Hedniska Tankars Runkurs (del 8) – Hagal-runan

Om det nu verkligen är sant, som många gestaltpsykologer och andra hävdar, att siffran sju faktiskt råkar vara ”hårdkodad” in i människohjärnan och nervsystemet, så kan man ju undra vad siffran åtta i så fall har för symbolisk betydelse. Sju-talet har – som vi sett – i massor av kulturer världen över ansetts stå för glädje och harmoni, inte bara i den Nordiska. Symbollexikon och listor över hur människor associerar olika begrepp med varann verkar vara ganska eniga också ifråga om åtta-talet, som i Utharken eller det ursprungliga sättet att använda den 24-typiga äldre runraden står för Hagal-runan, som på gotiska hette Hagalaz och kommer ur samma indoeuropeiska ordrot som det svenska ordet för hagelkorn.

Hagal-runan tecknades ursprungligen på det här viset, och har alltid fått ljudvärdet H, även om den från 700-talet och framåt också kunde ha två ”bistavar” eller mittstreck. Ganska tidigt övergick man emellertid redan på 800-talet att teckna den som bilden nedan visar, och det utseendet har den sedan behållit genom århundradena – en enkel bild av en snöstjärna eller ett hagelkorn, låt vara bildad genom sex och inte åtta stavar…

 

Också vinterleder genom svenska fjällen och andra enkla ideogram, har genom åren antagit Hagal-runans form. Åtta-talet har alltid stått för det översinnliga, kosmos eller världsalltet, universum som helhet, och kanske är det inte så konstigt att nordborna såg himlens hagel eller den sakta fallande snön, som dalar ned ur evigheten som en symbol för detta. Med Hagal slutar också den första aetten eller åtta-talet i runraden, och talet åtta kan också anses vara bildat ur 2 x 4 = 8, alltså konfliktens eller dualitetens tvåtal, gånger materiens fyrtal – och om man så vill alltså något som står i kontrast till det vanliga materiella, och som pekar emot en övergång till något annat.

Om Ur-runan står för skapelsen och gnistan i Ginnungagap, står hagalrunan eller hagelkornet för själva kylan, frosten och nifelheims krafter. Snöfallet kan också ses som en symbol för en plötslig förändring, övergången från ett tillstånd till ett annat, och runan har också ansetts stå för Heimdall själv, väktaren vid Bifrost, eftersom han också markerar övergången från Midgård till Asgård.

Hagal-runans symmetri användes också för bindrunor, som vi har överallt omkring oss, också i såpass påstått ”moderna” företeelser som företagssymbolen för ”Bluetooth” eller Blåtand

Vi har fyra väderstreck, plus fyra kardinala riktningar på kompassen, alltså NÖ, NV, SV och SÖ. På sjön räknar man åtta glas – sen börjar man om igen, och ett vanligt dygn om 24 timmar låter sig enkelt och behändigt delas upp i tre 8-timmarspass. Nästan alla arméer på jorden har funnit att åtta man är en bra gruppstorlek, som lätt låter sig delas upp i två patruller om 4 man vardera, eller 4 stycken 2-manna par som kan bevaka en plats i 4 riktningar. Redan Romarnas Contuberia eller Tältgrupp, den minsta enheten i deras Centuria om 10 contuberior, byggde på detta.

Symmetrin i Hagal-tecknet bildar också grund för många heraldiska symboler…

I Runatal Hávamáls säger Oden själv att ”Den åttonde jag kan, som för alla är lämplig att lära; när hat uppstår bland hövdings söner, jag botar det brått. ” vilket syftar på Hagals magiska betydelse – att peka emot en högre ordning, enhet och organisation, vars like inte finns på denna jorden.

Hagal-runan har överallt använts för att antyda kosmisk symmetri, jämvikt och en rättvis fördelning.. Här nedan planen till Aggersborg, Harald Blåtands väldiga fästning på Jylland…

Runmagiker som Edred Thorson och andra såg på 1960-talet Hagal-runan som en symbol för urjätten Ymer, och ett tecken, ur vilka alla andra runor kunde tecknas, och såg i den ett tecken för balans, pågående skapelse, pånyttfödelse, vilket kanske också syns i Tyr-runan (som är den sextonde, eller två gånger två gånger fyra) och Fä-runan, som ju är tre gånger åtta, eller om man så vill två gånger två gånger två gånger tre – dualismens tvåtal, kombinerat med tretalet på ett nytt och oväntat sätt.

