Slut på Sado-Bög Porren i Montreal

I stadshuset i Montreal, Quebec, Kanada har man länge plågats av Sado-Bögporr. En staty av naken man i ett minimalt ländskynke med blod rinnande nedför kroppen har spikats upp på ett par i kryss lagda plankor, och detta makabra ”konstverk” eller vad man nu ska kalla det för har sedan det diktatoriska 1930-talet vanprytt hela byggnaden. Men nu är det äntligen slut på detta. Det fula åbäket bärs ut, och ordningen återställs i vad som skall vara ett civiliserat och sekulärt samhälle, erfar tidningen the Guardian.

Också Dagens Nyheter tar upp hur sadistisk bögporr kunnat våldta den lagstiftande församlingen i en hel delstat. Till slut har de styrande insett, att religiösa symboler inte hör hemma i myndighetsutövning. För tänk – hur skulle detta se ut ?

Tänk er en muslim, som kommer in på en polisstation, och finner denna fullsmetad med äckliga krucifix, och ett stort, fett kors hängande runt polisbiträdets hals. Han eller hon känner sig nog inte säker på att bli opartiskt behandlad, och det gör inte vi Hedningar när vi hela tiden möts av kristna symboler i myndighetsbyggnader. Nu måste det vara slut på detta Jesus-jönseri !

14 tankar om “Slut på Sado-Bög Porren i Montreal

 1. Nog känner jag mycken sympati för Asatru men det går för långt när man löjliggör Jesus av ren obildad okunskap. Det är på tiden att fatta att den kyrkliga kristendomen INTE är den rätta utan en politiskt motiverad förfalskning av Paulus. Kyrkan är inte kristen utan paulinsk! Den äkta kristendomen är den som kallas den Gnostiska Kristendomen, som tyvärr förkastades och undertrycktes av Konstantin när kyrkans svek grundlades vid konciliet i Nicaea år 325. De gnostiska skrifterna förstördes men återfanns i Nag Hammadi i Egypten 1945, Idag har vi dem igen. Sluta alltså med att förlöjliga den sanna kristendomen och därmed er själva och inrikta er istället på att Asatru och SANN kristendom faktiskt kan passa ihop! Jahveh är inte skaparguden, utan själv skapad av honom, nämligen av El Eljon. Jeshua var ett sändebud som skulle visa detta för mänskligheten men som Jahveh lät mörda liksom han också lät mörda andra trosformer, som bl.a. Asatru.

  Gilla

  • Nåja, det är väl som du skriver skillnad på jesus eller den påstått historiske Jeschua ben Yussuf, för vars existens det trots 2000 år och mer av intensiv forskning aldrig aldrig någonsin hittats det minsta vetenskapligt acceptabla bevis, när vi nu är inne på detta med kunskap.
   Så finns öven en gnostisk tradition, som du skriver, och därmed Christos eller Messias, eller möjligen en ”Soter” dvs en frälsargestalt på grekiska – men hur ställer då ni gnostiker till existensen av en sådan ? Gnosis i sig är ju kunskap, vilket möjligen kan antas vara skilt från sophia eller visdom, säger jag som icke invigd eller troende i gnosticismens mysterier. Men, både sophia eller gnosis torde förutsätta ett personligt varseblivande givet vars och ens uppfattningsförmåga, och om denna uppfattningsförmåga icke är förhanden, hjälper inte ens den bäste av profeter, skulle jag tro…
   För övrigt har du alldeles rätt om Paulus eller Saulus, den gamle syriske kavalleristen, som ju föll och slog i huvudet på vägen till Damaskus, och efter detta fall insåg att han kunde koka en mustig soppa på den romerska Caesarismen eller Kejsartron (varifrån han fick kristendomens totalitära drag och tesen om en statsreligion) samt Isis och Horusbarnet (Mariakulten, och de kristnas eviga bebis-dyrkan) samt Mithraismen (tesen om en prästerlig hierarki, och själva idén om en påstådd gudamänniska) – men vi Nordbor saknar inte det där… och inte heller JHVH eller Farbror Zebralort..(som Åke Hodell, den svenske poeten kallade honom, om jag inte minns fel)

   Tackar för ett gott inlägg – skönt att ÄNTLIGEN få igång lite debatt härinne, varpå jag får vatten på min kvarn..

