I vilket Herr Löfvén möter Gospodin Putin i St Peters Stad

Så har det hänt och timat, att ingen annan än Stefan Löfvén – som säger att han företräder en ”Feministisk Utrikespolitik” och blivit något halva Världen skrattat åt i FN, äntligen skall få möta en riktig politiker och en stark ledare. Löfvén leder en svag minoritetsregeing, med ca 30 % folkligt stöd som kom till makten efter vad många svenskar anser var åtskilligt oväntade och ganska underliga manipulationer. Inte mindre än två gånger lär Riksdagen, vårt nationella parlament ha röstat ned just Regeringen Löfvén som ett tänkbart alternativ.

Cirka 30 fall av valfusk utreds fortfarande, och i Falun kom alla poströster från svenskar i utlandet på något mystiskt sätt bort helt och hållet, för att ersättas med tre röster på det Socialdemokratiska parti, som just herr Löfvén företräder. Och ingen får veta varför. Man säger att det var Postnord, det halvstatliga bolag som tagit över det gamla Postverkets roll, som låg bakom alltsammans. I Stockholms Län hände det att ett tjugotal ”nyutsedda valförrättare” från de nordvästra förorterna på något mystiskt vis skickades hem – helt utan straff – trots att de togs på bar gärning. Landshövdingen svarade inte ens, trots att man anmält saken. Och ingen får veta varför.

Folkpartiet i Järfälla anmälde Socialdemokraterna för valfusk, sedan det stod klart att en enda röst resulterat i omplaceringen av ett kritiskt mandat, som påverkade en hel kommun. Men – det har förklarats för oss att det inte berodde på valfusk, såklart. Och ingen får veta varför. Man vet alltså att flera allvarliga fall av valfusk nu förekommit i Sverige, men alla är eniga om att fusket inte kunnat uppgå till något mer än en halv procent, eller möjligen några enstaka procentenheter, och så långt är väl allt gott och väl – eller ??

Detta har framförts från MSB, ”Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap”

 

Man brukar säga, att Ryssland skulle vara ett mindre demokratiskt land. Somliga påstår, att det skulle vara en diktatur, trots att där sedan länge förekommer demokratiska val. Ok, de demokratiska valen i Sverige är numera kanske inte så riktigt säkra de heller, det medges – allvarlig kritik har riktats emot dem – men Ryssland har en säker och bevisad Regeringsmajoritet, och en Regering som måste bedömas som mycket handlingskraftig. Den lägger inte fingrarna emellan, varken i Syrien, Kaukasus eller i Ukraina – där den för krig emot ett brödraland – och det vet vi allihop – Ukraina och Ryssland har historiskt sett ända tills nu haft den djupaste fred – och det finns bara en enda man, som i Väst framstår som Rysslands självklare ledare, på ett sätt som får Stefan Löfvén att framstå som en beskäftig liten myra, eller en sagofigur, likt den även i Ryssland berömde ”Karlsson på taket”. Vem som då är Lillebror, vill jag förstås inte spekulera i… möjligen kan det vara jag själv – men se – det struntar jag i…

Påminner inte den där ”Karlsson” – ”en lagom tjock och beskäftig karl i sina bästa år, som tror att han kan flyga och besegra hela Världen” om en viss herr Löfvén…. Så underligt !

 

Att en huvuddel av den ryska medelklassen och det ryska folket i övrigt faktiskt stöder Vladimir Putin, och att nästan alla ryssar står bakom honom, finns det ingen tvekan om. De flesta av dem vågar helt enkelt inte annat, och beroende på Rysslands tämligen unika politiska situation, så har de i alla händelser inte många alternativ, som förefaller åtminstone något förnuftiga. Här i Sverige haar vi bara Löfvén och Miljöpartisterna, och de representerar snarast det rena oförnuftet.  Putin resonerar och handlar utifrån en obestridlig styrkeposition, och företräder ett land, som är mångdubbelt militärt och politiskt starkare än Sverige. Om den saken finns inte minsta tvekan. Låt oss då se, hur Regeringen Löfvén kommer hantera den här situationen…

Klipp från det svenska humorprogrammet ”Parlamentet”. För säkerhets skull vill jag tillägga, att den fejkade översättningen från ryska inte är korrekt, eller hämtad från Vladimir Vladimirovitj…

I veckan har Stefan Löfvén besökt Danmark. Danmark har just beslutat, att hindra IS-återvändare att komma tillbaka in i landet, och fråntagit dessa muslimska extremister deras danska medborgarskap. Detta gäller också IS-anhängarnas barn och tusentals släktingar, som inte får ”anhöriginvandra” in i Danmark, med tanke på det danska folkets framtid, överlevnad och säkerhet. IS har också använt sig av ”barnsoldater” och dessa är liksom de ”skäggbarn” med oklar ålder och oklar identitet som numera i tiotusental finns i Sverige, att anse som kombattanter och därför någonsin lika skyldiga som de ”vuxna”.

