I morgon stundar stora Björnvändar-dagen…

I morgon är det Stora Björnvändar-dagen enligt svensk folktro, eller den dag, då björnen traditionsenligt anses vända på sig i idet, för att sedan sova på andra sidan så länge vintern varar. Denna dag har också ibland fått utmärka själva midvintern, eller vinterns mitt, och därför det stora Midvinterblotet – enligt vissa forskare. Också andra datum har ibland angetts, beroende på vilken landsända det gäller. Ibland har man angett Knutsdagen – den 13 Januari – som tidpunkten för björnens vändande, och så har det varit både i Sverige, svenska Österbotten och andra delar av det svenska Finland, vilket tyder på att traditionen är mycket gammal och vida spridd, eftersom den är gemensam för både Finland och Sverige. Hela uppsatser har också skrivits i ämnet.

Inte alla björnar bygger iden om vintern. Gamla björnhannar kan helt enkelt låta sig översnöas, eller bygga ett sk ”korgide” på marken. Om det är lite snö och en varm vinter, kan också björnarna vara vakna i långa perioder.

Den kände folklivsforskaren Ebbe Schön skriver i sin bok ”Folktrons år” att det skulle vara någon obskyr katolsk fest-dag, benämnd ”Petri Omvändelse” som skulle inträffa den 25 Januari, och jag har även sett hypotesen att man i svenska Finland kallat björnen just för Gamle Pettri eller Petrus, och att den haft mycket större betydelse för landsbydgsbefolkningen än någon apostel nere i Mellanöstern. Verklighetens björnar vänder sig naturligtvis när de vill, och björnhonor med ungar är i alla fall vakna i sina iden lite periodvis…

”Den som sover, syndar icke” sägs det. Men ”den som syndar, sover icke” eller ??

I folktron är det ibland huldran eller skogsrået, som förutsätts komma med mat, honung och andra godsaker till de sovande björnarna om vintern. Jägare och andra, som ska ha krupit ihop i ett eller annat till synes övergivet ide skall ha fått konstatera riktigheten i detta, när halvvakna björnar så småningom återvände till sin sovplats och gick och lade sig igen – eller det är i alla fall vad en rad folksagor och legender går ut på…

Redan i Olaus Magnus ”Historia om den Nordiska Folken” från 1555 står det om en björn, som ska ha rövat bort en ung kvinna, och på så sätt givit upphov till en man med det malplacerade namnet ”Ulf”, vilket utgör en annan variant på ”Björn och Skogsrå” temat. Samma folksägen finns även i Ryssland, där den dock oftast inte slutar med att kvinnan i berättelsen föder en son, en Bärsärk, som den urstarke Bodvar Bjarke.

Allmänheten kräver belevade björnar nuförtiden ! (Märk likheten med Olaus Magnus, 500 år tidigare – detta är ett modernt ryskt foto – med en tam björn)

Björnen – och sagorna om den – inklusive människor ”i björnhamn” anknyter också till Skade, vinterns och jaktens stora gudinna här i Norden, som jag låtit få sin egen rubrik här ovan. Men, bortom alla sägner sover nog ändå verklighetens björnar gott, och struntar i människans uppfattning om saker och ting – tills en ny vår stundar, och det åter blir dags att vakna…

”Sov i frid, sov i ro – sov som björn i vinterbo !”

Hedendom är i Tiden – Hedendom är tidens anda…

Årets kutlurdebatt tycks ha tagit fart både i Sverige och i Danmark – och i båda dessa Nordiska länder står nu Asatron och Hedendomen i fokus för det Nordiska tänkandet. Här i Sverige har flera Hedniska organisationer reagerat emot den kristne fanatikern Joel Haldorffs bigotta och inskränkta uttalanden. 17 Januari i år skall han i en ledare ha hävdat att all Hedendom är vidskepelse, och att icke-monoteistiska religioner inte är riktiga religioner. Själv tycker jag att det är djupt tragiskt, att såpass fördomsfulla och ignoranta uttalanden alls får spridas i svensk press. Yttrandefrihet är en sak, men faktafel, fördomar och rena lögner är en annan – sådant bör inga tidningar i vårt land få publicera.

Herr Haldorff har också gjort sig känd för en mängd inlägg i den kristna dagstidningen ”Dagen”, bland annat ett där han hävdar att liberalism skulle vara omöjlig utan kristendom. Det hela framstår som skrattretande i all sin dumhet. Hur kan någon enda vettig människa alls gå på något sådant ? Liberalism som politisk åskådning har ingenting med den kristna religionen att göra, och låter sig utmärkt väl förenas med Agnosticism eller Ateism, likaväl som någon religion alls. Traditionella liberaler har alltid argumenterat för religionsfrihet – det gjorde man redan på franska revolutionens tid – och inte bara det – religionsfrihet enligt klassisk liberal filosofi innebär också frihet från religion, alltså friheten att inte ha någon religion alls, för de som gör det aktiva valet att avstå från den, liksom tanken om det sekulära samhället – en idé som skulle vara helt omöjlig, om det inte vore för upplysningstidens idéhistoriska arv.

När Halldorff nu försöker förvrida både verkligheten och Världshistorien, då ljuger han – mycket grovt dessutom.

Nästan lika stora lögner lanserades igår i en liten Norrlandstidning, där en företrädare för något som kallas ”Samfundet Forn Sed” (med 40 eller så aktiva utövare) dessvärre gavs tillfälle att uttala sig. Varför media i Sverige fortfarande går på hela ”fornseds” bluffen är svårt att förstå, särskilt som Nordiska Asa Samfundet (nu med över 1800 aktiva medlemmar) är ojämförligt mycket större och bättre. Hedendomen är inte ”en livsstil”, en ”sed” eller något dylikt. Den som föreställer sig något sådant, eller springer omkring och hävdar sådana saker i media, är ute på alldeles fel väg.

Tro innebär ett aktivt val. Asatron kräver förståndsgåvor, kunskap och är en religion, precis som alla andra. De som hela tiden förnekar det här, avslöjar sig som motståndare till hela den Hedniska rörelse, som växt fram i Sverige och Norden under de senaste tjugofem åren, och personligen avskyr jag både ”forn sed” och dessa ”fornsedare” lika mycket som Halldorff, och alla dessa intoleranta och bråkiga kristna.

Ifrån Danmark – vårt nära grannland – berättas det idag om ett radioprogram, som vågar ifrågasätta det kristna dopet, som ju alltid innebär förtryck – man tvingar på en religion på människor och individer som själva inte kan välja, inte har någon kunskap och som inte får göra ett fritt val – och ”dop” som ritual kan därför inte accepteras eller anses som rumsrent i något någorlunda demokratiskt samhälle.

Också Asatroende får tillfälle att yttra sig i programmet – något som  nästan aldrig någonsin hänt i Sverige – även jag själv ger gärna radiointervjuer, men endast mot kontant betalning…