Newsweek avslöjar: ”Hur många Hedningar finns det i USA egentligen” ?

Svenska språkets användning styrs som bekant av Svenska Akademins Ordbok (SAOB), som inte skall förväxlas med dess åtskilligt mer kortfattade ordlista över svenska språket (SAOL). Själva den språkliga definitionen på en Hedning är en person, som inte tillhör de tre Abrahamitiska ökenreligionerna, i synnerhet om den personen har förkastat Monoteismen eller tron på en allsmäktig ”gud” och istället till exempel är Ateist (som helt förnekar även själva möjligheten av gudar) eller Agnostiker (som säger sig vara ovetande om gudamakternas eventuella existens, utan att förneka dem i och för sig) eller till och med en Troende hedning, alltså en god Polyteist och Asatroende, till exempel.

Visste du att även David Bowie kallade sig ”Heathen” eller just Hedning ? Och kunde han, så kan väl  DU ??

På engelska – och särskilt amerikansk engelska är det åtskilligt mer komplicerat, eftersom man där stöter på ordet ”Pagan” som inte alls är vad vi i Sverige menar med en Hedning. Ordet ”pagan” utesluter vanligen alla ateister och agnostiker ur sammanhanget, och man kan svårligen tänkas vara en ”pagan agnostic” respektive ”pagan atheist” även om det finns enstaka personer ”over there” som försökt kalla sig så för tydlighetens skull. Med ”Pagan” menas vanligen också en sk ”wiccan” eller en häxtroende, eller en anhängare av en påstått ”keltisk” hedendom, eller kanske en grekisk eller romersk hedning under förgången tid. Däremot är ordet ”Heathen” fortfarande starkt tabubelagt i USA, och inte återerövrat som här i Norden, där det egentligen aldrig gått förlorat för oss. Det gäller att ha dessa språkliga definitioner fullkomligt klara för sig, innan man ens kan börja debattera frågan, eller för den delen läsa nyhetsartiklar på Internet…

Ibland verkligen ”News” ibland ”Fake News” Ibland inte…

  Den kända tidskriften Newsweek rapporterar till exempel med avsevärt kristen bias och fördomar om att ”häxeriet i USA ökar” så sent som för två dagar sedan, och att det skulle vara ”millennials” – alltså personer födda efter årtusendeskiftet som ”avvisar kristendomen” och därmed ligger bakom denna ökning. Allt skylls på ”ungdomen” precis som vanligt. Vi har hört denna fördomsfulla refräng förr – och man redovisar inga som helst bevis för sin tes. Inte någonstans i Newsweeks undermånliga artikel redovisar man statistiskt godtagbara data på åldersfördelning eller något annat, men det uppges att det skulle finnas minst 1,5 miljoner Wiccaner i USA – och dessa kallar alltså tidskriften för ”häxor” trots att seriösa wiccaner förmodligen skulle säga, att detta inte alls är samma sak. En undersökning från Trinity College skulle år 1990 ha visat, att just Wiccanernas antal den gången var cirka 8000, och man nämner att Wicca som hednisk religion betraktat nu har fler anhängare i USA är Presbytarianerna, och flera andra kristna sekter.  År 2008 skulle kategorin ”Pagans” – som man fortfarande inte definierar på något enhetligt eller vetenskapligt godtagbart sätt – ha stigit till över 340 000 personer, skriver man.  Det var för tio år sedan, och det verkar på alla sätt rimligt att anta, att denna siffra är mycket större nu, oavsett vilken definition av begreppet man i så fall använder.

Man citerar Pew Research Center, som i alla fall får antas vara en vetenskapligt godtagbar och erkänd källa – jag har själv åtskilliga gånger använt mig av detta kristna opinionsundersökningsinstituts data i den här bloggen. Enligt dem, så skulle högst 70 % av USA:s befolkning vara kristen i år, anno 2018. Trenden är etablerad sedan flera årtionden, och känd och säkerställd hela Västvärlden över. Kristendomen går tillbaka, över hela vår Jord, liksom Monoteistiska religioner i övrigt. Den alltmer våldsamma och extrema islam, som vi kan se på flera håll, är kanske bara Monoteismens sista, våldsamma dödsryckningar,  innan den för evigt lämnar vår planet, och mänskligheten äntligen, äntligen kan utvecklas framåt.

22 % av alla amerikaner beskrev sig själva som ”unaffliated” i Pews undersökningar tidigare i år – för det fanns inga kategorier utöver de tre stora ökenreligionerna och exempelvis beteckningar som hindu, buddhist eller något annat att välja på – varken ”Pagan” eller ”Heathen” eller ens ”Wicca” eller ”Asatru” fanns med som valbart alternativ – så undersökningen var inte objektiv, utan uppgjord på förhand.

Men – 22 % av 327 667 000 invånare – det utgör faktiskt över 72 miljoner människor – som alltså kan vara ateister, agnostiker eller rena hedningar….

Newsweeks oseriösa artikel blandar också ihop verklig hedendom med randfenomen som new age, yoga och astrologi, vilket inga seriösa hedningar vill förknippas med. Man antyder, att merparten av ”nyhedningarna” i USA skulle vara alltför unga, eller att det hela skulle bero på ”a rise in fear” vad man nu menar med det.

Man påstår också, att merparten av wiccanerna skulle vara ”instagram-häxor”, helt utan att redovisa minsta form av bevis eller belägg för detta påstående, som har karaktären av en kristen partsinlaga, och inte är hämtat ur någon seriös forskning. Slutligen tar man också upp exemplet med den populära sångerskan Lana Del Rey som har uppmanat till en Förbannelse-kampanj emot President Donald Trump, utförd med hjälp av svart magi. Hon ska ha uppmuntrat tiotusentals av sina fans att använda förbannelse-ritualer, vilket bekräftats av flera oberoende källor.

”Dis is a li’l black Hoe ! Mah Hoe ain’t no Bitch– (And mah Bitch ain’t no Hoe !)”

Verkliga hedningar – i synnerhet wiccaner – skulle aldrig någonsin ställa sig bakom något sådant, och det gör inte jag heller. Det hela påminner mycket mer om vanlig ”Bitchcraft” (konsten att vara en riktig, manifest ”Bitch” eller vanligt KVINNERI – synnerligen utbrett i alla Världsdelar och Kulturer ) snarare än någon ”Witchcraft” värd namnet.

En av Wiccas viktigaste regler lyder, att man inte får ta till någon form av hot eller våld annat än i självförsvar, och man påstår sig också tro på ”den trefaldiga regeln” (som inte finns i Asatron) vilken dikterar, att allt det man önskar över andra, vanligen kommer trefalt igen över en själv…

Att syssla med förbannelser eller andra former av ”näthat” (synnerligen vanligt förekommande inom den sk ”Forn Sed” rörelsen i Sverige) kan faktiskt räknas som en form av Olaga Hot, oavsett vilka politiska åsikter man nu har, gällande USA:s president eller annat. Personligen råkar jag anse, att politik och politiska diskussioner skall byggas på fakta och inte annat. Satir är tillåtet, men vill man göra sig lustig över någon, kan man exempelvis åtminstone försöka använda humor…

A RAKE’S PROGRESSIs the President soon to visit FINLAND ??

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s