Danmark släpper inte in dem i landet. Löfvén står och pläderar för raka motsatsen – och ingen vet varför – eller vet vi det ?

Löfvén påstår inför Danmarks Statsminister, att han håller med om att IS ”begått fruktansvärda brott” – men att sörja för Sveriges säkerhet och hålla dessa brottslingar utanför landet, är ”inhumant” enligt honom. Danmarks Statsminister har till och med vägrat att kommentera Löfvéns uttalanden, men enligt kvällstidningen Expressen undslapp sig den danske statsministern följande:

Danmark har gemensamma ”migrationsproblem” sa danske statsministern, som Sverige.

– De måste anpassa sig efter oss, och efterleva våra värden. Det är stämmer att säga att vi har haft problem med det. Och jag tror att vi har haft en öppnare diskussion om det i Danmark än i Sverige.

– Vi har haft en öppen diskussion om problem vi har haft med invandring. Och jag välkomnar att Sverige också börjar en sådan diskussion, säger Lars Løkke Rasmussen.

Kvällstidningen Excessen, 27 Mars 2019

Enligt svenska media tror Stefan Löfvén fortfarande, att hela EU skall lyda Sverige, dansa efter hans pipa och tillsätta en speciell ”Kommission” som ska granska IS-återvändarna. Han förväntar sig till och med, att även Danmark genast ska stödja detta förslag. Detta trots att  experter på internationell rätt redan dömt ut förslaget som totalt orealistiskt, och påpekat att FN inte alls kan sätta upp en sådan Kommission till IS förmån, eftersom Internationella Skiljedomstolen och Internationella Brottmålsdomstolen i Haag redan finns, och är i full verksamhet. Ändå tjafsar Löfvén och Socialdemokraterna vidare om sin kommission, som hela FN ska sätta upp bara därför att Sverige föreslagit det. Är inte detta grotesk självförhävelse eller hybris, av ”karlsson på takets” slag ? Löfven skämmer ut oss inför FN, precis som han gjort med sitt tal om ”Feministisk utrikespolitik” och så vidare. Förstår någon ens vad det är – och vari består den ? Att alla IS-återvändare förklaras oskyldiga, och automatiskt får asyl i Sverige – som många redan fruktat ?

Några förstår varför. Socialdemokraterna försvarar islamismen, in i det sista – trots alla vackra ord.

Och vem skapade ”flyktingkrisen” ???

Var det inte Ryssland, som inledde stora bombningskampanjer där ? Man tog i med hårdhandskarna emot IS, sant nog – vilket väst aldrig gjorde – men man skapade också mass-migration, för att skada väst ytterligare – och det cyniska spelet från Rysslands sida lyckades fullständigt. Trots sitt engagemang i Syrien har Ryssland fortfarande knappast tagit emot en enda sk ”flykting” därifrån – vad det nu kan bero på. Möjligen beror det på att Vladimir Putin är en skickligare politiker och en långt bättre ledare för sitt folk än vad Stefan Löfvén någonsin varit för oss, eftersom Putin ser till sitt eget folks intressen på lång sikt.

Inför danskarna har nu Löfvén påstått, att 70 000 personer skulle ha lämnat Sverige de sista åren efter flyktingkatastrofen. Detta bekräftas inte alls av SCB:s befolkningssiffror. De säger istället, att utvecklingen i Sverige nu gått så långt och skenat iväg bortom all kontroll, att var fjärde person i Sverige är av utländskt ursprung, och inte hör hemma här. I två kommuner – Södertälje och Botkyrka – är nu utlänningar i majoritet, och svenskarna har förvandlats till en minoritet – mitt inne i det enda land de alls har. Dithän har Fredrik Reinfeldt och Stefan Löfvén gemensamt lett oss.

Nu ska Löfvén till Sankt Petersburg, officiellt för att prata ”grön agenda” och miljöfrågor, vilket sannolikt inte medför någon förbättring för Östersjöregionen överhuvudtaget, eller endast obetydliga förbättringar. man vet redan, att Ryssland är i högsta grad intresserat av att förstärka sin pipeline-kapacitet för naturgas, och att detta sker på Sveriges och övriga Östersjöländers bekostnad, eftersom de förväntas ställa hamnar och delar av sitt eget statsterritorium till förfogande för den saken. Sverige har installerat 13 -14 stycken Patriot luftvärnsmissiler på Gotland, som alla vet, men dessa erbjuder inte något skydd ens för Stockholm, när det gäller Rysslands Iskender-robotar i Kaliningrad Oblast eller St Petersburg, eftersom dessa när som helst kan drabba Sverige med en kapacitet, som långt överstiger det sista och enda skydd vi ens har.