   Gilla

  • Vår s.k. vetenskap vill tydligen inte ha befintliga indicier för att Jeschua skulle ha existerat därför att detta inte passar in i deras världsbildsaga. Detta har enligt den gnostiska inspirationen kommit sig så, att den ursprunglige skaparen El Eljon (”den högste guden”) – som i 1Mos 1:1 kallas ”bereshit”, ett ord som felaktigt översätts med ”i begynnelsen” men egentligen betyder ”den förste”, som sedan skapade gudar och världar – drog sitt ljus samman litet så att en mörk region uppstod. Dit utvisades ett olyckligt uppstått ”missfoster” Jaldabaoth som där kallade sig Jahveh men som har mycket gemensamt med Satan. Han var förbannad för detta och blev upprorsmakare i den mörkare regionen, där han skapade materiella världar för varelser som av äventyrslust ville ut ur El Eljons ljusvärld och pröva på hur det är att bli människor. Därför sändes en budbärare ur ljuset som inkarnerade sig som Jeschua för att upplysa människorna om sanningen. Jahveh såg sig hotad och lät döda honom. Med tiden eftersträvade Jahweh utplånande av konkurrerande religioner, inte minst Ásatrú.

   Paulus hade en vision, om det nu var av att ha fallit på skallen eller kanske mera trovärdigt av ett anfall av epilepsi (som han lär ha lidit av). Förr ansågs epilepsi vara en form av besatthet och det var nog inte Jeschua som han därvid upplevde utan snarare Jahveh som ville få honom att förvränga dennes budskap till ett i grunden mera politiskt än sant och som bättre skulle tjäna hans syften med en kyrka som maktvapen för kejsaren samt skulle ersätta budskapet. Det senare har vi nu tyvärr att dras med i världen än idag.

   Så vitt jag kan finna har inte Ásatrú mera av en skapelseberättelse än att Ýmír med en gång var där, utan att man vet hur det gick till. Han drack från en ur-kos spene (för det var knappast fellatio på en ur-tjur) och sedan fortsatte utvecklingen. Vikingar befolkade vikarnas stränder och drack skummande mjöd i samvaro med sköna nornor och sökte bättra på ruset med flugsvamp. Därvid hade de visioner av att naturkrafter manifesterades som gudavarelser, för vilkas existens vetenskaper har ännu mindre indicier. Likväl trovärdigt i ungefär samma mening som Jungs anima och anymus och därmed respektabelt och säkert inte helt oförenligt med det nämnda budskapet.

   Gilla

   • Tackar för denna gnostiska info, men Nornorna finns inte i Valhall, och Valkyriorna serverar mat och öl, finner vi i skrifterna. Flugsvamp fungerar föga bra som berusningsmedel, och nämns heller inte i någon källa. Den som alls påstod, att flugsvamp skulle ha använts som berusningsmedel var Samuel Ödman på 1800-talet, men det stämmer inte. Se vad jag tidigare skrivit i just det ämnet…

    Gilla

 2. Nornor eller Valkyrior – vad man än må kalla vikingaskönheter på jorden, på vikens strand. Vad gör det? Det var ju inte Valhall jag menade… Röda flugsvampen Amanita muscaria är ett känt hallucinogen som än idag användes av bl.a. shamaner i Sibirien och ibland av en och annan i Europa. Se t.ex. https://psychonautwiki.org/wiki/Amanita_muscaria och många andra källor. Tycks ofta kunna fungera men inte alltid. Serverades knappast av valkyrior, men man kunde ta för sig i självbetjäning i skogen.

  Gilla

 3. Jag har tittat litet djupare i kosmologin och funnit att medan Ýmir sög på ur-kon Auðumblas spene denna ko ur isen slickade fram Búri, som tycks ha blivit hans partner, tydligen ännu frigid av kylan eftersom Ýmir tycks i någon våt dröm själv ha masturberat fram den första avkomman utan Búris deltagande. Sedan föddes andra och med tiden Odin, som tillsammans med sina bröder dödade Ýmir för att skapa sig en egen värld av hans kropp. Märkligt nog tycks Búri faktiskt ha varit en man, så man må undra om avkomman… (en bögporr här också?). Härtill finns intressanta paralleller i den sumeriska skapelseberättelsen Enuma Elish, vari Apsu och Tiamat skapade universum och hade avkommor, bl.a. Enlil och Enki, som tillsammans med Marduk dödade sina föräldrar för att vända dem ryggen och som runaways leva utan dem.

