I vilket Herr Löfvén möter Gospodin Putin i St Peters Stad

Så har det hänt och timat, att ingen annan än Stefan Löfvén – som säger att han företräder en ”Feministisk Utrikespolitik” och blivit något halva Världen skrattat åt i FN, äntligen skall få möta en riktig politiker och en stark ledare. Löfvén leder en svag minoritetsregeing, med ca 30 % folkligt stöd som kom till makten efter vad många svenskar anser var åtskilligt oväntade och ganska underliga manipulationer. Inte mindre än två gånger lär Riksdagen, vårt nationella parlament ha röstat ned just Regeringen Löfvén som ett tänkbart alternativ.

Cirka 30 fall av valfusk utreds fortfarande, och i Falun kom alla poströster från svenskar i utlandet på något mystiskt sätt bort helt och hållet, för att ersättas med tre röster på det Socialdemokratiska parti, som just herr Löfvén företräder. Och ingen får veta varför. Man säger att det var Postnord, det halvstatliga bolag som tagit över det gamla Postverkets roll, som låg bakom alltsammans. I Stockholms Län hände det att ett tjugotal ”nyutsedda valförrättare” från de nordvästra förorterna på något mystiskt vis skickades hem – helt utan straff – trots att de togs på bar gärning. Landshövdingen svarade inte ens, trots att man anmält saken. Och ingen får veta varför.

Folkpartiet i Järfälla anmälde Socialdemokraterna för valfusk, sedan det stod klart att en enda röst resulterat i omplaceringen av ett kritiskt mandat, som påverkade en hel kommun. Men – det har förklarats för oss att det inte berodde på valfusk, såklart. Och ingen får veta varför. Man vet alltså att flera allvarliga fall av valfusk nu förekommit i Sverige, men alla är eniga om att fusket inte kunnat uppgå till något mer än en halv procent, eller möjligen några enstaka procentenheter, och så långt är väl allt gott och väl – eller ??

Detta har framförts från MSB, ”Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap”

 

Man brukar säga, att Ryssland skulle vara ett mindre demokratiskt land. Somliga påstår, att det skulle vara en diktatur, trots att där sedan länge förekommer demokratiska val. Ok, de demokratiska valen i Sverige är numera kanske inte så riktigt säkra de heller, det medges – allvarlig kritik har riktats emot dem – men Ryssland har en säker och bevisad Regeringsmajoritet, och en Regering som måste bedömas som mycket handlingskraftig. Den lägger inte fingrarna emellan, varken i Syrien, Kaukasus eller i Ukraina – där den för krig emot ett brödraland – och det vet vi allihop – Ukraina och Ryssland har historiskt sett ända tills nu haft den djupaste fred – och det finns bara en enda man, som i Väst framstår som Rysslands självklare ledare, på ett sätt som får Stefan Löfvén att framstå som en beskäftig liten myra, eller en sagofigur, likt den även i Ryssland berömde ”Karlsson på taket”. Vem som då är Lillebror, vill jag förstås inte spekulera i… möjligen kan det vara jag själv – men se – det struntar jag i…

Påminner inte den där ”Karlsson” – ”en lagom tjock och beskäftig karl i sina bästa år, som tror att han kan flyga och besegra hela Världen” om en viss herr Löfvén…. Så underligt !

 

Att en huvuddel av den ryska medelklassen och det ryska folket i övrigt faktiskt stöder Vladimir Putin, och att nästan alla ryssar står bakom honom, finns det ingen tvekan om. De flesta av dem vågar helt enkelt inte annat, och beroende på Rysslands tämligen unika politiska situation, så har de i alla händelser inte många alternativ, som förefaller åtminstone något förnuftiga. Här i Sverige haar vi bara Löfvén och Miljöpartisterna, och de representerar snarast det rena oförnuftet.  Putin resonerar och handlar utifrån en obestridlig styrkeposition, och företräder ett land, som är mångdubbelt militärt och politiskt starkare än Sverige. Om den saken finns inte minsta tvekan. Låt oss då se, hur Regeringen Löfvén kommer hantera den här situationen…

Klipp från det svenska humorprogrammet ”Parlamentet”. För säkerhets skull vill jag tillägga, att den fejkade översättningen från ryska inte är korrekt, eller hämtad från Vladimir Vladimirovitj…

I veckan har Stefan Löfvén besökt Danmark. Danmark har just beslutat, att hindra IS-återvändare att komma tillbaka in i landet, och fråntagit dessa muslimska extremister deras danska medborgarskap. Detta gäller också IS-anhängarnas barn och tusentals släktingar, som inte får ”anhöriginvandra” in i Danmark, med tanke på det danska folkets framtid, överlevnad och säkerhet. IS har också använt sig av ”barnsoldater” och dessa är liksom de ”skäggbarn” med oklar ålder och oklar identitet som numera i tiotusental finns i Sverige, att anse som kombattanter och därför någonsin lika skyldiga som de ”vuxna”.

Danmark släpper inte in dem i landet. Löfvén står och pläderar för raka motsatsen – och ingen vet varför – eller vet vi det ?

Löfvén påstår inför Danmarks Statsminister, att han håller med om att IS ”begått fruktansvärda brott” – men att sörja för Sveriges säkerhet och hålla dessa brottslingar utanför landet, är ”inhumant” enligt honom. Danmarks Statsminister har till och med vägrat att kommentera Löfvéns uttalanden, men enligt kvällstidningen Expressen undslapp sig den danske statsministern följande:

Danmark har gemensamma ”migrationsproblem” sa danske statsministern, som Sverige.

