Goda Runnyheter – och andra nyheter

Knappt har vallokalerna stängt i det svenska EU-valet, förrän de första rapporterna om allvarligt, systematiskt och upprepat valfusk trillar in. Minst 17 rapporter handlar om hur valsedlar mystiskt stullits, enligt kvällstidningen Aftonbladet. Vi minns hur det var; förra gången det var parlamentsval i Sverige. I staden Falun kom poströster mystiskt bort, och ingen blev straffad för det hela. I Stockholms län skickades ”nya” valförrättare från de Nordvästra förorterna plötsligt hem – utan straff och utan någon erinran från Länsstyrelsen, trots att man visste att de hade fuskat.

Sådan är rättvisan i Landet Löfvén – som det numera kallas, det land som en gång var Sverige. Anständigt ? Ett demokratiskt system ??

Ja – välj själva vad ni tror på, kära läsare, men det är tydligt att demokratins grundvalar, eller själva röstsystemet börjat vackla. Men – det är ju klart – det glömde jag nästan.

IS-fanor är ok, men RUNOR vill man förbjuda..

 

Runorna – ja dem skall man ge sig på ! Kulturarvet, de svenska medborgarnas identitet, historia och arv – ja det måste man förbjudas… Sådan är den politik, som den nuvarande Regeringen för. Nu väntar vi bara till den 31 maj, då resultatet av Morgan Johanssons utredning kommer att publiceras, och under fortsättningen av veckan kommer nog hatet, hetsen emot folkgrupp – de 80 % eller så av invånarna i Sverige som har nordiskt etniskt ursprung – att fortsätta, precis som vanligt. Men 15 000 namnunderskrifter har samlats in, från människor som vill stoppa vansinnet. Inför eftervärlden kan vi säga, att vi var de första att protestera. Förhållandena förbättras nog i framtiden, och vi får väl se vart all denna märkliga förbudspolitik kommer.

I väntan på det, och i väntan på den 31 Maj, kan vi fortsätta läsa på Riksantikvarieämbetets blogg med det senaste inom Runforskning – Marcus Smith, en av Riksantikvarieämbetets duktiga runloger, rapporterar om hur Maja Bäckvall vid Institutionen för Nordiska Språk, Uppsala Universitet spelat in tolkningar av det runsvenska språket.  ”Alla människor är väl intresserade av runor” skriver man på RAÄ:s hemsida.

och vem skall föra våra runor så väl med den äran!” (ur en gammal svensk folkvisa)

Man kan numera – på wikimedia commons bland annat – höra hur runsvenskan lät, genom inspelade tolkningar på band. En kulturgärning i det tysta. Vissa bygger upp, när andra bara vill riva ned.

Experter jag talat med och skrivit till – Vid Uppsala Runforum, Riksantikvarieämbetet och även det fristående muséet Vikingaliv – aktuellt i dagarna med ännu en stor annonskampanj – säger att de INTE fått några remisser av den aktuella utredningen – men håller med mig i det faktum, att både nynazisters och ”fornsedares” felaktiga användning av Torshammare och runor borde vara förbjuden.

De vill dock reservera sig, beträffande innehållet i utredningen – inte så konstigt, eftersom ingen fått se den, men om det visar sig att Justitiedepartementet INTE involverat RAÄ genom att ta in en remiss från dem, kan man faktiskt hävda att ett allvarligt fel har begåtts – RAÄ är ju den sektorsmyndighet, som har ansvar över Kulturminnesvården. De menar att ett lagförslag som detta, omöjligt kan gå igenom, och att ett ”runförbud” aldirg någonsin kan vara aktuellt. Vi får väl se hur det går…

KOM IHÅG: ”Forn seds” missbruk av Torshammaren är LIKA FELAKTIGT som Nazisternas användning av TYR-runan

(Bilder ur public domain på nätet, montage all rights reserved Hedniska Tankar)

Annonser

EU-val… men man borde kunna säga NEJ !!

Idag, efter vad man påstår, är det dags för ett såkallat ”demokratiskt” EU-val, trots att det inte finns några EU-negativa partier att rösta på. Borta på bloggen ”Det goda samhället” erinrar oss Mohamed Omar om att et fortfarande är några dagar kvar på Maj, denna Frejas månad. Men i övrigt härskar lögnerna, tarvligheterna och verklighetsförfalskningen i Svensk politik, precis som vanligt.

Smutstidningen Dagens Nyheter LJUGER idag rakt ut om förra årets Skogsbrand i Kårböle. Vad man påstår, är REN LÖGN, och dessutom att förfalska historien, som jag redan visat. Man hävdar på helt falska och uppdiktade grunder, att ”EU” skulle ha hjälpt Sverige att klara skogsbranden. Detta är inte sant, och det kan jag själv intyga, eftersom jag också gjorde min del av släckningsinsatserna. Det fanns ingen personal från EU, inga helikoprar från EU, och inga fordon och inga resurser där från EU alls – och EU har INTE stött Sverige ekonomiskt sedan heller.

Den som säger något annat om insatsen, LJUGER – vilket är just precis vad DN gör.

Ingen personal från EU tjänstgjorde vid Kårböle-branden, liksom någon annan av förra årets skogsbränder. Det var INTE ”Europa” som hjälpte oss, men helt frivilliga insatser från EU KRITISKA länder som Polen, eller länder utanför EU, som Norge. EU har inte, och har aldrig haft några som helst resurser för skogsbrandsbekämpning. Vad man däremot har, är ett litet samordningskontor på sex personer, men detta var INTE inblandat i förra årets skogsbränder.

Vad som däremot hände, var att Jean Claude Juncker i sann preussisk junker-anda NEKADE Sverige all hjälp, med motiveringen att Grekland behövde den bättre, och Sverige fick dessutom betala hela kostnaden och mycket dyrt för den hjälp som alls kom…vilket INTE var något ”EU:s” förtjänst.

LÅT ER INTE LURAS AV EUROKRATERNAS PROPAGANDA !!

EN RÖST PÅ REGERINGEN LÖFVÉN OCH DESS SVANSDINGEL ÄR EN RÖST PÅ MASSIMMIGRATION OCH MARGINALISERING AV SVENSKAR

LÅT ER INTE LURAS !!