Två Båtgravar funna vid Gamla Uppsala, Juni 2019

Fortfarande görs stora arkeologiska upptäckter i vårt land, även om det nu finns politiska beslut på att vissa fornfynd skall förstöras – för under den förra kulturministern, beordrades som bekant förstörelsen av tjogtals Torshammar-ringar från södra uppland. Men vid Gamla Uppsala har arkeologerna nu funnit två båtgravar från järnåldern. Bakgrunden är att Svenska Kyrkan försöker utöka sin redan idag alldeles för stora närvaro på platsen, och försöker utöka prästgårdens lokaler med nya byggnader, något som aldrig någonsin bort ske, eller få bygglov – inte minst då Gamla Uppsala fortsätter vara en arkeologiskt känslig plats.

Senaste gången någon båtgrav grävdes ut i Sverige var för mer än femtio år sedan. I skrivande stund har bara Södermanlands Nyheter berättat om fornfynden, men fler artiklar i ämnet kan nog väntas flyta in i morgon. Det är i alla händelser här på Hedniska Tankar, som ni FÖRST får höra om saken, för frånsett experterna, är vi som vanligt först att ge er sanningen. Tidningarna vågar inte skriva orden ”viking” eller ”krigare” men berättar om en man som begravts tillsammans med häst, hund, en rikt ornamenterad sköld och en hel vapenutrustning. Och hur man än försöker skyla över det, framgår sanningen klart. Båtgravarna var till för en liten elit i dåtidens samhälle, och det var inte vem som helst, som fick begravas på det viset – brandgravar var det vanligaste gravskicket som alla arkeologiskt insatta vet. Fynden visar på en båt, som varit minst sju meter lång, kanske längre, och man uppges också ha hittat båtnitar i fyndet.

En krigares ansikte. Han bör ha hunnit till minst 45 år, av symfyserna i skallbenen att döma, och han har raka , fina och jämna tänder utan spår av hål, vilket visar att han åt en god kost och levde ett hälsosamt liv. Han var HEDNING !!

Man får komma ihåg, att skeppen från Vendel och Valsgärde kunde rekonstrueras, just för att man hittade bevarade nitar eller rostfläckar av dem i jorden, vilket gav marinarkeologer och skeppsbyggare en chans att bygga mycket exakta rekonstruktioner av just de fynden. Hur det står till med de nu funna två stycken båtgravarna från Gamla Uppsala framgår inte av vad som publicerats hittills, men kanhända kan de också en dag rekonstrueras, och ros och seglas ut från Fyrisån till den Östersjö, där de också säkert var verksamma en gång. Och hedna män skall fortfarande ro och segla dem, precis som deras förfäder gjorde.

En doppsko med korpmotiv visar, att mannen i skeppsgraven var Oden och Asarna trogen. Han var inte kristen, och han fick en hednisk begravning.

Delar av fynden kommer att ställas ut på Gamla Uppsala Museum och Historiska Muséet i Stockholm, enligt vad mediakällorna uppger. Man får inte heller glömma, att rekonstruktioner av liknande skepp från Valsgärde, redan seglat över hela Östersjön och till Estland…

Annonser

Viedalen – ännu ett bortglömt Vi

Där somliga bara vill riva ned, finns också de som bygger upp.Där somliga vill utplåna, glömma, dölja och skyla över finns de som dokumenterar, och kommer ihåg för eftervärlden. Frågan är om skribenten Dan Damberg, vars artikel jag nyss läte på en sajt vid namn Värnamo.nu inte tillhör den senare sorten, ett slags livets salt i ett alltmer luggslitet och kantstött Sverige under Regeringen Löfvén, vars fall måtte bliva stort.

Han skriver om det lokala gravfältet och viet Viedalen, strax nära Tofteryd i Skillingaryds kommun på ett insatt och bra sätt, och berättar bland annat om hur en kapten Kugelberg vid gamla I 12 räddade hela gravfältet åt en senare tid. Han gör också observationen, att lokala sägner om ”troll” som inte tålde kyrkklockor, förstås i verkligheten var de hedningar, som levde kvar i bygden, även hundratals år efter det kristendomen skulle ha införts – och två korpar flyger ännu över det gamla gravfältet, och handelsstigen nedåt Lagan.. tusentals år har gått, men landskapet består, liksom det folk som sedan urminnes tider befolkat det…

Vem vet ? Kanske kommer Viet vid Viedalen åter hedras med besök av hedningar i sommar – nu när den gamla tron kommer tillbaka igen.. Själv ger jag mig snart ut på en färd, söderut i landet..