– De måste anpassa sig efter oss, och efterleva våra värden. Det är stämmer att säga att vi har haft problem med det. Och jag tror att vi har haft en öppnare diskussion om det i Danmark än i Sverige.

– Vi har haft en öppen diskussion om problem vi har haft med invandring. Och jag välkomnar att Sverige också börjar en sådan diskussion, säger Lars Løkke Rasmussen.

Kvällstidningen Excessen, 27 Mars 2019

Enligt svenska media tror Stefan Löfvén fortfarande, att hela EU skall lyda Sverige, dansa efter hans pipa och tillsätta en speciell ”Kommission” som ska granska IS-återvändarna. Han förväntar sig till och med, att även Danmark genast ska stödja detta förslag. Detta trots att  experter på internationell rätt redan dömt ut förslaget som totalt orealistiskt, och påpekat att FN inte alls kan sätta upp en sådan Kommission till IS förmån, eftersom Internationella Skiljedomstolen och Internationella Brottmålsdomstolen i Haag redan finns, och är i full verksamhet. Ändå tjafsar Löfvén och Socialdemokraterna vidare om sin kommission, som hela FN ska sätta upp bara därför att Sverige föreslagit det. Är inte detta grotesk självförhävelse eller hybris, av ”karlsson på takets” slag ? Löfven skämmer ut oss inför FN, precis som han gjort med sitt tal om ”Feministisk utrikespolitik” och så vidare. Förstår någon ens vad det är – och vari består den ? Att alla IS-återvändare förklaras oskyldiga, och automatiskt får asyl i Sverige – som många redan fruktat ?

Några förstår varför. Socialdemokraterna försvarar islamismen, in i det sista – trots alla vackra ord.

Och vem skapade ”flyktingkrisen” ???

Var det inte Ryssland, som inledde stora bombningskampanjer där ? Man tog i med hårdhandskarna emot IS, sant nog – vilket väst aldrig gjorde – men man skapade också mass-migration, för att skada väst ytterligare – och det cyniska spelet från Rysslands sida lyckades fullständigt. Trots sitt engagemang i Syrien har Ryssland fortfarande knappast tagit emot en enda sk ”flykting” därifrån – vad det nu kan bero på. Möjligen beror det på att Vladimir Putin är en skickligare politiker och en långt bättre ledare för sitt folk än vad Stefan Löfvén någonsin varit för oss, eftersom Putin ser till sitt eget folks intressen på lång sikt.

Inför danskarna har nu Löfvén påstått, att 70 000 personer skulle ha lämnat Sverige de sista åren efter flyktingkatastrofen. Detta bekräftas inte alls av SCB:s befolkningssiffror. De säger istället, att utvecklingen i Sverige nu gått så långt och skenat iväg bortom all kontroll, att var fjärde person i Sverige är av utländskt ursprung, och inte hör hemma här. I två kommuner – Södertälje och Botkyrka – är nu utlänningar i majoritet, och svenskarna har förvandlats till en minoritet – mitt inne i det enda land de alls har. Dithän har Fredrik Reinfeldt och Stefan Löfvén gemensamt lett oss.

Nu ska Löfvén till Sankt Petersburg, officiellt för att prata ”grön agenda” och miljöfrågor, vilket sannolikt inte medför någon förbättring för Östersjöregionen överhuvudtaget, eller endast obetydliga förbättringar. man vet redan, att Ryssland är i högsta grad intresserat av att förstärka sin pipeline-kapacitet för naturgas, och att detta sker på Sveriges och övriga Östersjöländers bekostnad, eftersom de förväntas ställa hamnar och delar av sitt eget statsterritorium till förfogande för den saken. Sverige har installerat 13 -14 stycken Patriot luftvärnsmissiler på Gotland, som alla vet, men dessa erbjuder inte något skydd ens för Stockholm, när det gäller Rysslands Iskender-robotar i Kaliningrad Oblast eller St Petersburg, eftersom dessa när som helst kan drabba Sverige med en kapacitet, som långt överstiger det sista och enda skydd vi ens har.

Löfvén påstår grötmyndigt, att han ska ”höja rösten” emot Vladimir Putin personligen, i dolda samtal som ingen får se eller delta i, förutom dessa stora statsmän och deras närmaste rådgivare. Erna Sohlberg i rollen som Norsk Statsminister förväntas också delta, eftersom fegisen Löfvén väl inte vågar gå dit ensam, utan att ha en ”mamma” att hålla i handen. Han är ju ”feminist”. Och vad hände, sist en Svensk Statsminister i sin hybris trodde, att det gick att ”höja rösten” emot Vladimir Vladimirovitj Putin ??

Den här glade figuren från Halland, också en känd bloggare som till och med jag utbytt åsikter med (jag hoppas ni minns – han är mycket vänlig och trevlig privat) blev i Ryska media kallad för en aggressiv medelstor hund, vars oavbrutna skällande inte motsvarar hans kroppsliga storlek”.

Så var det med den saken !

