen är verkligen ”körd” och lönar sig inte för något land i Europa…

 

(S) svarar dessutom indifferent, ungefär som (SD) på alla våra frågor. Såhär skrev man:

Vi har religionsfrihet i Sverige. Socialdemokraterna som parti ger inte företräde till någon religion. De av staten erkända trossamfunden kan erhålla trossamfundsstöd.
Asatroende ska rösta på Socialdemokraterna därför att S är ett parti som inte diskriminerar någon uppfattning och som vill arbeta för ett samhälle som håller ihop.

Observera denna skrivning:De av staten erkända”… Nordiska Asa Samfundet godkändes av Svenska Staten redan 2014, men har inte fått en enda krona i bidrag, trots upprepade ansökningar. Det är helt klart ett fall av tydlig diskriminering, och därmed ser vi Hedningar och Asatroende – mer än 1800 medlemmar bara i detta samfund – att vi inte längre kan tro på (S) eller det partiets vallöften. Man påstår att man inte skulle diskriminera oss, men vad vi upplevt under den senaste mandatperioden ÄR faktiskt öppen diskriminering.  Ett sådant parti får antingen bättra sig ordentligt, eller också gå miste om våra röster.

FRIHET – Ditt namn är SÄRIMNER” – Just nu eldas det på med rykande hett VALFLÄSK – men kan vi tro på en sådan Regering ??

 

Till och med Vänsterpartiet, eller de verkligt gammel-gamla KOMMUNISTERNA svarar kortare, och en  bra bit ärligare än (S) – men deras hållning är också INDIFFERENT och ger inte oss hedningar några fördelar…

Hej, Vänsterpartiet är för religionsfrihet men har ingen partiuppfattning om Asatro eller någon annan religion heller.

Vänliga hälsningar Vänsterpartiets kansli

Moderaterna är i så fall något vänligare i tonen, och lovar liksom Liberalerna att beskydda oss från förföljelse, även om man inte nämner islam eller de kristna vid namn…

Religionsfriheten en av hörnstenarna i ett fritt, öppet och demokratiskt samhälle. Alla människor ska ha rätt att själv välja vilken tro man vill bekänna sig till och rätten att utöva sin tro. Ingen ska någonsin behöva bli trakasserad eller förföljd på grund av sin tro.

Med vänlig hälsning Väljarkontakter

För att summera halvvägs, så är alltså Liberaler, Moderater och Sd på vår sida, efter vad de påstår. Kristdemokraterna, som ur vår synvinkel sett måste framstå som ytterst suspekta, svarar såhär, vilket visserligen är vänligt, taktfullt och hövligt – men ändå:

Bäste Brevskrivare,

Stort tack för ditt mejl. Ni undrar lite kring er övertygelse asatro. Som ni skriver har ni som samfund erkänts av staten.

Vår syn på asatro skiljer sig inte från vår syn på övriga religioner. Vi värnar religionsfriheten och allas rätt till sin egen bekännelse. Vi har dock inga planer på att gynna er religion särskilt.

Kristdemokraterna är ett parti som erkänner människans behov av en andlig dimension i sitt liv. Som vi uttrycker i vårt principprogram:

Ett av de mest karaktäristiska uttrycken för människans natur är förmågan och benägenheten att reflektera över sin egen existens. Detta har fött existentiella frågor som visat sig vara närvarande under hela mänsklighetens historia och som till exempel handlat om världens uppkomst, döden och meningen med livet. Till det djupast mänskliga hör således människans själsliga och andliga behov. (sid 74).

Asatroende får gärna rösta på oss. Vi går till val på ett Sverige du ska kunna lita på.

Man vill dock inte ”gynna oss särskilt” skriver man – och därför har detta parti tydligen inget att erbjuda. För övrigt hur kan man kalla sig ”Ebba Busch Thor” – Thor är ju en HEDNISK Gud – och påstå att kristendom skulle ha något med demokrati att göra – denna religion erkänner ju bara en enda gud, men förnekar alla andra, och enligt Bergspredikan – som finns i Bibeln – ska alla andra religioner utrotas. Tror dessa (KD) anhängare och goda kristna inte på Bibeln längre, eller vad menas ?

En röst på (KD) är en bortkastad röst… varför stödja ett parti av KRISTNA FANATIKER som balanserar på 4 % spärren ?

Landsbygdspartiet, slutligen – verkar i alla fall ha en del att erbjuda oss Hedningar. De svarar såhär:

Det enda sättet att fylla på/påverka och förändra vårt partiprogram är att skriva en motion i ett ämne, lämna in det på årsstämman och få den antagen och införd som officiell ståndpunkt i partiprogrammet.

Asatro är ett ämne vi inte har tagit ställning i. — —

Därför kan jag inte svara på huruvida Lpo kommer behandla Asatron i framtiden.

Varför Asatroende ska rösta på Lpo? Ja, för det första består vi av vanliga människor, som har som uppgift att bevaka landsbygdsfrågorna med allt vad det innebär; att man ska kunna bo och verka var man vill i Sverige t ex, vi vill även gå ur EU, och verka för lokal demokrati, dvs att man ska kunna påverka i sitt närområde. Vi vill vara 100 % självförsörjande på livsmedel, vi tycker att det är viktigt med lant- och skogsbruk, jakt och äganderätten mm mm mm.

Detta är i alla fall ett ärligt svar, som följer sunda, parlamentaristiska och demokratiska principer. Man är öppen för att ge oss inflytande, och hävdar Hedniska dygder som självförsörjande, jakt och äganderätt – alltsammans saker, som går hand i hand med Asatro – så detta parti får MIN röst…

Om vi inte har något BRA alternativ att rösta på, kan vi i alla fall välja det MINST DÅLIGA för framtiden, och våra barn…