  Den allra första satsen i Bibelns första Mosebok (Gen 1:1) är fel översatt, men säkert med en tendentiös avsikt. Den skall lyda ”Den förste [eller högste] skapade gudarna, världarna och jorden.” Ordet Elohim har alltid varit en stötesten för teologer som sopar det faktum under mattan att det är pluralis av ”el” (eller ”eloah”) som betyder ”gud”. Det var alltså frågan om gudAR och inte bara en! En av dem var alltså Enlil som tvivelsutan är Bibelns grymme Jahveh! Det finns en mängd likheter och paralleller som för teologer inte får finnas, men de är där ändå.

  När man fördjupar sig litet i allt detta märks att allt på något sätt hänger ihop och väl måste ha ett gemensamt ursprung någonstans som sedan har tagit sig allt mera skilda uttryck i olika trosformer. Om vi nu bortser från kyrkans förfalskning av Jeshuas undervisning (varigenom Jahveh ville stjäla rollen från ”den förste” och få oss att tro att han skulle vara den ende guden) och håller oss till det som de första gnostiska kristna fick lära sig direkt av Jeshua, innan Saulus blev Paulus, så börjar vi sakta förstå att deras lära och Ásatrú på något vis kan fås att passa ihop en del, och kanske allt mera ju mera man studerar detta. Alltså är hädiskt hedningaförtal om ”DoItYourself Easter Kit” och annat malplacerat…

  Gilla

  • Tja, Ymir masturberade inte, men det gör i och för sig jag, Hedning som jag är och förblir. Búri hade sin släkt och sin hustru med sig, och även om diverse Indoeuropeiska religioner kan ha ett gemensamt ursprung och till och med påverkat de semitiska dito, så förhindrar det inte att kristendomen bara är en urartad religion, värd att le åt

   Gilla

 4. Jag håller med så långt som den kyrkliga ”kristendomen” är en paulinsk förfalskning av den ursprungliga som den lede Jahveh drev igenom för att tysta sanningen. Men den ursprungliga är något annat! Vi måste tydligen lära oss att skilja åt…

  Búri lär ha haft en kvinnlig partner Hárm (namnet lär ha med ”sorg” och ”smärta” att göra) men hon tycks bara sällan nämnas. Vad vet man mera om henne?

  Gilla

  • Vilken källa har du till påståendet om ”Hárm” ? kan inte finna, att hon är nämnd i Gylfaginning eller den prosaiska Eddan, vilket var Sturlassons verk. Inte ens på Svenska Wikipedia, där Lasse Liten Lönnroth fortsätter att rota i lönn (ja, han är en verklig lönn-rothare) har jag sett några sådana uppgifter. Är det månne med detta som med de påhittade och sentida namnen på Frejas katter, Bigull och Trägull; som är hämtade ur serietidningarnas Värld, kanhända ? (för övrigt står det på det enda ställe där Frejas katter ens nämns, ”aft kötta sinum” – efter sina katter, alltså. Det påstås inte alls, att de just skulle vara två till antalet – de kan lika gärna vara tre, tjugo eller sju – allt man vet är att det är ett plural, och alltså fler än en..

   Gilla

 5. Slutsats: Det finns nog ingen gudinna Hárm och inte heller någon (några) Nephelaeus (som ju f.ö. inte kan vara ett fornnordiskt eller isländskt namn, fastän det nämns i angivna länkar). Vem Búri avlade med förblir (än så länge) okänt. Sannolikt dock med samtycke… Det verkar som om en och annan webbsida har blandat ihop med fanskap från Fandom-sidans löjligheter.

  Dock bör vi vid jämförelser hålla isär ursprunglig (gnostisk) kristendom och kyrklig förfalskning därav. Den senare har ställt till mycket elände.

  Gilla

  • Visst – gnosticismen representerade en annan och rikare lärdomstradition – det kan jag hålla med om – och det är vackert att det ännu finns de som vill utöva den. Om hedendom någonsin varit rekonstruktionism, vilket jag i och för sig inte håller med om, så behöver väl även kristendomen rekonstrueras från dagens nivå…

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s