Nu tror Löfvén enligt en av sina svansviftare på hundkenneln – nej förlåt vad skriver jag – jag menar Presssekreterare i Riksdagshuset – att Vladimir Putin ska lyssna på kritik om ”Rysslands många folkrättsbrott i Ukraina” som postmästare Brunander från Grönköpingnej förlåt jag menar Pressekreterare Brunnander – ja, just så ! ska komma sättandes med, beskäftig som ett gammaldags tyskt ”beschwiktigungshofrat”

Vi har inte alls fått läsa om Folkrättsbrotten i Ukraina i svenska media, men visst – de förekommer – på båda sidorna, men huvudsakligen den ryska. Allt vi får är DN:s fadda och smaklösa hyllningsartiklar för Julia Tymosjenko, en i allt väsentligt för länge länge sedan förbrukad politisk kraft, liksom stackars Carl Bildt – som är värd ett bättre öde, och kanske en bättre hågkomst än han fått i vissa kretsar – och Njord förlåte oss vissa rader. Men att tro, att Stefan Löfvén när EU misslyckats, FN misslyckats, USA misslyckats och hela Världen misslyckats att få Ryssland och Putin att ta reson i Ukraina, och sluta bekriga sitt närmaste grannfolk, nej det är hybris.

 

Låtom oss så gå till kungs, låt om oss nalkas furstarnas furste.

Stormäktigste Tsar av Ryssland, hör min vädjan och önskan – för det är ingen bön. Sluta bekriga dina bröder, och allt skall vara dig förlåtet.

Jag är hetman Ivan Sirko, om du frågar efter mitt namn. Jag är Stenka Razin. Jag är Askold och Dir. Jag är alla Varjager – hybris eller inte. Jag är Håskuld och Dyre. Jag är den store Hedningen, utanför stater och varje land. Jag är 1000 år av gemensam svensk och rysk historia. Jag är den Östersjö, ur vilket Svjati Petersburg uppstod, och ur vilken Vladimir Vladimirovitj även föddes. Ofta har vi fått bekriga er goda ryssar och det har skapat oss till dem vi är, fast vi på sista tiden verkat glömma bort det. Ni har också glömt, att vi mycket ofta varit minst lika segerrika som ni, men en viss Suvorov glömde det aldrig. Men nu bönfaller jag dig nästan, o store tsar av Ryssland, dra tillbaka dina trupper från Ukraina, och nöj dig med Krim, Kertj och vad du redan erövrat, ty allt detta är redan ditt, och detta måste man vid alla gudar låta dig behålla.

Även jag har farit i Österled, och det vet du redan, för du vet allt som sker i ditt land. Våra ledare är numera svaga och odugliga, men en gång hade vi tsarer eller kungar som ni. Det var i en annan tid, men då var vi samma folk, med samma språk, samma skick och samma vanor. Gospodin hette ursprungligen Hasbodin eller Husbonden på svenska, och detta må även du Vladimir Vladmirovitj, ensam härskare, obestridlig ledare och Tsarers vederlike slutligen veta.

Må ditt verk krönas med framgång, och må dina fienders skägg – vid Dazbog och Chernobog ! – växa inåt och långsamt förkväva dem. Men bekriga nu inte oss Svear, för du lär nog finna föga behag i det, och bekriga inte dina grannfolk; inte mer än vad nödvändigt, rätt och billigt är och rätta dig alldeles efter detta, och vi skall aldrig mer försätta dig under blockad och interdikt, utan ständigt sända goda varor till dig, om ditt folk däri finner det minsta behag. Hjälp oss också gärna att avsätta alla dem som förtrycker oss, men på avstånd, och från din sida av det hav vi delar, och vi skall i så fall hålla oss långt borta från ditt land, trots att vi och ni var allra först där.

Skrivet inför Särimners Rodzina i hans stora stia med all dess härsmakt.

1 April 2019 AYPS

подхрукивают !!

 

 

Ryssarna har blivit ett bättre och starkare folk än vi. De har inte låtit sig försvagas av islam eller kristendom. De har Hedningar och Asatroende där också…

Annonser

Religiösa Friskolor döms ut – och en kvinnlig Minister blir ”hemskt upprörd”… (ja oj oj oj kära hjärtanes)

I veckan har de religiösa friskolorna och Monoteisternas många därmed sammanhängande illdåd emot försvarslösa barn åter debatterats. Religiösa fanatiker påstår helt öppet, att deras barn skulle bli ”kränkta” av Darwins evolutionsteori, och att man därför måste sluta undervisa om denna i de svenska skolorna. Här följer bara ett litet axplock ur vad Svenska Dagbladet haft att bjuda på om dessa kristna och muslimska dårar samt deras beteende emot försvarslösa och aningslösa barn i veckan, alltsammans hämtat ur Skolinspektionens officiella rapporter:

– Från den kristna Hällebergsskolan i Uddevalla rapporteras, att man har så omfattande brister, att där dömts ut ett vite på 300 000 kr. Bland annat lär man ut den bibliska skapelseberättelsen, men inte evolutionsteorin, eller den moderna fysikens uppfattning om hur Jorden skapades. Elever uppgav inför Skolinspektionen, att deras biologilärare sagt att det inte fanns någon trovärdighet i att människan härstammar från aporna.

– På den muslimska sk ”Vetenskapsskolan” i Göteborg – man kan fråga vad islam numera har med vetenskap att göra – förekommer ingen undervisning alls i sex och samlevnad, därför att det anses ”syndigt”. Det har heller inte undervisats i gymnastik eller dans, av samma anledning. Man har infört sk ”likabehandling” vilket innebär, att pojkar och flickor måste hållas strikt åtskilda, och att kvinnor måste kläs in med stora sjalar eller tygstycken, eftersom ”de inte får visa upp sig”. Eleverna får också lära sig, att vuxna män inte får vara nära andra kvinnor än de som de är direkt släkt med. Alla svenska sånger på skolan lär ha förvanskats till pro-islamska budskap. ”Idas Sommarvisa” som ska sjungas till avslutningen, lyder numera ”Allah gör så blommorna blommarLäs själva i SvD om ni inte tror mig.

