Nytt stort Vikingaskeppsfynd i Norge

NRK, den norska fisk-kringkastningen – Nej förlåt vad säger jag – det skall naturligtvis vara Norsk Rikskringkastning som åsyftas, rapporterade igår att arkeologer med hjälp av markradar funnit en större vikingatida bosättning, samt minst en gravhög med ett bevarat skepp i ungefär samma storlek som Oseberg-skeppet och Gokstad-skeppet, vars framtid under konservering fortfarande är oviss, enligt en del källor, som befarar att de båda kända skeppsfynden skulle kunna skadas, eller vara omöjliga att bevara i framtiden, något som dock tillbakavisats av andra experter.

Markradarbilder över Jellhaugen visar tydligt en mer än 20 meter lång båtformad kontur…

Fyndet skall ha gjorts vid Jellhaugen i Haldens kommune, alltså i det gamla Ranrike, på gränsen till Östfold, även om båda dessa provinser en gång hörde till det norska riket. Ranrike omfattade även Bohuslän, och även om de norska källorna inte nämner något om det, får man nog på sannolika skäl anta att den eller de personer som begravts i gravhögen också styrde över det som idag är svenskt territorium, varför fyndet också är högintressant för svenska läsare.

Karta, som visar Ranrike och de övriga norska Fylkeskungadömena som de såg ut på 800-talet

Fylkeskonservator Morten Hanisch i Östfold Fylkeskommune, eller med andra ord den lokala Länsstyrelsen har uttalat sig, och Länsstyrelsen i Östfold har själv gett i uppdrag till Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) att genomföra markradarundersökningen, och övrig icke-invasiv, sonderande arkeologi för att kartlägga ett mycket stort fornminnesområde. Man måste observera, att sådana tillvägagångssätt inte sker och inte tillämpas i det angränsande Sverige, där regionala myndigheter och Länsstyrelser är totalt ointresserade av att bedriva arkeologisk forskning, och helt saknar både budget och verktyg för detta syfte.

 

På denna länk kan ni se en video-film om skeppsfyndet, vilken jag inte direkt kan länka till från min blogg…

 

Runhällen från Rakkestad, som kan vara från 300-talet, kommer också från samma trakt av Östfold. Den har jag redan rapporterat om här på Hedniska Tankar, men svenska media tiger nästan helt och hållet om vad som nu hittats i Norge, och om vad som rapporteras vara ett fynd i Världsklass, fullt i paritet med Osebergsskeppet, Gokstadsskeppet och Tuneskeppet, tre av de finaste fynden av Vikingatida skepp någonstans i Världen. I Norge direktsänder man presskonferenser med de ansvariga arkeologerna på TV, och tar upp detta som en kulturhändelse av nationell betydelse. I Sverige däremot, värderas fyndet ned av media, och inget alls görs för att uppmärksamma vad som faktiskt händer i Norge just nu, och som antagligen kommer att resultera i flera års vetenskapliga undersökningar. Man har hittills hittat åtta stora gravhögar, och fem rejäla långhus, vilket tyder på en bebyggelse med historisk kontinuitet under hundratals, eller kanske tusentals år. NRK uppger också att man hittade ett 1500 år gammalt hängsmycke nära en av gravhögarna för tre år sedan, vilket möjligen kan tyda på att dessa är från Vendeltid eller äldre järnålder, snarare än den yngre järnåldern. Någon fast datering av skeppet inuti den största högen har ännu inte gjorts, erfar Hedniska Tankar.

Jellhaugen är en riktig storhög eller kungshög av en typ, som finns över hela Norden. 

NRK berättade också för en tid sedan om hur det Norska stortinget beviljat ynka 35 miljoner NOK till Gokstad- och Osebergsskeppens bevarande, pengar som Oslo Universitet i ett sk ”Bekymringsbrev” (borde man inte sända ut sådana angående Kulturminstern i Sverige ?) förklarat vara otillräckligt. Samtidigt finns också rapporter om hur man med hjälp av nanoteknologi och nya impregneringsmetoder skulle kunna byta ut den konserveringsvätska med alun, som användes under det tidiga 1900-talet, och som senare under tidens gång omvandlats till svavelsyra inuti trävirket, vilket hotar att förstöra det. Ifall träets ph-värde återställs till det naturliga, upphör antagligen sprickbildning och liknande, och då är fyndens framtid säkrad, särskilt som planer lär finnas på ett helt nytt Vikingaskeppsmuseum på Bygdöy i Oslo…

Redan idag projicerar man filmer och bilder på de gamla Bygdöy-hallarnas valv från 1920-talet..

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s