Maths Bertell – Torstroende forskare från Mittuniversitetet, Sundsvall

Som en Tors karl bland andra Karlar i nutid och dåtid.

I jakt på något hetare och mer högoktanigt att skriva om inom den hedniska Världen, fortsätter jag med min genomgång av DT:s gamla artikelserie från 2016. I början av det året intervjuade de Maths Berthell, Torstroende forskare från Mittuniversitetet i Sundsvall, ett av vårt lands mindre högt rankade lärosäten, som tillkommit först på senare tid.

Maths Bertell påpekar, precis som jag själv, att Ukko hos finnarna, Horagalles eller Tore-karl hos samerna och Tor själv är samma gud, och att det är den Nordiska Tors-tron som inspirerat den samiska religionen och inte tvärtom.

Själv intresserar han sig för både fornnordisk, samisk och gammal finsk religion, traditioner som möttes när Skandinavien befolkades från olika håll och har skillnader men också många likheter. Trots att ingen då var särskit ivrig i att sprida sin tro till grannarna.

– De såg inte andras tro som felaktig; det gör bara de missionerande religionerna. Tron var inget man behövde övertyga om; det var så världen såg ut bara, säger Maths Bertell.

Hans doktorsavhandling handlade om Tor, åsk- och fruktbarhetsguden som man kunde åkalla genom att slå eld med stål och flinta.

– Att härma guden var ett sätt att kalla på hans uppmärksamhet, säger han.

Hos finnar och samer var Tuuri eller Horagalles (som i Finland också hette Ukko, gubbe, och hos skandinaverna ”den gamle”) den viktigaste guden, och troligen för vanligt folk i resten av Norden också.

Också i den isländska Eddan är Tor det enkla och arbetande folkets Gud, men Maths Bertells argument för Tor som den högste guden, vilket tidiningen försöker dra växlar på, kommer endast från Adam av Bremens kristna skildring av Uppsala-templet, och det faktum att Tors bild där ansågs sitta placerad i mitten. Utöver det redovisas inga som helst argument för att just Tor verkligen skulle varit den ledande guden överallt i Norden, vilket tidningen hävdar.

Vi Asatroende har med tiden kommit att skratta gott åt sådana hypoteser. Vi vet, att vad som påstås om vår tro och om forna tider i pressen mycket ofta är överdrivet, och inte alls stämmer; utan bara baserar sig på en och annan intervju med en forskare, som tidningarna sedan blåer upp till en braskande, men helt felaktig slutsats. Som goda polyteister noterar vi att Tor mycket väl kunnat vara den ledande i vissa bygder och under vissa tidsperioder, samt att Oden hade mycket mindre inflytande över åkerbruk och skörd, där både Frej och Vanerna och Tor, regnets och därmed även fruktbarhetens herre, var långt viktigare. Otaliga är också de Torsåker, Torstuna och andra Tors Hargar, Vin och kultplatser som finns i vårt land, men att påstå att Tor skulle varit den främste överallt är att gå till överdrift, då Frej fyllde en minst lika stor roll i Sveariket, och Oden bland götarna, till exempel.

Men – nu kan man fråga sig om inte Mat Bertell har rätt i alla fall… Var Tor den ledande gudomlighten i Norrland, eller i landskap som Ångermanland, Medelpad och Hälsingland, och vidare norrut in på samiskt eller finskt kulturområde, exempelvis över Kvarken in emot Finska Österbotten ? Ortnamnsstudier, och arkeologiska undersökningar av kultplatser kanske kan ge oss gott besked…

För en polyteist är detta betraktelsesätt inte heller något konstigt, och i Asatron har det alltid varit så att olika Gudar och makter är olika betydelsefulla vid olika årstider, och olika tillfällen i en människas liv, men ibland de Torstroende, och ibland de som håller sig till Tor, intar Maths Bertell en särställning, troende hedning eller ej. Själv tror jag säkert Tor kommer att storligen belöna honom för hans trohet, och att ölet och fläsket inte må tryta för honom, lika lite som arbete och bröd !

Hell Tor – och prisa hans trogna !!

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s