-På den katolska Notre Dame skolan i samma stad, konstaterades att elever kastade saker på varann under lektionerna, utkämpade vilda och ritualiserade slagsmål, hotade varann och kallade andra elever för ”hora” och ”bög”. Som vi ser står ju detta mycket nära den ”katolska ridderligheten” som det talats om så mycket på sista tiden, för att inte nämna kristendomens kärleksideal. Skolinspektionen lät sig dock inte luras av all denna katolska smörja, utan utdömde ett vite på 500 000 kr den här gången.

– I Stockholm har muslimska sk ”Gryningsskolan” och den ännu sämre sk ”interkulturella skolan” helt stängs ned. Elevernas säkerhet, trygghet och studiero kan helt enkelt inte garanteras, och svenska myndigheter var tvunga att gripa in för att raskt avsluta dessa sk ”Multikulturella” experiment med barn.

Allt detta var bara ett litet axplock och några få exempel på vad myndigheterna nu kommit fram till, rörande sk ”religiösa friskolor”. Den Socialdemokratiska Ministern Anna Ekström påstås ha sagt till Svenska Dagbladet, att hon blivit ”väldigt upprörd”. Men då glömmer hon en viktig sak, mitt i allt känslotänk. Det var Socialdemokratin och ”Broderskaparna” inom det kristna och muslimska brödraskapet, som ligger bakom friskolorna.

”Nämen Jamsi Jomsi Jamtli…. Jag tycker om batik ! Och nu så har jag blivit ”väldigt upprörd” – ja nästan krääänkt faktiskt, alltså liksom vet ni vaa…”

Det var Socialdemokraterna själva, som på 1990-talet krävde, att muslimer, kristna och andra ”fulreligioner” och alla möjliga konstiga samfund, skulle få ha religiösa friskolor. Hade det inte varit för denna styrande Nomenklatura och Elit, som fortfarande styr Sverige, hade de aldrig någonsin fått finnas. Redan 2005 krävde Jan Björklund i rollen som Liberal partiledare, att de helt skulle avskaffas.

Sedan dess har mer än 47 religiösa friskolor etablerat sig i vårt land. Den kristna och islamistiska fundamentalismen är på stark frammarsch i Sverige, och vi har redan fått se vad det kan leda till. Ren barnmisshandel, utförd av vissa kristna samfund som ”Plymothbröderna” från England har också redan konstaterats för flera år sedan. Våld mot barn och kropps-aga, har konstaterats i flera fall

(S)-Ministern gör nu plötsligt helt om, utan föregående varning, utredning eller Riksdagsbetänkande. Nu säger man istället från Regeringshåll, att ”Imamer och Präster inte ska få styra i svenska skolor” – allt enligt den höga Fru Minister Ekströms officiella uttalande. Visst, det kan vi alla hålla med om, men hur trovärdig är denna läpparnas bekännelse, och leder den till några verkliga åtgärder, kantro ?

Humanisterna, The Swedish Humanist Assoication, där jag fortfarande är betalande medlem, sade redan före valet 2018 att endast Socialdemokrater och Vänsterpartister hade med i sina respektive program att de religiösa friskolorna helt skulle avskaffas, men hittills har ingenting ingenting ingenting gjorts åt den saken – barnens okunskap och lidande till trots. Det visade sig också – och det var ironiskt – att 97 % av väljarna i det parti (S) hatar och smutskastar mest av alla – alltså Sverigedemokraterna – var de som var allra mest fientligt inställda till religiösa friskolor som begrepp, och som faktiskt omedelbart ville avskaffa dem.

För en liberal hedning som jagjag har aldrig någonsin varit Sverigedemokrat, om ni vill veta – var ju det en liten överraskning. Kraven på att avskaffa religiösa friskolor har framförts år efter år sedan 2005, då det fanns ett riktigt Folkparti – men ingenting har hjälpt. Den religiösa terrorn och förtrycket emot oskyldiga barn bara fortsätter, år efter år – och den sker, genom deras hela uppväxt. För ett barn är 14 år en mycket lång tid. Både barndom och tonår kan hinna gå innan våra ineffektiva myndigheter ens hinner komma till skott, och innan det sker får våra barn skador och kunskapsluckor för resten av livet.

Jag skulle inte vilja tillåta några Hedniska friskolor heller, särskilt inte sådana som skulle styras av ”Samfundet Forn Sed” (jo, den lilla ytterlighetsgruppen har faktiskt föreslagit just det – statliga bidrag från (Mp) skulle ge dem pengar)  och andra ytterlighetsgrupper, långt ut i extremvänster respektive extremhöger. Vi har personer som påstår att de är varulvar, och tror på ”teriantropi” och andra konstigheter. Personer som tillåts jobba som lärare och undervisa våra barn, med väldigt väldigt konstiga åsikter om den mänskliga tillvaron, och hur människor alls fungerar. Personer som påstår att det inte finns biologiska kön, att kön bara är ”en social konstruktion” och andra bisarra märkvärdigheter. Hur kan man tillåta, att sådana personer får ha med barn att göra, och leda undervisning ?

Vad sker med ”oliktänkande” i religiöst och politiskt styrda skolor ? Och varför tillåter (S) sk ”barnäktenskap” ??

