KRISTEN FANATIKER gormar och vrålar i SvD – Använder Bibeln som argument emot Modern Medicin…

Jag har sagt det förut. Jag säger det igen. Kristna fanatiker är vansinnigt obehagliga, och varför de skall få så mycket utrymme på vårt lands kultursidor och i svensk dagspress är mig en fullständig gåta. Ännu mera gåtfullt är varför en tidning som Svenska Dagbladet släpper fram en såpass tveksam halvfigur som John Sjögren på kultursidorna, och varför denne ”kritiker” ständigt påstår, att endast den kristna ”kulturen” ska vara den måttstock, som hela Världen skall mätas efter – ifall han nu inte tar till sina egna: fullkomligt världsfrånvända och bigotta åsikter, vill säga.

SvD rubricerar sig som en ”oberoende liberal” tidning, men är i själva verket inte ett spår liberalare än en ren ”blaska” som Dagens Nyheter – också den uttalat Låtsasliberal, eller en tidning som döljer djupt totalitära och reaktionära vinklingar av nyhetsflödet under en förment kappa av idel välvillighet och framåtskridande, trots att man hela tiden strävar bakåt.

John Sjögren debatterar idag ”Surrogatmödraskap” på SvD:s kultursidor, ett ämne som han tycker är aktuellt pga en kampanj från Moderaterna, som faktiskt vågar vara liberala på allvar och som bäst bedriver lobby-verksamhet för att Surrogatmödraskap skall vara tillåtet.Hela hans argumentation bygger på kristet trams av allra värsta slag, nonsens-predikningar, klyschor eller ”non sequiturs” som det heter på latin, alltså slutsatser som är fullkomligt ologiska, och inte har något med vanligt sunt tänkande att göra.

I och för sig kan jag mycket väl förstå personer som är kritiska emot Surrogatmödraskap eller de som har synpunkter på att kvinnor i tredje Världens u-länder för pengars skull tvingas ställa upp som ”surrogatmödrar” för rika par i industriländerna, till exempel. Lika kritiska borde vi svenskar vara emot medborgare i vårt eget land som åker till Rumänien för att utnyttja Surrogatmödrar där, eller personer som profiterar på fattiga kvinnor i de forna öststaterna. Givetvis finns det inga nya lagförslag, system eller vetenskapliga landvinningar som inte också för vissa risker eller till och med missbruk med sig, men sådana svårigheter är till för att övervinnas – det är helt enkelt det som menas med ”framåtskridande”, även moraliskt sett.

Är det möjligen en sådan här KRISTEN NARR eller ”Kritiker” vi har att göra med i SvD ?  Varför skall ologisk smörja av John Sjögren alls publiceras ?

John Sjögren formligen bajsar ur sig den ena klyschan efter den andra. Han skriver om ”Voluntarism” eller med andra ord frivillighet som om det vore något djupt anstötligt, till exempel. Han påstår, att om surrogatmödraskap införs som ett alternativ för barnlösa par, ja då skulle man ha gjort sig skyldig till ”ett rättighets-tänkande som löpt amok” som han uttrycker det – och hans största argument för det, och hans enda slutkläm är förstås att ta till – hör och häpna ! – den kristna Bibeln..

Redan Egtvedt-kvinnan (1354 Fk) led kanske av ofrivillig barnlöshet. Hennes bäcken var för smalt för en normal födsel. Med samma ”idiot-argument” som John Sjögren skulle man kunna förbjuda både aborter, kejsarsnitt, surrogatmödrar och till och med smärtlindring under förlossningen, eftersom det ”står i Bibeln” att ”med smärta skall du föda dina barn” (1 Mosebok). Vill vi ha ett sådant ärke-reaktionärt samhälle i vårt land, styrt av Sharia, Sjögrenare och kristna fåntrattar ?