Löfvén påstår grötmyndigt, att han ska ”höja rösten” emot Vladimir Putin personligen, i dolda samtal som ingen får se eller delta i, förutom dessa stora statsmän och deras närmaste rådgivare. Erna Sohlberg i rollen som Norsk Statsminister förväntas också delta, eftersom fegisen Löfvén väl inte vågar gå dit ensam, utan att ha en ”mamma” att hålla i handen. Han är ju ”feminist”. Och vad hände, sist en Svensk Statsminister i sin hybris trodde, att det gick att ”höja rösten” emot Vladimir Vladimirovitj Putin ??

Den här glade figuren från Halland, också en känd bloggare som till och med jag utbytt åsikter med (jag hoppas ni minns – han är mycket vänlig och trevlig privat) blev i Ryska media kallad för en aggressiv medelstor hund, vars oavbrutna skällande inte motsvarar hans kroppsliga storlek”.

Så var det med den saken !

Nu tror Löfvén enligt en av sina svansviftare på hundkenneln – nej förlåt vad skriver jag – jag menar Presssekreterare i Riksdagshuset – att Vladimir Putin ska lyssna på kritik om ”Rysslands många folkrättsbrott i Ukraina” som postmästare Brunander från Grönköpingnej förlåt jag menar Pressekreterare Brunnander – ja, just så ! ska komma sättandes med, beskäftig som ett gammaldags tyskt ”beschwiktigungshofrat”

Vi har inte alls fått läsa om Folkrättsbrotten i Ukraina i svenska media, men visst – de förekommer – på båda sidorna, men huvudsakligen den ryska. Allt vi får är DN:s fadda och smaklösa hyllningsartiklar för Julia Tymosjenko, en i allt väsentligt för länge länge sedan förbrukad politisk kraft, liksom stackars Carl Bildt – som är värd ett bättre öde, och kanske en bättre hågkomst än han fått i vissa kretsar – och Njord förlåte oss vissa rader. Men att tro, att Stefan Löfvén när EU misslyckats, FN misslyckats, USA misslyckats och hela Världen misslyckats att få Ryssland och Putin att ta reson i Ukraina, och sluta bekriga sitt närmaste grannfolk, nej det är hybris.

 

Låtom oss så gå till kungs, låt om oss nalkas furstarnas furste.

Stormäktigste Tsar av Ryssland, hör min vädjan och önskan – för det är ingen bön. Sluta bekriga dina bröder, och allt skall vara dig förlåtet.

Jag är hetman Ivan Sirko, om du frågar efter mitt namn. Jag är Stenka Razin. Jag är Askold och Dir. Jag är alla Varjager – hybris eller inte. Jag är Håskuld och Dyre. Jag är den store Hedningen, utanför stater och varje land. Jag är 1000 år av gemensam svensk och rysk historia. Jag är den Östersjö, ur vilket Svjati Petersburg uppstod, och ur vilken Vladimir Vladimirovitj även föddes. Ofta har vi fått bekriga er goda ryssar och det har skapat oss till dem vi är, fast vi på sista tiden verkat glömma bort det. Ni har också glömt, att vi mycket ofta varit minst lika segerrika som ni, men en viss Suvorov glömde det aldrig. Men nu bönfaller jag dig nästan, o store tsar av Ryssland, dra tillbaka dina trupper från Ukraina, och nöj dig med Krim, Kertj och vad du redan erövrat, ty allt detta är redan ditt, och detta måste man vid alla gudar låta dig behålla.

Även jag har farit i Österled, och det vet du redan, för du vet allt som sker i ditt land. Våra ledare är numera svaga och odugliga, men en gång hade vi tsarer eller kungar som ni. Det var i en annan tid, men då var vi samma folk, med samma språk, samma skick och samma vanor. Gospodin hette ursprungligen Hasbodin eller Husbonden på svenska, och detta må även du Vladimir Vladmirovitj, ensam härskare, obestridlig ledare och Tsarers vederlike slutligen veta.

Må ditt verk krönas med framgång, och må dina fienders skägg – vid Dazbog och Chernobog ! – växa inåt och långsamt förkväva dem. Men bekriga nu inte oss Svear, för du lär nog finna föga behag i det, och bekriga inte dina grannfolk; inte mer än vad nödvändigt, rätt och billigt är och rätta dig alldeles efter detta, och vi skall aldrig mer försätta dig under blockad och interdikt, utan ständigt sända goda varor till dig, om ditt folk däri finner det minsta behag. Hjälp oss också gärna att avsätta alla dem som förtrycker oss, men på avstånd, och från din sida av det hav vi delar, och vi skall i så fall hålla oss långt borta från ditt land, trots att vi och ni var allra först där.

Skrivet inför Särimners Rodzina i hans stora stia med all dess härsmakt.

1 April 2019 AYPS

подхрукивают !!

 

 

Ryssarna har blivit ett bättre och starkare folk än vi. De har inte låtit sig försvagas av islam eller kristendom. De har Hedningar och Asatroende där också…

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s