Norsk Kulturpolitik INKOMPETENT – Ett världsarv förfaller… !

Det norska stortinget är Inkompetent, och kan inte längre sköta Norges kulturpolitik. Ja, det är slutsatsen man måste dra efter NRK:s senaste rapporter, och en mycket tydlig anmärkning från den Norska Riksantikvarien. Sprickorna i Gokstadskeppet, som jag skrivit om även förr i denna blogg, vidgas och blir allt större. Förfallet är nu så stort, att skeppet kan brista och braka samman när som helst, där det står uppställt i Bygdöy-muséet i Oslo.

Problemet har varit känt i många år. Det system av stöttor som håller skeppet uppe är otillräckligt, och leder dessutom vibrationer från hundratusentals besökare in i skrovet, vilket efter över 80 år i utställningshallar lett till svåra skador, liksom de nu antikverade konserveringsmetoderna med alun. Politikerna har hela tiden informerats om problemet av ansvariga experter, men vägrat att göra någonting, och bevilja de knappa 35 miljoner NOK som ett utbyte av stöttorna skulle kosta. Också i Norge finns numera en parlamentarisk majoritet, som är fientligt inställd emot sitt eget folk, Nordisk överlevnad och Nordisk kultur. Den norska Riksantikvarien skräder inte orden, och har tröttnat på politikernas tydliga inkompetens:

– Svære sprekker, kommenterer riksantikvar Hanna Geiran, som er kommet til museet for ved selvsyn å se forfallet hos nasjonalskattene.

– Dette er nasjonale ikoner. De må bevares. Ferdig snakka! sier hun til NRK.

Sprickorna har nu vidgat sig med 5 mm under de sista fem åren, vilket man klart och tydligt har kunnat mäta med ytterst noggrann laserscanning, och på sikt krävs ett helt nytt Bygdöy-museum om Norges UNESCO märkta Världsarv skall kunna fortsätta existera. Annars går det förlorat för hela mänskligheten inom en kort följd av år. Dithän har politikernas inkompetens fört. Alla insatta bedömare, även de från ”Förbundet Kusten” och de som seglar historiska skepp är högst upprörda.  35 miljoner är ingen stor utgift för Norge, bara en ytterst liten bråkdel av vad den sanslösa migrationspolitiken kostar, till exempel. Norge är nu ett avsevärt rikare land än det angränsande Sverige, och har till skillnad från vårt eget land stora fonder, besparingar och oljeinkomster, och 35 miljoner är en ytterst liten utgift i det sammanhanget, vilket man också måste vara medveten om.

Också i vårt land förstörs våra Världsarv i snabb takt på grund av politisk inkompetens och brist på vilja. För några veckor sedan larmade svenska arkeologer om hur svår situationen blivit på Birka, som kan förlora sin UNESCO-status inom kort.

For et par dager siden ble vikingskipene nominert til en rød liste i Europa. Det var Forbundet Kysten og Europa Nostra Norge med støtte fra en rekke kulturminneforeninger, som nominerte vikingskattene til rødlisten. Det betyr at vikingskipene kan ende opp som en av de sju mest truede kulturskattene i 2020.

– Det er flaut, mener seniorrådgiver i Forbundet Kysten, Tore Friis Olsen. Han legger til at de har fått mange støtteerklæringer fra hele landet.

– Det er ikke noe kontrovers rundt dette. Vi har sett rapportene. Skipene er i dårlig tilstand, sier han.   (NRK 1 Juli 2019)

Professor Jan Bill vid Bygdöy-muséet visar hur inkompetenta politiker förstört nationens arv…

Norrmännen ställer alltså upp för sitt historiska arv, men politikernas handlingsförlamning, inkonsekvens och brist på insikt fortsätter. När skall folket göra sig av med dem, och välja nya ?

Lasermätningar visade den bistra sanningen redan för fem år sedan, och redan då lämnade man in sina rapporter. Och ändå har de styrande och tärande – precis som i vårt land – helt ignorerat situationen…

Många är de Gokstad-repliker som byggts genom åren. Gaia – på vars däck jag själv också stått – byggdes redan på 1990-talet – men varför hatar våra politiker Nordisk kultur ?