Hagal liknas i det isländska runpoemet vid en skur av is och snö, och är ”snaka sotr” eller  ”ormars sjukdom” eller det ondas fördrivande, en överraskning, likt Heimdals stöt i Gjallarhornet, en uppvaknandets eller varför inte kallduschens kraft, som överfaller människan – kanske både i form av obehagliga eller oväntade överraskningar och omvälvningar.

 

Freja Ashwynn har menat, att Hagla-Runan också är den första av Hels runor, och att även Naud – den nionde runan och den tionde – Is-runan hör till hennes mörka områden. Hon kopplar också Ord, det förflutnas Norna, till Hagel, men om Hachel, högtyskans ord för Hagel verkligen skulle vara närbesläktat med hagzissa, det urgermanska ordet för häxa eller den som sitter på en ”hage” eller ett stängsel (jämför den äldre Västgötalagens ord om att ”sitta på en fållgrind då båda var jämnskiftade, natt som dag”, alltså dagjämningspunkterna, en annan av årets stora övergångstider) vill jag sjäv låta vara osagt, då det inte går att etymologiskt motivera en sådan härledning fullt ut.

Men vore det så,  kan Hagal-runan faktiskt också symbolisera både häxor, Gullveig eller den allra första häxan, och mycket annat. Hon som blev ”tre gånger bränd i den höges hall” och tre gånger sårad med spjut eller stavar – Hagel-runans form består också mycket riktigt av tre korslagda stavar och vädermagi – just häxors förmåga att framkalla stormbyar, snö och hagel – som Torgerd Hörgabrud och Irpa, Håkon Jarls båda trolldomsdiser – gjorde runan till särskilt verksam inom vädermagi, efter vad man trodde.

”Stadhagalder” för Hagal-runan har tolkats som hagelkornets virvlande dans genom luften…

 

Omvänt kan Hagel-runan tolkas som två Jalkr-runor vända uppåt och nedåt, och det har gjort att man ännu ser den som ett skyddstecken eller bomärke på korsvirkeshus i Tyskland och Hollan, eftersom jalkr eller älgrunan med talet tolv ju har stått för styrka och beskydd.

I viss runskrift har Hagel-runan också använts som en punkt, eller ett skiljetecken, vilket är logiskt med tanke på dess särskiljande betydelse – och även som skyddsruna kan den alltså vara verksam. Den fungerar också som bindruna, och ristad på föremål har den kanske använts för att bevara, eller markera en önskan om fortbestånd, vintern ut, eftersom hagel som sagt oftast associerats med köld och vinter, vilket upprepas i alla rundikter vi känner till, både dem från Norge, Island och de Brittiska öarna.

Nej, det kostar INGENTING att BLI HEDNING – och det gör INTE ont…

Många människor tror kanske, att det skulle göra ont att bli hedning, eller att det kräver en massa dyra och konstiga ceremonier. Men så är det inte. Det är lögn alltsammans, även om man ibland får se mycket trams, som skrivits på nätet.

Svårare än såhär, behöver inte SJÄLVA HEDNANDET vara – och tvärsemot vad många tror, är det GRATIS och KOSTAR INGENTING !

Nuförtiden finns det exempelvis en massa sajter – jag skall inte nämna vilka, och jag tänker inte heller länka till dem – som TAR BETALT av Svenska Medborgare, för att de skall kunna gå ur Svenska Kyrkan, till exempel. Men att gå ur ”Svenska” Kyrkan är faktiskt helt kostnadsfritt, enligt dess egna regler. Allt du behöver göra är att skicka in en lapp med namn, personnummer och adress, helst bevittnad av två vuxna vittnen, som måste vara över 18 år och vid sina sinnens fulla bruk. Det förutsätter jag också att du är, för underligt nog tvångsvärvar ju ännu samma ”Svenska” Kyrka förståndshandikappade och minderåriga bland sina medlemmar – vilket är väldigt, väldigt oetiskt – för de här människorna har aldrig ”valt” att tillhöra den kristna religionen.

 

Vi har sagt det förr, och det tål att UPPREPAS (Repetition är kunskapens moder !)