 

Gång på gång har Humanisterna krävt, att religiösa friskolor eller sk ”Konfessionella skolor” genast stoppas – för kunskapens och barnens skull. Men Regeringen Löfvén lyssnar inte. Den är döv och blind, men säger sig bli ”hemskt upprörd” som sagt – utan att göra så värst mycket. Denna Löfvénska Regering, har också stöd av högst 30 % av folket, men påstår sig ha en gedigen demokratisk majoritet. Är vi inte värda bättre, i det här landet ? De religiösa och politiskt styrda friskolorna i vårt land bara måste bort, och ju snabbare det sker, dess bättre är det. Om jag själv min vana trogen skulle välja en dikt att citera, skulle det bli den här:

Jag vet det.
jag säger det.
Men därför att jag vet det och jag vågar säga det
skall jag vinna en makt att skydda de värnlösa
som inga förmätna våldsverkare skall ta ifrån mig

Ur dikten ”Rådjur i en park” av Erik  Blomberg

Och förresten – de okunniga eleverna och den ännu okunnigare biologiläraren från Uddevalla har helt fel. Människan härstammar inte alls från aporna. Ingen naturvetenskapsman har någonsin hävdat det. Redan Charles Darwin på sin tid hävdade något helt annat. Han hävdade att människan och aporna kan ha utvecklats från en gemensam förfader ja, men detta betyder inte alls, att människan har utvecklats ur moderna apor, eller de apor som i allt mer stigande omfattning omger oss nuförtiden, oavsett om de går på två ben eller fyra.

Detta har vetenskapen känt till, och slutgiltigt bevisat redan på 1970-talet.

Redan 1971 skrev den finlandssvenske paleontologen Björn Kurtén en populärvetenskaplig bok med titeln ”Inte från Aporna” där han på ett lättfattligt sätt klarlade de rätta sammanhangen.

Numera finns lätt tillgänglig information på Wikipedia och Internet, som lätt kan läsas och källkritiskt granskas av såväl barn som vuxna – och som ni vet är jag för en källkritisk granskning – om nu inte EU nu inträtt med ett kommande totalförbud emot den saken, och emot fria länkar, där man kan kontrollera att man fått korrekt information, vill säga. Tror ni mig inte, kan ni ta del av människans och apornas korrekta stamträd här, ty så långt har forskningen faktiskt kommit – för mer än 40 år sedan.

Genus Homo skilde ut sig redan för 7 miljoner år sen, och då fanns inga moderna apor alls, eftersom de uppstod först 4 miljoner år senare. Detta är grundläggande antropologikunskaper, som tillhör vanlig allmänbildning, liksom det intressanta faktum, att vårt eget DNA bara är 1,6 % olikt den gemensamma förfaderns. Men så är det i genetikens värld. Bara en enda övertalig kromosom, kan göra en individ förståndshandikappad för resten av livet, liksom en dålig lärare. Efter att ha utsatts för felaktig information, och lagring av felaktig information i sina celler, blir individen oförmögen att klara sig själv i det moderna samhället, och lär sig aldrig mer något nytt. Okunskapen sprider sig, liksom den värsta cancer. Men också cancerceller kan avlägsnas – en gång för alla ! De kan ”åka ut ur prästbetyget” eller ”få käka blypiller” som det så vackert heter…

Botemedlet heter kunskap. Botemedlet heter Hedendom – i de flesta fall.

Vissa idioter och vissa former av medfödd eller inlärd idioti kan man inte göra något åt, tyvärr – men det är vår självklara mänskliga plikt att begränsa deras antal – och bekämpa dem !

Ideell Kulturkamp om TERRORNS Gud JHVH – kontra de Hedniska Krigsgudarna

Nu när jag ändå håller på med citat – med tydligt angivande av källa – som alla kan se – och därmed faktiskt inte bryter mot några upphovsrättslagar alls, eftersom varit god publicistisk sed samt rätt och billigt hittills, skall jag återigen – min vana trogen – få be att citera den intressanta bloggen ”Ideell Kulturkamp” av Henrik Andersson ett tag – och jag ber honom ursäkta denna framfusighet, då han som jag är en folkets man.

Och vi tänker för folket, genom folket och till folket. Det är därför vi lever, och alls finns till. Att vara de gamla gudarnas redskap emot all dårskapen, som dessvärre ännu finns till här i Midgård.

Terrorism (från latin terror ‘rädsla, fruktan’) avser det systematiska användandet av våld eller förstörelse, särskilt mot civila mål, för att med hjälp av rädsla tvinga fram politiska eller andra typer av förändringar. Texten ovan kommer från Wikipedia.

De abrahamitiska religionerna är fyllda av terror. Den monoteistiska guden delar ofta ut straff och ond bråd död över folk vars enda brott är att de finns till. Vi tar det hemska exemplet då de förstfödda i Egypten mördas och den elake guden sänder ut en dödsängel för att fegt döda barn.

Sådant snusk sysslar inte vi hedningar med. Vi har krigsgudar men inte någon terroristgud. Tyr strider ärligt, Tor slåss med jättar och vidunder i ärlig strid. Endast den lömske Loke låter fegt mörda Balder med den inte ont anande Höders hjälp. Men så får Loke en välförtjänt straff…

Dagligen rapporteras det om terror i ökentramparreligionernas namn. judar, kristna och muslimer utövar terror.

Vi kan med rätta kalla den gud alla de tre tråkreligionerna tillber för terrorismens gud!

Vi hedningar har krigsgudar; men ingen terroristgud!