Antag nu att en svensk kvinna – eller någon annan kvinna – varsomhelst i Världen – inte kan få barn. Kanske beror det på att hennes bäcken är för trångt, till exempel. Sådant är inte allt för ovanligt, eftersom det har hittats i Nordiska gravar redan under Bronsåldern – den kända Egtvedt-kvinnan är ett sådant ”typfall”.

Kanske beror det också på att kvinnan ådragit sig skador under uppväxten, eller senare i livet. ”Kulturintresserad” som denne herr Sjögren uppger sig vara, kanske han drar sig till minnes den mexikanska konstnärinnan Frida Kahlo. Hon skadades svårt i en trafikolycka i sin ungdom, och därför kunde hon inte få några barn. Motorcykelolyckor, sjukdomar och allt möjligt kan faktiskt också ställa till det för våra dagars kvinnor, men det tänker en kristen skitstövel som John Sjögren inte på, eftersom han rakt fram skriver att ”Surrogatmödraskap riskerar att förvandla kroppen till en själ-lös maskin”.

Men varför det ?

Detta är bara ett exempel i en lång rad på hans eviga kristna skitsnack, hans imbecilla dravel, hans sätt att prata smörja.

Det följer inte alls att någon skulle se ”kroppen som själ-lös” bara därför att Surrogatmödrar finns – det är en ”non sequitur” eller en logiskt orimlig slutsats, liksom Sjögrens löjliga pajas-prat om att ”tillvaron är i grunden meningslös” ifall svenska föräldrar själva får välja, eller att ”existensen har endast den mening som jag i min frihet tillskriver den” vilket är ännu mera spånigt dravel. Det följer inte alls, att en person som använder sig av surrogatmödraskap snarare än adoption – som har visat sig ha mycket stora avigsidor, som ”barnuppköp”, kulturell alienation, främlingskap och massor av barn som aldrig blir trygga i sin identitet senare i livet, bara för att man hämtat hit dem från andra världsdelar och kulturer, och ett ursprung de senare saknar.

Låt oss säga att en svensk kvinna bestämmer sig för att fråga en god väninna om hon kan ta emot ett ägg och lite sperma, eller ett inplanterat embryo – och väninnan helt frivilligt går med på det, utan betalning eller ersättning… Än sen då ? Är detta så förtvivlat farligt egentligen, Sjögren din förbannade MES ? Vad är du så förtvivlat rädd för ?? Att din ”gud” Jahveh skulle vredgas, eller att hela världen skulle falla omkull, bara för detta ?

Sjögren lallar vidare om att surrogatmödraskapet ”skulle bagatellisera den enorma och förunderliga fysiska process som en graviditet innebär” och att man då skulle ha gjort ett ”felslut” vad gäller ”åtskillnaden mellan kropp och själ

Detta är – återigen – ett ”non sequitur” i all sin prydno. Fullkomligt ologiskt, och idiotiskt resonerat. Surrogatmödrar – och även ”naturliga” föräldrar kan mycket väl tänka sig en själ, och bagatelliserar nog på intet sätt grossessen eller havandeskapet, bara för att barnet som skall födas inte ligger i den biologiska moderns mage. Redan på Vikingatiden hade man sk ”frillor” eller med andra ord ”surrogatmödrar” vars barn ansågs minst lika ”äkta” som de som avlats inom äktenskapet. Och även långt fram i tiden – ja ända in på 1900-talet – hände det att barn i Sverige uppfostrades av sina far- respektive morföräldrar, istället för de biologiska föräldrarna – det var också ett slags ”Surrogatmödraskap” fast vi inte tänker på det idag.

Och varför försöka förbjuda allt detta, med dina knäppa kristna argument, och dina gammaltestamentliga griller, John Sjögren ? Ditt tänkande är alltigenom falskt, ja framstegsfientligt.