Religion är faktiskt ett aktivt val, liksom vår livsstil i övrigt. För att du ens skall kunna välja en tro, så måste du först förstå vad den tron innebär och den handlar om – och för det krävs faktiskt en viss grundläggande mental kapacitet.  En del människor tycker förstås, att det är ”jobbigt” att prata om de här sakerna, och de vill inte ens kännas vid sanningen – för visste du, att det före 1951 var totalförbjudet för alla svenska medborgare, att ens FÖRSÖKA gå ur ”Svenska” Kyrkan – som ju egentligen hör hemma bland Mellersta Österns Öknar, och nog borde skickas tillbaka dit, fortast möjligt..

Längre tillbaka än så, har vi faktiskt inte haft religionsfrihet i det här landet, och än idag håller Kyrkan på att manipulera, lura och bedra svenskarna. Den har ännu ett mystiskt ”stoppdatum” den 1 November, som säger att om du försöker gå ur i November eller December månad, så måste du betala, betala och betala ett helt år extra. Denna helt idiotiska och onödiga regel hittades på på 1950-talet, då man ännu förde kyrkoböckerna för hand, och kyrkan också hade hand om folkbokföring, skattskrivning och mycket annat – men redan på 1970- och 1980 talen ändrades allt detta – eftersom man redan då införde sk ”ADB” eller ”Automatisk Databehandling” av medlemsregistren, så att de kan uppdateras dagligen.

Ändå fortsätter man med att lura, schackra och ta extra betalt – så fort någon medborgare eller medborgarinna råkar hävda sin egen vilja emot den ”allsmäktige”.

 

Vad som står här är en sanning med modifikation. I genomsnitt tar ”Svenska” Kyrkan ut mer än 1,2 % på allt du tjänar, genom hela ditt liv. Har du barn, och är du dum nog att ”döpa” barnen (det sämsta du som förälder kan göra – för nog borde du respektera dina barns vilja, eller hur ?) så tar de dina barns pengar också, och låter dig betala, betala och betala..

Först 1991 tog Skatteverket över Folkbokföringen i Sverige, och det hade en alldeles bestämd orsak, som få svenskar idag vill kännas vid.  2014 kom det fram, att prästen Alexander Radler, som invandrat från Östtyskland på 1960-talet, lett en ”ring” av minst 12 präster, som systematiskt utlämnat svenska Folkbokföringsuppgifter till STASI, DDR:s hemliga polis. Även den nuvarande Ärkebiskopen, Antje Jackélen, hade mycket nära kopplingar till Radlers krets. Piloter i svenska flygvapnet, reservofficerare, kommunalråd, svenska statstjänstemän… alla stod på STASI:s dödslista, men som vi vet, kom invasionen aldrig. Inte den gången..

Många svenskar vet inte om det här, men till det kan vi lägga tvångsmissionen, häxprocesserna, förföljelsen av oliktänkande – alltsammans saker, som ”Svenska” Kyrkan gjort sig skyldig till, liksom samarbete med extrem islam – och det är ju inga fina eller kristliga händelser, precis… Till och med många kristna skribenter och tidningar har varit upprörda över detta…

Varför man väljer att Gå Ur Svenska Kyrkan kan vara vars och ens ensak, eller moraliska ställningstagande i privatlivet, visst – men tänk på att också förre Statsministern Fredrik Reinfeldt gjorde detta vid 18 års ålder – eller så snart han kunde – liksom jag själv. Det är nog också den enda likheten mellan oss, skulle jag tro – men båda är vi alltså Hedningar – och om Fredrik Reinfeldt och jag vågade – varför vågar inte du ?

Det finns väldigt många fattigpensionärer, sjuka och arbetslösa i vårt land. Barnfattigdomen ökar, liksom klassklyftorna. Stadsmissionens kaffe och bullar förslår inte långt, och vi kan glömma tjafset om ”diakonin” eller ”de fina gratis kistorna till alla fattiga” för de flesta av oss etniska svenskar har insett, att ”Svenska” Kyrkan prioriterar helt andra befolkningsgrupper framför oss… Jag citerar, från en av mina många läsare, som jag låter vara anonym..

Folk är gruvligt trötta på kristendomen av flera skäl. Givetvis dem som nämnt men också det islamistiska fjäskandet och dekadenta vurmandet för Pride och annat polariseringsskapande påhitt, Kyrkan saknar ryggrad helt och hållet och allt fler söker sig tillbaka till det Nordiska som en reaktion på detta och på den pågående propagandan att ta emot sekteristisk islamisering med öppna armar. Folk behöver vare sig bibel eller koran utan vill börja tänka och känna själva.

I MORGON POLYTEISM… LIKSOM IDAG… OCH ALLA ANDRA DAGAR…