 

I vilket jag som HEDNING totalt SKITER I EU:s ”Länkförbud”

En annan absurd händelse har inträffat i veckan, som visar ”med hur litet förstånd Världen styres” för att citera Axel Oxenstierna. Kristna fanatiker inom EU – otäcka människor med skitnödiga ansikten, som har mage nog att kalla sig ”kristdemokrater” – vilket är en ren ”contradiction in terms” om något – man kan inte vara Demokrat och tro på en Allsmäktig ”gud” som alla måste krypa på knä inför och ansluta sig till – vill förbjuda länkar på internet. De vill riva sönder alla yttrandefrihetslagar. De vill införa censur, under förevändningen att man ”skyddar den konstnärliga upphovsrätten” på det sättet, när det i själva verket är fråga om att med algoritmers hjälp registrera människors åsikter, och sedan ”porta” dem från nätet.

Den svenska internet-leverantören Bahnhof, där jag själv i många år varit kund; har tagit i tu med problemet – en sista gång. Några av de överbetalda svenska EU-politiker, som skulle representera dig och mig, käre läsare eller kära läsarinna, har redan visat sig ”trycka på fel knapp

TYSKA SVIN som Axel Voss – De representerar INTE oss ! 2-4-6-8 – We will NOT negoitiate !

Här ser ni hur den tysknationelle och årkekonservative kristne EU-kommissionären Axel Voss sitter rakt fram och jublar över de nya censurlagarna, flankerad av ytterligare några smällfeta, övergödda Eurokrater. Gudarna ske pris är alla deras tomma ”direktiv” inte detsamma som Svensk Lag, och jag hoppas i motsats till Bahnhof verkligen, att man INTE tar den ringaste hänsyn till denna floskel-komission och dess bakomliggande kapitalintressen.

Axel Voss och hans kristna svans av nymoralister är inte så populära ute i Europa heller, har det visat sig. För min del TROTSAR jag redan alla dessa tomma lagar, alla dessa förbud emot yttrandefrihet – och det sker enbart av källkritiska skäl. Som ni vet, goda läsare och läsarinnor, har jag alltid brukat länka till de källor jag använt för mina små inlägg och krior här, och det tänker jag fortsätta med, då jag står upp för god bevisföring och tillfälle till källkritik, och därför att jag hatar alla inskränkningar i den personliga yttrandefriheten, som dessa skändliga Eurokrater kan hitta på.

Flera andra goda institutioner och personer, som till exempel det kända fakta-forumet Wikipedia – som jag också ofta länkat till – har protesterat emot EU:s idiotiska censur och yttrandefrihetsförbud.

Jag bryr mig inte om EU:s lagar helt enkelt, därför att jag är en hednisk Nordbo – och inte någon Europé.

Jag lyder under svensk lag, inte EU:s.

Jag har aldrig röstat för något EU

Jag har aldrig stött något EU

Det har aldrig funnits någon svensk majoritet för något EU.

Vad som däremot funnits, var en folkomröstning 1990, och i den deltog bara 82 % av det svenska folket – varav endast 51 % av de som ens brydde sig om att delta i denna ”riggade” omröstning (också på de officiella valbroschyrerna fanns stora bilder, där vi skrämdes för allt hemskt som skulle hända, om vi ”stod utanför” som man sa. Norge och Island står fortfarande utanför EU, och där har inget särdeles negativt skett – tvärtom !) och följaktligen fanns där ingen politiskt majoritet i denna viktiga fråga – högst 48 % var ju för.

Det har inte funnits någon vidare majoritet för fortsatt deltagande senare heller, och vi har blivit EU:s näst största nettobetalare per capita efter Tyskland, trots att man försökt hemlighålla och dölja siffrorna för oss. Kontrollera själva på internet, om ni nu råkar vara lagda åt det journalistiska hållet. EU har givit oss gravt försämrade levnadsvillkor, en urholkad välfärdsstat, minskad livslängd, massivt ökad kriminalitet och massinvandring. Detta EU förbund har gett oss massor av tiggare eller sk ”migranter” som sitter i gathörnen och ihållande ropar ”hejhej” åt oss. Dessa tjuvar. Dessa missbrukare. Detta förbannade slödder. I Bryssel, eller på Stockholms gator.

Under de nya EU-lagarna blir det nu snart förbjudet att yttra sig kritiskt om någonting, men se det struntar jag i. Man skulle inte få publicera vackra bilder som den här av Ilja Repin, till exempel – i Folkuppfostrande syfte. Kanske minns ni vem Hetman Ivan Sirko från Ukraina var, och vad han skrev i ett brev till den Turkiske Sultanen – vilket är vad jag känner för att skriva till dessa tyska kristna svin till EU-kommissionärer.

Vacker tavla av Ilja Repin.  Ned med alla Eurokrater, Bryssel-slickare och Skenheliga, Monoteistiska Vrak. Dessa feghetens partigängare och lumpna utsugar-patrask. Låt oss skratta åt dem och PISSA DEM I ANSIKTET, kära kamrater !

Den (S)-ledda Löfvén-regeringen i Sverige har röstat för censurdirektivet, vilket är föga förvånande. Det är ett historiskt faktum, att samma Nomenklatura och samma Socialdemokrati som ännu styr Sverige var de som tvingade på oss svenskar EU-anslutningen, och att det en gång i tiden fanns Socialdemokratiska politiker i Sverige, som ivrade för förbud emot utländsk TV, till exempel. Studera källorna, även om jag numera inte får länka till dem. Kanske kommer sanningen till sist fram, och i samma anda – nu en fin dikt, som jag vill tillägna just Herr Axel Voss, ex officio.