Sjögren påstår, falsk som han är – att vi skulle ”ta makten över och manipulera själva livets källa” genom surrogatmödraskap. Men varför det ? Detta är ju rent svammel, inget annat. Med argument som Sjögrens – dvs att bara Bibeln duger – skulle vi kunna förbjuda all smärtlindring under förlossningen, blodtransfusioner och kejsarsnitt – samt helt undvika att rädda barns och mödrars liv, eftersom den allsmäktige JHVH vill ha det så – Sjögren skriver att det är ett ”öde” att vara barnlös, och att vi inte får kämpa emot det ödet, ty då vredgas ”Herren” och dessutom gör vi våld på naturen, antyder denna kristna fårskalle.

I U-länderna föds idag tiotusentals barn med svåra missbildningar , typ harmynthet och gomspalt, för att inte tala om ryggmärgsbrock och mikrocefali. Med herr Sjögrens utmärkta ”logik”, skulle vi då helt avstå från att försöka bota de barnen, eftersom ”Gud vill ha det så” eller för att ”Herren” sagt att de ska födas sådana, och likt de barnlösa kvinnorna förbli sådana för all framtid ?

Visst – all medicinsk teknik medför svårigheter, och inte heller gomspaltsoperationer är helt problemfria, eftersom de bland annat kostar pengar.

Men att som denne herr Sjögren kasta ut all vetenskap, allt tänkande, alla framsteg mänskligheten gjort de senaste tvåtusen åren, bara därför att denne inbilske kristne narr ska få ha sina satans griller ifred ?

Åsikter som herr Sjögrens kan och ska bekämpas. De måste bekämpas, för hela mänsklighetens, ja för det uppväxande släktets skull, och för att vi ska få en starkare, sundare och bättre mänsklighet – där vanliga kvinnor faktiskt får rätten att bestämma över sin egen kropp, och vad som ska få hända med den. Sådan är min hedniska etik – take it or leave it – jag tål inget gammaltestamentligt svammel eller några ökenreligioner, som inte förbereder oss för framtiden, och som inte hjälper i en kommande, bättre Värld.

Under 1800-talets första hälft levde och verkade en läkare vid namn Ignaz Semmelweiss vid ett av staden Wiens många barnsbördshus. Han kom på värdet av effektiv hygien, och att förlossningsläkare borde tvätta händerna, innan de ens satte igång med sitt arbete – men även denna ganska enkla upptäckt rubricerades som ”en synd emot gud”, ”okristen” och till och med ”hednisk” därför att hög barnadödlighet tydligt var guds vilja – på samma sätt som Sjögren svamlar vidare om ”Adam och Eva som försöker sno åt sig av livets träd” och andra kristna dumheter. Människor som Sjögren står i vägen för allt vetenskapligt tänkande, allt framåtskridande, all forskning. ”Blypiller” eller nackskott vore kanske den bästa utvägen, men jag avskriver dock detta recept som varande en smula inhumant – även djur och förståndshandikappade ska ju ändå leva.

Kravet på effektiv hygien gäller emellertid fortfarande – mentalhygien inte minst – och därför är det hög tid, att vi gör upp med de kristna grillerna i SvD – en gång för alla…

Nuförtiden debatterar andra ”författare” – verkliga sådana istället för en latrinskribent som Sjögren – om artificiell intelligens verkligen är möjligt, eller om det mänskliga medvetandet kanske kan överföras till det som en gång hette ”Urds Väv” eller Internet, med andra ord. Man diskuterar också hur det skall gå med döda människors identiteter på Facebook, och om man möjligen ska låta deras släktingar och efterkommande ta bort dem, så att folk kan ”dö” i cyberspace.

För våra förfäder var sådana resonemang – ehuru våldsamt teoretiska – inte alls okända, utan välbekanta. ”Oden mäler dagligen med Mimers Huvud” hette det, en gång. Mimer, minnets gud, troddes nämligen kunna leva vidare i Urdabrunnen, som utgjorde en sann och riktig kunskapskälla, och trots att Mimers kropp för länge sedan var död och helt förintats, levde hans medvetande kvar. Detta var vardagsmat och fullt begripligt för våra förfäder, och något helt annat än den smutsiga och ohygieniska kristendomens ständiga kunskapsförakt. Säga vad ni vill, men jag tror inte på att herr Sjögrens kristna myter kommer överleva nästa sekel – men det kommer vårt folks myter helt säkert att göra. Kunskap medför alltid risker, men även risker medför ansvarstagande.

