Två Båtgravar funna vid Gamla Uppsala, Juni 2019

Fortfarande görs stora arkeologiska upptäckter i vårt land, även om det nu finns politiska beslut på att vissa fornfynd skall förstöras – för under den förra kulturministern, beordrades som bekant förstörelsen av tjogtals Torshammar-ringar från södra uppland. Men vid Gamla Uppsala har arkeologerna nu funnit två båtgravar från järnåldern. Bakgrunden är att Svenska Kyrkan försöker utöka sin redan idag alldeles för stora närvaro på platsen, och försöker utöka prästgårdens lokaler med nya byggnader, något som aldrig någonsin bort ske, eller få bygglov – inte minst då Gamla Uppsala fortsätter vara en arkeologiskt känslig plats.

Senaste gången någon båtgrav grävdes ut i Sverige var för mer än femtio år sedan. I skrivande stund har bara Södermanlands Nyheter berättat om fornfynden, men fler artiklar i ämnet kan nog väntas flyta in i morgon. Det är i alla händelser här på Hedniska Tankar, som ni FÖRST får höra om saken, för frånsett experterna, är vi som vanligt först att ge er sanningen. Tidningarna vågar inte skriva orden ”viking” eller ”krigare” men berättar om en man som begravts tillsammans med häst, hund, en rikt ornamenterad sköld och en hel vapenutrustning. Och hur man än försöker skyla över det, framgår sanningen klart. Båtgravarna var till för en liten elit i dåtidens samhälle, och det var inte vem som helst, som fick begravas på det viset – brandgravar var det vanligaste gravskicket som alla arkeologiskt insatta vet. Fynden visar på en båt, som varit minst sju meter lång, kanske längre, och man uppges också ha hittat båtnitar i fyndet.

En krigares ansikte. Han bör ha hunnit till minst 45 år, av symfyserna i skallbenen att döma, och han har raka , fina och jämna tänder utan spår av hål, vilket visar att han åt en god kost och levde ett hälsosamt liv. Han var HEDNING !!

Man får komma ihåg, att skeppen från Vendel och Valsgärde kunde rekonstrueras, just för att man hittade bevarade nitar eller rostfläckar av dem i jorden, vilket gav marinarkeologer och skeppsbyggare en chans att bygga mycket exakta rekonstruktioner av just de fynden. Hur det står till med de nu funna två stycken båtgravarna från Gamla Uppsala framgår inte av vad som publicerats hittills, men kanhända kan de också en dag rekonstrueras, och ros och seglas ut från Fyrisån till den Östersjö, där de också säkert var verksamma en gång. Och hedna män skall fortfarande ro och segla dem, precis som deras förfäder gjorde.

En doppsko med korpmotiv visar, att mannen i skeppsgraven var Oden och Asarna trogen. Han var inte kristen, och han fick en hednisk begravning.

Delar av fynden kommer att ställas ut på Gamla Uppsala Museum och Historiska Muséet i Stockholm, enligt vad mediakällorna uppger. Man får inte heller glömma, att rekonstruktioner av liknande skepp från Valsgärde, redan seglat över hela Östersjön och till Estland…

Viedalen – ännu ett bortglömt Vi

Där somliga bara vill riva ned, finns också de som bygger upp.Där somliga vill utplåna, glömma, dölja och skyla över finns de som dokumenterar, och kommer ihåg för eftervärlden. Frågan är om skribenten Dan Damberg, vars artikel jag nyss läte på en sajt vid namn Värnamo.nu inte tillhör den senare sorten, ett slags livets salt i ett alltmer luggslitet och kantstött Sverige under Regeringen Löfvén, vars fall måtte bliva stort.

Han skriver om det lokala gravfältet och viet Viedalen, strax nära Tofteryd i Skillingaryds kommun på ett insatt och bra sätt, och berättar bland annat om hur en kapten Kugelberg vid gamla I 12 räddade hela gravfältet åt en senare tid. Han gör också observationen, att lokala sägner om ”troll” som inte tålde kyrkklockor, förstås i verkligheten var de hedningar, som levde kvar i bygden, även hundratals år efter det kristendomen skulle ha införts – och två korpar flyger ännu över det gamla gravfältet, och handelsstigen nedåt Lagan.. tusentals år har gått, men landskapet består, liksom det folk som sedan urminnes tider befolkat det…

Vem vet ? Kanske kommer Viet vid Viedalen åter hedras med besök av hedningar i sommar – nu när den gamla tron kommer tillbaka igen.. Själv ger jag mig snart ut på en färd, söderut i landet..