Den är skriven efter mönster av en viss Francois Villon, en annan kristen som på 1400 talet utgav ett känt stycke Europeisk poesi, kallat ”Det stora testamentet”

STOR BALLAD TILL AXEL VOSS

I Polonium, och utströdd arsenik
I osläckt kalk och syra och salpeter
i sjudhett bly och var från självdött lik
i skit och piss med flera rariteter
i flytningar från varje infekterat sår
i smuts och fotsvamp mellan romska tår
– till huggormsblod skall heller icke nekas –
I vargs och grävlings sjuka galla, frän och svår
skall Axel Voss egen tunga stekas

I njuren av en stackars narkoman med AIDS
så utbränd, att han inte ens har tänder,
i drägglet från en galen ko, och i träck
i skummet från en hetsad slakthästs länder
– det klipper man, en liten tuss i sänder –
och ger åt Herr Axel Voss för att ätas…

I realgar, och något anushål
på en snok, som ännu lever
i svartgrön spya från en wc-skål
när månen går i ny och dräktig sväller
i använda kondomer från bordeller
i kräftsår och i taskhår, och i kar
där gamla horor skrevet tvättat har
– av dylikt torde nog envar bevekas –
i allt detta, som jag i min gryta spar
skall Axel Voss minsann få stekas…

Herr Kommissionär, pröva nu var liten läckerbit
– med hjälp av silduk får ni god aptit –
och har ni det, bör heller inte tvekas
– men minns nu först som sist –
i ett vildsvins skit – skall alla Eurokrater stekas !

Orkar ni med lite mer poesi – kanske lite mer idealistiskt sinnad, den här gången – innan vi slutar ? I så fall skall jag be att få citera Esaias Tégner, den store svenske romantikern, ni vet han som hyllade Asatron och nordiska vikingar i ”Fritjofs Saga” och som skrev om Nordens politiska frihet från Napoleon, Ryssland och Tyskland på sin tid. Och ur hans vackra dikt ”Det eviga” citerar jag, fri och obunden av all sk ”upphovsrätt på nätet”:

Men sanningen lever. Bland bilor och svärd
Lugn står hon med strålande pannan.
Hon leder igenom den nattliga värld
Och pekar alltjämt till en annan.
Det sanna är evigt: Kring himmel och jord
Genljuda från släkte till släkte dess ord.

Det rätta är evigt: Ej rotas där ut
Från jorden dess trampade lilja.
Erövrar det onda all världen till slut,
Så kan du det rätta dock vilja.
Förföljs det utom dig med list och med våld,
Sin fristad det har i ditt bröst fördold.

 

”Men var här någon dörrterror ?” Kristen HATPREDIKANT snart i Sverige, Anti-semit får stöd av Dagens Nyheter

Ibland är tillvaron förvisso märklig, men som Hedning blir jag inte överraskad av det – även om jag blir sannspådd mycket fort, och det som ser ut om mina egna hedniska tankar idag, faktiskt blir 100 % verkligt i morgon. Det brukar hända, att mina gudar förser mig med en siargåva, eller i alla fall en skalds poetiska kraft.

I mitt senaste inlägg skrev jag klart och tydligt på slutet av alltihop, att man inte kan ”samarbeta” med en ockupationsmakt, till exempel; och heller inte ”samexistera” med läror och personer som önskar ens snara död, och totala utplåning.

Jag skrev också, att man faktiskt måste tro på olika troendes påståenden om sig själva och vad deras tro baseras på, dvs att vad de säger om sin uppfattning i olika frågor, de facto är sant – och bör tas ”at face value” – oavkortat och efter vad som är givna fakta i målet. Ta dem på allvar, helt enkelt – oavsett om de råkar vara dårar, så måste man ändå lyssna till vad dessa förbannade dårar faktiskt säger.

Som den här kristne dåren till exempel. Det här är den ökände hatpredikanten och Baptist-pastorn Steven Andersson från Donald Trumps USA; som redan förklarats ”persona non grata” och nekats inresetillstånd till bland annat Storbritannien, Kanada och Sydafrika. Anderson är nu på väg till Sverige, och är känd för sitt oerhörda judehat, sina angrepp på homosexuella och på Barack Obama, vars död han har önskat i offentlig bön... Den kristna dagstidningen. Dagens Nyheter, som envisas med att kalla sig oberoende liberal, var först med att uppmärksamma hat-pastorns besök, och föga förvånande vinklades då nyheten på ett särskilt PK-sätt, samtidigt som artiklarna om saken snabbt låstes för andra än DN:s prenemuranter. Jag kan därför inte ge er riktiga källhänvisningar.  DN är kända för att ha ”storheter” som Helle Klein och den aktive – men ganska ljumme – katoliken Erik Helmerson ibland sina ledarskribenter, och som vanligt är det knappast några allmänbildade personer eller universalgenier vi har att göra med i svensk press.

Svenska Dagbladet publicerade genast en motartikel, som bygger på Hat-pastorns egna påståenden om att han skulle åka till Sverige för att ”hjälpa de kristna” och knacka dörr samt ”sprida budskapet om Jesus”, men i själva verket lär han ha bjudits in av fanatiska katoliker och abortmotståndare – mera om de här personernas aktiviteter hade jag tänkt skriva i helgen.

Dessutom påstår han att Svenska protestanter är ”ondskefulla” och ”egentligen ateister”.

Man kan ju undra vad den svenska ”Broderskapsrörelsen” – numera maskerad till ”Tro & Solidaritet” tycker om denne baptist.

Enligt DN – bara åtta timmar senare – har ingen mindre än Anders Ygeman, ledande Socialdemokrat i rollen som Energi- och Internet-minister redan uttalat sig om det hela. Man kan fråga sig, om det egentligen hör till sagde ministers ansvarsområde, men Anders Ygeman säger enligt DN att hat-predikanten måste stoppas redan vid den svenska gränsen, nekas inrese-tillstånd och att EU skall upprätta en ”svart lista” över allmänt misshagliga religiösa individer, som därmed skall nekas inresa i hela Schengen-området.