Sagan om ”Prins hatt under Landsbygdsministern” – en modern HÄXPROCESS ?

Igår skrev jag om sextonhundratalets häxprocesser, men som vi vet förekommer sådana flitigt än idag, inte minst i det land som en gång var Sverige, men som numera förvandlats till Landet Löfvén… Man behöver inte leta länge efter dem, för häxprocesserna finns i stort sett överallt, och som Hedning är jag förstås van vid det där som kallas synkronicitet; ett fenomen jag skrivit om även tidigare.

Idag berättar Svenska Dagbladet för oss att ingen mindre än fd. Landsbygdsministern Eskil Erlandsson skall ha blivit anklagad för inte mindre än fyra olika sexbrott, av fyra olika kvinnor – men en av dessa utredningar har redan lagts ned, eftersom det inte alls går att bevisa att nämnde herr Erlandsson alls var närvarande på den plats där ett av de påstådda brotten skulle ha inträffat, mystiskt nog…

Påminner inte detta lite om 1600-talets ”Blåkullafärder” ?

Resmål för Minister – som vissa tror ska hamna uti klister…

Man påstår att Häxan – förlåt den fd Ministern – skulle ha varit närvarande på Blocksberg, Blå Jungfrun, Häcklefjäll eller  vulkanen Hekla, ja Blåkulla rätt och slätt, men i efterhand har det alltså visat sig, att detta inte alls var sant, utan bara ett helt obevisat påstående.

Kvinnorna – som alla tillhör Erlandssons politiska motståndare – påstår att han skulle ha tafsat på dem år 2016, 2017 samt 2018 på Ingenjörsvetenskapsakademin i Stockholm, en partistämma i Malmö samt i Riksdagens lunchrestaurang, och detta kommer de alltså gemensamt på nu, minst ett respektive tre år efteråt – sedan de ”pratat ihop sig” sinsemellan, och i två fall också beslutat sig för att komma med ersättningskrav om minst 5000 kronor, alltså pluring, kosing, ja gäld och pengar ni vet – snabba cash såhär efter semestern, får man förmoda…

”Sammanpratade” anklagelser för händelser som hänt långt i det förgångna var vanligt också på häxanklagelsernas tid, och en hel del brott i Sverige har ändå tre års preskriptionstid; även om de skulle visa sig vara sanna. Således kan minst en av de tre utredningarna snabbt bli inaktuell, och avskrivas innan årsskiftet – men ändå tycker man, att åtal måste väckas. Eskil Erlandsson nekar själv helt till brott, trots att hans egen partiledning enligt uppgift ”vill bli av med honom” som man skriver. Enligt Dagens Nyheter är det väl känt att han har svåra knäproblem på grund av sin ålder, och att han då masserat sina egna knän under bordsskivan i diverse sammanträdesrum är inte så konstigt – men sen skriker man alltså flera år senare att detta skulle ha varit ”ofredande”..

Låter det rimligt eller sannolikt ?

Om Erlandsson verkligen ofredade tre helt olika kvinnor som liksom bara av en ren slump är hans politiska motståndare genom att ”smeka dem på låren” när han satte sig bredvid dem – varför reagerade då ingen av de kvinnorna, eller de omkringsittande i de lokaler där Herr Erlandsson skulle ha vistats ?

Varför sa ingen av kvinnorna någonting direkt – de är ju politiskt aktiva, och annars mycket talföra ?

Borde de inte ha ryckt till åtminstone, och varför fanns där inga andra vittnen ?

Själv tror jag ännu att det finns en viss rättssäkerhet, till och med i Svea Rike – hedning som jag ju är. Utgången av detta mål, som nu inletts av en kvinnlig chefsåklagare, får nog betecknas som väldigt osäker – ord kan mycket väl stå emot ord, och på sådan bevisning kan man faktiskt inte döma någon som skyldig..