Som vanligt är (S)-ministären och Regeringen Löfvén ute i helt ogjort väder, och vet inte ens vad de pratar om, rent juridiskt. Sannolikheten för att EU ens skulle bry sig om ett sådant förslag från just Sveriges sida är obefintlig. Regeringens förslag till en ny anti-terror lag har redan fallit, sedan Lagrådet och alla juridiskt kunniga myndigheter förklarat det för fullständigt ogenomförbart, och illa framarbetat. Till och med Justitieminister Morgan Johansson – som själv hetsat emot folkgrupp – de som använder runor är bara ett exempel – har fått erkänna ännu ett juridiskt misslyckande, och att den nya lagen skall dras tillbaka. Man kan då genast undra, om hans partikollegas förslag är så mycket bättre, och vad det egentligen baseras på.

Men – nu inträffar det märkvärdiga, att DN – fortfarande Bonnier-ägt – står och försvarar en känd anti-semit. I en låst ledare, som vanliga människor inte får läsa, står man och försvarar hans närvaro med det ovanligt krystade argumentet att man måste släppa in denne jesus-terrorist så att man kan registrera och hetsa emot de krafter, som lyssnar till honom, bara för att ”bakvägen” angripa dessa så mycket kraftigare sedan.

Ren brottsprovokation, med andra ord. Något som redan i sig är olagligt, och som varken Polis eller andra myndigheter brukar vilja göra sig skyldiga till. Det hela är ungefär lika ”smart tänkt” som när Mexikanska Militären eller Polisen i USA börjar sälja droger själva, med det påstått ”goda uppsåtet” att det bara är så och endast så de kan sätta fast de verkligt stora knarklangarna genom att själva bli en mindre aktör på narkotika-marknaden – och tjäna pengar på det samtidigt…

Eller som när ”Svenska Kyrkan” tycker det är etiskt försvarbart att stjäla guld från kremerade församlingsmedlemmars döda kroppar, och sedan ge guldet till sig själva, samt Allmänna Arvsfonden och terror-listade organisationer som ”Studieförbundet Ibn Rushd” som sprider islam i Sverige, med motiveringen att detta skulle vara ”kristen välgörenhet”.

Eller som om en viss Regering skulle släppa in en viss Rakmat Akilov i landet, trots att man varnat samma Regering för det, och som om samma Regering skulle låta denne Akilov bo hos en känd (S)-familj, tills SÄPO-utredningen om honom mystiskt nog lagts ned – och så låter man honom ta ett antal oskyldiga människor av daga, bara för att arrestera honom sedan, och säga ”hurra vad vi är bra, goda medborgare – ser ni inte våra ”kraftttag emot terrorismen””

(S)-ledd juridik när den är som bäst… ? (teckning av J E Ander, svensk satirtecknare)

Erik Helmersons och DN:s förvända logik visavi dessa kristna, dessa monoteister och all den islam och underkastelse inför de ”allsmäktiga” totalitära krafterna och pastorerna är rent ut sagt pervers, det är min enda slutsats av det inträffade. Det finns redan namninsamlingar emot Hat-pastorns närvaro i Sverige, som man kan skriva under om man vill, i hopp om att Svenska Myndigheter skulle visa något prov på kompetens så småningom. För en gångs skull har de av oss som i likhet med mig tror på fredligt civlimotstånd, faktiskt nytta av den sk ”bög-lobbyn” och nu har också jag sällat mig till den, genom att skriva på tidningen QX:s lilla lista.

Dagens Ros, emellertid, går inte till dem utan till vår Nationella Gränspolis. De som vet hur man tillämpar lagen, och att inga nya (S)-märkta speciallagar att missbruka för skumma syften alls behövs.

Chefen för nationella gränspolissektionen, Patrik Engström, skriver dock som ett svar till Ygeman att det redan i dag finns stöd i utlänningslagen att avvisa den som ”kan antas komma att begå brott i Sverige”.

Därmed står det nog klart, att personer som Steven Anderson inte kan, inte ska och inte bör släppas in i Sverige. Vårt Sverige.
Vad vi ska göra i fallet Morgan ”Mollgan” Johansson med hans fullständigt idiotiska ”Runförbud” är fortfarande lite oklart, men jag rekommenderar fredligt civilmotstånd emot denne hatare och hetsare där med…

”Musik för de rätta öronen” (tipstack till Björn Johansen för lån av bild)

När du är bakfull och vill sova
Får du besök utav sekten Jehova
Lägg en hundring I kollekten
Och du blir hedersgäst I sekten

Men ere nån dörrterror (Halleluja, Ha-Halleluja! )
Men ere nån dörrterror (Halleluja, Ha-Halleluja! )
Ja ere nån dörrterror då?

Feta madammer med åderbrocksben
Gapar och skriker I Frälsningsarmén
På Guds bekostnad lever orkestern men
Det är DU som får betala festen och

Men ere nån dörrterror (Halleluja, Ha-Halleluja! )
Men ere nån dörrterror (Halleluja, Ha-Halleluja! )
Ja ere nån dörrterror då?

Narkomaniserat barfotasvin
Vill banka och slå på Hare Krishnas tamburin
Men ere nån dörrterror (Harry Harry Krishna! )
Men ere nån dörrterror (Harry Harry, Ha-Hare Krishna! )
Ja ere nån dörrterror då!