Nämen #BooHooHoo och #Metoo… Har man sett på maken eller makan ?? Gripen – på bar gärning med full kultingrulle ! OERHÖRT GRIPANDE, eller hur ??

Vi lever numera i ett land, där det finns ”samtyckeslagar” och noggrannt ifyllda formulär, som måste skickas in till myndigheterna inför varje form av intimt umgänge – för så tycker kära, kära staten och partiet att det blir bäst och säkrast. Vidare har man också infört ett helt nytt och alldeles färskt brott, som ska heta ”Oaktsam våldtäkt” och som Domstolarna inte alls kan hantera, redan därför att brottsbeskrivningen i sig är en logiskt självmotsägelse, och något om inte fungerar i praktiken. Man kan inte begå ”våld” emot någon utan att ha ett uppsåt, enligt svensk rätt. Ofredande kan möjligen tänkas ske av oaktsamhet eller rent slarv, men det går knappast att våldta en person, och inte vara medveten om det – om inte förövaren ifråga är gravt berusad eller narkotikapåverkad, men sådant har i svensk rätt alltid räknats som en avsikt – för berusning är ingen friande omständighet…

Vidare har det nu också gått så långt i svenska domstolars helt urartade praxis, att ”sexköp” plötsligt ska räknas som ”oaktsam våldtäkt” och alltså medföra mångåriga fängelsestraff – allt enligt den (S)-märkta (S)harian. Flera självmord har redan uppgetts ske, inte minst i teaterkretsar till följd av dylika – som det visat sig – helt uppdiktade anklagelser. Uppenbarligen har det inte föresvävat våra politiker, att det faktiskt k-a-n finnas prostituerade som åtminstone ibland njuter av samlag med sina kunder (en intresseorganisation lär redan vara bildad) som de helt frivilligt ger sig in på – för att tjäna pengar – även om detta kanske är mycket sällsynt.

Från Centerpartiet – Eskil Erlandssons gamla parti – det gamla ”Bondeförbundet” ni vet rapporterades för några dagar sedan, att CUF – Centerns Ungdomsförbund – ville avskaffa åldersgränsen för pedofili.

Jo – ni läste rätt. Centerpartiets representanter har krävt, att 15-års gränsen för sex med minderåriga ska avskaffas. Vuxna ska nu helt fritt kunna ha sex med 14-åringar, 12-åringar, ja 8-åringar och ännu yngre enligt Centerpartiets vilja, för ”många av dem kan vara mycket mogna, och kloka nog att begripa Samtyckeslagen” som ”Akbar Annie Lööf” har varit med och infört.. Och barn ska också få ha sex med varandra, allt enligt detta utmärkta CUF-recept..

En annan CUF-topp och trofast anhängare av Akbar Annie – som dock Erlandsson vågat vara kritisk mot – det är ju också välkänt har påstått, att Enda räddningen för Malmö, är att släppa Haschet fritt i den staden…

Känns den här personen igen – påminner inte hon om någon ?? Flum är ok, massor av Braja är tydligen också ok… Barnsex och incest med minderåriga är också ok… men

Tafsar Erlandsson – ja DÅ DJÄVLAR SKA HAN DÖMAS !! (Men allt annat är OK och Helschyssta våfflor !! )

Ärligt talat, godvänner. Hör inte denna politiker – som nu skall vara vice statsminister i vårt land – hur löjliga hennes egna partikamrater och deras ”argument” faktiskt låter. Och vart leder allt detta maktmissbruk, dessa förvridna lagar, denna underliga parodi på rättvisa och dessa häxprocesser till, oaktat herr Ex-Minister Erlandssons högst eventuella skuld – som nu basuneras ut tre år i efterhand… ? Kan något gott alls komma ur detta, eller är det dags för en sundare, mera hednisk moral ?